Loading...

Agriculture

Results 25 - 48 of 143

Bosscha Jr., J.. Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Deel III. Leiden; 1880; A.W.Sijthoff; fourth ed.; numerous ills. in b&w.; gilt and blindstamped cloth; 17x25 cm.; 259, 160 pp. Name in ink on endpaper and titlepage. [18500]

€ 74,00

Boudewijn, C. a.o. (ed.). Vijftig Jaar Nederlandse Fruitteelt. Amsterdam; n.d.; Contact - Agrarish Fonds; numerous ills. in b&w.; halfcloth; 19,5 x 26,5 cm.; 172 pp. Cover is showing traces of wear at the corners. Cloth is discoloured. [17268]

€ 11,00

Brocx, W.L.. Techniek in de bakkerij, behandelende de verschillende typen ovens, die in de brood- en banketbakkerij worden toegepast, de verschillende machines die in deze bedrijven worden gebezigd, de wetgevingen die in dit verband van belang zijn. Amsterdam; zonder jaar (ca. 1933); den Nederlandschen Bakkersbond; halflinnen; 8vo; ruim 150 afbeeldingen in zwart wit; 206 p. Uitgekraste naam op titelblad. [28930]

€ 40,00
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..

Brouwers, A.P.J.. De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw. Nijmegen; 1957; drukkerij Gebr. Janssen; softcover, academisch proefschrift; lijst van stellingen; ill., 175 p. Goed exemplaar. [33560]

€ 14,00

Buve, Raymond. Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse revolutie: de vallei van Nativitas, Tlaxcala, tussen 1910 en 1940. Amsterdam; 1977; CEDLA incidentele publicaties; softcover; proefschrift; typoscript; tabellen en grafiek; (9) 503 p. [23840]

€ 10,00

Castelain, Rik. De mentaliteit van boeren en burgers in Oudenaarde en zijn kasselrij (15de-18de eeuw). Oudenaarde; 1987; Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Monumentenzorg; softcover; ill. en enkele tabellen; 199 p. Rug met lichte leesribbels. [31187]

€ 50,00

Cato. Goed boeren. Amsterdam; 1996; Athenaeum- Polak & Van Gennep; harde, linnen band; met stofomslag én buikbandje; register; Baskerville-serie; 92 p. Keurig exemplaar. [32209]

€ 22,00
Cornelis, J.Ch. & Vijver, H.A.M. van de.

Cornelis, J.Ch. & Vijver, H.A.M. van de.

De hofsteden van IJzendijke. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 8.

Aardenburg; 1979; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill.; 79 p.

Keurig exemplaar.

[34558]

€ 10,00

Cramer, P.J.S.. Één of meer gewassen per onderneming? Eenige opmerkingen naar aanleiding van een lezing, door den directeur van het caoutchoucbedrijf van het Boschwezen over bedrijfspolitiek bij overjarige cultures te Paramaribo gehouden. N.p.; 1916; Albrecht & Co.-Weltervreden; half linnen; 15x23 cm.; 73 p. Vernieuwde rug. Slijtage en reparatie aan omslag. Verkleuring op titelp. Pagina's roestvlekkig. [18885]

€ 12,00
Cruyningen, P.J. van.

Cruyningen, P.J. van. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 28. Aardenburg; 2000; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill., tabellen, grafieken; register op persoons- en geografische namen; 482 p. Uitstekend exemplaar. [33445]

€ 14,00

Dam, J.G.C. van. Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en stooktomaten. With a summary: Soil suitability research, in particular with asparagus, apples and hothouse tomatoes. Wageningen; 1973; Stichting voor Bodemkartering; softcover; tables, figures; (6) 102 pp. [23960]

€ 10,00

Delft, A.J.A.C. van. Uit Brabants Centrum. Tilburg; 1930; Henri Bergmans & Cie; halflinnen; ill., tabellen, plattegrondjes in zwart wit; los bijgevoegd, twee uitslaande kaarten, één van Midden-Brabant en één economisch geografische kaart van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken; 322 p. Met o.a. overzichten van inwonersaantallen, arbeiders, plaatsbeschrijvingen, bedrijfsleven, etc. Band een ietsje beduimeld en wat slijtage langs hoeken, randen en enigszins beschadigd langs de rug. [23102]

€ 10,00

Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland. Tongeren; 1979; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover; 16x24 cm.; 240 pp. Fine copy. [18297]

€ 14,00

Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland. Wetenschappelijk Apparaat. Tongeren; 1979; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; softcover; 16x24 cm.; 240 pp. Fine copy. Spine discoloured. [18298]

