Loading...

Agriculture

Results 25 - 48 of 103
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de werkloosheid. II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913. III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij. IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, Amsterdam, 1913.

Leiden; 1914; E.J. Brill/ Zuiderzee-Vereeniging; softcover; 17x24 cm.; tabellen, 2 uitslaande kaarten; X, 346 p.

Scheurtje onderzijde rug. Laatste bladzijden niet opengesneden.

[37561]

€ 30,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.

S.l.; s.a.; softcover; ill., tabellen, grafieken, kaarten; inclusief 2 losse, uitslaande kaarten; 179 p.

Los in de band. Een enkele markering met potlood in de blanco marge.

[34956]

€ 15,00
Enklaar, E.C..
Enklaar, E.C..
Enklaar, E.C..

Enklaar, E.C..

Handleiding tot de kennis der natuur- en landhuishoudkunde. Bevattende een kort overzigt der voornaamste grondwaarheden, welke strekken tot opleiding der landjeugd tot de beoefening van den landbouw.

Kampen; 1842; K. van Hulst; halflinnen met gemarmerde platten; 11x18 cm.; 75 p.

Titelblad beschreven. Gemarmerd papier op de band laat iets los. Eerste en laatste bladzijden met vage vochtvlek in de marge. Schutblad ontbreekt.

[37403]

€ 45,00
Evenblij, Johannes.

Evenblij, Johannes.

Behoed- en geneesmiddelen tegen verscheidene ziekten van het rundvee.

Amsterdam; 1865; Jan Leendertz; geill. papieren omslag; 14x20 cm.; 32 p.

Rug licht beschadigd.

[18526]

€ 50,00
Frederiks, K.J. (red.).

Frederiks, K.J. (red.).

De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912.

Schiedam; 1913; H.A.M. Roelants; zachte kaft; 8vo; 54 p., gevolgd door register.

[30209]

€ 20,00
15134 (1)

Gartenlaube Kalender für das Jahr 1891, 1893, 1898, 1901, 1905, 1906, 1907, 1909, 1911, 1915, 1916, 1919. 12 vols.

Leipzig; V. von Ernst Keil's Nachfolger; tables, ill. in b&w and in colour, maps; clothbound; 12 vols.

Gothic letters. Covers slightly discoloured, occasionally finger-soiled or waterstained.

[15134]

€ 50,00
Gerlach, H.J.E.

Gerlach, H.J.E. Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.

Haarlem; 1885; Erven Loosjes; fig., tab.; originele papieren omslag; 94 p.

Zeldzaam!

[4168]

€ 35,00
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Elfde Deel.

Amsterdam; 1860; L. van Bakkenes & Co. Met medewerking van de heeren D.D. Büchler, P.J. Hamer en J. Verhey. Origineel karton; (4 p.), 480 kolommen (2 kolommen per bladzijde) en XVI uitslaande platen (litho's). Met o.a. 2 uitlaande platen van de manege voor het Garnizoen te Haarlem gebouwd in 1854, 3 uitslaande platen van de Lange ijzeren brug over de Nieuwe Haven te Dordrecht, 2 uitslaande platen van het Koffijhuis Het Vosje op het Rokin te Amsterdam voor de slooping en na den herbouw, met doorsnedes en plattegronden van de verdiepingen en verschillende ontwerpen van boerderijen.

Band met slijtageplekken maar inwendig in goede staat.

[34393]

€ 120,00
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Tiende Deel.

Amsterdam; 18; L. van Bakkenes & Co. Met medewerking van de heeren D.D. Büchler, G. van Diesen en P.J. Hamer. Origineel karton; (4 p.), 352 kolommen (2 kolommen per bladzijde) en XVIII (uitslaande) platen (litho's). Met o.a. 2 uitlaande platen van de fundering van een pompkamer en machinegebouw voor een stoomgemaal, met een kaart van de Gemeente Delfshaven en een tekening van een sluis te Delfhaven, 2 uitslaande platen van de Sterrenwacht te Utrecht (doorsneden van het gebouw + plattegrond en diverse technische details, 2 platen van het Kantongerecht en Teekenschool te Gouda (plattegronden en afbeeldingen van gevels en doorsneden en 2 platen van de verwarming met heet water van het Augustijner Klooster te Maagdenburg.

Band met slijtageplekken maar inwendig in goede staat.

[34394]

€ 120,00
Gotink, W.M. (sam.) e.a..

Gotink, W.M. (sam.) e.a..

Handleiding te gebruiken bij de cursus voor uitvoerders van de kunstmatige inseminatie.

Z.p.; 1955; halflinnen; ill. in zwart wit; 126 p.

Behandelt o.a. voor- en nadelen van k.i., de uitvoering van k.i. en het overheidstoezicht hierop. Met de nodige afbeeldingen. Lichte gebruikssporen omslag, met name aan de randen.

[19789]

€ 18,00
Halfwerk, Winant (sam.).

Halfwerk, Winant (sam.). Cursus streekeigen erven in Zeeland. Goes; 1999; Stichting Landschapsbeheer Zeeland; ringband-uitgave in map; 4o; ill. in zwart wit; 233 p. Inclusief enkele los toegevoegde bijlagen met betrekking tot het onderwerp. [27094]

€ 17,50
Harmsen, W.L., and C. Zee.

