Loading...

Dutch Indies

Results 1 - 24 of 106

-. The Dutch-Indonesian conflict. N.pl.; n.d. (1949); softcover; stapled; ca. 18x24 cm.; text in English; 33 pp. Cover slightly discoloured and a few vague ruststains. Frontcover and leaves with occasional wormholes. Inscription on preliminary page. Frontcover with fold. [27781]

€ 15,00

-. Souvereiniteitsoverdracht Indonesië, Amsterdam 1949/ Penjerahan Kedaulatan Indonesia, dikota Amsterdam 1949/ Transfer of sovereignty Indonesia, Amsterdam 1949. 's-Gravenhage; 1949; Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf; half vellum; folio; text in Dutch, English and Indonesian; folding sheets with declaration in English and Indonesian by Queen Juliana followed by charter of transfer of sovereignty; IV, V, IV, 52 pp. Cover a trifle thumbed, contents fine. [27272]

€ 190,00

-. Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen. Buitenzorg; 1939; Centrale Proefstations Vereeniging; gebonden in halflinnen omslag; blok vastgezet met boekschroeven; met 6 figuren in de inleiding en afbeeldingen naar de natuur bij iedere cloonbeschrijving; 216 p. gevolgd door sectie met platen in zwart wit. Naam vorige eigenaar op titelblad, eerste 15 bladzijden met wat kleine wormgaatjes. Rug van de omslag verkleurd. [26998]

€ 24,00
 .
 .

-. Automobielkaart van Java en Madoera. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. West Java deel, Midden Java deel en Oost Java deel. Semarang; z.j. (ca. 1930); Vereeniging van Automobilisten en Motorwielrijders in geheel Ned.-Indië; 3 gelithografeerde kaarten op linnen; in bijhorende cassette. Cassette met wat vochtvlekjes. [31368]

€ 85,00

A review of chemical investigations in the Dutch East Indies. Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; ills. in b&w; 26 pp. [23925]

€ 20,00

Altena, A.C. van. Het djatibosbeheer op Java ten tyde van de Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels. Bennekom; 1950; zachte kaft met titeletiket; scriptie voor het ingenieursexamen tropische bosbouw aan de landbouwhogeschool te Wageningen; typoscript; 51 p. Band enigszins verkleurd en beschadigd aan randen en hoeken (enkele vrij forse scheuren). Reparaties aan de binnenzijde. Bladzijden met hier en daar wat lichte kreukjes en kleine ezelsoren. [27137]

€ 25,00

Backer Dirks, F.C.. De Gouvernementsmarine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst, 1861 - 1949. Deel I. Weesp; 1985; De Boer Maritiem; hardcover zonder stofomslag; ingenaaid; 4o; talrijke ill. in zwart wit; 336 p. Achterplat met enkele kleine ingedeukte plekjes. [17783]

€ 13,00

Barros, Joan de. Tien-jaarige Scheeps-Togten en Heldhaftige Krygs-Bedryven te Water en te Land, door Nuno Da Cunha, als Gouverneur gedaan na en in Oost-Indien; in 't Jaar 1528 en vervolgens.Vol. I. Pieter Van Der Aa; Leyden; 1706. (4), 421, (19) pp. Illustrated title page, 3 folding maps and 6 folding plates (of which one substantial damaged). Contemporary vellum. First Dutch edition. History of the Portuguese and their expanding colonial empire. First published in Portugal in 1552. There are more and different engravings than indicated in the list of plates; there are only mentioned 7 plates, no maps). [29321]

€ 390,00

Bekaar, J.J.. Hoe wij Insulinde besturen; interviews met bestuurders in onze Oost (Vol. I & II). Haarlem; 1913-1914; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; softcover; introductory by I.B. van Heutsz; VIII, 186 and 202 pp. Both volumes with annotation in ink at foreword page, contents with some scarce notes in pencil. Joints splitting, spines creased and slightly damaged. Small ticket at frontcover, covers otherwise with occasional minor wear. A few leaves uncut. [23307]

€ 10,00

Blerkom, Marinus van. De ontwikkeling van de politie-rechtspraak in Nederlandsch-Indië. Leiden; 1916; Eduard IJdo; linnen; ingenaaid; proefschrift; enkele uitslaande bijlagen; 285 p. Net exemplaar. [27642]

€ 25,00

Bool, H.J.. De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra. N.pl.; n.d. (ca. 1920); privately published; cloth; typescript; 143 pp. (recto only). [27010]

€ 35,00

Booy, A. de. De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Met het journaal van de Gelderland en de correspondentie van de bewindhebbers van de V.O.C. met de vlootvoogd en een aantal brieven van kooplieden, schippers, enz. (1607-1610), met bijlagen en afbeeldingen, zeiltrek I en II. Deel II. 's-Gravenhage; 1970; Martinus Nijhoff; harde kaft; ingenaaid; uitgave van de Linschoten Vereeniging; ill. in zwart wit; 2 losse, uitvouwbare kaarten van de zeiltrek; XVI, 274 p. 1 Deel van 2. Met een register van persoons-, geografische-, en scheepsnamen. [26664]

