Loading...

Literatuur 16e-18e eeuw

Resultaten 49 - 72 van 97

Hooft, P.C.. P.C. Hoofts Sonnetten. Arnhem; 1923; Hijman, Stenfert Kroese en van der Zande; softcover; 63 p. Gedrukt onder leiding van J. van Krimpen in een oplage van 150 ongenummerde exemplaren. Voorplat aan bovenkant verkleurd met tevens een lichte afdruk linkerbovenhoek. Rug licht beschadigd, met name aan boven- en onderkant. Achterplat eveneens met lichte afdruk over de gehele lengte. Hoeken en randen omslag met kleine scheurtjes en verkleuringen. [20886]

€ 15,00

Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman. Dordrecht; 1855; H. Lagerweij; litho op titelpagina; or. linnen omslag; 20x13 cm; 81 p Losjes in de band. Linnen verschoten. [16295]

€ 30,00
Huydecoper, B..
Huydecoper, B..
Huydecoper, B..

Huydecoper, B.. Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius. Amsterdam; 1730; E. Visscher en J. Tirion. Frontispiece by I.C. Philips. 4to. Giltprinted half calf; (10), 682 pp. Top of spine frayed. Joint on frontside broken. Otherwise in good condition. [30488]

€ 200,00

Installé, Henri. De betovering van de Vrouw. H.C. Agrippa: een magiër op de feministische toer ten tijde van Margareta van Oostenrijk. Mechelen; 2005; softcover; overdruk van de tweede aflevering van de "Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen"; VIII, 183 p. Met een index van persoonsnamen. Prima exemplaar. [26287]

€ 14,00

Jaspers, G.J.. De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry. Haarlem; 1988; uitgeverij de Vrieseborch; hardcover met stofomslag; ingenaaid; 8vo; ill. in zwart wit, platen in kleur; 307 p. Keurig exemplaar. Met een lijst van technische termen en hun betekenis en een register van de voormalige bezitters. [26596]

€ 10,00

Kalff, Martin, e.a.. Oud-Holland, wegwijzer met printverbeeldingen. Amsterdam; 1895; uitgegeven door het bestuur van Oud-Holland; zachte kaft; omslagtekening van A., le Comte, overige verluchting door Johan Braakensiek; oblong, 21,5x13,5 cm.; 59 (1) p. Exemplaar met kleine reparatie aan de binnenkant. [24182]

€ 24,00

Keersmaekers, A.A.. De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden; bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw. Gent; 1957; Secretarie der Academie; Kon. Vlaamse Ac. voor Taal- en Letterkunde, reeks VI, nr. 80; ill.; 301 pp. Underlining in pencil. Spine damaged. [8154]

€ 12,00

Klijn, H.H., Palm, J.H. van der & Klijn Bz., B.. De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper, plegtig gevierd op den 17 December 1824 in de maatschappij Felix Meritis. Amsterdam; 1825; Johannes van der Hey en Zoon; gekartonneerd; klein 8vo; XII, 106 p. Zeldzaam! Platten met schaafspoortjes, band met lichte slijtage langs hoeken en randen. Rug enigszins beschadigd. Achterplat met kleine, vage, vochtvlek aan de bovenzijde. [25282]

€ 140,00

Könnecke, G. Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur; eine Ergänzung zu jeder deutschen Litteraturgeschichte. Marburg; 1895; N.G. Elwert'sche Verlagsbuchh.; 'nach den Quellen bearb. von Dr. Gustav Könnecke'; 2., verb. und verm. Auflage; 'enthaltend 2200 Abbildungen und 14 blattgroße Beilagen, wovon 2 in Heliogravüre und 5 in Farbendruck'; cloth, 41-30,5 cm; 424 pp. With facsimiles of manuscripts. Ill. on front cover discoloured. [9105]

€ 95,00

Kops, Willem. Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Deel II. Leyden; 1774; P. van der Eyk & D. Vygh; Werken van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde; gekartonneerd; ca. 18x23 cm.; 216-351 p. Titelblad beschadigd. Rug gerepareerd met transparant tape en vanuit de binnenkant verstevigd. Bladzijden bobbelig. Band met wat lichte slijtagesporen en hier en daar met verkleuringen. [28016]

€ 190,00

Kruyskamp, C. Dichten en spelen van Jan van den Berghe. 's-Gravenhage; 1950; Martinus Nijhoff; uitgave v.d. Ver. der Antwerpsche Bibliophielen, 2e reeks, nr. 4; uitg. door C. Kruyskamp; 1 ill.; XXII en 151 p. [4596]

