Loading...

Literatuurwetenschap

Resultaten 1 - 24 van 133

Witsen Geysbeek, P.G.. Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel. Amsterdam; 1822-1823; C.L. Schleijer; halflinnen; klein 8vo; II, 496 & 541 p. Banden wat hele lichte slijtagesporen. Bladzijden 4e deel met wat lichte vochtschade aan de bovenzijde. [31832]

€ 20,00
Wassermann, Jakob.
Wassermann, Jakob.

Wassermann, Jakob. Selbstbetrachtungen. Berlin; 1933; S. Fischer Verlag; cardboard with dust jacket; 1st edition; 109 pp. Dust jacket a trifle worn. Bookplate mounted to pastedown. [33396]

€ 20,00

Warren, Hans. Kritieken. N.p.; 1970; Provinciale Zeeuwse Courant; also with poems by Warren, portrait by Jac. Prince, profile by A. Oosthoek; 47 pp. On the occasion of the presentation of the Pierre Bayle-prijs voor de kritiek, Dec. 1970. [637]

€ 7,50

Warners, J.D.Ph.. Het Nederlandse kwatrijn. Amsterdam; 1947; J.M. Meulenhoff; halfcloth, with dust jacket; 209 pp. Jacket slightly damaged and repaired. A number of ballpoint-lines and -notes. [13502]

€ 12,00

Wapenaar, A.. Literaire overdenkingen. Z.p.; z.j. (ca. 1938); softcover; enkele afb. in zwart wit; 152 p. Uitgegeven in een oplage van 500 ongenummerde exemplaren t.g.v. het 25-jarig jubileum als letterkundige van A. Wapenaar. Gezet uit de Holl. Mediaeval-letter. Voormalig exemplaar van Martien Beversluis, met een aantekening in inkt op eerste schutblad. Roestvlekkig exemplaar, met verwijderd ex libris en doorgestreepte aantekeningen in inkt op schutblad. Omslag met enkele chips en verkleuringen, rug met lichte plooien en slijtagesporen. [20075]

€ 10,00

Walch, J.. Boeken die men niet meer leest. Zutphen; 1930; W.J. Thieme & Cie; cloth, dec.; 176 pp. With message by publisher and ex libris. Foxing at the beginning and the end, and slightly on edge. [14231]

€ 8,00

Wackernagel, Wilhelm. Poetik, Rhetorik und Stilistik; Academische Vorlesungen. Halle; 1873; Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses; halfleather; 8vo; XI, 452 pp. Cover a trifle worn. Pages occasionally slightly foxed, mainly in blank margins. [19155]

€ 10,00

Vondel, I. Van. De Heerlijckheit der Kercke. Amsterdam resp. Leuven; 1907; E. van der Vecht resp. N.V. Keurboekerij; met een inleidende studie, verklarende voetnoten en taalkundige aanteekeningen door H.W.E. Moller; cloth; CXXXIV, 200 pp. Binnenwerk met enkele bibliotheek-stempeltjes. [8240]

€ 14,00

Verwijs, Eelco. Ferguut; opnieuw bewerkt en uitgegeven. Leiden; 1908; A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij.; Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, ed. by J. Verdam; cloth; XL, 288 pp. Cover renewed. [15198]

€ 10,00

Verwey, Albert. Stille toernooien. Amsterdam; 1901; W. Versluys; halflinnen; klein 8vo; 304 p. Ex libris van Martien Beversluis op schutblad. Rug verkleurd. Band overigens met wat hele lichte gebruikssporen. [31927]

€ 20,00

Verwey, Albert. Luide toernooien. Amsterdam; 1903; W. Versluys; halflinnen; klein 8vo; 329 p. Ex libris van Martien Beversluis op schutblad. Rug verkleurd. Band overigens met wat hele lichte gebruikssporen. [31928]

€ 20,00

Versou, Jozef. Stemmen der vrijheid. Brussel; 1947; uitgeversbedrijf "Artes"; softcover met flappen; index; 206 p. Goed exemplaar. [30928]

€ 14,00

Verdam, J.. Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers. Leiden; 1872; W.T. Werst; zachte kaft; academisch proefschrift; VIII, 120 p. Voor- en achterplat met kleine reparatie. Rug en bandje wat verkleurd. [31484]

€ 40,00

Verdam, J. Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven. Leiden; 1908; A.W. Sijhtoff's Uitg.-Mij.; Bibl. van Middelned. Letterkunde o. red. v. J. Verdam; halflinnen; 288 p. Enige potloodaant. [4531]

€ 13,61

Verdam, J. Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift. Groningen; 1873; J.B. Wolters; bew. en uitg. door J. Verdam; halflinnen; 350 p. Mist 2 pag. Het laatste blad gerest. Een aantal strepen. [4533]

€ 27,23

Veen, P.A.F. van. De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische literatuur. Den Haag; 1960; Van Goor Zonen; linnen met stofomslag; academisch proefschrift; register; 257 p. Stofomslag met wat kleine imperfecties langs de rand van de bovenzijde. [29824]

€ 10,00

Veen, A.S. van der. Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen. Z.pl.; 2002; doctoraalscriptie; zachte kaft met transparante omslag; 1 afb. in kleur; (3) 80 éénzijdig bedrukte pagina's. [25358]

€ 40,00

Vandervelden, Jos. Staat en recht bij Vondel. Haarlem; 1939; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; 187 pp. [8236]

€ 10,00

Van der Feesten; een proper dinc. Groningen; 1972; Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit; ed. by 'een werkgroep van Groningse Neerlandici'; ill.; paper cover, offset; 177 pp. Backcover partly discoloured. [15305]

€ 10,00

Valentin, A.. Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration. Paris; 1925; Libr. Hachette; soft paper cover; XX, 546 pp. [14199]

€ 15,00
Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.).

Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.). Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1946. Den Haag; 1946; uitgave N.V. Servire; harde kaft, in linnen gebonden; ill.; elke nummer tussen de 50 en 65 p.; gebonden in 1 band. Rug en voorplat deels verkleurd, overigens een goed exemplaar. [34103]

€ 35,00

Tersteeg, J.. Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer. Tweede verzameling. Rijswijk; 1950; N.V. Leidsche uitgeversmaatschappij; halflinnen met stofomslag; voorplat en rug met florale decoraties; 10 x 14 cm.; 206 p. Stofomslag aan achterzijde ietsjes beschadigd. [27624]

€ 9,00

Sterck, J.F.M. Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's. Amsterdam; 1923; S.L. van Looy; verzameld door J.F.M. Sterck; cloth, gilt stamped; 158 pp. [8245]

€ 10,00

Stellinga, G. Abele spelen, De; zinsvormen en zinsconstructies. Groningen, Djakarta; 1955; J.B. Wolters; IV, 299 pp. [8243]

€ 10,00