Loading...

Agriculture

Results 25 - 48 of 135

Buve, Raymond. Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse revolutie: de vallei van Nativitas, Tlaxcala, tussen 1910 en 1940. Amsterdam; 1977; CEDLA incidentele publicaties; softcover; proefschrift; typoscript; tabellen en grafiek; (9) 503 p. [23840]

€ 10,00

Cramer, P.J.S.. Één of meer gewassen per onderneming? Eenige opmerkingen naar aanleiding van een lezing, door den directeur van het caoutchoucbedrijf van het Boschwezen over bedrijfspolitiek bij overjarige cultures te Paramaribo gehouden. N.p.; 1916; Albrecht & Co.-Weltervreden; half linnen; 15x23 cm.; 73 p. Vernieuwde rug. Slijtage en reparatie aan omslag. Verkleuring op titelp. Pagina's roestvlekkig. [18885]

€ 12,00

Dam, J.G.C. van. Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en stooktomaten. With a summary: Soil suitability research, in particular with asparagus, apples and hothouse tomatoes. Wageningen; 1973; Stichting voor Bodemkartering; softcover; tables, figures; (6) 102 pp. [23960]

€ 10,00

Delft, A.J.A.C. van. Uit Brabants Centrum. Tilburg; 1930; Henri Bergmans & Cie; halflinnen; ill., tabellen, plattegrondjes in zwart wit; los bijgevoegd, twee uitslaande kaarten, één van Midden-Brabant en één economisch geografische kaart van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken; 322 p. Met o.a. overzichten van inwonersaantallen, arbeiders, plaatsbeschrijvingen, bedrijfsleven, etc. Band een ietsje beduimeld en wat slijtage langs hoeken, randen en enigszins beschadigd langs de rug. [23102]

€ 10,00

Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland. Wetenschappelijk Apparaat. Tongeren; 1979; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; softcover; 16x24 cm.; 240 pp. Fine copy. Spine discoloured. [18298]

€ 14,00

Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland. Tongeren; 1979; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover; 16x24 cm.; 240 pp. Fine copy. [18297]

€ 14,00

Diverse auteurs. De Belgische rundveerassen. Z.p.; z.j. (ca. 1975); softcover; ill. in zwart wit; n.p. Enige gebruikssporen omslag, met kleine stickertjes. In deze uitgave wordt het bestek opgemaakt van de toestand wat betreft de inrichting van de selectie alsmede de ontwikkeling van de eigenschappen voor elk van de in België geëxploiteerde rassen. [19802]

€ 20,00

Formsma, W.J.. Grijpskerk; de geschiedenis van een Groninger gemeente. Groningen; 1986; Wolters Noordhoff/ Forsten; linnen met stofomslag; ill. in zwart wit, gemeentewapen frontispice in kleur; incl. twee bijbehorende, uitvouwbare kaarten; XIV, 283 p. Boek waarin vele facetten over deze Groninger gemeente aan bod komen. Inclusief twee losse, uitvouwbare kaarten die de situaties weergeven van de jaren 1821, 1907 en 1937. Die van 1821 zijn nagetekend naar de oorspronkelijke kadasterkaarten van dat jaar; ze geven de percelen en de huizen exact weer. Goed exemplaar. [20305]

€ 13,00

Frederiks, K.J. (red.). De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912. Schiedam; 1913; H.A.M. Roelants; zachte kaft; 8vo; 54 p., gevolgd door register. [30209]

€ 20,00

Fryske hinnen; hânlieding by it hâlden, fokken en tentoanstellen. Ljouwert; 1992; Fryske Akademy; ed. by B. Oosterhaven; ills. in b&w and in colour; hardcover; 172 pp. On the occasion of the 70th anniversary of De Fryske Hinneklub. [14849]

€ 14,00

Gartenlaube Kalender für das Jahr 1886, 1888-1891, 1893-1907, 1909, 1911, 1912, 1914-1919. 29 vols.

Leipzig; V. von Ernst Keil's Nachfolger; tables, ill. in b&w and in colour, maps; cloth, 1886-1906 red, 1907 grey, ill.

Gothic letters. Covers slightly discoloured, occasionally finger-soiled or waterstained.

