Loading...

Literature

Results 97 - 120 of 599
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.

Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p.

Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd.

[23602]

€ 33,00
Stiénon du Pré, Jean.
Stiénon du Pré, Jean.

Stiénon du Pré, Jean. Les Iles et les dunes. Bruxelles; 1933; Vromant & Co., Éditeurs; softcover; limited edition of 400 copies; 75 pp. Spine repaired. French titlepage with bookplate of Martien Beversluis/ Dignate Robbertz. Cover a trifle foxed. [33331]

€ 14,00
Stichting Drukwerk in de Marge.

Stichting Drukwerk in de Marge.

Woordendoos.

Middelburg; 1995; Stichting Drukwerk in de Marge; de cassette "Woordendoos" is vervaardigd naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge, op instigatie van de 10-jarige Zeeuwse Bibliotheek; 30 drukkers in de marge hebben hiervoor een bijdrage geleverd; de oplage van "Woordendoos bedraagt 60 exemplaren waarvan de nummers 1-30 bestemd zijn voor de handel (dit exemplaar no. 5) ; de cassette is met zijde bekleed; bijdragen: "Herderlijk onderrigt over het drukken van slechte boeken" (Augustijn Pers)/ "Ik, het boek, door J. Verkruijsse (de Ammoniet)/ "Scheepje varen", door M. Vasalis met een kopergravure van Ru van Rossem, van de plaat gedrukt door Hedwig Pauwels (Arethusa Pers/ Herber Blokland), "Vrijheid" (Atalanta Pers)/ "Middelburchse Lauwer-Hof" door Adriaen vande Venne (Avalon Pers)/ "Dualiteit" door H.G. Liebentrau (Pim Witteveen)/ Miniatuur Walcheren door F.M. Philippi (Bucheliuspers)/ "Palimpsest; controverse typographique" (Carrara Pers)/ "Zeland", door Lodovico Guicchardini (Clipeus Pers)/ "Muziek compositie nr. III-kernhout" (Eikeldoorpers/ Doortje de Vries)/ "Vor dem Vorhang" door Hans Georg Bulla (Eric van der Wal)/ "Landstaal. Gedichten van Jaap Tempelman en prenten van Menno Wielinga" (Exponent)/ "His Parting from Her" door John Donne (Hein Elferink)/ "Interpunctie in taal en interpunctie, bevrijd van anekdotes" door K. Schippers (Houtpers)/ "John Clare" (Hans van Eijk)/ "Een Spanjebeeld" (de Klaproos)/ "Koebeest en vrouwdier" door Erik Menkveld (De Lange Afstand)/ "Schoolherinneringen" (Mercator)/ "Zeeuwse bolussen" (Het Gonst)/ "Tag am Meer" door Helmut Salden (Mikado Pers)/ "Lang leev d'imprimerie" (De Oude Degel)/ "De wespen en de appelaar" door Richard Minne (Pers no. 14 Leiden)/ "Nog even" door Riemke van Tongeren (Riemke van Tongeren/ Philip Elchers)/ "Psalm I" door Leo Vroman (Ser J.L. Prop)/ "Dank" door S.H. de Roos (Statenhofpers)/ "Wat is mij ontgaan" door F. van Dixhoorn (Triona Pers)/ "Aantekeningen van allerhande nature" door Pieter Boddaert (de Uitvreter)/ "Twee Zeeuwse uilen" (Ed Leeflang/ Rob Cox) & "Zie de drukkersrollen rollen" door Hendrik Nicolaas Werkman (De Vier Seizoenen).

In nieuwstaat. Compleet met alle drukwerken.

[35112]

€ 700,00
Sterne, Laurence.
Sterne, Laurence.

Sterne, Laurence. A sentimental journey through France & Italy. London; 1903; Gibbings & Company; bound in leather with gilt printed decorations; 11,5x17,5 cm.; with illustrations after Ed. Hédouin; 4 original etchings and frontispiece; VIII, 216 pp. Near fine copy. [34227]

€ 50,00
Steinmetz, Rudolf.