Harmsen, W.L., and C. Zee.

Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding.

Middelburg; 1950; Fa. G.W. den Boer; ill., fig., tables; cloth; XII, 277 pp.

[12723]

€ 25,00
Hartsema, Annie M. and Leupen, F.F..

Hartsema, Annie M. and Leupen, F.F..

Orgaanvorming en periodiciteit van A maryllis Belladonna L. Mededeeling No. 69. Laboratorium voor plantenphysiologisch Onderzoek.

Wageningen; 1942; H.Veenman & Zonen; 'Overdruk uit Mededeelingen van de Laandbouwhoogeschool deel 46 - Verhandeling 4'; 'with a summary'; 1 illustratie in z/w; 1 uitvouwbare illustratie in z/w; slappe kaft; 17x24,5 cm.; 30 p.

Klein etiket en stempel op omslag. Gevouwen illustratie roestvlekkig.

[18316]

€ 10,00
20615
20615_a
20615_b

Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'.

Amsterdam; 1757; Isaak Tirion; halfroan with raised bands; 5 fold. maps, 3 fold. views, 1 portrait, 4 fold. plates with 6 plans each, all engraved (complete!); 670 (11) and 642 (25) pp.

Spine of both volumes rather worn. Inside occasionally a trifle foxed. With 'bladwyzer' (glossary).

[20615]

€ 350,00
Heidema, J..

Heidema, J..

Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen.

Groningen/ Den Haag; 1918; J.B. Wolters; third and revised edition; halfcloth; with numerous woodengravings; (6), 219 pp.

With alphabetical register. Spine rather worn, with tears at spine ends. Some underlining with pencil.

[20634]

€ 12,00
Hoff, J.W. van 't, H.J. Ikkink, W. Kweldam, S. Simonse & M.A. van Varik.
Hoff, J.W. van 't, H.J. Ikkink, W. Kweldam, S. Simonse & M.A. van Varik.

Hoff, J.W. van 't, H.J. Ikkink, W. Kweldam, S. Simonse & M.A. van Varik.

Een en ander over de land- en tuinbouwcoöperatie op Walcheren.

Goes; 1954; zachte kaft; ca. 13x21 cm.; enkele ill. en tabellen; 91 p.

Bandje enigszins gekreukt.

[35033]

€ 15,00
Hoste, Huib.

Hoste, Huib.

Bouwen op het platteland. Stedebouwkundige Reeks.

Antwerpen/ Brussel; 1947; Uitgeversmij. Standaard-Boekhandel; zachte kaft met stofomslag; fig.; 63 p. gevolgd door katern met afbeeldingen in zwart wit.

Goed exemplaar, rug stofomslag iets verkleurd.

[35282]

€ 15,00
Huijzendveld, Frans.

Huijzendveld, Frans.

Die Ostafrikanische Schweiz. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.

Amsterdam; 1997; N.W. Posthumus Instituut; proefschrift; summary: 9 p.; enkele foto-ills. in z/w;slappe kaft; 16x24 cm.; 523 p.

Net exemplaar.

[19759]

€ 13,00
Hullu, J. de.
Hullu, J. de.

Hullu, J. de. De Hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd. Oostburg; z.j. (ca. 1970); A.J. Bronswijk; softcover; herdruk van het exemplaar uit 1939; enkele afb.; naamwijzer; 107 p. Goed exemplaar. [33876]

€ 20,00
Hullu, J. de.
Hullu, J. de.

Hullu, J. de. Uit het leven van den Cadzandschen landbouwer in vroeger dagen. S.l.; s.a. (ca. 1930); halflinnen; ca. 13x19 cm.; 37 p. Bandje vernieuwd. [33798]

€ 35,00
Hullu, J. de.
Hullu, J. de.

Hullu, J. de.

De hofsteden van Biervliet en hunne bewoners in vroeger en later tijd.

Oostburg; 1939; A.J. Bronswijk; zachte kaft; enkele afb.; naamwijzer; 75 p.

Hoekje uit het voorplat en een enkel roestvlekje.

[30065]

€ 35,00
James, S.H.J..

James, S.H.J..

"Het Rozenhof". Roman uit het boerenleven.

Rotterdam; 1928; N.V. Korteweg & Stemerding; gebonden in linnen band; 225 p.

Iets roestvlekkig op snee.

[35911]

€ 24,00
Jonge, Jan de.

Jonge, Jan de.

Van Hoogstammen en Land en Heren van Stand. Een geschiedenis van de fruitteelt op Zuid-Beveland. De Zeeuwsche Fruitteelt Maatschappij.

Goes/ Kapelle; 2010; Heemkundige Kring de Bevelanden/ Stichting Vrienden van het Fruitteeltmuseum; softcover; ill.; tab.; 112 p.

Keurig exemplaar.

[33654]

€ 17,00

Koopstra, H. & Bouma Nieuwenhuis, D.. Tractoren en verdere mechanische drijfkracht voor de landbouw. Haarlem, Antwerpen, Batavia; 1949; uitgeverij Kemperman; linnen; ingenaaid; 8vo; ruim 400 afb. in zwart wit en diverse fraaie advertenties met betrekking tot de tractorenindustrie; 362 p. [26431]

€ 40,00