Loading...

Literatuurwetenschap

Resultaten 1 - 24 van 128

(Tricht, H.W. van). De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel I: 1599-1630. Culemborg; 1976; Tjeenk Willink/ Noorduijn; harde kaft met stofomslag; ill.; register; 932 p. Goed exemplaar. [32558]

€ 10,00
Adam, Antoine.

Adam, Antoine. Histoire de la littérature Française au XVIIe siècle. Tome I-V. Tome I: L'époque d'Henri IV et de Louis XIII; Tome II: L'époque de Pascal; Tome III: L'apogée du siècle (Boileau-Molière); Tome IV: L'apogée du siècle (La Fontaine-Racine-La Rochefoucauld-Mme. de Sévigné); Tome V: La fin de l'école classique 1680-1715. Paris; 1956; Éditions Domat; softcover; index; 615, 412, 432, 426 & 358 pp. Near fine set, with discoloured spines. [34143]

€ 25,00
Alberdingk Thijm, Catharina.

Alberdingk Thijm, Catharina. Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als Christen, mensch, kunstenaar. Amsterdam; 1896; C.L. van Langenhuysen; halflinnen; 8vo; 348 p. Band gedeeltelijk opnieuw ingebonden. Achterplat met vochtvlek. Eerste en laatste bladzijden enigszins roestvlekkig. [33879]

€ 20,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00

Antonii Mureti, M.. Scripta selecta. Heidelbergae; 1809; Sumtibus Mohrii et Zimmerii; halfleather with marbled boards; XXXIV, 616 pp. Cover with signs of use, occasionally some (small) stains inside. [20532]

€ 69,00

Asselbergs, W.J.M.A.. Nijmeegse colleges. Zwolle; 1967; Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink; Zwolse reeks van taal- en letterk. studies; cloth, with dust jacket; 323 pp. Mint copy. Asselbergs was poet under the pseudonym Anton van Duinkerken. [14170]

€ 7,00

Atkins, John. Aldous Huxley. A literary study. London; 1956; John Calder; hardbound cloth; 8vo; 1st edition; newspaper clipping added; 224 pp. Spine and extremities of cover discoloured. Bookplate on verso of frontcover. [31670]

€ 35,00

Audenhaege, Omer van. Over "Elckerlyc". Diest; 1931; zachte kaft; met een houtsnede van War Macken; gesigneerd met opdracht door de auteur; gedrukt op handgeschept papier; 19 p. [25584]

€ 15,00

Baert, Karel, Goeman, Geert, e.a. (red.). Berichten uit Boonland. Driemaandelijks mededelingen- en informatieblad van het Louis Paul Boon Genootschap. 25 Opeenvolgende nummers, no. 1, 1995 t/m no. 2, 2001. Heverlee, Aalst, Gentbrugge; 1995-2001; Louis Paul Boon Genootschap; zachte kaft, eerste nummers geniet; ill.; aantal bladzijden varieert sterk, van 20 p. (jaargang 1, nr. 1, tot meer dan 100 p. vanaf de 3e jaargang, nr.4). De geniete nummers (9) dragen een etiketje met naam en adres van de abonnee. Eén van de omslagen is gevlekt. [28007]

€ 95,00

Beets, A.. De "Disticha Catonis" in het Middelnederlandsch. Leiden; z.j. (ca. 1913); A.W. Sijthoff; softcover; uit de reeks "Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde", onder redactie van Prof. Dr. J. Verdam; 107 p. Naam op titelblad. Een enkele bladzijde met toevoeging/ notitie in de kantlijn. Achterplat met roestvlek. [27872]

€ 10,00

Beets, Nic.. Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm. Leiden; 1842; D. du Mortier en Zoon; portrait, letter in facsimile; cloth in brown and blue, spine gilt stamped; small 8vo; XIV, 184 pp. [14828]

€ 75,00

Benoit, Jacques. Eiland van Licht; Hölderlins "Patmos". Oosterbeek; 1982; Stichting Ravenberg Pers; zachte kaft met omslag; no. 79 van 250 genummerde exemplaren; gesigneerd door de auteur; de tekst werd gezet in de Clarendon door fa. Koningsveld en in zeefdruk gedrukt op 130 grams Miro, in roomwit; 77 p. Mooi exemplaar. [23777]

€ 12,00

Beuken, W.H.. Vanden levene Ons Heren. I: De teksten. II: Ingeleid en toegelicht. Zwolle; 1968; Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink; Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; ed. by W.H. Beuken; ill.; hardcover, with dust jacket; resp. 165, 228 pp. Summary in French, [14570]

€ 10,00
Bing, Siegmund.
Bing, Siegmund.

