Loading...

Agriculture

Results 1 - 24 of 135

Zwagerman, C.. Doelmatige varkensfokkerij in Zeeland Maastricht; 1915; softcover; with illustrations; 31 pp. Ed. Zeeuwsche Landbouw Maatschappij. Cover discoloured. [12718]

€ 22,00

Zondervan, Henri. Insulinde in woord en beeld; rijstbouw- Java. Groningen; z.j. (ca. 1925); J.B. Wolters; halflinnen; ill. in zwart wit; uitgave bij schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs, dit betreft de afzonderlijke geïllustreerde toelichting; 35 p. Stempeltje op titelblad en schutblad, bladzijden hier en daar roestvlekkig. Voorplat hier en daar wat vaag gevlekt. [23133]

€ 10,00
Wopereis, A.A., et al.

Wopereis, A.A., et al. Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te De Kwakel, vroeger behorend tot "Het Bezwooren Kerf".

S.l.; 1981; in eigen beheer uitgegeven door de Provinciale "Stichting ter verbetering van de agrarische structuur in Noord-Holland"; harde kaft; ill. in zwart wit; enkele uitslaande kaarten; 175 p.

Goed exemplaar.

[33076]

€ 12,00

Wissel, A.. Regen en Zonneschijn. Terneuzen; 1978; drukkerij/ uitgeverij van Aken; hardcover met stofomslag; ingenaaid; 8vo; ill. in zwart wit; 215 p. Autobiografisch relaas van de Zaamslagse landarbeiderszoon A. Wissel. Stofomslag enigszins beschadigd en aan de boven- en onderzijde gerepareerd met plakband. [25992]

€ 25,00

Winkelen, C. van. Serooskerke (W) zoals het was.....; een geschiedenis in beelden. Zierikzee; 1978; de Zeeuwsche Boekhandel & Uitgeverij; gekartonneerd, zonder stofomslag; ruim 85 ill. in zwart wit; n.p. In goede staat. [21930]

€ 11,00

Vries, H. de, en B. Vrijhof De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 8; tab., fig.; 159 p. + 5 losse bijl. (kaarten) [3785]

€ 18,00

Vries, G. de. Onze krielhoenders. Apeldoorn; 1949; Wegener's Couranten Concern; ills. in b&w and in colour, fig.; cloth; 109 pp. Discoloured remnants of glue on the links of the pages. Cover slightly discoloured. [14850]

€ 19,00

Vleeschauwer A. de, H. Hendrickx and G Heyndrickx. Onderzoekingsmethoden van zuivelproducten. Antwerpen resp. Amsterdam; 1948; Standaard-Boekhandel resp. Wed. J. Ahrend & Zoon; fig., tables; with dust jacket; VIII, 259 pp. Jacket slightly damaged. [12727]

€ 34,00

Visser, W.C. De landbouwwaterhuishouding van Nederland. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 1; tab., fig.; 159 p. +15 losse bijl. [3783]

€ 18,00

Vink, G.J.. De grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijf. Wageningen; 1941; H. Veenman & Zonen; softcover; thesis; tables, daigrams; 204 pp. Frontcover and spine rather foxed, owner's entry (in ink) on endpaper. [23223]

€ 10,00
Vijver, H.A.M. van de.

Vijver, H.A.M. van de.

Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 1: de hofsteden van Biervliet.

Aardenburg; 1974; Heemkundige Kring West Zeeuws-Vlaanderen; zachte kaft; ill.; situatiekaart van de hofsteden en de wegen; 71 p.

Goed exemplaar.

[33850]

€ 18,00

Vijfde internale congres van kleinmelkhandelaren, Amsterdam 1953. n.p.; 1954; Congres-commissie Nederlandse georganiseerde Melkhandel; tables, ill., portraits; cloth; 175 pp. [12724]

€ 40,00
Vigny, Alfred de.
Vigny, Alfred de.

Vigny, Alfred de.

Oeuvres complètes de Alfred de Vigny. Cinq mars ou une conjuration sous Louis XIII. Vol. I & II.

Paris; 1925; Librairie Delagrave; halfleather with marbled boards; small 8vo; 295 & 299 pp.

Fine set.

[34144]

€ 30,00
Vermet, D.M..

Vermet, D.M.. De hofstede "Dies Diem Docet" en herinneringen aan mijn jeugd in Zeeland.

