Loading...

Agriculture

Results 97 - 120 of 135

Puype, Pol (red.) e.a.. Van kiem tot korrel. 1979; Nederlandse stikstofmaatschappij; karton met stofomslag; ills. waarvan het merendeel in zwart wit; 191 p. Opgedragen aan de medewerkers en gepensioneerde medewerkers van de NSM. Net exemplaar. [19055]

€ 9,90

Raat, Jaap de. De zeis aan de wilgen. Schiedam; 1988; Gemeentearchief Schiedam en het fonds Historische Publikaties Schiedam; softcover; ill. in zwart wit; 235 p. Verhalen over boerderijen en bedrijfjes, volksgeloof en gebruiken, de mensen in en om het dorp. Voorplat met schaafplek, rug verkleurd. [20162]

€ 11,00

Raes, E.. Getuigen van het agrarisch verleden van Bonheiden. Gent; 1993; Stichting Mens en Kultuur; foto-ills. in zw/w.; linnen met stofomslag; 17x25 cm.; 439 p. Subtitel: Geschiedenis van: De kleine Krankhoeve. De grote Krankhoeve (te Peulis). De nieuwe Krankhoeve. De groothoeve. De Schaepbraeke. de Blijdenberghoeve. De Mispeldonkhoeve. De oude molen. De dorpsmolen. Rug stofomslag licht verkleurd. [20997]

€ 25,00

Reinders, G.. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. De delen I en II (van 3 delen totaal). Groningen; 1899 & 1901; J.B. Wolters. 4e herziene druk; rijk geïllustreerd met talloze houtgravures (o.a. van landbouwwerktuigen), 6 kleurenlitho's van gewassen en vele tabellen ; goud- en zwartgestempeld linnen.; XVI,466 en XII, 440 p. Hoekjes van beide banden met lichte slijtagesporen, ruggen aan boven- en onderzijde iets beschadigd. [17103]

€ 60,00

Rikema Bos, J.. Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch. Berlin; 1891; V. von Paul Parey; 477 ill.; halfleather, marbled; XVI, 876 pp. Gothic letters. Cover w. traces of wear. Former library copy; stamps. [14642]

€ 60,00

Rooy, P.H. van. Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel? Z.pl.; 1937; zachte kaft, geniet; klein 8vo; ill., tab.; 23 p. Platten met enkele kleine roestvlekjes. [28382]

€ 25,00

Rudjiman. A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G. Don and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae). Agricultural University Wageningen Papers 86-5 (1986). Wageningen; 1987; Agricultural University; softcover; figures, maps; index of taxonomic names; 99 pp. [28893]

€ 12,00

Ryckeboer, Hugo and Tier, Veronique De. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2. Tongeren; 2001; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; numerous maps in blue and black; one folded map in b&w.; softcover with dustjacket; 16x24 cm.; pp. numbered from 257 - 689. Very fine copy. [18295]

€ 19,00

Ryckeboer, Hugo, Sypt, Kristien Van der and Keymeulen, Jacques Van. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Bemesting. Tongeren; 1995; drukkerij Michiels; ills. in b&w.; one folded map in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover with dustjacket; 16x24 cm.; pp. numbered from 309 - 419. Fine copy. Enclosure: Alphabetical index. [18302]

€ 25,00

Ryckeboer, Hugo, Tier, Veronique De and Keymeulen, Jacques Van. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1. Tongeren; 2003; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; numerous maps in blue and black; one folded map in b&w.; softcover with dustjacket; 16x24 cm.; 426 pp. Very fine copy. As new. [18301]

€ 25,00

Schwingenstein, Christoph (red.). Diderots Enzyklopädie 'die Bildtafeln' 1762-1777 (5 vols.) Augsburg; 1996; Weltbild Verlag; unrevised reprint; cloth, with gilt printed spine; reprod. engravings in b&w; German adaptation by Gerd Zill; complete set of 5 vols., which includes the register; 3115 pp., register 254 pp. Very fine copies. [20667]

€ 50,00

Sietema, W.. Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen. Doetinchem; 1941; Uitgevers-mij. C. Misset; 3rd ed.; fig., tables, ill.; 72 pp. [12721]

€ 20,00

Sietema, W.. Het grasland op de Zeeuwsche boerderij. n.p.; 1936; Bond van Boerenboterproducenten in Zeeland; softcover, stapled; fig., tables; 109 pp. Cover discoloured. [12720]

€ 20,00
Smallegange, Gerard.