Steinmetz, Rudolf.

Het oude land. Verzen.

Ellecom; 1956; uitgave van de Werkgemeenschap "Dalsteyn"; zachte kaft, geniet; 20 p.

Goed exemplaar.

[34440]

€ 20,00
Steinmetz, Rudolf.

Steinmetz, Rudolf.

Dolende ridders. Verzen.

Den Haag; 1940; "De Minderheid", Stichting tot authentieke publicatie van hedendaagsche letteren"; softcover; 175 p.

Band iets vlekkig. Inscriptie op blanco schutblad.

[34652]

€ 12,00
Stace.

Stace.

Silves.

Paris; no year; Librairie Garnier Frères; softcover; translations and introduction, in French, by Henri Clouard; VII, 312 pp.

Occasional notes, with pencil, in blank margins.

[34338]

€ 14,00
15432

Soma; literair magazine. 9 (sept. 1970), 10/11, 13, 14, 17, 18/19, 20/21, 23, 24/25, 27 (nov./dec. 1972).

Amsterdam; resp. 't Koggeschip, Athenaeum-Polak & Van Gennep; ed. by Thomas Graftdijk, H.R. Heite and Dirk Ayelt Kooiman; portraits, ill.

[15432]

€ 55,00

Snellaert, F.A. & Alberdingk Thijm, J.A.. Briefwisseling 1843-1872. Gent; 1971; Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde; softcover; 8vo; met een inleiding en aantekeningen van Ada Deprez; persoonsnamenregister; 262 p. Band aan randen iets verkleurd. Enkele onderstrepingen met potlood. [27095]

€ 18,00
Smits, de Oude Heer.

Smits, de Oude Heer.

Volledige werken van den Ouden Heer Smits; uitgegeven door zijn vriend Mulder. II-IV.

Schiedam; 1883; H.A.M. Roelants; cloth, red, gilt- and black stamped; resp. 372, 408 and 388 pp.

3 of 4 published vols. Foxing, stamps. Cover vol. 3 soiled. Covers vols 2 and 4 damaged; spines soiled. Stamps.

[15439]

€ 20,00
Smit, Gabriël.

Smit, Gabriël. Tempore Belli; verzen. z.p.; 1943; z.n.; gezet uit de Bodoni en gedrukt in een oplage die uitsluitend was bestemd voor vrienden en verwanten van dichter en uitgever; Schildpadreeks, tweede tiental, no. 2; 24 p.

De Jong no. 764; gesigneerd door de dichter. Omslag heeft vochtvlekken.

[681]

€ 25,00
Sleiderink, Remco.

Sleiderink, Remco.

De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430).

Amsterdam; 2003; Prometheus; softcover; ill.; register; 249 p.

Goed exemplaar.

[34418]

€ 12,00

Slauerhoff, J.. Serenade. Gedichten van J. Slauerhoff. Maastricht & Brussel; 1930; the Halycon Press; zachte kaft met omslag; gezet uit de letter Romanée; gedrukt door A.A.M. Stols; no. 204 van 300 exemplaren op Hollandsch Papier; 35 p. Bandje wat roestvlekkig en vage vochtvlek aan de bovenzijde van het voorplat. Randen iets gerafeld. Rug vernieuwd. [30532]

€ 40,00
Slauerhoff, J.
Slauerhoff, J.

Slauerhoff, J. Saturnus; gedichten.

Arnhem; 1930; Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande; gilt printed, hardbound cloth; includes poems from 'Clair Obscur' (1927); 55 pp.

First edition. Cover discoloured.

[267]

€ 20,00
Simenon, Georges.

Simenon, Georges.

The Fugitive.

New York; 1958; Signet Book, published by the New American Library; pocket size; 127 pp.

Near fine copy.

[34330]

€ 12,00
Siegenbeek, Matthijs.
Siegenbeek, Matthijs.