Goes; 1995; de Koperen Tuin; hardcover; ill. in zwart wit; 56 p.

"Dies Diem Docet" is de naam van een oude Zeeuwse boerderij in 's-Heer Arendskerke, die werd bewoond door de familie Vermet. Domus Vermet beschrijft niet alleen de boerderij en allerlei aspecten van het landleven, maar ook wat er in het dorp gebeurde en andere jeugdherinneringen, opdat een opmerkelijk stuk geschiedenis niet verloren zou gaan. Keurig exemplaar.

[29137]

€ 14,00

Vansteenkiste, Constant. De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval. Brugge; 1929; Exelsior; numerous ills. in b&w.; renewed cloth; 14x21,5 cm.; 136 pp. Fine copy. Librarystamp and note on titlepage. [18090]

€ 43,00

Valsecchi, Marco. L'Europa dei Paesaggisti. Venezia; 1969; Electa Editrice; cloth with dust jacket; ills. in colour and b&w; 25,5x29 cm.; 357 (4) pp. Dust jacket slightly worn along extremities. [22132]

€ 22,00

Twintig eeuwen emancipatie; een overzicht over de ontwikkeling van de positie der landarbeiders. No place of publication; 1964; de Nederlandse Christelijke Agrarische Bedrijfsbond; black and white photographs and illustrations; gilt stamped; cloth; 192 pp. With dedication to the Commissaris der Koningin. [15566]

€ 10,00

Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C.. Diersoorten, nuttig voor landbouw en houtteelt, volgens Kon. besluit van 25 augustus 1880, Stbl. no. 164. Vierde aflevering. Zwolle; ca. 1880; de Erven J.J. Tijl; halflinnen map, met koord; folio; 13 kleurenlitho's, waarop per plaat meerder dieren zijn afgebeeld; ca. 58x39 cm.; afbeeldingen van o.a. de egel, veldspitsmuis, vleermuis, en diverse vogelsoorten zoals mezen, mus, zwaluw, kwikstaart, kauw, fitis, tjiftjaf, enz. Papier op de platten van de map af en toe geschaafd en laat hier en daar wat los. Slijtage langs hoeken en randen. Rug iets beschadigd. Hoeken en randen van de platen soms wat gerafeld en wat kleine scheurtjes. Zònder de handleiding. [25013]

€ 290,00

Tol, S.C.J. van. De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen). Z.pl.; 1929; Werkcommissie inzake de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen; zachte kaft; 8vo; ill. in zwart wit; 44 p. Zeldzaam! 1 Katern los in de band, nietjes enigszins doorgeroest. Rug van de band iets beschadigd. Bladzijden af en toe wat roestvlekkig in de marges, naam vorige eigenaar op het titelblad. [26813]

€ 50,00

Thornton, Geoffrey G.. The New Zealand Heritage of Farm Buildings.

Auckland; 1986; Reed Methuen Publishers; hardbound cloth with dust jacket; oblong; ills. in b&w; glossary, bibliography, index; 268 pp.

Fine copy.

[30843]

€ 29,00

Sypt, Kristien Van der, Ryckeboer, Hugo and Keymeulen, Jacques Van. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Spitten, Eggen, Rollen. Tongeren; 1994; drukkerij Michiels; ills. in b&w.; one folded map in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover with dustjacket; 16x24 cm.; pp. numbered from 175 - 307. Fine copy. Enclosure: Alphabetical index. [18303]

€ 25,00

Sypt, Kristien Van der and Ryckeboer, Hugo. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Ploegen. Tongeren; 1991; drukkerij Michiels; ills. in b&w.; one folded map in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover with dustjacket; 16x24 cm.; 236 pp. Fine copy. [18304]

€ 24,00

Stol, Ph.Th., en B. Vrijhof De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 9; tab., fig., kaartjes; 319 p. + 5 losse bijl. (kaarten). [3791]

€ 18,00

Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst. Mededeelingen van den phytopathologischen dienst te Wageningen. no. 4. Wageningen; Januari 1917; H. Veenman; 7 ills. in b&w.; incl. 2 folded maps; softcover; 16x24 cm.; 24 pp. with text; 3 pp. with ills. Fine copy. Stamp on endpaper. Small laber with no. on cover. [18314]

€ 15,00