Loading...

Literature 19th century

Results 73 - 96 of 104
Defoe, Daniel.
Defoe, Daniel.
Defoe, Daniel.
Defoe, Daniel.

Defoe, Daniel.

Het Leven en de Vreemde Lotgevallen van Robinson Crusoe van York, Zeeman, verhaald door hem zelf.

Utrecht; n.d. (1896); Lentz & de Haan; illustr. clothbound; ills. by E. Nister in b&w and 6 chromolithographs in colour; Dutch translation by A.M. ten Hoet; 302 pp.

Dampstained copy, mainly cover. Inscription on blank endpaper.

[23414]

€ 20,00
Cremer, J.J..
Cremer, J.J..

Cremer, J.J..

Distels in 't weiland. Over-Betuwsche vertellingen. "Grietje op 't Hönings-arf", "'t Kriekende Kriekske, "'t Pauwenveerke", "Op de Kniehorst", "Bruur Joapik", "'t Blinkende hoantje" & "Oan 't kleine revierke".

Leiden; 1865; A.W. Sijthoff; blindgestempelde, linnen band; rug met goudopdruk; verlucht met gelithografeerde platen; 242 p.

Band verkleurd. Binnenwerk met naamstempeltje vorige eigenaar.

[30693]

€ 24,00
Cramer, A..
Cramer, A..

Cramer, A..

Kleine tooneelspeler of de vondeling aan den grooten weg naar Parijs.

Amsterdam; 1826; J.C. van Kesteren; halflinnen; 8vo; titelblad met gegraveerde voorstelling; 368 p.

Band met wat lichte slijtagesporen. Stempels vorige eigenaar op titelblad.

[28885]

€ 24,00
Couperus, Louis.
Couperus, Louis.

Couperus, Louis. Williswinde. Amsterdam; 1895; L.J. Veen; in linnen gebonden; met goudopdruk; bandontwerp door L.W.R. Wenckebach; 1e druk; 85 p. Ietsjes slijtage langs randen van de band. Naam vorige eigenaar op titelpagina. Een enkele bladzijde met wat roestvlekjes. [33176]

€ 55,00
Couperus, Louis.
Couperus, Louis.

Couperus, Louis. Fidessa. Amsterdam; 1899; L.J. Veen; in linnen gebonden; bandontwerp door K. Sluyterman; 1e druk; 121 p. Ietsjes schuingelezen exemplaar. Naam vorige eigenaar op titelpagina. [33174]

€ 120,00
Buys, M..

Buys, M..

Rondom de wereld.

N.p.;1877; with 6 lithographic plates in b&w / colour; illustrated gilt-/black stamped cloth; 16x24 cm.; 532 pp.

Rare! Corners and spine are showing traces of wear. Titlepage is missing. Some pp. repaired. Lithogr. from p.459 moved to the first p.

[19081]

€ 40,00
Broes, W..
Broes, W..

Broes, W..

De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.

Amsterdam; 1852; drukkerij Van Der Hey; half linnen, gemarmerde boorden; 24x28 cm.; XXIV, 652, 292, 23 p.

Leesvouwen in rug. Slijtage aan hoekjes, randen, rug en bovenste stukje van de kneep. Boekblok met linnen aan de binnenkant opnieuw vastgezet. Enkele p. in het register opnieuw vastgezet. Schutbladzijden en een aantal pagina's roestvlekkig.

[18951]

€ 49,00
Boutens Jr., P.C..
Boutens Jr., P.C..
Boutens Jr., P.C..
Boutens Jr., P.C..

Boutens Jr., P.C..

XXV Verzen.

Middelburg; 1894; F.P. d'Huy; zachte kaft; ca. 20x25 cm.; no. 96 van 100 genummerde exemplaren; 60 p.

Rug gerepareerd. Band deels verkleurd en iets roestvlekkig. Platten langs de randen gerafeld.

[34915]

€ 80,00
Bosboom Toussaint, A.L.G.
Bosboom Toussaint, A.L.G.

Bosboom-Toussaint, A.L.G.

Het Kasteel Westhoven in Zeeland.

Haarlem; 1882; H.D. Tjeenk Willink; linnen band, met goudbedrukt en florale decoraties; 8vo; 1e druk; met gegraveerde illustraties van Ch. Rochussen, o.a. van het kasteel zelf; goudbedrukt linnen; 215 p.

Goed exemplaar, rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd op de kneep.

[4183]

€ 60,00
Bogaers, A..

Bogaers, A.. Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande. Leiden; 1840; D. du Mortier en Zoon. Goudbedrukt haflinnen met gemarmerde platten; 300 p. [32142]

€ 150,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling, volgens Mr. Willem Bilderdijk. Beginsels der woordvorsching.

's-Gravenhage / Leeuwarden; 1829 / 1831; J. Immerzeel, Junior / G.T.N. Suringar; 2 delen in 1 band; eerste drukken; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; (2), 264, 66 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Schutbladen gevlekt. Eerste deel enkele p. licht roestvlekkig.

[18898]

€ 75,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Perzius Hekeldichten, vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.

