Loading...

Maritime history

Results 169 - 192 of 369
Kuyper, W..
Kuyper, W..
Kuyper, W..

Kuyper, W..

Woonschepen; verzamelde ontwerpen met foto's van interieurs, losse meubelen, enz.

Amsterdam; 1948; P.N. van Kampen & Zoon; harde kaft met stofomslag; 4o; afb. in zwart wit; 119 p.

Band iets verkleurd langs randen. Stofomslag verkleurd en wat lichte slijtage langs hoeken en randen.

[29358]

€ 12,00
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.
L'hermite, Jaques.

L'hermite, Jaques.

Journael van de Nassausche vloot / ofte beschrijvingh van de Voyagie om den gantschen Aert-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den Admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Lima. Als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van 't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.

Amstelredam; 1648; Joost Hartgertsz. Later leather binding; title page with woodcut with two ships; (2), 76 pp. Jaques l'Heremite traveled around the world with his fleet of 11 ships and 1600 men on board, with Peru as his detination. The goal was to conquer a Spanish treasure fleet, Peru, including the rich silver mines of Potosi (now Bolivia) and Portoviejo in ecuador. L'Hermite had to settle for a group of seven uninhabited islands, Hermite Islands, named after him.

A very rare edition. A rather poor copy with spots in the margins of most of the pages. One plate missing.

[35270]

€ 950,00
L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst.

L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst.

L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst Rotterdam.

Rotterdam; 1935; L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst; softcover; ill. in zwart wit; ongepagineerd.

Rug iets beschadigd.

[37051]

€ 28,00
Leblanc, Jacques & Freddy Philips.

Leblanc, Jacques & Freddy Philips.

Zeilen tussen land en zee. Zeilloodsboten op de Vlaamse Banken en de Westerschelde.

Tielt; 2004; uitgeverij Lannoo; harde kaft met stofomslag; quarto; ill. in kleur en zwart wit; 159 p.

Als nieuw.

[36619]

€ 60,00
Leblanc, Jacques.

Leblanc, Jacques. Volle kracht vooruit. Geschiedenis van het staatsloodswezen van 1914 tot nu. Tielt; 2007; uitgeverij Lannoo; harde kaft met stofomslag; 4o; ill. meest in kleur; 159 p. Uitstekend exemplaar. [33453]

€ 20,00
Leeuwaarden, N.S. van.
Leeuwaarden, N.S. van.

Leeuwaarden, N.S. van.

De Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige behandeling van XXV Bijbelteksten met Gebeden, Dankzeggingen en Gezangen ter algemeene stichting voor zeevarende lieden, en allen die by de Zee wonen of belang hebben.

Amsterdam; 1865; Ten Brink & De Vries; 15th edition; preface by Petrus Haack; engraved frontispiece; small octavo; cardbooard ; [54], 508, [4] pp.

Cardboard binding in bad condition. Inside in good (uncut) condition.

[17831]

€ 120,00
Lehmann, Johannes.
Lehmann, Johannes.
Lehmann, Johannes.
Lehmann, Johannes.

Lehmann, Johannes. M/s Selandia 1912-1937. Copnehagen; 1937; Egmont H. Petersen; softcover, stapled; ills. in b&w; 28 pp. Stamp "Kon. Mij. "De Schelde" on frontcover. [33524]

€ 20,00

Lennep, J. van De twee admiralen. Kornelia Vossius. Een schaking in de 17e eeuw. Rotterdam; 1859; M. Wijt & Zonen; Romantische Werken no. XIV; 2 ill. van J.C. d'A. Gerkens en D.J. Sluyter; in linnen, goudgestempeld; 321 p. De eerste novelle over De Ruyter. Een katern enigszins los in de band. Enkele vlekjes in de marges van de eerste 15 blz. [40]

€ 40,00
Lennep, J. van
Lennep, J. van

Lennep, J. van

De twee admiralen.

Utrecht; 1852; W.H. van Heijningen; in linnen, goud op snee; 329 p. Omvat ook: Een schaking in de zeventiende eeuw. De rug vernieuwd. [4697]

€ 25,00
Lennep, J. van
Lennep, J. van
Lennep, J. van
Lennep, J. van

Lennep, J. van Geschiedenis, De, des Vaderlands in Schetsen.

Leiden; 1865; A.W. Sijthoff; 8 handgekleurde litho's; linnen met goudopdruk; 200 p.

Rug aan topeinden beschadigd.

[4716]

€ 19,00
Lennep, J. van.

Lennep, J. van.

De geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche volk verteld (in 4 delen, complete set).

Leiden; z.j. (ca. 1885); D. Noothoven van Goor; zesde druk; naar de latere nasporingen gewijzigd en voortgezet door J. van Vloten; linnen; 4 gelithografeerde titels, 2 zwart wit litho's, 28 litho's in kleur en 1 uitslaande kaart; VIII, 256, XII, 370, XII, 345 en XV, 364 p.

Banden met lichte slijtage, met name aan hoeken en randen. Rug van alle vier de delen enigszins beschadigd aan boven- en onderzijde. Een enkele katern wat los(jes) in de band. Naam vorige eigenaar op schutblad, binnenwerk met hier en daar aantekeningen in potlood.

