Loading...

Genealogie

Resultaten 73 - 85 van 85

Trommel, J. G.. Genealogie Trommel. N.p; 1976; numerous ills. in b&w.; typescript; softcover with ringbinder; 23x30 cm.; 109 pp. Good exemple. [18255]

€ 30,00

Vink, A.K. (ed.). Genealogie der familie Slis. Leiden; 1917; ills. in b&w.; softcover; 18x22,5 cm.; 45 pp. Renewed spine. Edges are showing traces of wear. Bookblock fastened with cloth. Annotations in ink on several pp. Enclosure: supplement. [18366]

€ 40,00

Vollenhoven, M.W.R van Het, geslacht Van Vollenhoven (Oud-Overijsselsch geslacht). z.p.; 1918; de auteur; foto's, afbn.; het wapen der Van Vollenhovens op het omslag in blinddruk en in kleurenlithografie naast de titel; 137 p. Op één blz. zijn verbeteringen / aanvullingen aangebracht. [4339]

€ 55,00

Vorsterman van Oyen, A.A. Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden. Leiden, Utrecht; 1882; A.W. Sijthoff en J.L. Beijers; ill., portraits, coats-of-arms in b&w and in colour, seals, list of subscribers;gilt stamped halfleather, gilt stamped boards; XVI, 179, [28] pp. Very limited ed. Endpapers stained. A few stains in the margin of a few pages. [11881]

€ 250,00

Vorsterman van Oyen, A.A.. Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter. Rijswijk; 1907; Genealogisch en Heraldisch Archief; opgedragen aan het Gemeentebestuur van Vlissingen; with 6 ills.; gilt stamped cloth; 131 pp. Binding loosened. Small repairs. [15690]

€ 45,00

Waal, Corn. J. de Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc. no place; circa 1910; halfcloth with marbled covers; 42x26 cm; [21] pp. A few stamps. [11975]

€ 50,00
Wandel, M..
Wandel, M..

Wandel, M.. Oorlogsdagboek 1940- '45. Souburg; 1962; eigen beheer; linnen; 4o; typoscript; geslachtsregister van de familie Wandel; dagboek van M. Wandel, aanvangend 10 mei 1940 en voor een groot deel afspelend in Zeeland, Utrecht en Gelderland; met rood-wit-blauw leeslint; XVI, 645 Nauwkeurig ooggetuigenverslag. Presentie-exemplaar aan Commissaris der Koningin Jhr. de Casembroot, met opdracht van de auteur. [27951]

€ 200,00

Warlop, E.. The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols. Kortrijk; 1975-1976; G. Desmet-Huysman; gilt printed hardbound cloth; with dust jacket; in slipcase; 4o; ills. and (mounted) plates, in colour and b&w; 335, 341-563, 569-983 & 989- 1,332 pp. Fine set. [31561]

€ 105,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water. Middelburg; 1755; Pieter Gillissen; zachte kaft; 21x26 cm.; titelblad met kopergravure van het familiewapen van het geslacht van Borssele; uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Willem te Water; met op de laatste bladzijde een gelegenheidsgedicht door P. Gillissen; (8) 54 p. Zéér zeldzaam. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. [27051]

€ 150,00
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke. Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt. Middelburg; 1761; Pieter Gillissen; frontispiece, folding list of coats of arms; parchment; [II], 158, 186 pp. Very good copy. [13478]

€ 295,00
Welings, Y.J.A..

Welings, Y.J.A.. Rijksarchief in Zeeland. Inventarisreeks nr. 3. Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 1462-1944. Middelburg; 1984; Rijksarchief; softcover; typoscript; enkele ill.; index op personen en plaatsnamen; X, 145 p. Rug iets verkleurd en voorplat met lichte vouw. [33921]

€ 20,00

Whitney, Mary (ed.). Dunkirks across America. Ottsville; 1990; Mary Whitney Inc.; lim. ed.; ills. in b&w.; gilt stamped leatherlook; 21,5x28 cm.; unpaginated. Very rare! 'This limited edition will never be printed again'. [18638]

€ 80,00

Zaayer, M. (sam.). Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587. Zonder plaats; 1993; Nederlands Genealogische Vereniging afd. Zeeland; zachte kaft met transparant omslag; A-4 formaat; typoscipt; indici zijn toegevoegd m.b.t. geografische- en persoonsnamen; 79 p. Goed exemplaar. [31574]

€ 20,00