Loading...

Agriculture

Results 73 - 96 of 135

Minderhoud, G. a.o. [ed]. Veenman's Agrarische Winkler Prins. Encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Compleet in 3 delen.

Amsterdam, Brussel/ Wageningen; 1954-1957; Elsevier/ H. Veenman & Zonen; bandontwerp van J.P. Doeve; rijk geillustreerd; 687, 719, 814 p.

Bladzijden aan de bovenzijde met minimale rimpeling door vocht.

[31406]

€ 12,00

Minderhoud, G. a.o. [ed]. Veenman's Agrarische Winkler Prins. Encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Compleet in 3 delen. Amsterdam, Brussel/ Wageningen; 1954-1957; Elsevier/ H. Veenman & Zonen; bandontwerp van J.P. Doeve; rijk geillustreerd; 687, 719, 814 p. [16522]

€ 19,00

Mol, W.E. de. Nieuwe banen voor het winnen van waardevolle varieteiten van bolgewassen. Haarlem; 1920; Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur; 'Overgedrukt uit het Weekblad voor Bloembollencultuur van 19 en 30 November, 3, 7, 10 en 14 december 1920'.; softcover; 15,5x24 cm.; 36 p. Klein etiket met nr. op omslag. Twee p. met stempel. Scheurtje in blz. 32. [18318]

€ 12,00

Mulder, G.J.A.. Handboek der geografie van Nederland, 6 delen (compleet) + het losse register. Zwolle; 1949-1959; N.V. de erven J.J. Tijl; linnen; figuren, kaarten en tabellen, enkele uitvouwbaar; XVI, 529/ XVI, 430/ XV, 514/ XVI, 511/ XVI, 632 en XVIII, 659 p. Enkele van de delen hebben heel lichte vochtschade aan de onderkant van de snede, af en toe iets doorlopend aan de onderzijde van de pagina's. Ziet er overigens keurig uit! [23641]

€ 30,00

Mulder, L. (ed.). De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang, inzonderheid ten dienste van het platteland. Deventer; 1859; J. De Lange; Vijfde Jaargang (5th ed.); ills. in b&w.; 5 folding plates of farmhouses; hardcover; 13,5x23,5 cm.; XII, 368, 156 pp. Edge of endpaper damaged. Cover repaired, grubby and in poor shape. Inside good. [18784]

€ 60,00

Mulder, L. (ed.). De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland. Deventer; 1855; J. De Lange; Eerste Jaargang (1st ed.); ills. in b&w.; hardcover; 14,5x23,5 cm.; XI, 400, 156, 40 pp. Partly uncut pages. Edge of endpaper damaged. Cover grubby, repaired and in poor shape. Inside good. [18783]

€ 60,00

Mulder, L. (ed.). De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland. Deventer; 1856; J. De Lange; Tweede Jaargang (2nd ed.); ills. in b&w.; hardcover; 14,5x23,5 cm.; 384, 209-232, 208, 12 pp. Edge of endpapers damaged. First 16 pages missing. Cover grubby, repaired and in poor shape. Inside good. [18785]

€ 45,00

Muller, Joachim Frederik & Tol, Daniel van. Verhandelingen uitgegeeven door de maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam, "Antwoord op de vraag in den jaare 1783 opgegeeven, om voor den 1 December 1785 beantwoord te worden: "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek waarschynelyk in aanmerking komen zal enz." (Door Joachim Frederik Muller) en Uittreksel uit de verhandeling van Daniel van Tol, over de vraag "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als anderzins, eene genoegzaame kennis te doen verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek, waarschynelyk in aanmerking komen zal; hoedanig behoord hetzelve ingericht te zyn, om door middel van hetzelve van de oude ondervindingen, en laatere ontdekkingen in deeze weetenschappen het best mogelyke gebruik te maaken?". Amsterdam; 1886; Cesar Noël Guerin; zachte kaft met vernieuwde linnen rug; 174 p. Een deels niet opengesneden exemplaar met hier en daar slordig afgesneden bladzijden. Band enigszins rafelig en met wat slijtage. [23980]

€ 50,00

Niemeyer, H.. Handbuch fúr Molkereifachleute; 3. Auflage des milchwirtschaftlichen Lehr- und Handbuches 'Der Obermeier'. Hildesheim; 1951; Milchwirtschaftlicher V. Karl Mann; ill., tables; 480 pp. Slight traces of wear at top and bottom of spine. [12728]

€ 12,00

No author. Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Bruëlis", bewoond door den heer A. de Jager Mz., bestaande uit woonhuis, zomerhuis met varkenshok en schuur met bouw- en weilanden en boomgaard. Groot 41 hectaren, 87 aren, 13 centiaren, op maandag 3 september 1917, des middags om 12 uur te Goes in de "Prins van Oranje" ten overstaan van notaris E.C. van Dissel te Goes. Goes; 1917; zachte kaft; uitvouwbare kaart van gemeente Kattendijke, onderverdeeld in diverse secties, los aanwezig; 20 p. Boekblokje los in de band. Rug enigszins beschadigd. [25154]

