Loading...

Literatuur 16e-18e eeuw

Resultaten 25 - 48 van 97

Corneille, P. Théatre choisi. Nouvelle édition ornée de 4 portraits en pied coloriés. Paris; ca. 1910; Garnier Fr.; red gilt stamped leather with raised bands, gilt edge; 442 pp. Nice copy. Some pages ruststained. [3818]

€ 24,00

Debaene, Luc.. De Nederlandse volksboeken; ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Antwerpen; 1951; uitgeverij de Vlijt; zachte kaft; 1e druk; ill. in zwart wit; 358 p. Band een ietsje verkleurd, sommige pagina's niet opengesneden. [24449]

€ 14,00
Degering, Hermann (herausg.).
Degering, Hermann (herausg.).
Degering, Hermann (herausg.).
Degering, Hermann (herausg.).

Degering, Hermann (herausg.). Die schöne Magelone. Hystoria von dem edeln ritter Peter von Provenz und der schönsten Magelona, des königs von Naples tochter. Berlin; 1922; Domverlag. Älteste deutsche Bearbeitung nach der Handschrift der preussischen Staatsbibliothek Germ. 4o 1579 mit Anmerkungen und überlieferungsgeschichtlichen, literarischen und kunsthistorischen Exkursen. Ausgabe B, eine der 60 Exemplaren in Halbpergamentband auf echtem Zandersbütten. Gedruckt bei Otto von Holten Berlin. Top edge and spine gilt. Very nice copy! [23511]

€ 80,00

Degroote, G. Jan van den Dale; gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium. Antwerpen; 1944; De Nederlandsche Boekhandel; Uitgave v.d. Ver. der Antwerpsche Bibliophielen, 2e reeks, no. 2; ill.; 223 p. [4573]

€ 17,24

Dubois, Pierre H. & Simone. Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805; een biografie. Amsterdam; 2012; G.A. van Oorschot; paperback; 5e druk; ill.; personenregister; 855 p. Als nieuw. [28927]

€ 19,00

Effen, Justus van. Hollandsche Spectator. Vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele werk. 6 Parts in 11 volumes. First volume of part 1 missing. Amsterdam; 1756; By K. v. Tongerlo en F. Houttuin; contemporary vellum, blind stamped; part 1 vol. 2: 349 - 716 pp.; part 2: 717 pp. part 3: 759 pp.; part 4: 780 pp.; part 5: 726 pp.; part 6: 604 pp. and 120 pp. (unnumbered) register. Attractive set of the rare second edition. First volume of part 1 missing. Bindings with a few small imperfections. [15505]

€ 275,00

Effen, Justus van. Hollandsche, De, Spectator. 7/8 in 1 vol. Amsterdam; 1734; Hermanus Uytwerf; no. 181, 20. July 1733-no. 240, 12 Febr. 1734; vignette on title pages; halfleather; resp. 240, 240 pp. 2 of the 12 vols (1731-1735). Cover soiled, with signs of use. Lacks paper over boards. A few notes and underlinings in pencil. A few stains of rust. [13609]

€ 90,00

Eymael, H.J. Constantijn Huygens' Hofwijck (Vitaulium). Zutphen; 1920; W.J. Thieme & Co.; 2e, geheel omgew. dr.; XIV, 138 pp. [8191]

€ 10,00

Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829. Amsterdam; 1830; de Gebroeders Diederichs; slappe kaft; frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats; 31 p. Zeldzaam! [25793]

€ 90,00

Focquenbroch, W. van. Alle de werken van W.V. Focquenbroch, verzamelt en uitgegeven door Abraham Bógaert. Eerste en tweede deel in één band. Amsterdam; 1766; Steven van Esveldt; gekartonneerd; gegraveerd frontispice; 8vo; 3e druk; 518 en 458 p. Rug beschadigd, platten enigszins geschaafd. Onafgesneden exemplaar. [28522]

€ 50,00

Frijns, W.M. Vondel en de Moeder Gods. Bilthoven; 1948; H. Nelissen; 2e, omgew. en verm. dr.; ill.; in linnen met stofomslag; 598 p. [4594]

€ 13,61

Gargon, Mattheus Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2. Middelbug; 1755; Callenfels,Mandelgreen, Gillissen en Taillefert; 2 frontispices; div. kopergravures waaronder afbeeldingen van 8 Nehalennia-altaren, 3 (uitslaande) kaartjes van zeeland, 3 uitslaande kaartjes van Middelburg, Vlissingen en Veere in vogelvluchtperspectief, 2 uitslaande platen van de Vlissingse dokken etc.; (20), 318, (14) resp. (16), 369, (25) p. Eerste en tweede deel 3e druk. Gebonden in 2 banden van goudgestempeld leer. Nijhoff / Van Hattum: nr 101 en 102. [25849]

€ 390,00
Gargon, Mattheus

Gargon, Mattheus Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelijke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkappelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Dl. I, II. Leiden resp. Middelburg; 1715, 1717 ( reprint 1969); Samuel Luchtmans resp. Van Benthem & Jutting; uitsl. kaarten en plattegronden, ill.; goudgestempeld leer; rug met ribben; [18], 318 en [14], resp. [18], 367 en [25] p. Facsimile-herdruk van 1969. [6621]

