Loading...

Geografie

Resultaten 145 - 168 van 668

Broeder, Dirk L., m.m.v. Nic. J. Karhof Zwerftochten door Zeeland. Bussum; 1949; Uitg. F.G. Kroonder; ill.; cloth, gilt stamped, with cover; 192 pp. Stripes on page 7-15. [7260]

€ 12,00
Broeke, André ten, Schep, Jan, et al.

Broeke, André ten, Schep, Jan, et al. Schaarsbergen. Van Zypendaal tot Kemperheide. Schaarsbergen; 2002; Werkgroep Historie Schaarsbergen/ Dorpsraad Schaarsbergen; harde kaft met stofomslag; een uitgave van de Dorpsraad Schaarsbergen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1977-2002 door de Werkgroep Historie Schaarsbergen; ill. in zwart wit; 87 p. Uitstekend exemplaar. [33081]

€ 10,00

Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa. Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Leon Hattingh, Dan Sleigh & Hein Zielstra; no. 556 of a limited edition of 1,600 copies; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29753]

€ 550,00

Brown, A. Samler & Brown, G. Gordon (ed.). The South and east African Year Book & Guide, with Atlas and diagrams. London; 1932; Sampson Low, Marston & Co. Ltd., for the Union-Castle Mail Steamship Company Ltd.; cloth, hardbound; small 8vo; 38th edition; ills., diagrams, maps; 64 pp. with maps in colour; index; LIX, 921, 64 (maps) pp., followed by a section with 114 pp. of advertising. [28553]

€ 35,00
Brugmans, H..

Brugmans, H.. De Wielingen. Rechten en belangen. Amsterdam; 1920; Scheltema & Holkema's boekhandel; softcover; uitslaande kaart; 60 p. Band met lichte verkleuring langs de rand, overigens een goed exemplaar. [33512]

€ 20,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water. Middelburg; 1961; M.P. de Bruin en M.H. Wilderom; foto's, fig., tafels, (gevouwen) kaarten, 1 heraldisch wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur; linnen met stofomslag; 304 pp. Ongewijzigde fotomechanische herdruk van de uitgave van 1971. In zeer goede staat. [4233]

€ 22,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland. Middelburg; 1961. Geïllustreerd, figuren., tabellen, (gevouwen) kaarten, wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur. Gestempeld linnen, 304 p. [27077]

€ 25,00

Bruin, M.P. de, G.A. de Kok en M.C. Verburg Kenterend getij. Middelburg; 1970; G.W. den Boer; foto's van W. Riemens, ill.; in linnen met stofomslag; 172 p. Losse bijlage met uittreksels in het Frans, Duits en Engels. [6474]

€ 9,50

Bruins, Cl.. Noordhollandsche Arkadia. Verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker en verciert met printverbeeldingen. 's-Gravenhage; z.j.; Kruseman's uitgeversmaatschappij; kunstleer, rug goudbedrukt; ca. 11x17 cm.; ill.; register (bladwyzer); no. 509 van een niet nader vermelde oplage; facsimile-druk van de originele uitgave uit 1732; 502 p. Goed exemplaar. [31955]

€ 25,00
Bruins, F..
Bruins, F..
Bruins, F..

Bruins, F.. Goedkoope practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat- en grintwegen. Groningen; z.j. (1899); P. Noordhoff; linnen; zakformaat; 1e druk; Koeman: Brui F1; 11 gelithografeerde, dubbelbladige, kaarten van de Nederlandse provincies; geen pagina-aanduiding. Klein formaat zak-atlas, met lichte slijtagesporen aan hoeken en randen van het bandje. Kleine reparatie binnenzijde (op de naad). Naam vorige eigenaar op blanco schutblad, bovenstukje van datzelfde schutblad weggeknipt. [28309]

€ 90,00
Bruins, F..
Bruins, F..
Bruins, F..
Bruins, F..

Bruins, F.. Practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram, auto-, straat en grintwegen. Groningen; 1905; P. Noordhoff; linnen; tweede druk; geel ingekleurde kaarten van alle Ned. provincies (ex. Flevoland) en Nederland; Koeman, Brui F2; 12x18 cm. Bandje/ rug met lichte slijtagesporen. [24007]

€ 65,00

Brusse, M.J.. De Harz, een Harzreis; geïllustreerde gids voor den Harz met een uitslaande kaart. Rotterdam; z.j. (ca. 1920); W.L. & J. Brusse; softcover; ill. in zwart wit; één uitslaande kaart; VIII, 157 p. Band enigszins verkleurd, rug iets beschadigd aan onderzijde. Etiketje boekhandel aan binnenkant omslag. [22686]

€ 14,00

Bryssinck, René, Boudart, Marina & Boudart, Michel (ed.). Modern Belgium. Brussels; 1990; Modern Belgium Association; hardcover with dust jacket; tables; index; text in English; XXXI, 561 pp. This book provides a wide-ranging and comprehensive analysis of contemporary Belgium. [29306]

€ 11,00

Buissink, Frans. Wadden in beweging. Warnsveld; 2004; Terra Lannoo; gekartonneerd; fotografie, in kleur, door Rob de Wind; n.p. Fraai foto-boek, over de laatste wildernis van Nederland, over o.a. de vissers, pierstekers, Rijkswaterstaat, de natuur, enz. [23590]

€ 10,00
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).

