Loading...

Geology

Results 1 - 24 of 134
 .
 .
 .
 .

-.

Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Aard en bearbeiding van den grond, de veldvruchten, tuinbouw, ooft en bloemen, de veeteelt, boschbouw en houtteelt, het hout, de bewerking van het hout, de jacht, het water, rivieren, de zee en de kusten, de wind, wat het water oplevert, visscherij en jachten op zee, aard en bearbeiding der gesteenten, grondlagen en grondboor, mijnwezen, mijnen, fossile brandstoffen, het zout, edelgesteenten.

Leiden; 1880; A.W. Sijthoff; gekartonneerd, gemarmerde platten; 8vo; met talrijke afbeeldingen, houtgravures; III, 259 & IV, 160 p.

Vernieuwde, linnen, rug. Platten met schaafplekjes. Kleine reparatie binnenkant band, op de naad. Achterplat en franse titelpagina met plakbandrestjes. Naam vorige eigenaar binnenin. Eén of twee losse bladzijden.

[28285]

€ 74,00
 .

-.

Mijnbouwkunde. Leerstof voor de houwersopleiding. 4 delen (van 5).

Z.pl.; 1963-1965; uitgave van de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg; softcover; ill.; deel III ontbreekt; 72, 128, 93 en 171 p.

[28685]

€ 25,00
 .
 .
 .
 .
 .

-.

Verbetering Kanaal Gent- Ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen draaibrug te Sas van Gent en te Ter Neuzen en sluisdeuren te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens A. Bestek no. 226, Dienst 1903-1906 en B. Bestek no. 161, Dienst 1904-1906.

S.l.; s.a.; halfleer met goudopdruk; folio, 53x75 cm.; met in totaal 30 zeer gedetailleerde revisietekeningen, dubbelbladig.

Band met wat lichte gebruikssporen.

[32526]

€ 300,00
 .
 .
 .
 .
 .

-.

Verbetering van het Kanaal van Gent naar Ter-Neuzen. Schutsluis beoosten Sas van Gent. Draaibrug (onderbouw) te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens bestek no. 147, Dienst 1901-1904.

Halfleer; folio ca. 56x76 cm. 50 pagina's met 15 zeer gedetailleerde en dubbelbladige revisietekeningen.

Band met wat hele lichte gebruikssporen.

[32528]

€ 300,00
25814

Antarctic geological map series, sheets 1-39.

Tokyo; 1974-2004; National Institute of Polar Research; folding maps, various scales, in paper envelopes; including booklets with explanatory text; text in English.

Sheet 36 lacking.

[25814]

€ 250,00
Anthonioz, Pierre Marc.

Anthonioz, Pierre-Marc.

Les complexes polymétamorphiques precambriens de Morais et Bragança (N-E du Portugal): étude pétrographique et structurale.

Lisboa; 1972; Serviços geológicos de Portugal; softcover; ca. 23,5x32 cm.; figures, tables, plates (some folding); text in French; 192 pp. + XII & A-H (folding) plates.

Spine damaged.

[25394]

€ 12,00
33475
33475a

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk. Middelburg; 1897; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp de Vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen door J.C. de Man; met 2 uitslaande kaarten; 141 p. Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. Niet opengesneden exemplaar. [33475]

€ 30,00
Ariëns Kappers, C.U..

Ariëns Kappers, C.U..

Stability and variability of Central- and Paleo-Asiatic index peaks and some remarks on the Greenland Eskimo.

Amsterdam; n.d. (ca. 1950); Koninklijke Akademie van Wetenschappen; softcover, stapled; folding tables, diagrams; reprinted from "Proceedings vol. XXXVIII, no. 7, 1935"; 16 pp.

Outer margins a trifle dampstained.

[27840]

€ 12,00
Ariëns Kappers, C.U..

Ariëns Kappers, C.U..

Stability and variability of Central- and Paleo-Asiatic index peaks and some remarks on the Greenland Eskimo.

Amsterdam; n.d. (ca. 1950); Koninklijke Akademie van Wetenschappen; softcover, stapled; folding tables, diagrams; reprinted from "Proceedings vol. XXXVIII, no. 7, 1935"; 16 pp.

Owner's entry stamped on front page.

[27839]

€ 12,00
Ariëns Kappers, C.U..

Ariëns Kappers, C.U..

The Central Asiatic barrier and the distribution and associated occurence of cephalic index peaks in Asiatic-European races.

Amsterdam; n.d. (ca. 1950); Koninklijke Akademie van Wetenschappen; reprinted from "Proceedings vol. XXXVII, no. 9, 1934"; softcover, stapled; figures, tables, diagrams, occasionally folding; 15 pp.

Frontcover and first leaves with waterdamage. Occasional underlining with pencil.

[27836]

€ 12,00
Ariëns Kappers, C.U..

Ariëns Kappers, C.U..

The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races, as revealed by cephalic and cranial index curves. Vols. I & II.

Amsterdam; n.d. (ca. 1950); Koninklijke Akademie van Wetenschappen; softcover, stapled; reprinted from "Proceedings Vol. XXXIX, no. 10, 1936 & vol. XL, no. 1, 1937"; figures, folding diagrams/ tables; 12 & 12 pp.

Owner's entry stamped on front page.

[27838]

€ 20,00
Ariëns Kappers, C.U..

Ariëns Kappers, C.U..