[24609]

€ 45,00
Leper, J..

Leper, J.. Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945. Tongeren; 1957; drukkerij George Michiels; softcover, gekartonneerd; met (uitslaande) kaarten; register van aardrijkskundige namen; 327 p. Hoekjes wat gebutst. [33593]

€ 75,00
Limburg Stirum, S.J. van, Noordraven, T.J. & Seret, G. (red.).

Limburg Stirum, S.J. van, Noordraven, T.J. & Seret, G. (red.).

Almanak voor de koopvaardij 1914-1915.

Amsterdam; 1914; Vereeniging van Ned. Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij; linnen bandje, zakformaat; tab., fig.; XIV, 228 p.

[27705]

€ 16,00
Lockefeer, Jan.

Lockefeer, Jan.

De Haven van Hulst vanaf de Middeleeuwen tot in de Franse Tijd.

Hulst; 2018; eigen beheer; harde kaft; ill. meest in kleur; 102 p.

Als nieuw.

[35169]

€ 18,00
Lon Romeo, Eduardo.

Lon Romeo, Eduardo.

Trafalgar (Papeles de la Campaña de 1805).

Zaragoza; 1950; Institución Fernando el Católico de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza; softcover; thesis; introduction by Julio F. Guillen y Tato; plates in b&w; text in Spanish; 374 pp.

Spine creased.

[29930]

€ 50,00

Looman, T.M. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Amsterdam; 1860; H. Höveker; litho's; in linnen met goudstempel; 470 p. Band met slijtageplekken; litho's roestvlekkig. [4741]

€ 135,00
Loosjes, A..
Loosjes, A..
Loosjes, A..
Loosjes, A..

Loosjes, A..

M.A. de Ruyter in X. Boeken.

Haerlem / Amsterdam; 1784; A. Loosjes en W. Holtrop. Gegraveerd titelblad met afbeelding van J. Buijs / R. Vinkeles en een andere gravure door dezelfde kunstenaars. Kalfsleer; rug goudbedrukt met florale versieringen en rood titelschildje; 191 p.

Mist klein stukje (ca. 1/2 cm) van bovenzijde rug. Overigens zeer fraai exemplaar. Zeldzaam!

[35536]

€ 135,00
Lubbock, Basil.

Lubbock, Basil.

The Opium Clippers.

Glasgow; 1976; Brown, Son & Ferguson; hardcover with dust jacket; with illustrations and plans in b&w; index; XIV, 392 pp.

Near fine copy.

[36604]

€ 18,00
Luidinga, Frans & Guns, Nico.

Luidinga, Frans & Guns, Nico.

Willem Ruys- De kroon op de vloot/ Willem Ruys- en de ondergang als Achille Lauro. 2 delen.

Amsterdam; 2012 & 2010; Van Soeren & Co.; hardcover; 4o; talrijke ill., meest in zwart wit; registers; 608 en 664 p.

Beide delen in zeer goede staat. Setprijs.

[32489]

€ 100,00
Luidinga, Frans & Guns, Nico.

Luidinga, Frans & Guns, Nico.

Willem Ruys. De kroon op de vloot.

Amsterdam; 2007; van Soeren & Co.; harde kaft met stofomslag; 4o; ill. in zwart wit, enkele bladzijden met kleurafbeeldingen; summary; registers; 600 p.

Het boek beslaat de periode van ontwerp en bouw alsmede de twee eerste jaren van de vaart op Indië. Exemplaar in uitmuntende staat.

[29702]

€ 50,00
Maass, Dieter.

Maass, Dieter.

Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.

Hamburg; 1990; Schiffahrts-Verlag Hansa; with numerous illustrations; hardcover; 30x21.5 cm; 262 pp.

Fine copy.

[17560]

€ 12,00

Manen, Charlotte A. van Nederlandsche, De, Overzee Trustmaatschappij; middelpunt van het verkeer van onzydig Nederland met het buitenland tydens den Wereldoorlog 1914-1919. Pt. I/II, III, IV, V/VI, VII, VIII. 's-Gravenhage; 1935; Martinus Nijhoff; maps, ill., tables, schedules, graphics; cloth, gilt stamped; 4o. In separate files proofsheets and designs of the maps, made by the former owner of the books (with ex libris!), W. Plasschaert, and some a letter in manuscript and type-writing from the author to Mr. Plasschaert, as well as a review in the 'Nieuwe Rotterdamsche Courant'. [8615]

€ 175,00
22853

Marine. Copper engraving, 1769. Drawn by: Bellin. Graved by: Benard. Source: Diderot / d'Alembert: "Marine". Size: 23 x 36 cm. Deliverd with passe-partout. [22853]

€ 60,00
Massenet O, G.

Massenet O, G.

Technique et pratique des grandes pêches maritimes.

Paris; 1913; Augustin Challamel; 78 ills. in b&w.; 2 folded ills. in b&w.; softcover; 16,5x25 cm.; 199 pp.

Smudgy cover with small repair and renewed cloth spine. Pp. foxed. Stamps on several pp.

[18120]

€ 40,00