€ 14,00

Leeuwen, Johannes van. Matthijs de Castelein en zijne Const van Rhetoriken. Utrecht; 1894; J.L. Beijers; thesis R.U. Utrecht; cloth; 132 pp. Cover stained. [835]

€ 14,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsteldam; 1711; P. Arentz en K. vander Sys. First edition. With engraved title and 50 full page emblems by j. and C. Luiken. Gilt printed full leather; small 8vo; (8), 182, (2) pp. Landwehr 512. Top and bottom of spine with a little loss of leather; otherwise in very good condition. [33695]

€ 350,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden. Vervat in drie deelen. Nevens Het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. Meegebonden: Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerende zielen-vuur. Amsteldam; 1722 / 1727; Kornelis vander Sys. Negende druk resp. zesde druk; klein 8vo; contemporain perkament; 2 frontispieces en 39 resp. 50 emblemata; 190, (2) resp. (16), 212, (20) p. Eén blz aan de zijkant iets ingeknipt waardoor er aan één zijde iets van de tekst is weggevallen. Blz. 63/64 ontbreekt en is in handschrift toegevoegd. Overigens in goede staat. [33892]

€ 95,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. Amsteldam; 1709; Wed. P. Arentz en K. vander Sys. Met één frontispiece (van twee); contemporain perkament; klein 8vo; (8), 300, (8), 18 p. [33893]

€ 140,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld, en met Godlyke spreuken en Stichtelyke verzen verrykt. Amsteldam; 1718; Kornelis vander Sys. With engraved title and 100 full page emblems by J. Luiken. Full vellum; small 8vo; (8), 228, (4) pp. Vellum somewhat soiled but otherwise in very good condition. [33696]

€ 1200,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen. Amsteldam; 1749; F. Houttuyn. Frontispiece and 51 emblems. Small 8vo; cardboard with marbled boards; (34), 103, (7) pp. Binding somewhat worn. Otherwise comlete and inside in very good condition [33710]

€ 300,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsteldam; 1711; wed. P. Arentz, en K. vander Sys. Frontispiece and 101 emblems. Full vellum; (10), 404,(2) pp. Vellum somewhat soiled; first 250 pp. with small wormhole at the top margin. Otherwise comlete and in very good condition [33707]

€ 350,00

Meertens, P.J. Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam; 1943; Noord-Holl. Uitg. Mij.; Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel XLVIII, nr. 1; originele papieren omslag; 16; 496 pp. Slijtageplekken aan bovenzijde van de rug. Linnen band verkleurd. [14340]

€ 22,00

Meertens, P.J.. Het culturele leven in Vlissingen in de tijd van Betje Wolff/ Nabetrachting Wolff en Dekenherdenking. Brussel/ Leiden; 1955/ 1955/ de Vlaamse Gids/ E.J. Brill; slappe kaft, geniet; "Nabetrachting Wolff en Dekenherdenking" betreft een overdruk uit "Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, deel LXXIII, aflevering 4"; 8 & 301-315 p. Twee afzonderlijke publikaties. [25504]

€ 18,00

Meulen, P. van der. De comedies van Coornhert. Assen; 1945; van Gorcum & Comp.; halflinnen; uit de reeks "Teksten en studiën, op het gebied van taal, stijl en letterkunde"; 202 p. Band iets verkleurd. [25098]

€ 10,00

Muinq, Alexander de. Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III). Ad I: Middelburg;1712; Willeboord Eling. Frontispice door M. Elgersma; titelblad met geegraveerd vignet en gegraveerd wapenschild van Alexander de Muinq. Perkamenten band; (20), 461, (3) p.Ad II en III: Amsterdam; 1716; Andries van Damme.; 147 p. Aleander de Muincq was o.a. Burgemeeter van Middelburg en Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Zéér zeldzame uitgaven! Band met kleine reparatie; enkele blz. wat gevlekt. [32314]

€ 390,00

Oudaan, Joachim. Poëzy. Verdeeld in drie deelen. (Met achter het derde deel een beschrijving van het leven van de dichter door David van Hoogstraten). Amsteldam; 1712; Wed. P. Arentz en K. vander Sys; in leer gebonden; geribde rug met vergulde, florale decoraties; 8vo; eerste deel met een in koper gegraveerd frontispice en een portret van "Ioachim Oudaen Fransz."; (20) 349, 400 & (2) 403-586, 86 p. Fraaie set, banden met minimale slijtagespoortjes. [26110]

€ 650,00

Paul, Jean. Schulmeisterlein Wutz. 's-Gravenhage; 1962; Mouton & Co.; Anglica Germanica, British studies in Germanic languages and literatures, ed. by L. Forster a.o., V; ed. by Eva J. Engel; cloth; 168 pp. [13661]

€ 12,00