The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races, as revealed by cephalic and cranial index curves. Vols. I & II.

Amsterdam; n.d. (ca. 1950); Koninklijke Akademie van Wetenschappen; softcover, stapled; reprinted from "Proceedings Vol. XXXIX, no. 10, 1936 & vol. XL, no. 1, 1937"; figures, folding diagrams/ tables; 12 & 12 pp.

[27837]

€ 20,00
Baart, Alwin.

Baart, Alwin.

De noordkust van Walcheren.

Amsterdam; 1992; eigen beheer; ringband-uitgave met transparant omslag; doctoraalscriptie historische geografie Universiteit van Amsterdam; ill., kaartjes; 69, éénzijdig bedrukte pagina's.

Een enkele passage gemarkeerd met gele stift.

[31191]

€ 40,00

Balen, C.L. van & Sommeling, P..

Bedrijf en Leven. Handleiding bij de schoolplaat Steenkolenmijn Oranje-Nassau I.

's-Gravenhage; s.a.; D.A. Daamen's uitgeversmaatschappij; softcover; ill.; compleet met de losse platen met foto's; 32 p.

Goed exemplaar.

[34538]

€ 60,00
Beekman, Frans.

Beekman, Frans.

De Kop van Schouwen onder het zand. Duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eiland.

Utrecht; 2007; uitgeverij Matrijs; hardcover; 4to; ill. in kleur en zwart wit; register; 304 p.

Hoekje van de band aan de onderzijde gebutst. Overigens een fraai exemplaar.

[35056]

€ 22,00
Beeren, Jacqueline (red.).

Beeren, Jacqueline (red.).

Vismigratie. Een handboek voor herstel in Vlaanderen en Nederland.

Brussel; 2004; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; softcover; ill.; 208 p.

Hier en daar zijn enkele passages geaccentueerd met stift.

[34951]

€ 20,00
Belpaeme, Kathy & Philip Konings (red.).

Belpaeme, Kathy & Philip Konings (red.).

De Kustatlas. Vlaanderen/ België.

Oostende/ Gent/ Brugge; 2004; Coördinatiepunt Beheer van Kustgebieden/ Aquaterra/ Magenta; ringband in omslag; oblong; ill. in kleur; 99 p.

Goed exemplaar.

[34936]

€ 25,00
Bennema, J. & K. van der Meer.

Bennema, J. & K. van der Meer.

De bodemkartering van Nederland. Deel XII. De bodemkartering van Walcheren/ Soil survey of the island of Walcheren. 2 delen, tekst en platen.

's-Gravenhage; 1952; Staatsdrukkerij Uitgeverijbedrijf; softcover; verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; met medewerking van C. Dorsman en P.J. van der Feen; ill. en map met kaarten; VIII, 169 p.

Mist kaart 3. Mapje met kaarten enigszins beschadigd. Tekstdeel met een enkel vlekje op het voorplat.

[37434]

€ 24,00
Berg, J.H. van den.

Berg, J.H. van den.

Rijkswaterstaat Communications, no. 43; Aspects of sediment- and morphodynamics of subtidal deposits of the Oosterschelde (The Netherlands).

The Hague; 1986; Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren; softcover; figures, tables; 127 pp.

[25577]

€ 15,00
Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J..
Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J..

Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J..

Verslag over de waarnemingen in de Noordzee omtrent de stroomen langs de Nederlandsche kust in de jaren 1880-1882.

Z.pl.; 1882; halflinnen; tabellen en uitvouwbare, gelithografeerde platen; compleet; XXVII, 108 & 157 p. (bijlagen).

Zeldzaam! Vernieuwde, linnen, rug. Schutbladen vernieuwd. Voorplat met enkele vochtvlekjes, stempeltje, kleine reparatie en aantekening in inkt. Band met lichte slijtage langs hoeken en randen.

[24769]

€ 60,00
Bernsen, J.J.A..

Bernsen, J.J.A..

The geology of the Teglian clay and its fossil remains of rhinoceros.

's-Hertogenbosch; 1927; C.N. Teulings; thesis; softcover; with a complete set of 12 plates, loose as issued, in b&w; (5) 108 pp.

Stamp at first endpaper, cover discoloured along extremities and rust stain at backcover.

[22245]

€ 25,00
Berthou, Pierre Yves.

Berthou, Pierre Yves.

Le cénomanien de l'Estrémadure Portugaise.

Lisboa; 1973; Serviços geológicos de Portugal; softcover; 23,5x32 cm.; figures, folding map; 168 pp. + 67 plates.

Lower part spine damaged, repaired.

[25393]

€ 28,00
Blink, H. & Boerman, W.E..

Blink, H. & Boerman, W.E..

Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.

Groningen; 1923; P. Noordhoff; vijfde, herziene druk; zachte kaft; 14,5x21 cm.; Koeman: Blin A5; 12 gelithografeerde kaarten in kleur;

Vernieuwde band, met titel, auteur en overige gegevens in inkt op het voorplat vermeld.

[24164]

€ 20,00
Blink, H. & Boerman, W.E..

Blink, H. & Boerman, W.E..

Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.

Groningen; 1923; P. Noordhoff; vijfde, herziene druk; zachte kaft; 14,5x21 cm.; Koeman: Blin A5; 12 gelithografeerde kaarten in kleur;

Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, band enigszins verkleurd en wat kleine vlekjes.

[24163]

€ 24,00