Rotterdam; 1820; J. Immerzeel, Junior; 2 delen in 1 band, beide eerste druk; gravure op titelpagina door auteur; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; VIII, 87/ VI, 108 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Titelpagina's licht roestvlekkig.

[18909]

€ 49,00
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

De Dieren, Dichtstuk, door Mr. Willem Bilderdijk. De Muis- en Kikvorschkrijg.

Amsterdam; 1817 / 1821; P. Den Hengst en Zoon; 2 delen in 1, beide eerste druk; 2de deel gravure op titelpagina; contemp. halfleer; 14x22,5 cm.; 54, 74 p.

Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Lichte vochtschade aan beide titelpagina's. Aantekening deel 2 op voortitelpagina.

[18906]

€ 34,00
Bilderdijk, Willem.
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem. Bilderdijks epos; of de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste waereld. Leeuwarden; 1847; G.T.N. Suringar; harde kaft, blindgestempeld; rug met goudopdruk; met een uitslaande kaart van de "eerste waereld"; uitgegeven met een inleiding, varianten, aantekeningen en verhandelingen door Isaac da Costa; VIII, 533 p. Band iets beduimeld, rug gerestaureerd. [32964]

€ 15,00
Bilderdijk, W..

Bilderdijk, W..

De dichtwerken van BIlderdijk. Negende deel.

Haarlem; 1858; A.C. Kruseman; blindgestempelde linnen band, rug goudbedrukt; 8vo; bevat Vaderlandsche en politieke zangen & Minne- en huwelijksliederen; VIII, 503 p.

Goed exemplaar.

[34416]

€ 14,00
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.
Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.

Bilderdijk, Katharina Wilhelmina.

De Overstrooming.

Amsterdam; 1809; Immerzeel; gemarmerd karton; klein 8vo; 77 p.

Rug versleten, bandje sleets. Mist het titelblad.

[32570]

€ 20,00
Béranger, P. J. de.
Béranger, P. J. de.
Béranger, P. J. de.

Béranger, P.-J. de.

Chansons de Béranger. Édition complète, entièrement conforme à la nouvelle édition que l'auteur vient de publier à Paris. Ornée de 32 vignettes.

Bruxelles; 1841; Hauman et Compagnie; halfcloth; pocket size, 7x11 cm.; ills.; 664, 40 pp.

Corner title page cutt off. Cover a trifle worn.

[34739]

€ 18,00
Beers, Jan van.
Beers, Jan van.

Beers, Jan van.

Levensbeelden.

Amsterdam; 1863; H.J. van Kesteren; linnen zonder stofomslag met goudgestempeld vignet en sneden; litho frontispiece door Jozef Israëls; 148 (4) p.

Onder- en bovenkant rug kleine slijtageplekjes. Naam in inkt op schutblad.

[19127]

€ 23,00
Beecher Stowe, Henriette.
Beecher Stowe, Henriette.
Beecher Stowe, Henriette.

Beecher Stowe, Henriette.

La Case du Père Tom, ou vie des nègres en Amérique. Nouvelle édition augmentée d'une notice de George Sand/ Miss Cumming. L'Allumeur de Réverbères. 2 titles in one binding.

Paris; s.a. (1853); Gustave Barba; bound in later halfcloth with marbled boards; woodengraved illustrations, by Best & Hotelin & Foulquier; translated in the French by Bédollière; 112 & 112 pp.

Occasionally slight foxing, mainly in margins.

[35223]

€ 45,00
Barbey d'Aurevilly, J..

Barbey d'Aurevilly, J..

Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Une vieille maitresse. Tome premier et second.

Paris; s.a.; Librairie Alphonse Lemerre; softcover; ca. 10x16 cm.; 280 & 375 pp.

A trifle worn set.

[34463]

€ 29,00
Barbey d'Aurevilly, J..

Barbey d'Aurevilly, J..

Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Un prêtre marié. Tome premier et second.

Paris; s.a.; Librairie Alphonse Lemerre; softcover; ca. 10x16 cm.; 348 & 300 pp.

Fine set.

[34462]

€ 34,00
Balzac, Honoré de en A.M de Jong.
Balzac, Honoré de en A.M de Jong.
Balzac, Honoré de en A.M de Jong.

Balzac, Honoré de en A.M de Jong.

De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantagruélisten ende geene anderen; verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne.

Amsterdam; 1941; A. Strengholt; gedecoreerde, halfperkamenten band; met vergulde en geciseleerde kopsnede; de sierletters ingekleurd door Jaap Pronk, het bandontwerp eveneens van Hub. Levigne; frontispice met in koper gegraveerd portret van de auteur; bewerkt door A.M. de Jong; no. 463 van 500 genummerde exemplaren; gesigneerd door A.M. de Jong en Jaap Pronk; 229 p.

Boek in goede staat.

[30657]

€ 55,00
Balzac, H. de.

Balzac, H. de.

Contes drôlatiques, précédés de La Comédie humaine (Oeuvres ébauchées, II - Préfaces).

Paris; 1959, Libr. Gallimard; Bibliothèque de la Pléiade, 141; ed. by R. Pierrot, index by F. Lotte; leather; 1724 pp.

Small tear upper joint spine. Top edge witha few small waterstains.

[14679]

€ 19,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00