Loading...

Agriculture

Results 49 - 72 of 118
James, S.H.J..

James, S.H.J..

"Het Rozenhof". Roman uit het boerenleven.

Rotterdam; 1928; N.V. Korteweg & Stemerding; gebonden in linnen band; 225 p.

Iets roestvlekkig op snee.

[35911]

€ 24,00
Jonge, Jan de.

Jonge, Jan de. Van Hoogstammen en Land en Heren van Stand. Een geschiedenis van de fruitteelt op Zuid-Beveland. De Zeeuwsche Fruitteelt Maatschappij. Goes/ Kapelle; 2010; Heemkundige Kring de Bevelanden/ Stichting Vrienden van het Fruitteeltmuseum; softcover; ill.; tab.; 112 p. Keurig exemplaar. [33654]

€ 20,00
Kalshoven, L.G.E..

Kalshoven, L.G.E..

De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. In twee delen.

's-Gravenhage; 1950 & 1951; uitgeverij W. van Hoeve; linnen met stofomslag; talrijke ill. in zwart wit; platen in kleur; bijgesloten de Engelse vertaling van de tekst bij de illustraties; register; 1065 p.

Stofomslagen, met name die van het eerste deel, beschadigd.

[27236]

€ 14,00

Koopstra, H. & Bouma Nieuwenhuis, D.. Tractoren en verdere mechanische drijfkracht voor de landbouw. Haarlem, Antwerpen, Batavia; 1949; uitgeverij Kemperman; linnen; ingenaaid; 8vo; ruim 400 afb. in zwart wit en diverse fraaie advertenties met betrekking tot de tractorenindustrie; 362 p. [26431]

€ 40,00
Kuijsten, A.M..
Kuijsten, A.M..
Kuijsten, A.M..

Kuijsten, A.M..

Atlas behoorende bij de inrichting van de bedrijfsgebouwen voor akkerbouw en veeteelt in Nederland.

's-Gravenhage; 1919; Gebrs. J. & H. van Langenhuysen; halflinnen map met koorden, met 47 platen; losbladig; 34x43 cm.

Compleet. De map met wat lichte slijtagesporen.

[35314]

€ 75,00
24031

Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray; kaveltje bestaande uit 3 items, "Op den langsten dag van 1851", "Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen, reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray" en een brief uit 1935 van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, opvoedingskolonie voor jongens, gericht aan de secretaris voor de voogdijraad te Middelburg.

Eefde; ca. 1930; informatieve, van illustraties voorziene brochure, boekje met reglementen en brief; brochure ongepagineerd met ill. in zwart wit, reglementen 24 p.; getypte brief, alleen verso.

Brochure met lichte knik en platten iets beduimeld.

[24031]

€ 38,00
Leignes Bakhoven, H.G.A., Blink, N.H., Dewez, W.J., e.a. (red.).

Leignes Bakhoven, H.G.A., Blink, N.H., Dewez, W.J., e.a. (red.).

Dr. Staring's Friese landbouw-almanak voor 1949.

Zwolle; 1949; W.E.J. Tjeenk Willink; 102de jaargang; halflinnen; 10x16 cm.; 339 p.

Bijgesloten een duplicaat van een aanslagbiljet van het waterschap "De Roordehuizumer Nieuwlandspolder". De dagkalender in de almanak is per dag beschreven met aantekeningen, o.a omtrent het weer. Exemplaar met lichte slijtagesporen aan hoeken en randen, boekblokje ietsjes los in de band.

[24000]

€ 30,00
Luyten, Ida.

Luyten, Ida.

De bloemaanleg van Iris Tingitana Boiss. et Reuter. Mededeeling No. 67 Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek.

Wageningen; 1942; H. Veenman & Zonen; 'Overdruk uit deel 46 der mededeelingenvan de Landbouwhoogeschool'; 8 ills. in z/w; 1 uitvouwbare ill. in z/w.; slappe kaft; 17x24,5 cm.; 28 p.

Gaaf exemplaar. Etiket met no. op omslag.

[18319]

€ 15,00
Man, J.C. de.

Man, J.C. de.

Over aardappelvezel en haar toepassing bij het ensileren van gras.

Veendam; 1956; Centrale Vezel Organisatie; softcover; figures, tables, 141 pp.

Upper right corner slightly bended.

[24773]

€ 28,00
Mansholt, U.J..

Mansholt, U.J..

Van Pesch, beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen landbouw. Derde, herziene en vermeerderde druk; deel II, plantenteelt.

Zwolle; 1909; W.E.J. Tjeenk Willink; zachte kaft; fig., tab.; VIII, 226 (4) p.

Iets los in de band. Rechter bovenzijde band en pagina's lichtjes gebogen.

[22996]

€ 24,00
Mertens, J..

Mertens, J..

De laat-middeleeuwse landbouweconomie in enkele gemeenten van het Brugse platteland.

Brussel; 1970; Pro Civitate Historische Uitgaven; softcover met transparante omslag; kaarten, tabellen, 207 p.

[29271]

€ 12,00
Meyer, Konrad.

Meyer, Konrad.

Gefüge und Ordnung der Deutschen Landwirtschaft.

Berlin; 1939; Reichsnährstand Verlags-Ges. M.B.H.; cloth with damaged dust jacket inside the book; ills. and diagrams in b&w (some folded) + 3 loose folded maps in colour; 752 pp.

Name in ink on title page, some pages ruststained. Cover shows slight traces of wear.

[19693]

€ 25,00
Mol, W.E. de.

Mol, W.E. de.

Nieuwe banen voor het winnen van waardevolle varieteiten van bolgewassen.

Haarlem; 1920; Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur; 'Overgedrukt uit het Weekblad voor Bloembollencultuur van 19 en 30 November, 3, 7, 10 en 14 december 1920'.; softcover; 15,5x24 cm.; 36 p.

