Loading...

Literatuurwetenschap

Resultaten 49 - 72 van 133

Helmond, B.L. van Mas'oud du Tour'Abdin; un mystique Syrien du XVe siècle; étude et texte. Louvain; 1942; Bureaux du Muséon; Bibliothèque du Muséon, 14; XIII, 103 pp. Uncut copy. [10764]

€ 38,00

Hofdijk, W.J.. Geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde voor gymnasiën en zelf-onderricht. Amsterdam; 1857; Gebr. Kraay; halfleather, gilt stamped, marbled; VIII; 492 pp. Stamps. Cover w. traces of wear. [15197]

€ 18,00

Hokwerda, H.. Tussen verleden en toekomst; Nieuwgriekse traditie en ideologie in het werk van de Griekse prozaschrijver Dimítris Chatzis (1913-1981). Groningen; 1991; Styx-Publ.; thesis R.U. Groningen; [X], 515 pp. With propositions. [13666]

€ 10,00

Holder, Alfred. Dat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi. Leiden; z.j. (ca. 1912); A.W. Sijthoff; softcover; uit de reeks "Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde" onder redactie van J. Verdam; VI, 83 p. Rug enigszins beschadigd en wat plakresten. [27874]

€ 14,00

Hooft, B.H. van 't. Das höllandische Volksbuch vom Doktor Faust. Den Haag; 1926; Martinus Nijhoff; cloth; 20 ills. in b&w; register; 163 pp. Inner margins a trifle dampstained. Lower side cover bumped. [27967]

€ 20,00

Horn, P.. Geschichte der persischen Litteratur. Leipzig; 1909; C.F. Amelangs V.; 2nd ed,; halfcloth; XII, 228 pp. Spine discoloured. Cover slightly discoloured. [13390]

€ 14,00

Iseler, Paul. Les débuts d'André Gide vus par Pierre Louÿs. Avec une lettre d'André Gide a l'auteur et de nombreuses lettres inédites de Pierre Louÿs a André Gide. Paris; 1936; Éditions Sagittaire; softcover; pocket size; 135 pp. Fine copy. [32227]

€ 15,00

Jonckbloet, W.J.A.. Vanden Vos Reinaerde. Groningen; 1856; J.B. Wolters; gekartonneerd; 8vo; verklarende woordenlijst; CLIV, 179 p. Rug beschadigd, platten wat vlekkig. [28542]

€ 20,00

Jonckbloet, W.J.A.. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. I-VI. Groningen; 1887?; J.B. Wolters; rev. by C. Honigh; 4th, cheap ed.; halfcloth; resp. XIV and 464, 580, 374, 491, 408, 504 pp. Stamps. [12995]

€ 24,00
Jonckbloet, W.J.A..
Jonckbloet, W.J.A..

Jonckbloet, W.J.A.. Vanden Vos Reinaerde. Groningen; 1856; J.B. Wolters; linnen; 8vo; verklarende woordenlijst; CLIV, 179 p. Met ex-libris van Martien Beversluis. [33891]

€ 20,00

Jong, Dirk de. Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften, verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse taal elders, in de periode 1956 tot en met 1960 met aanvullingen over de jaren 1945 tot en met 1955. 3 Delen, compleet (A-L, M-Z en repertorium en titelregister). Leiden; 1963; A.W. Sijthoff; kunstleer; 2232 p.; repertorium en titelregister in één band, resp. 591 en 280 p. Schutbladen van de twee catalogi vernieuwd. [24388]

€ 30,00

Jong, Dirk de. Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1951 tot en met 1955 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 3 Delen (A-L, M-Z en repertorium en titel-catalogus). Leiden; 1958-1959; A.W. Sijthoff; kunstlederen banden; 2133 en 874 (repertorium) p. [24383]

€ 30,00

Jong, M. de. Drie zestiende-eeuwse esbatementen; Tielebuijs / De blinde die tgelt begroef / De luijstervinck. Amsterdam; 1934; H.J. Paris; thesis Un. of Utrecht; paper cover; [VIII], 164 pp. Separate propositions. [15118]

