Loading...

Literature

Results 577 - 599 of 599
Warren, Hans.

Warren, Hans. Leeuw Lente.

Amsterdam; 1954; Uitgeversmaatschappij Holland; De Windroos; ontwerp omslag van Lucebert; 43 p.

Gesigneerd door de auteur met opdracht.

[654]

€ 40,00

Warren, Hans.. Kwatrijnen van Omar Khayyam. Woubrugge; zonder jaar (ca. 2012); Avalon Pers; cahiersteek; gezet uit de Garamond; gedrukt in een oplage van 25 exemplaren; uitgegeven en toegelicht door Marco Goud; (7 p.). [29229]

€ 45,00
Wassermann, Jakob.
Wassermann, Jakob.

Wassermann, Jakob. Selbstbetrachtungen. Berlin; 1933; S. Fischer Verlag; cardboard with dust jacket; 1st edition; 109 pp. Dust jacket a trifle worn. Bookplate mounted to pastedown. [33396]

€ 20,00
Weidlé, Wladimir.

Weidlé, Wladimir.

Les abeilles d'artistée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts.

Paris; 1936; Desclée de Brouwer & Cie.; softcover; 284 pp.

Near fine copy.

[34364]

€ 15,00
Wermeskerken, Henri van.

Wermeskerken, Henri van.

Tropenadel. Indische roman.

Amsterdam; z.j.; L.J. Veen; gebonden; 2e druk; 190 p.

Band met wat lichte slijtagesporen. Inscriptie op blanco schutblad. Ex libris aan de binnenzijde van de band. Hier en daar onderstrepingen met potlood.

[35335]

€ 15,00
Werumeus Buning, J.W.F..
Werumeus Buning, J.W.F..

Werumeus Buning, J.W.F..

De vergulde druiventros.

Hoorn; 1943; uitgeversmaatsch. West-Friesland; halflinnen; 148 p.

Gebundelde novellen en opstellen. Met enkele houtsneden die zijn ontleend aan Petrus de Cresentiis, Librum Ruralium Commodorum, 1493. Met een handgeschreven en getyped gedicht van journalist en auteur Fred Thomas + een kaartje aan de fam. Rienstra van Stuyvesande (Amsterdam 1944). Pagina's wat verkleurd, omslag lichte gebruikssporen.

[19602]

€ 25,00
Westerbaen, Jacob.
Westerbaen, Jacob.

Westerbaen, Jacob.

Het tweede deel der gedichten van Jacob Westerbaen, ....Waer in, Lof der Sotheydm De VI Comedien van Terentius, Senecaas Troas, Avond-Schoolen, of de Minne-kunsrt, en Raed tegen de Liefde. Farrago Latina.        

'sGraven-Hage; 1672; Johannes Tongerloo. Gegraveerd frontispiece. Klein octavo; originele kartonnen kaft met gemarmerde platten; (16), 832 p.

Band met slijtageplekken; eerste en laatste paar blz. met lichte vochtplekken.

[35210]

€ 95,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van. Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p. ¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; ‘Non est mortale quod opto’ en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En ’t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN! JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76. [28352]

€ 490,00
Wijnstroom, J.J..

Wijnstroom, J.J.. Dietsch verleden. Gedichten. Bussum; 1938; C.A.J. van Dishoeck; zachte kaft; 17 p. Roestvlekkig exemplaar. Franse titelpagina met restantjes van verwijderd ex-libris. [34152]

€ 12,00

Wilde, Oscar. Fantasiën. Utrecht; 1889; J.L. Beijers; hardcover with wrapper; preface by P.H. Ritter; ills.; Dutch-language edition; IX, 83 pp. Wrapper slightly discoloured along extremities and spine with small repair. Wrapper mounted to pastedown. [33994]

€ 125,00
Wilde, Oscar.
Wilde, Oscar.

Wilde, Oscar.

Oscar Wildes Werke in zwölf Bänden. (In 4 volumes.)

Wien, Leipzig, resp. Berlin; c. 1920; Wiener Verlag, publ. again by Globus Verlag; transl. by O. Hauser. 12 Parts in 4 volumes; a few ill.; halfcloth.

Gothic letters. Ruststained on edge. Binding of vol. II slightly loosened. Cover of vol. IV bruised.