Cantillon, (Philippe de). Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve. Amsterdam; 1770; David Wiege. 4 Parts in two volumes; half leather; gilt printed spine. Frontispiece; title page printed in red and black. 191 Folded engravings (not paginated) Vol. I: (10), 156, (8), 174, (4) pp; Vol. II: (4), 120, (8), 88, (4) pp. Plans / views of Leuven, Brussel, Antwerpen and 's Hertogenbosch, numberless prints of castles and 3 (of 4) with coats of arms. (The 3rd plate with coats of arms has never been bound with.) All together 191 engravings. In excellent comndition! [31509]

€ 2500,00

Caradoc of Llancarfan. The historie of Cambria. (London 1584). Amsterdam/ New York; 1969; Theatrum Orbis Terrarum Ltd./ Da Capo Press; hardcover, sewn binding; plasticized cover; 8vo; published in facsimile; ills.; (18), 22, 401 (13) pp. Rare! Some additions, with pencil, in margins. [26589]

€ 45,00

Carmichael, Joel. Histoire illustrée de la Russie. N.pl.; 1960; Collection de L'Oeil/ Gallimard; hardcover; 4o; ills. in b&w, plates in colour; text in French; index; 303 pp. [28434]

€ 10,00
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.

Carne, John. Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding. London; ca. 1850; Peter Jackson, late Fisher, Son, & Co.; halfleather with gilt printed spine; in a series of one hundred and twenty steel engraved views, drawn from nature by W.H. Bartlett, William Purser, and Thomas Allom; with descriptions of the plates by John Carne; engraved frontispiece; 80 (2), 76 (1) & 100 (1) pp. Loosely inserted, the general index. 3 Plates waterstained, 1 page repaired. Damage along the spine, joints splitting, boards a trifle loosened. Corners of cover slightly worn. Upper part of spine with crack, mended. [23841]

€ 350,00

Cassel und Wilhelmshöhe. N.pl.; n.d. (ca. 1912); blind stamped cloth with gilt lettering; oblong; 15x10,5 cm.; leporello; with 18, drawn, plates of Cassel & Wilhelmshöhe. [26241]

€ 29,00

Chastel, André & Plouin, Renée. La belle histoire des ponts de Paris. Paris; 1967; Olivier Perrin; cardboard; ills. in b&w, some folding; 127 pp. Top end spine slightly damaged, otherwise a fair copy. [22862]

€ 14,00
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).

Cleerdin, Vincent (sam.). Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis. Amsterdam; 1939; A.J.G. Strengholt's Uitgevers-Maatschappij; harde, linnen kaft; 4o; bandontwerp door André Verhorst; 403 p. Band een ietsjes beduimeld, overigens een zeer goed exemplaar. [33054]

€ 18,00
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.

Clercq, P. le. Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq. Amsterdam; 1743; Christiaan Wyers; leer; rug goudbedrukt, met florale decoraties; met uitvouwbare gegraveerde kaarten, platen en afbeeldingen; o.a. "Waereld-kaart", "Algemeene kaart van Ptolomeus", "De aspecten des hemels", "De ommevaart der Middelandsche Zee", "De beweegingen der Neder-planeeten", e.a; XVI, 424 p. Mist plaat blz. 288 "Maat der dag-bogen". Extra plaat blz. 410 "Beweegingen der onderste planeeten". Enkele platen los(sig). Platten hier en daar geschaafd, rug met plooi en licht beschadigd aan bovenzijde en langszij. [23780]

€ 180,00
Combes, Edmond.
Combes, Edmond.

Combes, Edmond. Voyage en Égypte et en Nubie. Tome I & II. Bruxelles; 1846; N.-J. Slingeneyer Jeune; halfcloth with marbled boards; 10x15 cm.; 2 volumes in 1 binding; 162 & 155 pp. Very fine copy. [30303]

€ 150,00
Coornaert, Maurits.

Coornaert, Maurits. Knokke en het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta. Boekdeel I. Tielt; 1974; Drukkerij-uitgeverij Lannoo; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit, kaarten; losse, uitvouwbare kaart; 442 p, gevolgd door sectie met 32 ill. in zwart wit. Keurig exemplaar. [33427]

€ 45,00