€ 10,00

Kalff, G. Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen. Leiden; c. 1905; A.W. Sijthoff; Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, o.red.v. J. Verdam; halfcloth; 299 pp. Renewed binding. [9210]

€ 20,00

Karpeles, G. Geschichte der orientalischen Literatur in alter Zeit; mit 7 einfarbigen und 7 Tafeln in Farbendruck und 42 Illustrationen im Text. Berlin; ca. 1925; Historischer V. Baumgärtel; in linnen; 148 p. [4546]

€ 15,88

Keersmaekers, A.A.. De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden; bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw. Gent; 1957; Secretarie der Academie; Kon. Vlaamse Ac. voor Taal- en Letterkunde, reeks VI, nr. 80; ill.; 301 pp. Underlining in pencil. Spine damaged. [8154]

€ 12,00

Klinkenborg, Verlyn, Cahoon, Herbert & Ryskamp, Charles. British literary manuscripts. Series I (from 800 to 1800) and II (from 1800 to 1914). New York; 1981; the Pierpont Morgan Library in association with Dover Publications; softcover; 4o; 129 & 130 plates in b&w; XI, 129 & VII, 311 pp. Spine of both copies slightly discoloured. [26860]

€ 15,00

Koninklijke Bibliotheek. Nederlandse Bibliografie 1801-1832. 3 Delen, "A-K", "L-Z" en "Registers". Houten; 1993; Bohn Stafleu van Loghum; hardcover; XXX, 2244 (beide delen, doorlopende paginering) & XIV, 989 p. (registers). "A-K" & "L-Z" met alfabetische titellijst, "registers" met overzicht systematische indeling, uitgevers/ drukkers, persoonsnamen, illustratoren. Elk der delen met bibliotheek stempel en etiketje. Uitstekende exemplaren. [25413]

€ 750,00

Koopmans Van Boekeren, R.. Schoenen op keur. Arnhem; 1864; D.A. Thieme; blindgestempelde linnen band, rug met goudopdruk; ca. 12x16 cm.; XI, 220 p. Bandje met wat lichte gebruikssporen. [30897]

€ 12,00

Kops, Willem. Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Deel II. Leyden; 1774; P. van der Eyk & D. Vygh; Werken van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde; gekartonneerd; ca. 18x23 cm.; 216-351 p. Titelblad beschadigd. Rug gerepareerd met transparant tape en vanuit de binnenkant verstevigd. Bladzijden bobbelig. Band met wat lichte slijtagesporen en hier en daar met verkleuringen. [28016]

€ 190,00

Kruyskamp, C. Dichten en spelen van Jan van den Berghe. 's-Gravenhage; 1950; Martinus Nijhoff; uitgave v.d. Ver. der Antwerpsche Bibliophielen, 2e reeks, nr. 4; uitg. door C. Kruyskamp; 1 ill.; XXII en 151 p. [4596]

€ 14,00

Kruyskamp, C.H.A.. Refreinenbundel, De, van Jan van Doesborch. Eerste gedeelte. Leiden; 1939; E.J. Brill; thesis Un. of Leiden; paper cover; LXXXIV, 152 pp. The only vol., published in 1939; see introd. Propositions lacking. Cover slightly damaged. [15133]

€ 12,00

Kuitert, Lisa. Het ene boek in vele delen; de uitgave van literaire series In Nederland, 1850-1900; bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw; waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven Amsterdam; 1993; de Buitenkant; cloth with dust jacket; ills. in b&w; 286 pp. With a summary in English. Fine copy. [24367]

€ 14,00

Leeuwen, J. van. Odyssea; cum notis criticis, commentariis, exegeticis, indicibus ad utrumque epos pertinentibus. Vol. I and II. Lugundi Batavorum; 1917; A.W. Sijthoff's uitgeversmij.; halfcloth with marbled boards, with plasticized, mounted, wrappers; Latin/ Greek; 664, LXXI pp. and blank pages throughout for making notes. Notes in pen and pencil on blank leaves and margins, vol. I only. First endpaper with owner's entry, in pen. [23336]

€ 40,00