Loading...

Literatuurwetenschap

Resultaten 25 - 48 van 133

Brüll, J.. Receptie, De, van Vestdijk (1932-1982). 's-Gravenhage; 1992; Stichting Bibliographia Neerlandica; soft paper cover; 180 pp. [14310]

€ 15,00

Bruyker sr., Christ de. De geschiedenis van de Multatulikring Gent van zijn stichting af tot 1940. Gent; 1965; Het Licht; softcover; uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het congres der socialistische cultuurwerken; met een enkele afb.; 95 p. Goed exemplaar. [31615]

€ 24,00

Charpentier, J. Die Suparnasage; Untersuchungen zur altindischen Literatur- und Sagengeschichte. Resp. Uppsala, Leipzig; 1922; resp. A.-B. Akadem. Bokhandeln, Otto Harrassowitz; Arbeten utg. med understöd af Vilhelm Ekmans Universitetsfond, Uppsala, 26; softcover; 399 pp. Uncut copy. [10852]

€ 20,90

Chauvin, Victor. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie & Lettres de l'Université de Liège. Fascicule VI: La récension egyptienne des mille et une nuits. Bruxelles; 1899; Office de Publicité/ Société Belge de Librairie; softcover with transparent wrapper; 8vo; 120 pp. [30317]

€ 10,00

Clarisse, J.. De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven. Dordrecht; 1838; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; register; 544 p. Band vernieuwd. Naam vorige eigenaar op titelblad. [31490]

€ 40,00
Clerc, Charly.

Clerc, Charly. Le génie du paganisme. Essais sur l'inspiration antique dans la littérature française contemporaine. Paris; 1926; Payot; hardbound cloth; 8vo; index; 285 pp. Cover renewed. Bookplate mounted to pastedown and owner's entry on endpaper and title page. [34146]

€ 35,00

Clercq, Willem de. Verhandeling van den heer Willem de Clercq, ter beandwoording der vraag: Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? Met den gouden eerepenning bekroond en uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amsterdam; 1824; Pieper & Ipenbuur; linnen band; 331 p. Band en schutbladen vernieuwd. Bladzijden met af en toe wat roestvlekjes. [24672]

€ 55,00

Coenen, Frans. Verzameld werk; romans/novellen, litterair historische beschouwingen, litterair critisch werk, journalistiek werk. Amsterdam; 1956; Van Oorschot; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 573 pp. Small tear in dust jacket. [12407]

€ 10,00
Couperus, Louis.
Couperus, Louis.

Couperus, Louis. Wreede portretten. Amsterdam; 1917; L.J. Veen; in linnen gebonden; 13x19 cm.; uit: "Van en over mijzelf en anderen"; 97 p. Sneden en titelblad roestvlekkig. [33180]

€ 15,00

Cramer, N.A. (red.). De reis van Jan van Mandeville naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden; 1908; E.J. Brill; softcover; LXVI, 321 p. Band iets verkleurd en lichte gebruikssporen. Naam vorige eigenaar op franse titelpagina. [31485]

€ 20,00

Degroote, G. Jan van den Dale; gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium. Antwerpen; 1944; De Nederlandsche Boekhandel; Uitgave v.d. Ver. der Antwerpsche Bibliophielen, 2e reeks, no. 2; ill.; 223 p. [4573]

€ 17,24

Dis, Adr. van, and T. Hermans. Land, Het, der letteren; Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht. Amsterdam; 1982; Meulenhoff; comp. by Adr. van Dis and T. Hermans; ed. by F. Huygens a.o.; ill. in colour; with dust jacket; 448 pp. [13132]

€ 14,00
Dupuis, Michel.

Dupuis, Michel. Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans. Hasselt; 1976; Uitgeverij Heideland-Orbis; Bibliotheek voor Literatuurwetenschap; harde kaft met stofomslag; 278 p. Rug stofomslag verkleurd. [15693]

€ 15,00

Flottes, P.. La pensée politique et sociale d'Alfred de Vigny. Paris; 1927; Soc. d'Éd. Les Belles Lettres; Publ. de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, fasc. 37; paper cover; XVI, 360 pp. Cover discoloured. [14757]

€ 13,00
Fokke Simonsz., A..
Fokke Simonsz., A..

