Loading...

Literature 16th-18th century

Results 1 - 24 of 59
Zeeman, H..
Zeeman, H..
Zeeman, H..

Zeeman, H..

Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.

Amsterdam; 1831; J.B. Julio; gemarmerde band; 10,5x16,5 cm.; verlucht met kopergravures; 8, 100 p.

Inscriptie aan de binnenkant van het voorplat.

[36791]

€ 45,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van.

Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.

¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; Non est mortale quod opto en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN!

JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76.

[28352]

€ 380,00
Voltaire.
Voltaire.

Voltaire.

Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés.

Paris; 1885; Laplace, Sanchez et Cie. Éditeurs; hardbound cloth; small 8vo; spine and all edges gilted; lithographed frontispiece and plates in colour, by M. Geffroy; XII, 610 pp.

Near fine copy.

[32512]

€ 28,00
Vinck Van Caekenberghe, M..

Vinck-Van Caekenberghe, M..

Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.

Gent; 1996; Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; b&w illustrations; original softcover; XXVII, 685 pp.

Fine copy.

[17500]

€ 23,00
Theodosius, Constantia & Dr. Goldsmith.

Theodosius, Constantia & Dr. Goldsmith.

The correspondence of Theodosius and Constantia, vol. I & II/ The vicar of Wakefield, vol. I & II. All in 1 binding.

London; ca. 1880; Cooke's edition; leatherbound; spine gilt printed; ca. 9x14 cm.; engraved ills.; XI, 59/ 72/ 119 & 96 pp.

Spine with slight crease. Near fine copy.

[35191]

€ 50,00
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.

Dordrecht; 1834; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; L, 362 p.

Band vernieuwd, rug verkleurd. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[31491]

€ 29,00
Siegenbeek, Matthijs.
Siegenbeek, Matthijs.

Siegenbeek, Matthijs.

Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.

Amsterdam; 1810; Johannes Allart; halfleer met gemarmerde platten; VIII, 156 p.

Titelblad met vochtvlek, pagina's en schutbladen hier en daar met kleine vlekjes. Enkele bladzijden licht ingescheurd op de marge. Goudopdruk rug enigszins vervaagd.

[20058]

€ 50,00
Shakespeare, William.
Shakespeare, William.

Shakespeare, William.

The story of Shakespeare.

London; s.a.; Collins' Clear Type Press; gilt printed leather with floral decorations; top edge gilt printed; 7x10 cm.; ills. in b&w; 94 pp.

Unopened copy.

[37176]

€ 30,00
Shakespeare, William.
Shakespeare, William.

Shakespeare, William.

Much ado about nothing.

New York; s.a.; Knickerbocker Leather & Novelty Co.; gilt printed leather; 5,5x8 cm.; 205 pp.

Fine copy.

[35517]

€ 25,00

Shakespeare, William Antonius en Cleopatra; drama. Rotterdam; c. 1915; Johan Pieterse; transl. by Edw. B. Koster; cloth, gilt stamped; 158 pp. Text with notes. Laid-paper, uncut, browned. Endpaper browned. Cover slightly discoloured. [12043]

€ 20,00
Sade, D.A.F. de.

Sade, D.A.F. de.

Crimes, Les, de l'amour. I-III.

Paris; 1961; J.-J. Pauvert; Oeuvres complètes, III-V; introd. by G. Lély; 1 ill. in each vol; soft paper covers; 12,5x16,5 cm.

Spine slightly creased.

[14264]

€ 20,00
Ruë, Pieter de la.
Ruë, Pieter de la.

Ruë, Pieter de la.

Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.

Middelburg, Michiel Schryver, Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero; 1734. Cardboard, titlepage printed in black and red with copperengraving; (42) , 354, (6) pp.

Spine broken at one side. Copy with wide margins.

[15675]

€ 190,00

Rousseau, J.-J. Émile ou de l'éducation. Paris; ca. 1910; Libr. Garnier Fr.; halfleer; 638 p. [3809]

€ 20,42
Regnard, Jean François.

Regnard, Jean-François.

Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.

Paris; 1805; stéréotype d'Herhan; leather with gilt tooled spine and borders; 2nd edition; XXVII, 354/ 352/ 374 & 439 pp.