Klein etiket met nr. op omslag. Twee p. met stempel. Scheurtje in blz. 32.

[18318]

€ 12,00
Mulder, L. (ed.).
Mulder, L. (ed.).

Mulder, L. (ed.).

De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang, inzonderheid ten dienste van het platteland.

Deventer; 1859; J. De Lange; Vijfde Jaargang (5th ed.); ills. in b&w.; 5 folding plates of farmhouses; hardcover; 13,5x23,5 cm.; XII, 368, 156 pp.

Edge of endpaper damaged. Cover repaired, grubby and in poor shape. Inside good.

[18784]

€ 60,00
Mulder, L. (ed.).

Mulder, L. (ed.).

De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.

Deventer; 1856; J. De Lange; Tweede Jaargang (2nd ed.); ills. in b&w.; hardcover; 14,5x23,5 cm.; 384, 209-232, 208, 12 pp.

Edge of endpapers damaged. First 16 pages missing. Cover grubby, repaired and in poor shape. Inside good.

[18785]

€ 45,00
Mulder, L. (ed.).
Mulder, L. (ed.).

Mulder, L. (ed.).

De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.

Deventer; 1855; J. De Lange; Eerste Jaargang (1st ed.); ills. in b&w.; hardcover; 14,5x23,5 cm.; XI, 400, 156, 40 pp.

Partly uncut pages. Edge of endpaper damaged. Cover grubby, repaired and in poor shape. Inside good.

[18783]

€ 60,00
Muller, Joachim Frederik & Tol, Daniel van.
Muller, Joachim Frederik & Tol, Daniel van.

Muller, Joachim Frederik & Tol, Daniel van.

Verhandelingen uitgegeeven door de maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam, "Antwoord op de vraag in den jaare 1783 opgegeeven, om voor den 1 December 1785 beantwoord te worden: "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek waarschynelyk in aanmerking komen zal enz." (Door Joachim Frederik Muller) en Uittreksel uit de verhandeling van Daniel van Tol, over de vraag "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als anderzins, eene genoegzaame kennis te doen verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek, waarschynelyk in aanmerking komen zal; hoedanig behoord hetzelve ingericht te zyn, om door middel van hetzelve van de oude ondervindingen, en laatere ontdekkingen in deeze weetenschappen het best mogelyke gebruik te maaken?".

Amsterdam; 1786; Cesar Noël Guerin; zachte kaft met vernieuwde linnen rug; 174 p.

Een deels niet opengesneden exemplaar met hier en daar slordig afgesneden bladzijden. Band enigszins rafelig en met wat slijtage.

[23980]

€ 50,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Actien-Gesellschaft H.F. Eckert Berlin-Lichtenberg. 3 catalogues. Drillmaschine "Stella"; Gebrauchsanweisung und Reserveteil-Liste. - Grasmäher "Dixi"; Gebrauchsanweisung und Ersatzteilliste.- Allgemeine Beschreibung und Handhabung.

Berlin-Lichtenberg; no year (ca. 1935); softcover; ills.; trade catalogues; 18, 27 & 17 pp.

Fine condition.

[35846]

€ 40,00
N.n..
N.n..

N.n..

Actien-Gesellschaft H.F. Eckert Berlin-Lichtenberg. 5 catalogues. Drillmaschine "Stella"; Gebrauchsanweisung und Reserveteil-Liste. - Grasmäher "Dixi"; Gebrauchsanweisung und Ersatztielliste. -Gabel-Heuwender "Leo N" Reservteil-Liste. -The H.F. Eckert Company Lichtenberg-Berlin, single-furrow steel plough.- Eckert Grasmäher Dux 3 1/2- Don 4. Gebrauchsanweisung und Ersatzteilliste.

Berlin-Lichtenberg; no year (ca. 1935); softcover; ills.; trade catalogues; 18, 27, 9, 3 & 23 pp.

Some foxing. Frontcover with label(s).

[35847]

€ 50,00
N.n..
N.n..

N.n..

Bedford Plough & Engineering Co. Ltd., Bedford. Illustrated catalogue of agricultural implements and spare parts.

Bedford; s.a.; Bedford Plough & Engineering Co. Ltd.; softcover; stapled; 18x15 cm.; ills.; loosely added a small catalogue of perpetual and other presses; 47 pp.

Frontcover with small label on the frontcover.

[35663]

€ 30,00
N.n..
N.n..

N.n..

Catalogue and Price List of Repair Parts for Plano Harvesting Machinery. 1918.

Chicago; 1918; International Harvester Company of America; softcover; illustrated catalogue; 222 pp.

Cover slightly foxed. Label mounted to frontcover.

[35671]

€ 70,00
N.n..
N.n..

N.n..

Emil Lux- Remscheid. Erstklassige Qualitäts-Werkzeuge. 1935.

Remscheid; 1935; paper cover; stapled; ills.; sales catalogue; 28 pp.

Slight signs of use along extremities and some foxing.

[35674]

€ 25,00
N.n..

N.n..

Excursiegids 1937 Wieringermeer.

Alkmaar; 1937; uitgave van de directie van den Wieringermeerpolder; softcover, geniet; ca. 15x21 cm.; ill. in zwart wit; met een losse kaart van de Wieringermeerpolder; met meest landbouw-gerelateerde advertenties; ongepagineerd.

Bandje ietsjes roestvlekkig. Exemplaar met lichte vochtschade.

[35694]

€ 15,00
N.n..

N.n..

Land-ontginning, een middel tot wering der armoede. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Leiden; 1850; D. du Mortier & Zoon; gekartonneerd; klein 8vo; 107 p.

Bandje vernieuwd.

[35062]

€ 25,00