Loading...

Literatuur 16e-18e eeuw

Resultaten 73 - 96 van 97
Quevedo, Francisco de.

Quevedo, Francisco de. Dromen. Baarn; 1992; Ambo-Klassiek; harde kaft met stofomslag; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Barber van de Pol; 164 p. Rug stofomslag verkleurd. [34043]

€ 9,00

Racine, J. Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur. Paris; 1911; Libr. Garnier Frères; handgekleurde prenten, waaronder een portret van de auteur; halfleer; 627 p. [3807]

€ 34,03
Regnard, Jean François.

Regnard, Jean-François. Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4. Paris; 1805; stéréotype d'Herhan; leather with gilt tooled spine and borders; 2nd edition; XXVII, 354/ 352/ 374 & 439 pp. Lower end spine vol. 1 & 4 damaged, the ends of vol. 3 and 4 slightly damaged. Corners of cover worn. Upper right corner title page cut off (without loss of text). Gilt ornamentation cover and spine occasionally faded or rubbed off. [25176]

€ 90,00

Rousseau, J.-J. Émile ou de l'éducation. Paris; ca. 1910; Libr. Garnier Fr.; halfleer; 638 p. [3809]

€ 20,42
Ruë, Pieter de la.
Ruë, Pieter de la.

Ruë, Pieter de la.

Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.

Middelburg, Michiel Schryver, Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero; 1734. Cardboard, titlepage printed in black and red with copperengraving; (42) , 354, (6) pp.

Spine broken at one side. Copy with wide margins.

[15675]

€ 190,00

Sade, D.A.F. de. Crimes, Les, de l'amour. I-III. Paris; 1961; J.-J. Pauvert; Oeuvres complètes, III-V; introd. by G. Lély; 1 ill. in each vol; soft paper covers. [14264]

€ 30,00

Sade, D.A.F. de. Crimes, Les, de l'amour; Idée sur les romans, Faxelange, Eugénie de Franval, Dorgeville, A Villeterque folliculaire. Paris; 1953; J.-J. Pauvert; 2 ill.; soft paper cover; 261 pp. Cover slightly grubby. [14263]

€ 9,00

Sade, D.A.F. de. Les 120 journées de Sodome ou l'École du libertinage. I-III. Sceaux; 1953; Jean-Jacques Pauvert; soft paper cover; resp. 213, 250, 234 pp. [13995]

€ 49,00

Secundus, Ioannes. Het boeck der kuskens- Basiorum liber. Nu aldereerst uuiit tlatin overgestelt in onse gemeine Nederduiitsche taele, eensdeels bii Ian van Hout, ende eensdeels bii Douza ende anderen, liefhebberen der Nederduijtscher poëzyen. Maastricht; 1928-1930; A.A.M. Stols; gekartonneerd met gemarmerde platten; in bijbehorend foedraaltje; respectievelijk nr. 23 en 29 uit de reeks "Trajectum ad Mosam"; oplage van 200 exemplaren, gedrukt op Ossekop papier; "Basiorum Liber"is Romeins genummerd LXXXIX; gegraveerd frontispice; 30 en 33 p. Foedraal met wat lichte slijtagespoortjes. [26551]

€ 40,00
Shakespear (Shakespeare)..
Shakespear (Shakespeare)..
Shakespear (Shakespeare)..
Shakespear (Shakespeare)..

Shakespear (Shakespeare)..

The works of Shakespear in eight volumes. The genuine text (collated with all the former editions, and then corrected and emended) is here settled: Being restored from the blunders of the first editors, and the interpolations of the two last: with a comment and notes, critical and explanatory. By Mr. Pope and Mr. Warburton.

London; printed for Knapton, Birt, Longman and Shewell, Lintott, Hitch, Brindley, Tonson and Draper, wellington, New and Dod; 1747. Complete in 8 volumes. Engraved portrait of William Shakespeare; 8 full calf bindings with gilt stamped red labels. Each volume with ca. 500 pp.

Very nice set in very good condition.

[34246]

€ 1200,00

Shakespeare, William Antonius en Cleopatra; drama. Rotterdam; c. 1915; Johan Pieterse; transl. by Edw. B. Koster; cloth, gilt stamped; 158 pp. Text with notes. Laid-paper, uncut, browned. Endpaper browned. Cover slightly discoloured. [12043]

€ 20,00

Shakespeare, William. Comedies/ Histories/ Tragedies/ Tragedies & Poems. 4 vols. London and Glasgow; 1966-1971; Collins; softcover; lettering spine silver printed; small 8vo; edited by Peter Alexander; glossary; index of characters; 768, 704, 576 & 576 pp. Fine set of copies. [31916]

€ 45,00
Siegenbeek, Matthijs.
Siegenbeek, Matthijs.