Smallegange, Gerard.

Hoge hoeves op gelaagd land.

Goes; 2014; de Koperen Tuin; harde kaft; ill. meest in kleur; 88 p.

Dit boek beschrijft de Zeeuwse hoeves en hun plaats in het landschap. De ruim 60 lezenswaardige verhalen worden rijkelijk geïllustreerd met vele foto's. Onderzijde rug een ietsje beschadigd.

[34026]

€ 17,00
Staring, Dr..
Staring, Dr..

Staring, Dr..

Dr. Staring's almanak voor den Overijsselschen landman voor 1915 (acht en zestigste jaar). Uitgegeven door Directeur en Leeraren der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.

Zwolle; 1915; W.E.J. Tjeenk Willink; gebonden in linnen bandje met zijflap; pocketformaat (9,5x15,5 cm.); 182 p., gevolgd door 71 p. met kalender en ruimte voor aantekeningen.

Achterplat met lichte, verticale, plooi. Goed exemplaar.

[33842]

€ 15,00

Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst. Mededeelingen van den phytopathologischen dienst te Wageningen. no. 4. Wageningen; Januari 1917; H. Veenman; 7 ills. in b&w.; incl. 2 folded maps; softcover; 16x24 cm.; 24 pp. with text; 3 pp. with ills. Fine copy. Stamp on endpaper. Small laber with no. on cover. [18314]

€ 15,00

Stol, Ph.Th., en B. Vrijhof De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 9; tab., fig., kaartjes; 319 p. + 5 losse bijl. (kaarten). [3791]

€ 18,00

Sypt, Kristien Van der and Ryckeboer, Hugo. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Ploegen. Tongeren; 1991; drukkerij Michiels; ills. in b&w.; one folded map in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover with dustjacket; 16x24 cm.; 236 pp. Fine copy. [18304]

€ 24,00

Sypt, Kristien Van der, Ryckeboer, Hugo and Keymeulen, Jacques Van. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Spitten, Eggen, Rollen. Tongeren; 1994; drukkerij Michiels; ills. in b&w.; one folded map in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover with dustjacket; 16x24 cm.; pp. numbered from 175 - 307. Fine copy. Enclosure: Alphabetical index. [18303]

€ 25,00

Thornton, Geoffrey G.. The New Zealand Heritage of Farm Buildings.

Auckland; 1986; Reed Methuen Publishers; hardbound cloth with dust jacket; oblong; ills. in b&w; glossary, bibliography, index; 268 pp.

Fine copy.

[30843]

€ 29,00

Tol, S.C.J. van. De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen). Z.pl.; 1929; Werkcommissie inzake de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen; zachte kaft; 8vo; ill. in zwart wit; 44 p. Zeldzaam! 1 Katern los in de band, nietjes enigszins doorgeroest. Rug van de band iets beschadigd. Bladzijden af en toe wat roestvlekkig in de marges, naam vorige eigenaar op het titelblad. [26813]

€ 50,00

Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C.. Diersoorten, nuttig voor landbouw en houtteelt, volgens Kon. besluit van 25 augustus 1880, Stbl. no. 164. Vierde aflevering. Zwolle; ca. 1880; de Erven J.J. Tijl; halflinnen map, met koord; folio; 13 kleurenlitho's, waarop per plaat meerder dieren zijn afgebeeld; ca. 58x39 cm.; afbeeldingen van o.a. de egel, veldspitsmuis, vleermuis, en diverse vogelsoorten zoals mezen, mus, zwaluw, kwikstaart, kauw, fitis, tjiftjaf, enz. Papier op de platten van de map af en toe geschaafd en laat hier en daar wat los. Slijtage langs hoeken en randen. Rug iets beschadigd. Hoeken en randen van de platen soms wat gerafeld en wat kleine scheurtjes. Zònder de handleiding. [25013]

€ 290,00

Twintig eeuwen emancipatie; een overzicht over de ontwikkeling van de positie der landarbeiders. No place of publication; 1964; de Nederlandse Christelijke Agrarische Bedrijfsbond; black and white photographs and illustrations; gilt stamped; cloth; 192 pp. With dedication to the Commissaris der Koningin. [15566]

€ 10,00

Valsecchi, Marco. L'Europa dei Paesaggisti. Venezia; 1969; Electa Editrice; cloth with dust jacket; ills. in colour and b&w; 25,5x29 cm.; 357 (4) pp. Dust jacket slightly worn along extremities. [22132]

€ 22,00