Loading...

Geology

Results 25 - 48 of 132
Bool, H.J..
Bool, H.J..
Bool, H.J..

Bool, H.J..

De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra.

N.pl.; n.d. (ca. 1920); privately published; cloth; typescript; 143 pp. (recto only).

[27010]

€ 35,00
Bos, Kees & Jan Willem Bosch.

Bos, Kees & Jan Willem Bosch.

Landschapsatlas van de Oosterschelde. Spiegel van verleden, venster op de toekomst.

Koudekerke; 2017; Bos & Böttcher; hardcover; quarto; rijkelijk geïllustreerd met kleurafbeeldingen; met veel afbeeldingen van oude kaarten en plattegronden; bibliografie; register; 463 p.

Uitstekend exemplaar, nieuwstaat.

[36462]

€ 80,00
Bos Niermeyer.
Bos Niermeyer.
Bos Niermeyer.
Bos Niermeyer.

Bos-Niermeyer.

Schoolatlas der geheele Aarde.

Groningen, Den Haag, Batavia; 1934; J.B. Wolters; 34e druk; herzien door B.A. Kwast; 24,5x38,5 cm.; linnen; 45 gelithografeerde kaarten in kle1ur; compleet met register.

Band wat gekreukt aan voorzijde, gevlekt en slijtageplekken.

[25385]

€ 12,00
Club Alpin Francais.
Club Alpin Francais.

Club Alpin Francais.

Manuel d'Alpinisme. Tome 1: partie scientifique, t. 2: partie technique.

Chambéry; 1934; Libr. Dardel; in coop. with Groupe de Haute Montagne; ill., fig., tables; halfcloth; VIII, 397 resp. 297 pp.

T. 1: binding a trifle loosening.

[12526]

€ 27,00
Courty, M..
Courty, M..

Courty, M..

Cours de géologie et de minéralogie.

Paris; 1936; Librairie de l'enseignement technique; seventh edition; softcover; plates and fig., mainly in b&w; some folding maps; 391 pp.

Cover with slight signs of use/ wear, spine slightly damaged. Upper right part of leaves a bit folded/ bended. Stamp with name former owner at first endpaper.

[22214]

€ 13,00
Cramer, F.H..

Cramer, F.H..

Microplankton from three palaeozoic formations in the province of Leon (NW-Spain).

Leiden; 1964; J.J. Groen & Zoon; softcover; thesis; text figures and plates in b&w; paged 257-357 + plates.

With an index of symbols and abbreviations used. Summary in Spanish.

[24225]

€ 13,00
Damoiseaux, J.H., Steur, G.G.L. & Heijink, W..

Damoiseaux, J.H., Steur, G.G.L. & Heijink, W..

Bodemkaart van Nederland, schaal 1: 50.000, blad 49 Oost Bergen op Zoom/ Algemene begrippen en indelingen.

Wageningen; 1980 en 1982; Stichting voor Bodemkartering; softcover; twee uitgaven in omslag; ill., kaartjes, tabellen; enkele losse, uitvouwbare kaarten; 137 & 28 p.

Naam vorige eigenaar uitgewist met inktverwijderaar.

[27869]

€ 14,00
25216

De oeververdediging van de Cal. polder Oud Kempens Hofstede op Tholen.

Vlissingen; 1954; Rijkswaterstaat directie Zeeland; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van Ir. vd. Ree; 8 bladzijden met tekst; inclusief 23 uitvouwbare bijlagen, kaarten, grafieken en fotocahier.

[25216]

€ 35,00
16742

De wandelaar. Groot-Nederlands maandschrift voor de Levende Natuur. 17de jaargang 1949.

Laren; 1949; A.G. Schoonderbeek; talrijke zwart/wit illustraties; tijdschrift met zwart/wit omslag gebonden in originele linnen band; 288 p.

Mooi exemplaar.

[16742]

€ 14,00
Deenen, Johannes Marinus.

