Loading...

Agriculture

Results 1 - 24 of 134

-. Openbare verkooping van bouw- en weilanden, onder Goes, Kloetinge, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Hendrikskinderen en 's- Gravenpolder, voor de erfgenamen van den heer Jan Pijke, op vrijdag 19 november 1915, des morgens te 10 uur, te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes. Goes; 1915; Oosterbaan & le Cointre; halflinnen; 12mo; uitslaande kaart, los bijgevoegd; 19 tekstpagina's met beschrijving van de percelen waarnaast blanco doorslagen. Doorslagen met aantekeningen in inkt, tekst hier en daar met kleine toevoeging/ verbetering (eveneens in inkt). [28829]

€ 55,00

-. Openbare verkooping van 25 perceelen boomgaard, bouw- en weiland in de gemeenten Nisse en 's-Heer Abtskerke, voor den Heer M. van 't Westeinde Jz., op vrijdag 25 juli 1919, des namiddags te 2 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje" ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes. Goes; 1919; Oosterbaan & Le Cointre; zachte kaft; 12mo; uitslaande kaart, los bijgevoegd; 14 p., met beschrijving van de percelen. Hier en daar enkele notities bij de tekst, met potlood. Rug gerepareerd. Voorplat met kleine vlek rechter bovenzijde. [28830]

€ 45,00

-. Openbare verkooping van eenige woonhuizen, dijken, boomgaard-, bouw- en weilanden, gelegen in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge, Nisse, Ovezande, Oudelande, Hoedekenskerke, Driewegen en Ellewoutsdijk. Op donderdag den 31 mei 1906, des voormiddags te 10 uren, ten herberge van L. Verbeek, te 's-Gravenpolder, voor de erfgenamen van J. Mol en M. Hoffius, ten overstaan van den notaris L.A. Paardekooper Overman, te 's-Gravenpolder. Goes; 1906; Boluijt & Co.; papieren omslag; 12mo; losse, uitslaande, kaart bijgevoegd; 13 p., met beschrijving van de percelen. Hier en daar enkele notities bij de tekst, met potlood. [28832]

€ 40,00

-. Openbare verkooping van de hofstede bestaande uit: woonhuis en schuren met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge en 's-Heer Abtskerke. Samen groot 23 h.a. 54 a. 84 c.a., in pacht bij den heer Jacobus Verhulst, op woensdag 2 juli 1913, des morgens te 10 uur te 's-Gravenpolder, in het koffiehuis van den heer L. Verbeek, ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes. Goes; 1913; Oosterbaan & Le Cointre; papieren omslag, geniet; 12mo; 15 p., met beschrijving van de diverse percelen. Voorplat met scheurtje. Band met lichte verkleuring langs de randen en hier en daar een klein scheurtje of vouwtje. [28831]

€ 20,00
 .
 .

-. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. reis naar Finland 20 juni t/m 1 juli 1969.

S.l.; 1969; privé-uitgave; in zelf ontworpen omslag; typoscript; met ingeplakte foto's, knipsels en afbeeldingen uit reisbrochures; 44 p.

Omslag los.

[33413]

€ 40,00

-.. Rheinischer Bauern-Kalender 1936. Fünfzigster Jahrgang. Köln; 1936; Landesbauernschaftsverlag Rheinland; softcover; ills. in b&w; plates in colour; 184 pp. + advertising. [26577]

€ 30,00

A review of chemical investigations in the Dutch East Indies. Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; ills. in b&w; 26 pp. [23925]

€ 20,00

Aalpol, Rob (sam.). Tekenen van leven; tekeningen, aquarellen en kaarten ten behoeve van de landbouwwetenschappen. Wageningen; 1984; Pudoc; map met 16 losse platen; in kleur en zwart wit; met tekstgedeelte, 15 p., in het Nederlands en Engels; betreft inleiding en bijschrift bij de afbeeldingen; afmetingen ca. 25x 33,5 cm. Compleet exemplaar. [25196]

€ 10,00

Addens, N.H.H.. Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw. Wageningen; 1952; H. Veenman & Zonen; b&w illustrations; original softcover; 282 pp. Summary in English, French and German. [16359]

€ 30,00

Almanak voor het jaar 1906. Jaarboekje van de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland. Middelburg; 1906; Henk Kooijman; dertigste jaargang; eerste en laatste13 (gekleurde) pagina's voorzien van advertenties; linnen omslag met overslaande flap; 10x16 cm.; 13, 102, (44), 13 p. Lichte slijtage aan omslag. Ophanging van laatste 13 pagina's zwak. [19843]

