Loading...

Geografie

Resultaten 49 - 72 van 668

Anthonioz, Pierre-Marc. Les complexes polymétamorphiques precambriens de Morais et Bragança (N-E du Portugal): étude pétrographique et structurale. Lisboa; 1972; Serviços geológicos de Portugal; softcover; ca. 23,5x32 cm.; figures, tables, plates (some folding); text in French; 192 pp. + XII & A-H (folding) plates. Spine damaged. [25394]

€ 20,00

Anyumba, P.P., and others. National Atlas of Kenya. Nairobi; 1970; Survey of Kenya; gilt printed cloth; 38x41 cm.; 3rd edition; maps in colour, occasionally full page; some historical maps; list of geographical names; III, 102 pp. Fine copy. [30327]

€ 33,00
33475
33475a

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk. Middelburg; 1897; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp de Vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen door J.C. de Man; met 2 uitslaande kaarten; 141 p. Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. Niet opengesneden exemplaar. [33475]

€ 30,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1938. Middelburg; 1938; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, LII en 140 p. Met de volgende artikelen: L.M.G. Kooperberg: Anna van Borssele, haar geslacht en haar omgeving. P.L. Tack: De Walchersche Werven. A. Scherpenisse: Over den naam en het begrip Hayman. [15663]

€ 12,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1946-1947. Middelburg; 1946-1947; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, XXII en 74 p. Met o.a. artikelen over: Het album amicorum van Jonas van Reigersberch, De Latijnse school te Vlissingen, De heerlijkheid Cats, Verband tussen de regenval te Vlissingen in de jaren 1861 tot 1922.. [15667]

€ 9,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1939. Middelburg; 1939; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; (seperate) illustrations, XLVII en 140 p. Met de volgende artikelen: Mia van Oostveen: Henry Arnaud. J. de Hullu: Uit de geschiedenis van de Consistoriale kerk van Sluis, 1803 - 1816. P.L. Tack: De lijst van Echternach. P.L. Tack: Hayman. A. Scherpenisse: Uit de geschiedenis van Poortvliet en Tholen en hun omgeving voor 1350. [15664]

€ 12,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1940. Middelburg; 1940; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, XXXIV en 84 p. Met de volgende artikelen: A.B. van Deinse: De Zeeuwsche Butskop, Hyperoodon rostratus, uit 1584. A. Scherpenisse: Hayman. A.B. Deinse: Over het wapen van Westenschouwen en een antieke windwijzer. [15665]

€ 10,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1948. Middelburg; 1948; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, XXXIV en 53 p. Met o.a. artikelen over: De Nehalennia-reliëfs, De oudste kartografische weergave van een deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, Jesuitenstaties in Zeeland en Cornelis Goliath. [15668]

€ 10,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1949-1950. Middelburg; 1949-1950; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, XXXVII en 112 p. Met o.a. artikelen over: Nehalennia, De oudste rekening der stad Aardenburg, Het schilderijbezit der Gem. Zierikzee en Een Latijnse school te Oostburg? [15669]

€ 10,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909. Middelburg; 1909; Zeeuwch Genootschap der Wetenschappen; XL en 172 p. Met de artikelen: G.C.A. Juten, Lijst van charters, berustend in stedelijk archief van Hulst; met eene plaat; R. Fruin: De kroniek van Pieter Joossen Altijt Recht Hout; L.W.A.M. Lasonder, Acta der Zeeuwse synode van 1688; R. Fruin, De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe; Varia: De abten van Middelburg, vermeld in het necrologium der abdij van Park; Margriete van Aerselle; Jacob van Deventer's kaart van Zeeland. [6591]

€ 20,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1912. Middelburg; 1912; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XL en 169 p. Met de volgende artikelen: A.H. Kan, Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht; K. Heeringa, De instructiën voor de gewestelijke regeering van Zeeland, 1574-1586; C. de Waard, De rand van het eiland Walcheren in 1546; met eene schetsteekening; Varia: Eenige aanvullingen en verbeteringen op het Scheepsjournaal gehouden op het schip Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van Mr. Jacob Roggeveen; Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de 16de eeuw. [6586]

€ 35,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937. Middelburg; 1937; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, seperate 3 maps: walcheren, Schouwen Duiveland and Voorne; XLVIII en 125 p. Met de volgende artikelen: J.A. Hubregtse: De Haymanlanden op Schouwen, Walcheren en Westvoorne. A. Meerkamp van Embden: Een Zeeuwsch onderzoek naar de afstamming der Noord-Amerikaansche familei Roosevelt. A.B. van Deinse: Het zeegedrocht uit het Hellegat van 1757. A.B. van Deinse: Een brief uit 1719 van Willem van Outhoorn aan Anthony van Dishoeck, arts te Vlissingen. [15662]

€ 20,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1934. Middelburg; 1934; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations; LIV en 114 pp. Met de volgende artikelen: J. Dek: Het Kruiningsche Dialect II. A. Meerkamp van Embden: Het Album Amicorum van Petrus Hondius, 1578 - 1621, Predikant te Terneuzen, 1604 - 1621. L.A.J. Burgersdijk Jr: Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius. A.B. Deinse: De aanbieding der Nehalenniabeelden van Domburg aan het Rijk in 1809. [15659]