Fokke Simonsz., A.. Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. Amsterdam; 1810; A.B. Saakes; halfleer; met caricatuurplaten; onderverdeeld in vijf afzonderlijke hoofdstukken: Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat er blinkt', ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt'. 80 p. (1806); Het Latijnsch Hollandsche spreekwoord: 'Practica est multiplex'. 36p. (1806); Het Hollandsche spreekwoord: 'Bij 't scheiden van de markt leert men de koopliên kennen'. 40 (4)p. (1807); Het oud Fransch spreekwoord: 'Point d'argent, point de Suisses!'. 43p. (1809); Het Hollandsche spreekwoord: 'Elk meent zijn uil een valk te zijn'. 35p. (1810). In dezelfde band nog vier andere titels van dezelfde auteur: 'Het leven is een droom; eene der nagelaten verhandelingen'; Amsterdam; 1813; A.B. Saakes; 33p. 'Niet, niets en nietmetaal; eene ironische, komische verhandeling'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 26p. 'Het horoskoop der statistische, politieke en oeconomische wereld, getrokken in slagtmaand des jaars 1810'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 34 (2)p. 'Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 75p. Eerste druk. Zéér zeldzaam! Hier en daar enkele kleine roestvlekjes, overigens een uitstekend exemplaar. [20377]

€ 190,00

Frets, H.. L' élément germanique dans l'oeuvre d'Émile Verhaeren. Paris; 1935; Libr. Ancienne Honoré Champion; Bibliothèque de la Revue de littérature comparée, nr. 106; paper cover; 304 pp. A number of underlinings. Endpaper with notes and damaged. Cover discoloured, grubby and a trifle wear along extremities. [14686]

€ 20,00

Frijns, W.M. Vondel en de Moeder Gods. Bilthoven; 1948; H. Nelissen; 2e, omgew. en verm. dr.; ill.; in linnen met stofomslag; 598 p. [4594]

€ 13,61

Gallée, J.H.. Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Haarlem; 1873; A.C. Kruseman; linnen met goudopdruk; 8vo; academisch proefschrift; lijst van stellingen meegebonden; 127 p. Band, met name de rug, enigszins verkleurd. Hoekje uit franse titelpagina. Rug op de kneep iets beschadigd. [30558]

€ 14,00

Goes, Aert van der. Brieven aan Ikke Zelfman; een speurtocht naar Goethe en het wezen van diens Faust. Zeist; 1993; Christofoor; gekartonneerd, hardcover, met stofomslag; 374 p. Stofomslag met klein scheurtje aan de bovenzijde, overigens een goed exemplaar. [22487]

€ 10,00

Goll, A.. Misdadigers-typen bij Shakespeare. Groningen; 1908; J.B. Wolters; forew. by S. van der Aa; cloth, blind- and gilt stamped; XVI, 200 pp. Cover slightly grubby. [14271]

€ 15,00

Graft, C.C. van de. Middelnederlandsche historieliederen; toegelicht en verklaard. Utrecht; 1904; C.C. van de Graft; cloth, gilt stamped; 253 pp. A few rust spots. Cover slightly discoloured. [12414]

€ 10,00

Hecker, W.. Klassisch Woordenboek van Eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche Mythologie, Geschiedenis, Letter- en Aardrijkskunde. Amsterdam; z.j. (ca. 1895); P. N. Van Kampen & Zoon; linnen; vierde, herziene druk; 453 p. Rug aan bovenzijde iets beschadigd, hoekjes van de band met lichte slijtage. [23681]

€ 10,00

Hellinga, W.Gs. Schoon, Een, Liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544. 's-Gravenhage; 1941; L.J.C. Boucher; ed., clarified and introd. by W.Gs. Hellinga; ill.; halfcloth; 386 pp. Cover slightly foxing. [4586]

€ 15,00
Hellinga, W.Gs..
Hellinga, W.Gs..

Hellinga, W.Gs.. Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500. Zwolle; 1952; uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink; gebonden exemplaar; rug met goudopdruk; VIII, 343 p. Band enigszins roestvlekkig. Naam en adres op titelblad. Enkele wormgaatjes in het blanco schutblad. [33258]

€ 12,00