[13227]

€ 64,00

Willemsen, August. De Val. Amsterdam; 1991; de Arbeiderspers; softcover met flappen; Privé-Domein reeks nr. 177; 177 p. Annotatie vorige eigenaar, met pen, op voorste schutblad. Klein scheurtje onderzijde rug. [27186]

€ 16,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00

Williams, W.H. & Robin, P.A. (ed.). Ralph Roister Doister. The first regular English comedy by Nicholas Udall. London; 1911; J.M. Dent & Sons; cloth, spine with gilt lettering; frontispiece with copperengraving after a print by Hollar, of Eton College Chapel; pocket sized copy; edited with a preface, notes and glossary by W.H. Williams and P.A. Robin; XV, 140 pp. Contents with a few notes and alterations in ink and pencil. [29863]

€ 10,00

Winkler Prins, A.. Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk: "Utile dulci". Deventer; 1883; A. ter Gunne; halfleer; ca. 12x19 cm.; inleiding en toelichting van A. Winkler Prins; XVI, 488 p. Rug gerepareerd. Stempeltje op het titelblad. [33979]

€ 15,00
Woelwater, Willem.

Woelwater, Willem.

"Nieuwe Golven; 38 gedichten.

S.l.; 1983; One World Poetry; zachte kaft, geniet; met de hand getekende omslag; kleurenomslag is verzorgd door de Melkweg-drukkerij; typoscript, lettertype "diplomat"; gedrukt in een oplage van 250 exemplaren; gesigneerd met potlood door Willem Woelwater; 38 p.

Goed exemplaar.

[35081]

€ 12,00

Woestijne, Karel van de. De tweede bundel der interludiën. Bussum; 1914; C.A.J. van Dishoeck; harde kaft, in linnen gebonden; 197 p. Rug verkleurd. Blanco schutblad met restant van ex-libris, toebehorend hebbende aan Martien Beversluis/ Dignate Robbertz. [34007]

€ 11,00
Wolkers, Jan.

Wolkers, Jan. Het kruipend gedierte des aardbodems. Aardenburg; 1998; Stichting Landschapsbeheer Zeeland; harde kaft, langwerpig formaat; 11x20 cm.; ill.; 35 p. Door Jan Wolkers speciaal geschreven en voorgedragen voor het amfibieënsymposium te Aardenburg op 13 juni 1998. Achterplat heeft kleine beschadiging. [29151]

€ 22,00
Wuytiers, M..

Wuytiers, M..

Sproken.

Apeldoorn; 1922; C.M.B. Dixon & Co. Uitgevers; ills. in b&w and tipped-in plates, in colour; cloth, gilt- and blind stamped; 27 pp.

[12600]

€ 17,00
Yans, Baudoin.

Yans, Baudoin.

De God Bedrogen, Bedrogen de God. Een speurtocht door W.F. Hermans' filosofisch universum.

Louvain-La-Neuve/ Bruxelles; 1992; Collège Érasme/ Éditions Nauwelaerts; softcover; index; personenregister; XLIX, 503 p.

Rug met lichte leesribbel, sneden iets roestvlekkig.

[34523]

€ 65,00
Yergath, Arsène.

Yergath, Arsène.

Le tisseur de soies. Poèmes.

Bruxelles; 1935; Editions "Les Cahiers du Journal des Poètes"; softcover; 62 pp.

Slightly foxed copy. Occasional notes with pencil in margins.

[34366]

€ 30,00
Yorin, Edmond.

Yorin, Edmond.

Etudes.

Amsterdam; 1938; P.N. van Kampen & Zoon; halflinnen; 13x20 cm.; 32 p.

Hier en daar opmerkingen, markeringen en aantekeningen bij en in de tekst, met potlood. Uit de bibliotheek van Martien Beversluis.

[34437]

€ 10,00
Zitman, Jan.

Zitman, Jan.

Betoverd draaitoneel. VIer klankgedichten voor Willem Brakman.

Bedum; 1989; Exponent; zachte kaft; met een opdracht van Jan Zitman aan Hans Warren; door Menno Wielinga met de hand gezet en op de handpers afgedrukt in een oplage van 110 en XXXV genummerde exemplaren (dit exemplaar nr. XIII); ongepagineerd.

Band met lichte knik en iets roestvlekkig.

[35083]

€ 40,00