Loading...

Literature 19th century

Results 1 - 24 of 111

-. Lettice Arnauld; novelle door de schrijfster van Montsorel, Em. Wyndham, enz. Utrecht; 1850; W.H. van Heyningen; halflinnen; 8vo; gelithografeerde titelplaat; 256 p. Schutbladen en titelpagina met vochtvlek aan de onderzijde. Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. Achterplat verkleurd. [28341]

€ 40,00

-. Historie van den heere Willem Erfstee. I. deel. Amsterdam; 1808; C. Timmer; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; met 1 gegraveerde plaat en 1 titelplaat; 280 p. Dit betreft 1 van 3 uitgebrachte delen. Vochtschade in de marges, meest aan de onderzijde. Naam vorige eigenaar gestempeld op voorste schutblad. Schutbladen vernieuwd. [28669]

€ 30,00

-. Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W. Z.pl.; 1843; gekartonneerd; 10x14,5 cm.; (42) 132 p. Rug beschadigd, platten enigszins geschaafd. [26692]

€ 30,00

-. Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W. Z.pl.; 1843; gekartonneerd; titelblad met gegraveerde voorstelling; 10x14,5 cm.; II, (42) 164 p. Rug beschadigd, platten enigszins geschaafd. Binnenwerk met lichte vochtschade. [26744]

€ 20,00

-. Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W. Z.pl.; 1841; gekartonneerd; titelblad met gegraveerde voorstelling; 10x14,5 cm.; (42) 144 p. Rug beschadigd, platten licht geschaafd. [26741]

€ 30,00

Alberdingk Thijm, Catharina. Prinses van Roburg, roman uit onze dagen. Amsterdam; ca. 1910; Gebr. Graauw; tweede druk; geïll. naar foto's; linnen; 160 p. Naam gestempeld op schutblad. Lichte verkleuringen door heel het boek; Zeldzaam! [18989]

€ 28,00

Andersen, H.C. Den lille havfrue. The little mermaid. Odense; 1951; H.C. Andersens Hus; Manuskripter i H.C. Andersens Hus, III; facsimile and text, ill.; 122 pp. Text in Danish and in English. [11255]

€ 11,00

Andersen, H.C.. Andersen's Märchen. Halle; n.d. (ca. 1885); Otto Hendel Verlag; cloth; frontispiece with engraved portrait of Andersen; VI, 695 pp. Frontispiece/ portrait of Andersen with rather large chip at upper part. Cover slightly worn along extremities. Owner's entry, in pen, on first endpaper. [22834]

€ 20,00
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..

Andersen, H.C.. Bazar eens dichters.

Gorinchem; 1866; J. Nieuwenhuis; halflinnen; klein 8vo; vertaald in het Nederlands door T.R. Dijkstra en D. Bouma Nieuwenhuis; eerste deel: Duitsland, Italië en Griekenland; VIII, 324 p.

Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[33342]

€ 15,00

Andersen, Hans Kristian. Sagor och Berättelser. Stockholm; 1877; Aktiebolaget Hiertas Bokförlag; halfcloth with marbled boards; ca. 12,5x18 cm.; with engraved 207 ills. by Karl Larsson & Isidor Törnblom; translated from the Danish by Karl Johan Backman; 557 pp. Boards a trifle rubbed. [30895]

€ 18,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00

Balzac, H. de De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantagruélisten ende geene anderen; verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne. Amsterdam; 1941; A. Strengholt; gedecoreerde, halfperkamenten band; met vergulde en geciseleerde kopsnede; de sierletters ingekleurd door Jaap Pronk, het bandontwerp eveneens van Hub. Levigne; frontispice met in koper gegraveerd portret van de auteur; bewerkt door A.M. de Jong; no. 463 van 500 genummerde exemplaren; gesigneerd door A.M. de Jong en Jaap Pronk; 229 p. Boek in goede staat. [30657]

€ 85,00

Balzac, H. de. Contes drôlatiques, précédés de La Comédie humaine (Oeuvres ébauchées, II - Préfaces). Paris; 1959, Libr. Gallimard; Bibliothèque de la Pléiade, 141; ed. by R. Pierrot, index by F. Lotte; leather; 1724 pp. Small tear upper joint spine. Top edge witha few small waterstains. [14679]

€ 28,00

Beers, Jan van. Levensbeelden. Amsterdam; 1863; H.J. van Kesteren; linnen zonder stofomslag met goudgestempeld vignet en sneden; litho frontispiece door Jozef Israëls; 148 (4) p. Onder- en bovenkant rug kleine slijtageplekjes. Naam in inkt op schutblad. [19127]

€ 23,00

Bilderdijk, Katharina Wilhelmina. De Overstrooming.

