Loading...

Literatuurwetenschap

Resultaten 73 - 96 van 133

Lek, G.J. van der & Jong, Dirk de. Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1941 tot en met 1945 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 2 Delen (Catalogus van boeken en repertorium). Leiden; 1950; A.W. Sijthoff; kunstlederen banden; 971 en 560 p. Banden met enige slijtage, met name aan hoeken en randen. [24384]

€ 30,00

Libertinage, 1952. Amsterdam; Van Oorschot; hardcover; 413 pp. Table of contents lacking. Slightly waterstained. [15126]

€ 22,50

Libertinage, jan.-dec. 1951. Amsterdam; 1951; Van Oorschot; hardcover; 480 pp. Incorrectly bound. A trifle dampstained. [15125]

€ 22,50
Lulofs, B.H..
Lulofs, B.H..

Lulofs, B.H.. Toelichtingen en bedenkingen op dr. John Bowring's aanmerkingen over onze Nederlandsche letterkunde. Groningen; 1829; J. Oomkens; gekartonneerd; 8vo; 142 p. Band met lichte slijtagesporen. [34260]

€ 30,00

Maatstaf, maandblad voor letteren; negende jaargang april/mei 1961-maart 1962 (compleet). Den Haag; 1961/1962; Daamen N.V.; gebundelde tijdschriftjes; 1-968 p. Sommige exemplaren vertonen wat gebruikssporen/ verkleuringen. [19481]

€ 15,00

Maatstaf, maandblad voor letteren; tiende jaargang april 1962-maart 1963 (compleet). Den Haag; 1962/1963; Daamen N.V.; gebundelde tijdschriftjes; 1-896 p. Wat lichte verkleuringen en vlekjes op sommige exemplaren. [19479]

€ 15,00

Maatstaf, maandblad voor letteren; tweede jaargang mei 1954-maart 1955. Den Haag; 1954/1955; Daamen N.V.; gebundelde tijdschriftjes; 1-928 p. No. 1 (aprilnummer) ontbreekt! In redelijke tot goede staat, hier en daar wat gebruikssporen en sommige pag. zijn licht aan elkaar vastgeplakt. [19483]

€ 14,00

Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 1 (1953/54). Den Haag; Daamen; ed. by Bert Bakker; hardcover, plasticized; 816 pp. [15428]

€ 14,00

Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 2 (1954/55). Den Haag; Daamen; ed. by Bert Bakker; hardcover, plasticized; 928 pp. [15425]

€ 15,00

Malkom Khan Les Comédies de Malkom Khan: Les mésaventures d'Achraf Khan; Zaman Khan ou le gouverneur modèle; Les tribulations de Châh Qoulî Mîrzâ. Liège resp. Paris; 1933; Faculté de Philosophie et Lettres resp. Libr. E. Droz; Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres de l'un. de Liège, fasc. LIII; trad. du persan par A. Bricteux; softcover; 129 pp. Uncut copy. Cover discoloured along extremities. [10716]

€ 20,00

Marres, R.. Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk: de vertelsituatie en de hoofdmotieven. Leiden/ Bleiswijk; 1983; zachte kaft; academisch proefschrift; III, 304 p. Inclusief krantenknipsel [23885]

€ 11,00

Martino, Pierre. Stendhal. Paris; 1914; Société Française d'Imprimerie et de Librairie; softcover with transparent wrapper; 378 pp. Fine copy. [32409]

€ 12,00

Meerkerk, J.B.. Conrad Busken Huet. Haarlem; 1911; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; paper cover; 219 pp. Portrait lacking. Cover discoloured. A number of lines in pencil. [15309]

€ 11,00

Meertens, P.J. Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam; 1943; Noord-Holl. Uitg. Mij.; Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel XLVIII, nr. 1; originele papieren omslag; 16; 496 pp. Slijtageplekken aan bovenzijde van de rug. Linnen band verkleurd. [14340]

€ 22,00

Meertens, P.J.. Meertens over de Zeeuwen; Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Middelburg; 1979; Fanoy Boeken; ed. by M.P. de Bruin; portraits, ill., plans; cloth, with dust jacket; 461 pp. Dust jacket slightly discoloured with remain of sticker at the front. [12383]

€ 9,00

Meertens, P.J.. Het culturele leven in Vlissingen in de tijd van Betje Wolff/ Nabetrachting Wolff en Dekenherdenking. Brussel/ Leiden; 1955/ 1955/ de Vlaamse Gids/ E.J. Brill; slappe kaft, geniet; "Nabetrachting Wolff en Dekenherdenking" betreft een overdruk uit "Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, deel LXXIII, aflevering 4"; 8 & 301-315 p. Twee afzonderlijke publikaties. [25504]

€ 18,00

Mereschkowski, Dmitry Sergewitsch. Tolstoi und Dostojewski als Menschen und als Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens. Leipzig; 1903; Verlagsbuchhandlung Schulze & Co.; cardboard with floral decorations; 8vo; 302 pp. Cover slightly foxed along extremities. Owner's entry on first blank endpaper. [31489]

€ 35,00
Mornet, Daniel.

Mornet, Daniel. Histoire de la clarté française. Ses origines- Son évolution- Sa valeur. Paris; 1929; Payot; halfcloth; 8vo; 358 pp. Cover partly renewed. Bookplate mounted on pastedown, title page with owner's entry. Notes with pencil throughout. [34147]

€ 14,00

No author. Bibliographical bulletin of the International Arthurian Society/ Bulletin bibliographique de la Société Internationale Arthurienne. 6 vols., XLII-XLVII. Madison; 1990-1995; A-R editions; softcover; small 8vo; 375, 500, 363, 348, 531 & 419 p. [26884]

€ 40,00

Omnibus. Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. Novellen. Blikken in het huiselijk en maatschappelijk leven in den vreemde. Historie- en levensschetsen. 1878. n.p.; n.n. Plates. cloth, blind- and gilt stamped. 380 pp. Pp. 139/142 loosened. A few pages torn or damaged. Stained. Foxing. Stamp on title page. Cover grubby. Spine badly damaged. [14970]

€ 25,00

Oosterzee, J.J. van. Verspreide Geschriften. I: Christelijk-litterarische opstellen. II: Christelijk-historische opstellen. III: Chrstelijk-kerkelijke opstellen. Amsterdam; 1877-1880; Het Evangelisch Verbond; halfcloth, marbled. Traces of wear. Stamps. [15348]

€ 20,00

Paul, Jean. Schulmeisterlein Wutz. 's-Gravenhage; 1962; Mouton & Co.; Anglica Germanica, British studies in Germanic languages and literatures, ed. by L. Forster a.o., V; ed. by Eva J. Engel; cloth; 168 pp. [13661]

€ 12,00

Philipse, J.H.. Levensbericht van Prof. J.W. Ermerins. Leiden; 1870; E.J. Brill; offprint from De Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1869-1870; soft cover; 56 pp. Cover discoloured and slightly damaged. [12845]

€ 20,00

Plessen, J.J.M.. Promenade er poésie; l'expérience de la marche et du mouvement dans l'oeuvre de Rimbaud. La Haye, Paris; 1967; Mouton & Cie; thesis R.U. Utrecht; paperback ed.; 348 pp. Separate theses. Cover discoloured. [13312]

€ 14,00