Loading...

Agriculture

Results 49 - 72 of 143

Günther, Hans F.K.. Das Bauerntum als Lebens- und Gemeinschaftsform. Leipzig/ Berlin; 1939; Verlag und Druck von B.G. Teubner; cloth; sewn binding; Gothic script; VIII, 673 pp. Bookplate mounted on upper pastedown. [26464]

€ 24,00

Halfwerk, Winant (sam.). Cursus streekeigen erven in Zeeland. Goes; 1999; Stichting Landschapsbeheer Zeeland; ringband-uitgave in map; 4o; ill. in zwart wit; 233 p. Inclusief enkele los toegevoegde bijlagen met betrekking tot het onderwerp. [27094]

€ 17,50
Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel
Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel

Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel

De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register.

's-Gravenhage; 1946-1950; Uitg. W. van Hoeve; o.red.v. C.J.J. van Hall en C. van de Koppel; ill., tables, graphics; cloth, gilt-stamped, with wrapper; resp. 423, 905, 784, 756 pp. Two wrappers damaged. [10555]

€ 19,00

Harmsen, W.L., and C. Zee. Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding. Middelburg; 1950; Fa. G.W. den Boer; ill., fig., tables; cloth; XII, 277 pp. [12723]

€ 25,00
Have, J.J. Ten.
Have, J.J. Ten.

Have, J.J. Ten. Handelsatlas. 's-Gravenhage; 1912; Joh. Ykema; halflinnen; 30 kaarten in kleur, waarop handelscentra en diverse industriële takken, havens, landbouw en verkeer in kaart zijn gebracht; n.p. Band enigszins beduimeld en vlekkerig en hier en daar met pen beschreven/ gekrast. Linnen rug en hoeken en randen van de band met slijtagesporen. Stempeltje vorige eigenaar binnenin. [21506]

€ 40,00
20615
20615_a
20615_b

Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'. Amsterdam; 1757; Isaak Tirion; halfcloth with raised bands; 5 fold. maps, 3 fold. views, 1 portrait, 4 fold. plates with 6 plans each, all engraved (complete!); 670 (11) and 642 (25) pp. Spine of both volumes rather worn. Inside occasionally a trifle foxed. With 'bladwyzer' (glossary). [20615]

€ 490,00

Heidema, J.. Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen. Groningen/ Den Haag; 1918; J.B. Wolters; third and revised edition; halfcloth; with numerous woodengravings; (6), 219 pp. With alphabetical register. Spine rather worn, with tears at spine ends. Some underlining with pencil. [20634]

€ 14,00

Hoekstra, O.. De hofstede Donkerzicht. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810-1995. Kamperland; ca. 1995; eigen beheer; harde kaft; ill. in zwart wit; 64 p. Rug verkleurd. [32589]

€ 18,00

Houven van Oordt, H.C. van der & Vissering, G.. De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Leiden; 1901; E.J. Brill; harde kaft; ingenaaid; 2e, herziene en bijgewerkte druk; met 3 gelithografeerde, uitslaande, kaarten (o.a. dieptekaart en geologische kaart) en verdere bijlagen; XVI, 332 p. Sommige bladzijden met ezelsoor(tje), een enkele kaart met (klein) scheurtje. [26609]

€ 28,00

Huf, Paul. Zeventig Jaar Coenen & Schoenmakers Veghel (1882-1952). Z.pl.; 1952; linnen; tekeningen (in zwart wit) en bandstempel werden vervaardigd door H. van Amelsvoort; inclusief facsimile van een prijscourant anno 1892; 103 p. Klein stukje van de rand van voor- en achterplat en de voorste snede ingedeukt/ gebutst. [22837]

€ 10,00

Huijts, C.S.T.J.. De ontwikkeling van de Middendelflandse boerderij. Een onderzoek in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland. Maasland; 1984; Bureau van Uitvoering Midden-Delfland; gekartonneerd; A-4 formaat; kaarten, tabellen, afb.; losse uitslaande kaart; typoscript; verklarende woordenlijst; IX, 85, 15 p. Goed exemplaar. [32361]

€ 35,00

Huijzendveld, Frans. Die Ostafrikanische Schweiz. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930. Amsterdam; 1997; N.W. Posthumus Instituut; proefschrift; summary: 9 p.; enkele foto-ills. in z/w;slappe kaft; 16x24 cm.; 523 p. Net exemplaar. [19759]

€ 18,00
Hullu, J. de.
Hullu, J. de.