Deenen, Johannes Marinus.

Breuken in kool en gesteente.

Maastricht; 1942; Ernest van Aelst; softcover; proefschrift; figuren, diagrammen en kaarten, in zwart wit; 104 p. + sectie met afb.

Band met wat lichte gebruiksspoortjes.

[24115]

€ 14,00
Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a..

Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a..

De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee.

Brussel; 2005; Federaal Wetenschapsbeleid; harde kaft; ill., kaartjes, grafieken, in kleur; zonder de cd-rom; 163 p.

Net exemplaar.

[35600]

€ 18,00
Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a..
Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a..

Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a..

De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee.

Brussel; 2005; Federaal Wetenschapsbeleid; harde kaft; ill., kaartjes, grafieken, in kleur; met de cd-rom; 163 p.

Net exemplaar.

[27622]

€ 29,00
Delsman, H.C. (red.).

Delsman, H.C. (red.).

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII.

Batavia/ Den Haag; 1927; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; ill., tab., kaartjes; 257 p.

Rug en randen van de band verkleurd.

[27745]

€ 20,00

Diverse auteurs. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel, derde stuk. Middelburg; 1878; J.C. & W. Altorffer; softcover; inhoud derde stuk: "In memoriam", met het portret van Mr. M.F. Lantsheer, "Een elandshoorn, opgevischt in de Schelde; mededeeling over eenige beenderen in of nabij Zeeland gevonden", met eene plaat en houtsneden in den tekst, "Eenige geschiedkundige bijzonderheden betreffende den polder Schouwen, uit authentieke en andere geloofwaardige bescheiden in chronologische orde verzameld", door B.C. de Cau, "Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren", met eene plaat en houtsneden in den tekst, door J. van Vloten en "Iets over de armenverzorging in vroegere dagen", door A.J. van Deinse en E. Fokker; VII, 348 p. Band vernieuwd. [33985]

€ 35,00
Dozy, J.J..

Dozy, J.J..

Die Geologie der Catena Orobica zwischen Corno Stella und Pizzo del Diavolo di Tenda.

Leiden; 1935; Eduard IJdo; thesis; softcover; figures, tables and folding map; German text; IX, 98 pp.

Final pages and map slightly foxed, backcover with crease and a few small stains.

[22120]

€ 13,00
Druif, J.H..

Druif, J.H..

Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli.

Medan; 1934; Typ. Varekamp & Co.; goudbedrukt linnen; tabellen, deels uitslaand; met een samenvatting in het Engels; 195 p.

Rug verkleurd, band vlekkig langs hoeken en randen. Sommige bladzijden met een enkel klein wormgaatje.

[27009]

€ 25,00
Feenstra, Y..

Feenstra, Y..

De gevaren in den Atlantische Oceaan geschetst en beschreven, met algemeene beschouwingen over de rotsen, blinde klippen en andere gevaren des oceaans.

Amsterdam; 1873; Wed. G. Hulst van Keulen; gebonden in linnen band, rug met goudopdruk; 8vo; enkele uitslaande kaarten; VIII, 219 & XXXVI (register) p.

Zeldzaam! Rug aan boven- en onderzijde met wat lichte slijtage.

[34507]

€ 90,00

Fenema, J.G. van.

Handleiding bij de historisch-geologische en -geographische wandkaart der Nederlanden.

Meppel; z.j. (ca. 1925); H. ten Brink; softcover; 8vo; kaartje, tabellen; XIV, 152 p.

Band langs de randen iets verkleurd, rug aan boven- en onderzijde licht beschadigd.

[26919]

€ 25,00

Ferrari, Giorgio & Tromellini, Elisabetta (ed.). Venezia, una scelta obbligata. I trattamenti individuali di depurazione. Quaderni del Magistrato alle Acque di Venezia. Venezia; 2007; Marsilio Editori; softcover; ills. in b&w; tables; 111 pp. Very fine copy. [32217]

€ 20,00
Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel.