€ 25,00

Almanak voor landbouwers en veehouders voor het jaar 1881, bevattende vele nuttige zaken, om van den landbouw en de veeteelt de meeste voordeelen te trekken. Leeuwarden; 1880; W. Eekhoff; tweede reeks, vijftiende jaargang; (14), 79 p. + ongeveer 25 p. aan advertenties. Achterzijde en laatste paar blz. beschadigd, deels gerepareerd met tape. Omslag enigszins verkleurd, achterplat wat vlekkerig. Voorplat met (eigenaars)stempeltje en naam in inkt. [20648]

€ 25,00

Ban, P.A. van den. Grondbewerking en Grondbewerkingswerktuigen. Leidraad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs. Zwolle; 1946; W.E.J. Tjeenk Willink; serie B, no. 32; 39 ills. in b&w.; papercover; 14 x 20 cm.; 180 pp. Fine copy. [17796]

€ 15,00

Beltman, Boudewijn. Van de wal in de sloot; een typologisch onderzoek aan makrofaunacoenosen. N.pl.; 1983; softcover; thesis; tables, figures; text in Dutch with summary in English; 435 pp. [24811]

€ 12,00

Bente, Hermann. Die Wirtschaftskraft des Reiches 3: Deutsche Bauernpolitik. Stuttgart/ Berlin; n.d. (ca. 1941); Deutsche Verlags-Anstalt; softcover; tables; 31 pp. [26568]

€ 15,00

Biemans, Johan & Holkenborg- Huethorst, Mary Klein. En de boer, hij ploegde voren. Bergeijk; 1993; Stichting Eicha; hardcover; 2e druk; ill. in zwart wit; 117 p. Mooi exemplaar. [25615]

€ 10,00
Boer, Joh. de.

Boer, Joh. de.

Leendert Donze. Een verhaal uit het Zeeuwsche volksleven.

Bruinisse; zonder jaar (ca. 1930); uitgave J. van der Wal; halflinnen; 13x18 cm.; 198 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[33702]

€ 19,00
Boerendonk, M.J.

Boerendonk, M.J. Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.

Den Haag; 1935; Boekhandel J.W. Veltman; hardcover; prfs. Landbouwhoogeschool Wageningen; 377 pp.

Separate theses. [8783]

€ 15,00

Bool, H.J.. De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra. N.pl.; n.d. (ca. 1920); privately published; cloth; typescript; 143 pp. (recto only). [27010]

€ 35,00

Booy, D.L.. Moderne fruitteelt; een handleiding voor de practijk. Doetinchem; 1947; C. Misset; halflinnen; 8vo; afbeeldingen in zwart wit; met alfabetische lijsten van fruitrassen en beschadigingen; 456 p. Band een ietsje verkleurd langs de randen. [26830]

€ 30,00

Bosscha Jr., J.. Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Deel III. Leiden; 1880; A.W.Sijthoff; fourth ed.; numerous ills. in b&w.; gilt and blindstamped cloth; 17x25 cm.; 259, 160 pp. Name in ink on endpaper and titlepage. [18500]

€ 74,00

Boudewijn, C. a.o. (ed.). Vijftig Jaar Nederlandse Fruitteelt. Amsterdam; n.d.; Contact - Agrarish Fonds; numerous ills. in b&w.; halfcloth; 19,5 x 26,5 cm.; 172 pp. Cover is showing traces of wear at the corners. Cloth is discoloured. [17268]

€ 11,00

Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, 1843-1943. Wageningen; 1946; H. Veenman & Zonen; ill., portraits, tables; cloth; 594 pp. [11843]

€ 12,00

Brocx, W.L.. Techniek in de bakkerij, behandelende de verschillende typen ovens, die in de brood- en banketbakkerij worden toegepast, de verschillende machines die in deze bedrijven worden gebezigd, de wetgevingen die in dit verband van belang zijn. Amsterdam; zonder jaar (ca. 1933); den Nederlandschen Bakkersbond; halflinnen; 8vo; ruim 150 afbeeldingen in zwart wit; 206 p. Uitgekraste naam op titelblad. [28930]

€ 40,00
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..

Brouwers, A.P.J.. De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.

Nijmegen; 1957; drukkerij Gebr. Janssen; softcover, academisch proefschrift; lijst van stellingen; ill., 175 p.

Goed exemplaar.

[33560]

€ 14,00