Amsterdam; 1809; Immerzeel; gemarmerd karton; klein 8vo; 77 p.

Rug versleten, bandje sleets. Mist het titelblad.

[32570]

€ 20,00

Bilderdijk, W.. Bloemtjens, Deukalion en Phyrra en Krijgsdans. Amsterdam; 1836; Frederik Kaal; gekartonneerd; klein 8vo; titelblad met gegraveerde voorstelling; vignetten; (11) 166 p. Rug en achterplat vernieuwd. Bladzijden onregelmatig afgesneden. [29132]

€ 24,00

Bilderdijk, Willem. Perzius Hekeldichten, vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk. Rotterdam; 1820; J. Immerzeel, Junior; 2 delen in 1 band, beide eerste druk; gravure op titelpagina door auteur; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; VIII, 87/ VI, 108 p. Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Titelpagina's licht roestvlekkig. [18909]

€ 49,00

Bilderdijk, Willem. Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling, volgens Mr. Willem Bilderdijk. Beginsels der woordvorsching. 's-Gravenhage / Leeuwarden; 1829 / 1831; J. Immerzeel, Junior / G.T.N. Suringar; 2 delen in 1 band; eerste drukken; contemp. half leer; 14x22,5 cm.; (2), 264, 66 p. Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Schutbladen gevlekt. Eerste deel enkele p. licht roestvlekkig. [18898]

€ 95,00

Bilderdijk, Willem. De Dieren, Dichtstuk, door Mr. Willem Bilderdijk. De Muis- en Kikvorschkrijg. Amsterdam; 1817 / 1821; P. Den Hengst en Zoon; 2 delen in 1, beide eerste druk; 2de deel gravure op titelpagina; contemp. halfleer; 14x22,5 cm.; 54, 74 p. Slijtage aan rug, hoekjes en boorden. Reparatie aan rug. Schutbladen gevlekt. Lichte vochtschade aan beide titelpagina's. Aantekening deel 2 op voortitelpagina. [18906]

€ 49,00
Bilderdijk, Willem.
Bilderdijk, Willem.

Bilderdijk, Willem.

Bilderdijks epos; of de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste waereld.

Leeuwarden; 1847; G.T.N. Suringar; harde kaft, blindgestempeld; rug met goudopdruk; met een uitslaande kaart van de "eerste waereld"; uitgegeven met een inleiding, varianten, aantekeningen en verhandelingen door Isaac da Costa; VIII, 533 p.

Band iets beduimeld, rug gerestaureerd.

[32964]

€ 15,00

Bilderdijk, Willem. De Dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, Met uitzondering van eenige stichtelijke en gelegenheids-dichtstukken, naar tijdsorde gerangschikt en met vele ophelderende aanteekeningen uitgegeven, door dr. J. van Vloten. 4 delen in 3 banden.

Arnhem, Nijmegen; 1884; Gebrs. E. & M. Cohen; hardbound cloth; ed. by J. van Vloten; introd. by Nicolaas Beets; 2nd ed. part 3 & 4 are 3rd edition;.; resp. VIII, 352, VIII, 348 and VI, 356, VIII, 346 pp.

Spine vol. 1 and 2 soiled. Both with bookplate of Martien Beversluis on (french) title page. Vol. 3/4 with repair on hinge frontcover/first endpaper.

[32573]

€ 18,00
Bogaers, A..

Bogaers, A.. Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande. Leiden; 1840; D. du Mortier en Zoon. Goudbedrukt haflinnen met gemarmerde platten; 300 p. [32142]

€ 150,00

Broes, W.. De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede. Amsterdam; 1852; drukkerij Van Der Hey; half linnen, gemarmerde boorden; 24x28 cm.; XXIV, 652, 292, 23 p. Leesvouwen in rug. Slijtage aan hoekjes, randen, rug en bovenste stukje van de kneep. Boekblok met linnen aan de binnenkant opnieuw vastgezet. Enkele p. in het register opnieuw vastgezet. Schutbladzijden en een aantal pagina's roestvlekkig. [18951]

€ 49,00

Buys, M.. Rondom de wereld. N.p.;1877; with 6 lithographic plates in b&w / colour; illustrated gilt-/black stamped cloth; 16x24 cm.; 532 pp. Rare! Corners and spine are showing traces of wear. Titlepage is missing. Some pp. repaired. Lithogr. from p.459 moved to the first p. [19081]

€ 124,00