Hullu, J. de. Uit het leven van den Cadzandschen landbouwer in vroeger dagen. S.l.; s.a. (ca. 1930); halflinnen; ca. 13x19 cm.; 37 p. Bandje vernieuwd. [33798]

€ 35,00
Hullu, J. de.

Hullu, J. de. De hofsteden van Biervliet en hunne bewoners in vroeger en later tijd. Oostburg; 1939; A.J. Bronswijk; zachte kaft; enkele afb.; naamwijzer; 75 p. Sneden roestvlekkig, overigens een goed exemplaar. [30065]

€ 25,00
Hullu, J. de.
Hullu, J. de.

Hullu, J. de. De Hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd. Oostburg; z.j. (ca. 1970); A.J. Bronswijk; softcover; herdruk van het exemplaar uit 1939; enkele afb.; naamwijzer; 107 p. Goed exemplaar. [33876]

€ 20,00
Hullu, J. de.

Hullu, J. de. De Hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd. Oostburg; 1939; A.J. Bronswijk; softcover; enkele afb.; naamwijzer; 107 p. [12843]

€ 25,00
Jonge, Jan de.

Jonge, Jan de. Van Hoogstammen en Land en Heren van Stand. Een geschiedenis van de fruitteelt op Zuid-Beveland. De Zeeuwsche Fruitteelt Maatschappij. Goes/ Kapelle; 2010; Heemkundige Kring de Bevelanden/ Stichting Vrienden van het Fruitteeltmuseum; softcover; ill.; tab.; 112 p. Keurig exemplaar. [33654]

€ 20,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Exemplaar met opdracht aan C. Boertien, voormalig Commissaris der Koningin in Zeeland én de toespraak bij het aanbieden van het boek in 1985 (typoscript, bevestigd op de franse titelpagina). Goed exemplaar. [21789]

€ 15,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Goed exemplaar. [30583]

€ 15,00

Kalshoven, L.G.E.. De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. In twee delen. 's-Gravenhage; 1950 & 1951; uitgeverij W. van Hoeve; linnen met stofomslag; talrijke ill. in zwart wit; platen in kleur; bijgesloten de Engelse vertaling van de tekst bij de illustraties; register; 1065 p. Stofomslagen, met name die van het eerste deel, beschadigd. [27236]

€ 22,00

Koopstra, H. & Bouma Nieuwenhuis, D.. Tractoren en verdere mechanische drijfkracht voor de landbouw. Haarlem, Antwerpen, Batavia; 1949; uitgeverij Kemperman; linnen; ingenaaid; 8vo; ruim 400 afb. in zwart wit en diverse fraaie advertenties met betrekking tot de tractorenindustrie; 362 p. [26431]

€ 40,00

Koostaja Vello Viirmaa. Eesti küla ehitab. Contemporary rural architecture of Soviet Union. Tallinn; 1983; Eesti Raamat; hardcover; ills. in colour; text in Estonian, Russian and English; 150 pp. Fine copy. [30942]

€ 14,00
24031

Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray; kaveltje bestaande uit 3 items, "Op den langsten dag van 1851", "Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen, reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray" en een brief uit 1935 van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, opvoedingskolonie voor jongens, gericht aan de secretaris voor de voogdijraad te Middelburg. Eefde; ca. 1930; informatieve, van illustraties voorziene brochure, boekje met reglementen en brief; brochure ongepagineerd met ill. in zwart wit, reglementen 24 p.; getypte brief, alleen verso. Brochure met lichte knik en platten iets beduimeld. [24031]

€ 38,00

Leignes Bakhoven, H.G.A., Blink, N.H., Dewez, W.J., e.a. (red.). Dr. Staring's Friese landbouw-almanak voor 1949. Zwolle; 1949; W.E.J. Tjeenk Willink; 102de jaargang; halflinnen; 10x16 cm.; 339 p. Bijgesloten een duplicaat van een aanslagbiljet van het waterschap "De Roordehuizumer Nieuwlandspolder". De dagkalender in de almanak is per dag beschreven met aantekeningen, o.a omtrent het weer. Exemplaar met lichte slijtagesporen aan hoeken en randen, boekblokje ietsjes los in de band. [24000]

€ 30,00