Siegenbeek, Matthijs. Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats. Amsterdam; 1810; Johannes Allart; halfleer met gemarmerde platten; VIII, 156 p. Titelblad met vochtvlek, pagina's en schutbladen hier en daar met kleine vlekjes. Enkele bladzijden licht ingescheurd op de marge. Goudopdruk rug enigszins vervaagd. [20058]

€ 60,00
Sickens, Ted O..

Sickens, Ted O..

"De man die 'n paar maal vermoord was". 'n Ongewone detective-roman.

Amsterdam; 1941; A.J.G. Strengholt; halflinnen, zónder stofomslag; ill. door J.F. Doeve; 208 p.

Lichte gebruikssporen.

[34420]

€ 25,00
Shewring, Walter.

Shewring, Walter.

Translations and poems.

Marlborough; 1984; Paulinus Press; softcover; with woodengravings (b&w) by Simon Brett; 55 pp.

With a dedication by the author on the first endpaper 'Beatrice, from Walter; december 1984' + a small card with dedication to Béatrice (handwritten) and a newspaper clipping (photocopy) about the author. Right corner frontcover with slight crease.

[19645]

€ 20,00
Shelley, P.B..

Shelley, P.B.. Epipsychidion. Amsterdam; 1927; Em. Querido's Uitgevers-mij.; transl., introd. and explained by D. Spanjaard; portrait tipped-in; leather, gilt stamped border decoration, front cover with gilt stamped vignette; 42 pp. With ex libris. Marbled endpapers. [14286]

€ 40,00
Shakespeare, William.
Shakespeare, William.
Shakespeare, William.

Shakespeare, William.

Hamlet.

Amsterdam; z.j. (ca. 1900); van Holkema & Warendorf; fraai versierde, perkamenten band; 4to; vertaald in het Nederlands door L.A.J. Burgersdijk; met ingekleefde platen, in kleur, van W.G. Simmonds; no. 163 van 350 genummerde exemplaren; gedrukt op geschept papier; 128 p.

Rug enigszins vuil. Bladzijden hier en daar roestvlekkig, meest in de marges.

[35093]

€ 150,00

Secundus, Ioannes. Het boeck der kuskens- Basiorum liber. Nu aldereerst uuiit tlatin overgestelt in onse gemeine Nederduiitsche taele, eensdeels bii Ian van Hout, ende eensdeels bii Douza ende anderen, liefhebberen der Nederduijtscher poëzyen. Maastricht; 1928-1930; A.A.M. Stols; gekartonneerd met gemarmerde platten; in bijbehorend foedraaltje; respectievelijk nr. 23 en 29 uit de reeks "Trajectum ad Mosam"; oplage van 200 exemplaren, gedrukt op Ossekop papier; "Basiorum Liber"is Romeins genummerd LXXXIX; gegraveerd frontispice; 30 en 33 p. Foedraal met wat lichte slijtagespoortjes. [26551]

€ 40,00
Schwob, Marcel.

Schwob, Marcel.

Les oeuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905). Vies imaginaires. Suivies du Roi au Masque d'Or.

Paris; 1927; François Bernouard; softcover; 200 & VI, 175 pp.

Cover a trifle worn and foxed. Pages uncut.

[34615]

€ 35,00
Schurmann, Marguerite.
Schurmann, Marguerite.

Schurmann, Marguerite. Ombres Chinoises. Roman. Bussum; 1924; C.A.J. van Dishoeck; hardbound cloth; ca. 14x19 cm.; text in French; 107 p. Spine discoloured. [33330]

€ 60,00
Schürmann, Jules.

Schürmann, Jules.

De eenzame weg.

Bussum; 1916; C.A.J. van Dishoeck; linnen band met goudopdruk; 14,5x20 cm.; 76 p.

Rug verkleurd. Franse titelpagina met restantjes van verwijderd ex-libris.

[34443]

€ 12,00