€ 14,00

Diverse auteurs. De Belgische rundveerassen. Z.p.; z.j. (ca. 1975); softcover; ill. in zwart wit; n.p. Enige gebruikssporen omslag, met kleine stickertjes. In deze uitgave wordt het bestek opgemaakt van de toestand wat betreft de inrichting van de selectie alsmede de ontwikkeling van de eigenschappen voor elk van de in België geëxploiteerde rassen. [19802]

€ 20,00

Frederiks, K.J. (red.). De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912. Schiedam; 1913; H.A.M. Roelants; zachte kaft; 8vo; 54 p., gevolgd door register. [30209]

€ 20,00

Fryske hinnen; hânlieding by it hâlden, fokken en tentoanstellen. Ljouwert; 1992; Fryske Akademy; ed. by B. Oosterhaven; ills. in b&w and in colour; hardcover; 172 pp. On the occasion of the 70th anniversary of De Fryske Hinneklub. [14849]

€ 14,00

Gartenlaube Kalender für das Jahr 1886, 1888-1891, 1893-1907, 1909, 1911, 1912, 1914-1919. 29 vols. Leipzig; V. von Ernst Keil's Nachfolger; tables, ill. in b&w and in colour, maps; cloth, 1886-1906 red, 1907 grey, ill. Gothic letters. Covers slightly discoloured, occasionally finger-soiled or waterstained. [15134]

€ 90,00
Gerlach, H.J.E.

Gerlach, H.J.E. Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.

Haarlem; 1885; Erven Loosjes; fig., tab.; originele papieren omslag; 94 p.

Zeldzaam!

[4168]

€ 35,00

Geuze, M.A.. Zichtbaar verleden. 20 jaar Streekmuseum De Meestoof Tholen en Sint Philipsland. Goes/ Sint Annaland; 1995; de Koperen Tuin/ Streekmuseum De Meestoof; zachte kaft; ill. in zwart wit; 64 p. [29874]

€ 14,00
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Elfde Deel.

Amsterdam; 1860; L. van Bakkenes & Co. Met medewerking van de heeren D.D. Büchler, P.J. Hamer en J. Verhey. Origineel karton; (4 p.), 480 kolommen (2 kolommen per bladzijde) en XVI uitslaande platen (litho's). Met o.a. 2 uitlaande platen van de manege voor het Garnizoen te Haarlem gebouwd in 1854, 3 uitslaande platen van de Lange ijzeren brug over de Nieuwe Haven te Dordrecht, 2 uitslaande platen van het Koffijhuis Het Vosje op het Rokin te Amsterdam voor de slooping en na den herbouw, met doorsnedes en plattegronden van de verdiepingen en verschillende ontwerpen van boerderijen.

Band met slijtageplekken maar inwendig in goede staat.

[34393]

€ 120,00
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.
Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch.

Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Tiende Deel.

Amsterdam; 18; L. van Bakkenes & Co. Met medewerking van de heeren D.D. Büchler, G. van Diesen en P.J. Hamer. Origineel karton; (4 p.), 352 kolommen (2 kolommen per bladzijde) en XVIII (uitslaande) platen (litho's). Met o.a. 2 uitlaande platen van de fundering van een pompkamer en machinegebouw voor een stoomgemaal, met een kaart van de Gemeente Delfshaven en een tekening van een sluis te Delfhaven, 2 uitslaande platen van de Sterrenwacht te Utrecht (doorsneden van het gebouw + plattegrond en diverse technische details, 2 platen van het Kantongerecht en Teekenschool te Gouda (plattegronden en afbeeldingen van gevels en doorsneden en 2 platen van de verwarming met heet water van het Augustijner Klooster te Maagdenburg.

Band met slijtageplekken maar inwendig in goede staat.

[34394]

€ 120,00

Gonggryp, J.W. & Burger Hzn., D.. Bosbouwkundige studiën over Suriname (Studies about forestry in Surinam). Wageningen; 1948; H. Veenman & Zonen; publicatie van de stichting "Fonds Landbouw Exportbureau 1916-1918"; softcover, ingenaaid; tabellen en platen in zwart wit; 262 p. + platen met in totaal 64 afb. Met alfabetisch register. Tijdschriftartikel los bijgevoegd. Rug laat los van het boekblok. [25823]

€ 10,00

Gulik, D. van. De electrische stroom en zijne toepassingen; beknopt leerboek ten dienste van het landbouwonderwijs en voor zelfstudie. Groningen, Den Haag; 1925; J.B. Wolters uitgeversmij.; linnen; 75 fig. en 3 tab. in zwart wit; 117 (6) p. In goede staat. [23091]

€ 10,00