[15134]

€ 90,00

Gerlach, H.J.E. Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a. Haarlem; 1885; Erven Loosjes; fig., tab.; 94 p. Zeldzaam! [4168]

€ 70,00

Geschiere, A. Het leven van den Walcherschen boer gedurende de laatste twee eeuwen.

Bruinisse; z.j. (ca. 1932); J. van der Wal; zachte kaft; met zwart/wit portretten; 92 p.

Rug gerepareerd. Band met lichte slijtagesporen, met name langs hoeken en randen.

[31367]

€ 25,00

Geuze, M.A.. Zichtbaar verleden. 20 jaar Streekmuseum De Meestoof Tholen en Sint Philipsland. Goes/ Sint Annaland; 1995; de Koperen Tuin/ Streekmuseum De Meestoof; zachte kaft; ill. in zwart wit; 64 p. [29874]

€ 14,00

Gulik, D. van. De electrische stroom en zijne toepassingen; beknopt leerboek ten dienste van het landbouwonderwijs en voor zelfstudie. Groningen, Den Haag; 1925; J.B. Wolters uitgeversmij.; linnen; 75 fig. en 3 tab. in zwart wit; 117 (6) p. In goede staat. [23091]

€ 10,00

Günther, Hans F.K.. Das Bauerntum als Lebens- und Gemeinschaftsform. Leipzig/ Berlin; 1939; Verlag und Druck von B.G. Teubner; cloth; sewn binding; Gothic script; VIII, 673 pp. Bookplate mounted on upper pastedown. [26464]

€ 24,00

Halfwerk, Winant (sam.). Cursus streekeigen erven in Zeeland. Goes; 1999; Stichting Landschapsbeheer Zeeland; ringband-uitgave in map; 4o; ill. in zwart wit; 233 p. Inclusief enkele los toegevoegde bijlagen met betrekking tot het onderwerp. [27094]

€ 17,50

Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register. 's-Gravenhage; 1946-1950; Uitg. W. van Hoeve; o.red.v. C.J.J. van Hall en C. van de Koppel; ill., tables, graphics; cloth, gilt-stamped, with wrapper; resp. 423, 905, 784, 756 pp. Two wrappers damaged. [10555]

€ 29,00

Harmsen, W.L., and C. Zee. Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding. Middelburg; 1950; Fa. G.W. den Boer; ill., fig., tables; cloth; XII, 277 pp. [12723]

€ 25,00
Have, J.J. Ten.
Have, J.J. Ten.

Have, J.J. Ten. Handelsatlas. 's-Gravenhage; 1912; Joh. Ykema; halflinnen; 30 kaarten in kleur, waarop handelscentra en diverse industriële takken, havens, landbouw en verkeer in kaart zijn gebracht; n.p. Band enigszins beduimeld en vlekkerig en hier en daar met pen beschreven/ gekrast. Linnen rug en hoeken en randen van de band met slijtagesporen. Stempeltje vorige eigenaar binnenin. [21506]

€ 40,00
20615
20615_a
20615_b

Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'. Amsterdam; 1757; Isaak Tirion; halfcloth with raised bands; 5 fold. maps, 3 fold. views, 1 portrait, 4 fold. plates with 6 plans each, all engraved (complete!); 670 (11) and 642 (25) pp. Spine of both volumes rather worn. Inside occasionally a trifle foxed. With 'bladwyzer' (glossary). [20615]

€ 490,00

Heidema, J.. Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen. Groningen/ Den Haag; 1918; J.B. Wolters; third and revised edition; halfcloth; with numerous woodengravings; (6), 219 pp. With alphabetical register. Spine rather worn, with tears at spine ends. Some underlining with pencil. [20634]

€ 14,00

Heiss, Rudolf. Die Sendung des Ingenieurs im neuen Staat. Berlin; 1934; VDI-Verlag; softcover; Gothic script; (8) 134 pp. Backcover with fold. Owner's entry on title page. [26979]

€ 20,00

Hoekstra, O.. De hofstede Donkerzicht. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810-1995.

Kamperland; ca. 1995; eigen beheer; harde kaft; ill. in zwart wit; 64 p.

Rug verkleurd.

[32589]

€ 18,00