Loading...

Theory of literature

Results 73 - 87 of 87

Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a.. Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis. Dordrecht; 1834; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; L, 362 p. Band vernieuwd, rug verkleurd. Naam vorige eigenaar op titelblad. [31491]

€ 40,00

Sterck, J.F.M. Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's. Amsterdam; 1923; S.L. van Looy; verzameld door J.F.M. Sterck; cloth, gilt stamped; 158 pp. [8245]

€ 10,00
Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.).

Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.). Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1946. Den Haag; 1946; uitgave N.V. Servire; harde kaft, in linnen gebonden; ill.; elke nummer tussen de 50 en 65 p.; gebonden in 1 band. Rug en voorplat deels verkleurd, overigens een goed exemplaar. [34103]

€ 35,00
Valentin, A..

Valentin, A.. Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration.

Paris; 1925; Libr. Hachette; soft paper cover; XX, 546 pp.

[14199]

€ 15,00
Veen, A.S. van der.

Veen, A.S. van der.

Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen.

Z.pl.; 2002; doctoraalscriptie; zachte kaft met transparante omslag; 1 afb. in kleur; (3) 80 éénzijdig bedrukte pagina's.

[25358]

€ 40,00
Verdam, J.

Verdam, J. Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift. Groningen; 1873; J.B. Wolters; bew. en uitg. door J. Verdam; halflinnen; 350 p. Mist 2 pag. Het laatste blad gerest. Een aantal strepen. [4533]

€ 13,00
Verdam, J.

Verdam, J. Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven. Leiden; 1908; A.W. Sijhtoff's Uitg.-Mij.; Bibl. van Middelned. Letterkunde o. red. v. J. Verdam; halflinnen; 288 p. Enige potloodaant. [4531]

€ 13,00
Verdam, J.

Verdam, J. Seghelijn van Jherusalem naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk. Leiden; 1878; E.J. Brill; vanwege de Mij. der Ned. Letterk. uitg. door J. Verdam; halflinnen; XII en 184 p. Potloodaant. [4593]

€ 20,00

Verdam, J.. Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers. Leiden; 1872; W.T. Werst; zachte kaft; academisch proefschrift; VIII, 120 p. Voor- en achterplat met kleine reparatie. Rug en bandje wat verkleurd. [31484]

€ 40,00
Vinck Van Caekenberghe, M..

Vinck-Van Caekenberghe, M..

Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.

Gent; 1996; Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; b&w illustrations; original softcover; XXVII, 685 pp.

Fine copy.

[17500]

€ 23,00
Wackernagel, Wilhelm.

Wackernagel, Wilhelm.

Poetik, Rhetorik und Stilistik; Academische Vorlesungen.

Halle; 1873; Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses; halfleather; 8vo; XI, 452 pp.

Cover a trifle worn. Pages occasionally slightly foxed, mainly in blank margins.

[19155]

€ 12,00

Warren, Hans. Kritieken. N.p.; 1970; Provinciale Zeeuwse Courant; also with poems by Warren, portrait by Jac. Prince, profile by A. Oosthoek; 47 pp. On the occasion of the presentation of the Pierre Bayle-prijs voor de kritiek, Dec. 1970. [637]

€ 7,50
Wassermann, Jakob.
Wassermann, Jakob.

Wassermann, Jakob. Selbstbetrachtungen. Berlin; 1933; S. Fischer Verlag; cardboard with dust jacket; 1st edition; 109 pp. Dust jacket a trifle worn. Bookplate mounted to pastedown. [33396]

€ 20,00

Witsen Geysbeek, P.G.. Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel. Amsterdam; 1822-1823; C.L. Schleijer; halflinnen; klein 8vo; II, 496 & 541 p. Banden wat hele lichte slijtagesporen. Bladzijden 4e deel met wat lichte vochtschade aan de bovenzijde. [31832]

€ 20,00
Yans, Baudoin.

Yans, Baudoin.

De God Bedrogen, Bedrogen de God. Een speurtocht door W.F. Hermans' filosofisch universum.

Louvain-La-Neuve/ Bruxelles; 1992; Collège Érasme/ Éditions Nauwelaerts; softcover; index; personenregister; XLIX, 503 p.

Rug met lichte leesribbel, sneden iets roestvlekkig.

[34523]

€ 65,00