Middelburg; 1878; J.C. & W. Altorffer; linnen, hardcover; uitgesplitst in drie stukken; inhoud eerste stuk: "De lomberd en de bank van leening", door G.A. Fokker, "Willem III en de Middelburgse magistraat in 1686", "Brief van J. Boreel (6 mei 1608) en Testament van Adriaan Beverland", met inleiding van Mr. M.F. Lantsheer, "Nertomarius-Dacinus", door H. Kern, "Inventaris van den boedel van Willem Symonsz 1550- Inventaris van den boedel van Mr. Franchoijs van Zandijck 155", met aantekeningen van Mr. J.P.N. Ermerins en "Nehalennia-altaar", met eene plaat, door J.H. de Stoppelaar; inhoud tweede stuk: "De afdamming van het Sloe, met een chromolithographische teekening", door P.J. Neyt, "Naamlijst van de poorten, torens, steegers, markten, straten, enz. der stad Sluis in het midden der 15e eeuw", samengesteld en verrijkt met aantekeningen door J.H. van Dale, benevens eene toelichting van H.Q. Janssen, met eene afbeelding van het zegel van 't ambacht der smeden en dat van de geestelijken der Onze-Vrouwekerk te Sluis, "Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795", door G.A. Fokker en "Beenderen van den mammouth en van het uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van Zeeland", met houtsneden in den tekst, door J.C. de Man; inhoud derde stuk: "In memoriam", met het portret van Mr. M.F. Lantsheer, "Een elandshoorn, opgevischt in de Schelde; mededeeling over eenige beenderen in of nabij Zeeland gevonden", met eene plaat en houtsneden in den tekst, "Eenige geschiedkundige bijzonderheden betreffende den polder Schouwen, uit authentieke en andere geloofwaardige bescheiden in chronologische orde verzameld", door B.C. de Cau, "Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren", met eene plaat en houtsneden in den tekst, door J. van Vloten en "Iets over de armenverzorging in vroegere dagen", door A.J. van Deinse en E. Fokker; enkele platen uitslaand; 246, 127 en VII, 348 p.

Goed exemplaar.

[23459]

€ 60,00

Galopim de Carvalho, A.M..

Contribuiçao para o Conhecimento Geológico da Bacia Terciára do Tejo.

Lisboa; 1968; Serviços geológicos de Portugal; softcover; ca. 23,5x32 cm.; text in Portuguese; figures, tables, plates; folding map in pocket; 210 pp. + XX plates in b&w.

Copy with folds and wrinkles.

[25397]

€ 12,00
Giffen, A.E. van.

Giffen, A.E. van.

Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën, geologische sectie. Bijdrage tot de kennis van enkele geologisch-archaeologische verkenmerken in verband met het vraagstuk der bodemdaling in historischen tijd.

Z.pl.; 1916; zachte kaft; met enkele uitvouwbare platen; gepagineerd 160-233.

Waarschijnlijk uitgesneden uit een jubileum- of jaarboek, dan wel een overdruk (geen band). Voor- en achterzijde met een vage vochtvlek aan de rand.

[26547]

€ 14,00
Gonçalves, Francisco.

Gonçalves, Francisco.

Subsídios para o conhecimento geológico do Nordeste Alentejano.

Lisboa; 1971; Serviços geológicos de Portugal; softcover; ca. 23,5x32 cm.; text in Portuguese; (folding) maps, plates and one loosely inserted folding map in pocket; 62 pp. + plates.

With "résumé", "summary" and bibliography.

[25395]

€ 12,00
Heering, J..

Heering, J..

Pelecypoda (and scaphopoda) of the pliocene and older-plistocene deposits of the Netherlands.

Maastricht; 1950; Ernest van Aelst; softcover; plates in b&w; 225 pp. + plates.

With a distribution table of the species, references, list of species and explanation of the figures. Cover discoloured, frontcover occasionally foxed. Spine a trifle damaged.

[23945]

€ 17,00