€ 60,00

No author. Reglement op het bereiden en keuren der meekrappen in Zeeland. Middelburg; ca. 1819; A.P. de Winter; zachte kaft; 18 (1) p. Vernieuwde, papieren, band met "koeievlek"motief. Bladzijde 1 met toevoeging, in inkt, in de kantlijn. [25139]

€ 35,00

No author. Deering. N.pl.; n.d. (ca. 1936); softcover, stapled; ca. 10x16 cm.; ills. in b&w; commercial catalogue; no pagination. [25082]

€ 20,00

No author. De voornaamste cultures onder glas. Rotterdam; 1931; Inlichtingsbureau voor chilisalpeter; 1e druk; zachte kaft, geniet; ill. in zwart wit; 30 p. [25119]

€ 10,00

No author. De verbouw van haver op zandgrond; ervaringen van een zandboer. 's-Gravenhage; 1922; Inlichtingsbureau voor Chilisalpeter; 3e druk; slappe kaft, geniet; 16 p. Bandje iets verkleurd. [25084]

€ 14,00

No author. Officiëele catalogus der A.M.A.T.O.; land- en tuinbouwtentoonstelling, Amsterdam 1934; van 14 tot en met 23 september 1934 ter inwijding van de gemeentelijke centrale markt aldaar gehouden. Amsterdam; 1934; softcover; ill. in zwart wit; uitslaande plattegrond van de tentoonstelling; met de nodige advertenties; 104 p. Band een ietsje beduimeld en wat kleine vlekjes. Rug met lichte beschadiging. [25083]

€ 35,00
No name.

No name. Educational Print. Coloured Lithograph, ca. 1880. Educational print, no. XVIII. Size: 33,5 x 43 cm. Traces of wear. [23491]

€ 25,00
No name.

No name. Educational Print. Coloured Lithograph, ca. 1880. Educational print, no.XI. Size: 30,5 x 38,5 cm. Traces of wear. [23500]

€ 25,00

No name. 10 Jaar Landbouwersbank Almelo 1948-1958. Almelo; 1959; ringband; 11 blz. poëzie n.a.v. een afscheid na 10 jaar dienst bij de Landbouwersbank te Almelo; met 8 originele, ingeplakte zwart wit foto's, van o.a. het pakhuis a/d Oude Kloosterweg; handgeschreven tekst, in inkt; oblong, 24,5x15 cm. Hier en daar wat kleine vlekjes, waarschijnlijk fotolijm. Exemplaar een ietsje kromgetrokken aan het buitenste gedeelte. [22948]

€ 80,00

Nooijer, G. De. Arnemuiden in vroeger dagen. Middelburg; 1978; Fanoy Boeken; illustraties in z&w.; slappe kaft; 21 x 24 cm.; 80 p. [21929]

€ 10,00

Olthoff, B.H. & F. Mulder. Handleiding voor zaadteelt op landbouwbedrijven. 's-Gravenhage; 1953; Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf; b&w illustrations; original hardcover without dustjacket; 211 pp. Spine discoloured. [16361]

€ 10,00
24003
24003_a

Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Dijkzicht", bestaande uit woonhuizen, schuren en verdere getimmerten met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten Driewegen, Ovezand, Borsele en Ellewoutsdijk, samen groot 85 hectaren, 03 aren, 07 centiaren, op vrijdag 16 april 1920, des morgens te 10 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van de notarissen Joh. Pilaar te Goes en H.W. Neervoort te 's-Gravenpolder. Z.pl.; 1920; zachte kaft; met een uitvouwbare kaart van de Hofstede "Dijkzicht"; 19 p. Hier en daar losse aantekeningen tussen de tekst, in potlood. [24003]

€ 60,00

Pesch, F.J. van, Boer, R.W. en Bosker, H. (red.). Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer ( gebundelde jaargang 1886, nrs. 1 t/m 12, compleet). Zwolle; 1886; W.E.J. Tjeenk Willink; softcover, met vernieuwde schutbladen; gegrav. afb. in zwart wit, o.a. van landbouwmachines; 187 p. Voorplat met plooi, laatste paar pagina's met enkele kleine houtwormgaatjes. Schutbladen vernieuwd. [20633]

€ 24,00

Plante Fébure, J.M.. West-Indië in het Parlement 1897-1917; bijdrage tot Nederland's koloniaal-politieke geschiedenis. 's-Gravenhage; 1918; Martinus Nijhoff; halfleer met gemarmerde platten; 8vo; X, (3), 196 p. Zeldzaam! Met ingeplakt krantenartikel voorste (gevlekt) schutblad. Kleine vlek op de snede, hoeken en randen omslag met lichte slijtagesporen. [20882]

€ 45,00

Poel, J.M.G. van der De Wilhelminapolder 1809-1959. Wageningen; 1959; H. Veenman & Zonen, i.o.v. de Maatschap 'De Wilhelminapolder'; kaarten, portretten, foto's, ill., tabellen; in linnen met goudopdruk en stofomslag; 271 p. [6664]

€ 80,00