Lower end spine vol. 1 & 4 damaged, the ends of vol. 3 and 4 slightly damaged. Corners of cover worn. Upper right corner title page cut off (without loss of text). Gilt ornamentation cover and spine occasionally faded or rubbed off.

[25176]

€ 90,00
Racine, J.
Racine, J.

Racine, J. Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.

Paris; 1889; Libr. Garnier Frères; hand coloured lithographs, Half leather; gilt edge; 627 pp.

[3807]

€ 25,00
Oudaan, Joachim.
Oudaan, Joachim.

Oudaan, Joachim.

Poëzy. Verdeeld in drie deelen. (Met achter het derde deel een beschrijving van het leven van de dichter door David van Hoogstraten).

Amsteldam; 1712; Wed. P. Arentz en K. vander Sys; in leer gebonden; geribde rug met vergulde, florale decoraties; 8vo; eerste deel met een in koper gegraveerd frontispice en een portret van "Ioachim Oudaen Fransz."; (20) 349, 400 & (2) 403-586, 86 p.

Fraaie set, banden met minimale slijtagespoortjes.

[26110]

€ 450,00
N.n..

N.n..

Een schoone historie van den ridder Malegys, die het vervaarlyk Paard Ros Beyaart wan.

Hulst, 1977, Antiquariaat Merlijn; gekartonneerd; 4e deeltje in de reeks "Merlijn Volksboeken"; no. 1 van 520 genummerde exemplaren; gesigneerd met opdracht door de uitgever; facsimile-uitgave; 96 p.

Rug verkleurd en wat rimpelig.

[35189]

€ 19,00

Muinq, Alexander de. Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III). Ad I: Middelburg;1712; Willeboord Eling. Frontispice door M. Elgersma; titelblad met geegraveerd vignet en gegraveerd wapenschild van Alexander de Muinq. Perkamenten band; (20), 461, (3) p.Ad II en III: Amsterdam; 1716; Andries van Damme.; 147 p. Aleander de Muincq was o.a. Burgemeeter van Middelburg en Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Zéér zeldzame uitgaven! Band met kleine reparatie; enkele blz. wat gevlekt. [32314]

€ 390,00
Meertens, P.J.

Meertens, P.J. Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.

Amsterdam; 1943; Noord-Holl. Uitg. Mij.; Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel XLVIII, nr. 1; gebonden in linnen band; naamregister; X, 494 p., gevolgd door 16 platen in zwart wit;

Band gerepareerd en iets verkleurd. Goudopdruk op het voorplat deels afgebladderd. Rug verkleurd. Hier en daar wat roestvlekjes en de sectie met platen iets gerimpeld door vocht.

[14340]

€ 17,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen. Amsteldam; 1749; F. Houttuyn. Frontispiece and 51 emblems. Small 8vo; cardboard with marbled boards; (34), 103, (7) pp. Binding somewhat worn. Otherwise comlete and inside in very good condition [33710]

€ 300,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. Amsteldam; 1709; Wed. P. Arentz en K. vander Sys. Met één frontispiece (van twee); contemporain perkament; klein 8vo; (8), 300, (8), 18 p. [33893]

€ 140,00
Kramer, Adriaan de & J.A. van Orsoy.
Kramer, Adriaan de & J.A. van Orsoy.

Kramer, Adriaan de & J.A. van Orsoy.

Alle de werken van Adriaan de Kramer. Na deszelfs overlyden uit zyne nagelatene schriften by een verzamelt. Benevens het leven des dichters, door J.A. van Orsoy.

Amsterdam; 1737; Hendrik Sligtenhorst; gekartonneerd, band gemarmerd; 396 p.

Band vernieuwd. Het laatste gedicht ontbreekt alsmede bladzijden van de bladwyzer.

[35892]

€ 75,00
Kops, Willem.
Kops, Willem.
Kops, Willem.

Kops, Willem.

Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Deel II.

Leyden; 1774; P. van der Eyk & D. Vygh; Werken van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde; gekartonneerd; ca. 18x23 cm.; 216-351 p.

Titelblad beschadigd. Rug gerepareerd met transparant tape en vanuit de binnenkant verstevigd. Bladzijden bobbelig. Band met wat lichte slijtagesporen en hier en daar met verkleuringen.

[28016]

€ 190,00