Siegenbeek, Matthijs. Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats. Amsterdam; 1810; Johannes Allart; halfleer met gemarmerde platten; VIII, 156 p. Titelblad met vochtvlek, pagina's en schutbladen hier en daar met kleine vlekjes. Enkele bladzijden licht ingescheurd op de marge. Goudopdruk rug enigszins vervaagd. [20058]

€ 60,00

Tengnagel, M.G. Mattheus Gansneb Tengnagel; alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.J. Oversteegen. Amsterdam; 1969; Atheneum-Polak & van Gennep; Nederlandse Klassieken; cloth w. wrapper; 635 pp. [7941]

€ 14,00

Veen, P.A.F. van. De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische literatuur. Den Haag; 1960; Van Goor Zonen; linnen met stofomslag; academisch proefschrift; register; 257 p. Stofomslag met wat kleine imperfecties langs de rand van de bovenzijde. [29824]

€ 10,00

Venne, A. vande Zeevsche Nachtegael, en bijgevoegd A. vande Venne: Tafereel van Sinne-mal. Middelburg; 1982; Drukkerij Verhage & Zoon; harde kaft; ill.; 387 pp. 'Facsimile-editie van exemplaar PB Zeeland 3 K 1 van de druk Middelburg 1623 met een verantwoording en indices door P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse.' Eén hoekje van de band met stootplekje. [11582]

€ 35,00
Venne, A. vande
Venne, A. vande

Venne, A. vande Zeevsche Nachtegael, en bijgevoegd A. vande Venne: Tafereel van Sinne-mal. Middelburg; 1982; Drukkerij Verhage & Zoon; harde kaft, modern perkament; rug met goudopdruk; ill.; 387 pp. 'Facsimile-editie van exemplaar PB Zeeland 3 K 1 van de druk Middelburg 1623 met een verantwoording en indices door P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse.' [33508]

€ 60,00

Verkruijsse, P.J., Hendriks, W.A. & Mateboer, J. (sam.). Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie. Amsterdam; 1988; Schiphouwer en Brinkman; linnen; 8vo; met een subjectieve bibliografie samengesteld door P.J. Verkruijsse en een objectieve bibliografie samengesteld door W.A. Hendriks en J. Mateboer; ill.; index; 282 p. Keurig exemplaar. [29829]

€ 14,00

Vinck-Van Caekenberghe, M.. Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist. Gent; 1996; Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; b&w illustrations; original softcover; XXVII, 685 pp. Fine copy. [17500]

€ 26,00

Voltaire. Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés. Paris; 1885; Laplace, Sanchez et Cie. Éditeurs; hardbound cloth; small 8vo; spine and all edges gilted; lithographed frontispiece and plates in colour, by M. Geffroy; XII, 610 pp. Near fine copy. [32512]

€ 30,00
Vondel & Lennep, J. van.

Vondel & Lennep, J. van. De Werken van Vondel. In verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. In 12 delen. Amsterdam; 1855-1869; M.H. Binger & Zonen; halfleer; fraai versierde, goudbedrukte ruggen; platen en afbeeldingen bij de tekst, gegraveerd; XXIV, 776/ XIV, 768/ XIV, 866/ XII, 758/ XI, 783/ XX, 761/ XII, 795/ IX, 739/ X, 724/ X, 673/ IX, 815 & XXX, 714 p. Telkens gevolgd door nalezing en aantekeningen. De delen 7, 8, 10 & 11 met reparatie langs de rug. Banden met wat lichte slijtage langs hoeken en randen, af en toe wat schaafplekjes aan de rug. Bladzijden, sommige afbeeldingen soms roestvlekkig. Ex libris aan de binnenkant van de band. [33184]

€ 125,00
Vondel, J. van & Verwey, Albert.

Vondel, J. van & Verwey, Albert. Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, verzorgd door Albert Verwey. Amsterdam; 1987; H.J.W. Becht; harde kaft met goudopdruk; verzorgd en ingeleid door Albert Verwey; XXXXIII, 1451 p. Band met minieme gebruikssporen. [29564]

€ 15,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van. Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p. ¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; ‘Non est mortale quod opto’ en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En ’t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN! JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76. [28352]

€ 490,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00