€ 30,00
Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a.. Nederlandsche Schoolplaten. Groningen, Den Haag; z.j. (ca. 1930); J.B. Wolters; zachte kaft, ingenaaid; onderverdeeld in 5 stukken, "Nederland in woord en beeld, met 30 afb.", Insulinde in woord en beeld, met 15 afb.", "Europa in woord en beeld, met 12 afb.", "30 Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis" en "Het volle leven, compleet in 4 series, elk van 6 platen"; ill. in zwart wit; (4) 70 p. Rug enigszins beschadigd. [25802]

€ 95,00

Bree, J. La. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam; 1951; Nijgh & van Ditmar; softcover; met glossarium en zakenregister; 164 p. [24923]

€ 10,00
Broersma, R..
Broersma, R..

Broersma, R.. Atjeh als land voor handel en bedrijf.

Utrecht; 1925; Boekhandel Cohen; zachte kaft; 8vo; 128 p.

Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[33389]

€ 45,00

Bruggeman, L.. Indisch tuinboek. Amsterdam; 1948; 'De Spieghel'; 2nd edition; with reproductions after watercolours by Ojong Soerjadi; cloth; 314 pp. Without wrapper. Name on endpaper. [12249]

€ 19,00
Burg, C.L. van der.

Burg, C.L. van der. De voeding in Nederlandsch-Indië.

Amsterdam; 1904; J.H. de Bussy; goudbedrukt linnen; 8vo; enkele tabellen; alfabetisch register; VIII, 526 p.

Schutblad en franse titelpagina ontbreken. Hoekje uit titelblad. Band met wat oppervlakkige gebruikssporen.

[33336]

€ 120,00

Colijn, H., Lawick, H.J.W. van, e.a.. Neerlands Indië; land en volk-geschiedenis en bestuur-bedrijf en samenleving. Tweede deel. Amsterdam; 1912; Uitgeversmij. Elsevier; linnen; met 265 afbeeldingen van "photographieën", prenten, kaarten en tekeningen, benevens drie gekleurde platen; (5) 394 p. Met register. Band beduimeld, rug met enige slijtagesporen. [21620]

€ 20,00

Croo, M.H. Du. Marechaussee in Atjeh; herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918. Maastricht; 1943; Leiter-Nypels, under the auspices of 'Oost en West'; described by M.H. Du Croo; maps, photogr., portraits, 1 tipped-in ill.; halfcloth; 191 pp. A few slight discolourings and spots of rust inside. Cover discoloured. [12797]

€ 12,00

Delsman, H.C. (red.). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII. Batavia/ Den Haag; 1927; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; ill., tab., kaartjes; 257 p. Rug en randen van de band verkleurd. [27745]

€ 20,00

Delsman, H.C. (red.). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Eerste aflevering van deel LXXXVI. Batavia/ Den Haag; 1926; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; inhoud: naamlijst der leden, verslag over het jaar 1925 en "Een tocht naar Soemba", door K.W. Dammerman; ill., platen en uitslaand kaartje van Soemba; 122 p. Band met wat foxingvlekjes. Inscriptie en bibliotheekstempel op het voorplat. [30890]

€ 20,00
Dongen, Peter van.
Dongen, Peter van.

Dongen, Peter van. Rampokan: Java.

Amsterdam; 2000; Oog & Blik/ De Harmonie; gekartonneerd met stofomslag; 2e, herziene druk; ill.; met een originele tekening en opdracht van Peter van Dongen aan de binnenzijde van de omslag; verklarende woordenlijst; ongepagineerd.

Keurig exemplaar.

[33391]

€ 35,00

Druif, J.H.. Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli. Medan; 1934; Typ. Varekamp & Co.; goudbedrukt linnen; tabellen, deels uitslaand; met een samenvatting in het Engels; 195 p. Rug verkleurd, band vlekkig langs hoeken en randen. Sommige bladzijden met een enkel klein wormgaatje. [27009]

€ 25,00

Dulm, J. van, Krijgsveld, W.J., Legemaate, H.J., Liesker, H.A.M. & Weijers, G.. Geïllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indië 1942-1945. Purmerend; 2000-2002; Asia Maior; hardcover; 4o; talrijke ill. in kleur en zwart wit; met een afzonderlijk hoofdstuk over de internering van krijgsgevangenen en burgers op Borneo door E. Braches; registers; 224 p. 1 deel, zonder de bijlage. Voorste, blanco, schutblad ontbreekt. [29699]

€ 49,00