€ 65,00

Gargon, Mattheus Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelyke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Leiden; 1715; Samuel Luchtmans; 2e dr.; frontispiece, 6 kaarten/plattegronden (waarvan 5 uitslaand)en 9 ill.; origineel gedecoreerd karton; [18], 318 en [14] p. Onafgesneden exemplaar. Band enigszins versleten. [4166]

€ 280,00
Gargon, Mattheus
Gargon, Mattheus
Gargon, Mattheus

Gargon, Mattheus Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2. Leiden; 1715, 1717; Samuel Luchtmans; 2 frontispices; div. kopergravures waaronder afbeeldingen van 8 Nehalennia-altaren, 3 (uitslaande) kaartjes van zeeland, 3 uitslaande kaartjes van Middelburg, Vlissingen en Veere in vogelvluchtperspectief, 2 uitslaande platen van de Vlissingse dokken etc.; blindgestempeld perkament; [XVIII], 314, [18] resp. [XVIII], 368, [26] p. Eerste deel 2e druk, tweede deel 1e druk; 2 delen gebonden in 1 perkamenten band. Nijhoff / Van Hattum: nr 101 en 102. Eén tekstblad vervangen door een kopie. Sommige blz. met enige vochtschade in de marges. [20939]

€ 325,00
Gellert, C.F..
Gellert, C.F..
Gellert, C.F..

Gellert, C.F.. Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Tweede deel. Amsterdam; 1782; Pieter Meijer. Goudgestempeld halfleer met gemarmerde platten.Geïllustreerd titelblad en 62 bladvullende gravures behorende bij de 62 fabels; 162 p. en 62 ongenummerde bladen met de gravures Fraai exemplaar met mooie heldere gravures van J. Buys (tekenaar) en N. v.d. Meer Jun. (graveur). [31475]

€ 75,00
Genlis, Gravin De, en E. Bekker.

Genlis, Gravin De, en E. Bekker. Adele en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding I-III. 's-Gravenhage; 1782-1783; Isaac van Cleef; 'uit het Frans vertaalt en met aanmerkingen uitgegeven door E. Bekker, weduwe Ds. A Wolff'; halfleather; VIII + 367, 366 and 388 pp. Buijnsters n.56. [734]

€ 250,00
Ghijsen, H.C.M.

Ghijsen, H.C.M. Dapper vrouwenleven; karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken. Assen; 1954; Van Gorcum; harde kaft, in linnen gebonden; 412 p. Goed exemplaar, zónder de stofomslag. [33823]

€ 10,00

Giraldi, G.B. Novellen aus den Hekatommithi. Leipzig; 1909; Deutsche Verlagsactiengesellschaft; Übers., Einl. und Anmerkungen von Alfred Semerau; halfparchment, decorated cover; 126 pp. Printed only for subscribers. Nr. 77. [11575]

€ 32,00
Groot, Hugo de.
Groot, Hugo de.
Groot, Hugo de.
Groot, Hugo de.

Groot, Hugo de. Bewys van den waren Godsdienst. No place (Rotterdam); no publisher; 1622. Cardboard (18th century); 4º; First edition. (4),111, (1) pp. On p. 41 De Groot speaks of America "the country known by the sweet name of Netherland" ("werd met den soeten naem van Nederland bekend"), which seems the first mention of New Netherland in a printed work. Very scarce first edition of this famous theological poem which De Groot wrote during his stay in prison at Loevestein. The preface supposed to be by Rosaeus, a contre-remonstrant clergyman in The Hague, is secretly put in by the editor, and is absolutely contrary to the intentions of the poem. [31162]

€ 850,00
Günsberg, Maggie.

Günsberg, Maggie. Playing with Gender. The Comedies of Goldoni. Leeds; 2001; Northern Universities Press; paperback; ills. in b&w; name and text index; subject index; bibliography; 274 pp. Very fine copy. [33372]

€ 30,00

Harduyn, Justus de. Goddelicke Lof-sanghen (1620). Antwerpen; 1933; De Sikkel, t.b.v. De Seven Sinjoren; zachte kaft; uitgegeven en toegelicht door O.Dambre; ill.; 196 pp. Nr. 250 van 400 genummerde exemplaren. Met woordregister/ tekstverklaringen en lijst van voornaamste afkortingen. [801]

€ 17,00
Harvey, William.
Harvey, William.

Harvey, William. Robert Burns as a Freemason. Dundee; 1921; T.M. Sparks, Printing Works; halfcloth; 11x18 cm.; plates in b&w; 92 pp. Fine copy. [33187]

€ 20,00

Hooft, B.H. van 't. Das höllandische Volksbuch vom Doktor Faust. Den Haag; 1926; Martinus Nijhoff; cloth; 20 ills. in b&w; register; 163 pp. Inner margins a trifle dampstained. Lower side cover bumped. [27967]

€ 20,00