€ 12,50
23625
23625_a
23625_b

Atlas (ca. 1850). N.pl.; n.d. (ca. 1850); gilt stamped cloth; 20 engraved and handcoloured maps; issued by A. Baedeker (Otto Petri), Rotterdam; n.pp. Renewed endpapers, binding partly renewed. Lacks 4 leaves. Some maps with slight foxing and stains. Offered w.a.f. [23625]

€ 175,00

Atlas de poche pour automobilistes; Europe Centrale et Occidentale, Afrique du Nord (du Maroc à Tripoli). Paris; 1928; Ed. Alpina; cloth, gilt stamped; 30 pp. + 53 maps. Gilding on cover faded. [12570]

€ 120,00
8620_a
8620

Atlas van Zeeland; vervattende Naauwkeurige Kaarten Van Alle De Eilanden, op order van Z.D.H. den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaaren 1744 tot 1752. Benevens Grondtekeningen en Gezigten der Steden, Afbeeldingen der voornaamste Openbaare Gebouwen, Dorpen, Sloten, Heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede Portraiten van eenige der vermaardste Staatsmannen en Zeehelden. Vlissingen resp. Schiedam; 1975; Bikker Boeken resp. Interbook International; with several (folded) maps and many views; halfleather, cloth, gilt stamped, with dust jacket. Facsimile reprint of the ed. of 1760. [8620]

€ 60,00

Au Japon; types, costumes & moeurs/En Chine; moeurs & coutumes/Inde; tombeaux et monuments sacrés; d'après les clichés photographiques de MM. Bourne et Shepherd/Autour du monde; aquarelles, souvenirs des voyages; tables des matières/Le Canadian-Pacific-Railway; moeurs et paysages; d'après les clichés photographiques de M. Armstrong/En Egypte; types et moeurs; d'après les clichés photographiques de MM. Abdullah, Sebah et Zangacki/Algérie; types, moeurs, costumes & coutumes. Paris; c. 1890; L. Boulanger, Éd.; ill. in colour; halfcloth marbled cover; oblong; not paged. 7 Parts in one binding. First title-page repaired. [11196]

€ 150,00

Baar, Peter-Paul de, Ellenbroek, Willem, Gelder, Roelof van, e.a.. De Amstel. Amsterdam; 2002; uitgeverij Bas Lubberhuizen; hardcover met transparant omslag; 29x29 cm.; 2e druk; aanvangend met een kort verhaal door Geert Mak; ill. in kleur en zwart wit; naam- en plaatsnaamregister; 330 p. Keurig exemplaar. [28523]

€ 10,00

Baart, Alwin. De noordkust van Walcheren. Amsterdam; 1992; eigen beheer; ringband-uitgave met transparant omslag; doctoraalscriptie historische geografie Universiteit van Amsterdam; ill., kaartjes; 69, éénzijdig bedrukte pagina's. Een enkele passage gemarkeerd met gele stift. [31191]

€ 40,00

Bachiene, W.A.. Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den Heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk. Tweede deel (van in totaal 5 delen). Amsterdam, Utrecht; 1775; Steven van Esveldt en Abraham van Paddenburg; gekartonneerd, gemarmerde platten; beschreven worden in dit deel, de provincies Zeeland, Utrecht en Friesland; gepagineerd 777-1386. Zeldzaam! Band met slijtagesporen, met name langs hoeken en randen. Rug beschadigd, voorplat laat aan de onderzijde enigszins los. Stempeltje met naam vorige eigenaar op titelblad. Eerste en laatste bladzijden hier en daar vochtvlekkig, meest in de marges. [25276]

€ 190,00
Baedeker, K..

Baedeker, K.. Belgien und Holland. Handbuch für Reisende. Mit 6 Karten und 13 Stadtplänen. S.l.; s.a.; gilt printed hardcover; 11x16 cm.; reprint of the edition of 1873; maps, plans; index; XXVI, 300 pp. Spine a trifle discoloured, otherwise a very fine copy. [32695]

€ 20,00

Baedeker, Karl. Die Rheinlande. Schwarzwald, Vogesen; Handbuch für Reisende. Leipzig; 1909; Verlag von Karl Baedeker; gilt printed cloth; marbled edges; 31th edition; 67 mainly folding, lithographed, maps and 62 (city) plans; XXXII, 560 pp. Near fine copy. [28448]

€ 16,00
Baedeker, Karl.

Baedeker, Karl. Belgique et Hollande y compris le Luxembourg. Manuel du voyageur. Avec 17 cartes, 28 plans de villes, etc. Leipzig/ Paris; 1905; Karl Baedeker/ Paul Ollendorff; gilt printed cloth; 11x16 cm.; 17 maps and 28 plans, occasionally folding; index; XXVIII, 480 pp. Cover a trifle mottled, otherwise a very fine copy. [32696]

€ 24,00

Baessler, Arthur. Neue Südsee-Bilder. Mit 35 Tafeln, 6 Textabbildungen und einer Karte. Berlin; 1900; Verlag von A. Asher & Co.; hardbound cloth; 8vo; with 35 plates, 6 ills. with the text and 1 map; register; 120 pp. Blank margins of leaves a trifle waterstained at upper part. Owner's entry on first endpaper. [30743]

€ 59,00