Bing, Siegmund. Jakob Wassermann. Weg und Werk des Dichters. Nürnberg; 1929; Ernst Frommann & Sohn; hardbound cloth; ills.; register; VII, 259 pp. Frontcover slightly foxed. Bookplate mounted to pastedown. [33395]

€ 20,00

Bode, W.. De leer van Tolstoi; gedachten, verzameld uit zijne werken. Doesburg; z.j. (ca. 1900); H. Germs FHzn.; cloth; III, 167, V pp. Cover discoloured, some wear along extremities. Leaves browned. [20907]

€ 25,00

Bosse, A. & L. Decloedt [ed.]. Hinter den Bergen eine andere Welt. Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts. Amsterdam, New York; 2004; Rodopi; Duitse Kroniek 53; illustrations; paperback; 367 pp. Former library copy. As new. [16015]

€ 18,00
Boudewijn.
Boudewijn.
Boudewijn.

Boudewijn.

De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag voor den beschaafde Wereld. Met platen en portretten. Tiende deel.

's-Gravenhage; 1849; J.L. van der Vliet.harde kaft, in linnrn gebonden; 8vo; geïllustreerd met litho's; VI, 456 p.

Band met lichte gebruikssporen. Exemplaar heeft vochtschade.

[34760]

€ 20,00
Brems, Hugo.

Brems, Hugo. Lichamelijkheid in de experimentele poëzie. Bijdrage tot de karakterisering en de literair-historische situering van de moderne Nederlandse poëzie 1950-1960. Hasselt; 1976; uitgeverij Heideland-Orbis; harde kaft met stofomslag; tab., graf.; 264 p. Keurig exemplaar. [34087]

€ 15,00
Brink, Jan ten.
Brink, Jan ten.

Brink, Jan ten. Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw; in biographieën en bibliographieën 1830-1880, I-III. Amsterdam; 1888-1889; Tj. van Holkema; cloth, gilt-stamped; resp. XII + 455, 505, 500 pp. Browned. Endpapers discoloured. Covers with traces of wear. [827]

€ 17,00

Bruijn, P.G. de. De tegenwereld in stelling gebracht; historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Deel I, Teksten. Den Haag; 2000; Constantijn Huygens Inst. voor de tekstedities en intellectuele geschiedenis v.d. Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen; Monumenta Literaria Neerlandica, XI, 1; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; cloth, black, red- and white stamped, with dust jacket; 627 pp. No propositions. [14529]

€ 40,00

Brüll, J.. Receptie, De, van Vestdijk (1932-1982). 's-Gravenhage; 1992; Stichting Bibliographia Neerlandica; soft paper cover; 180 pp. [14310]

€ 15,00

Bruyker sr., Christ de. De geschiedenis van de Multatulikring Gent van zijn stichting af tot 1940. Gent; 1965; Het Licht; softcover; uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het congres der socialistische cultuurwerken; met een enkele afb.; 95 p. Goed exemplaar. [31615]

€ 24,00
Charpentier, J.

Charpentier, J.

Die Suparnasage; Untersuchungen zur altindischen Literatur- und Sagengeschichte.

Resp. Uppsala, Leipzig; 1922; resp. A.-B. Akadem. Bokhandeln, Otto Harrassowitz; Arbeten utg. med understöd af Vilhelm Ekmans Universitetsfond, Uppsala, 26; softcover; 399 pp.

Uncut copy.

[10852]

€ 20,00

Chauvin, Victor. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie & Lettres de l'Université de Liège. Fascicule VI: La récension egyptienne des mille et une nuits. Bruxelles; 1899; Office de Publicité/ Société Belge de Librairie; softcover with transparent wrapper; 8vo; 120 pp. [30317]

€ 10,00