Loading...

Genealogie

Resultaten 49 - 72 van 85

Nederland's Adelsboek, year 11, 1913. Caan t/m Goltz, Van der. 's-Gravenhage; W.P. van Stockum & Zoon; ed. by W.J.J.C. Bijleveld, W. Wijnaendts van Resandt and E.B.F.F. Wittert van Hoogland; portraits, coats of arms; cloth, red, blind- and gilt stamped; XVIII, 494 pp. Portraits alightly foxing. Endpapers slightly stained. [14942]

€ 12,00

Nederland's Adelsboek, year 13, 1915. Kerens t/m Lely van Oudewater, Van der. 's-Gravenhage; W.P. van Stockum & Zoon; ed. by W.J.J.C. Bijleveld, W. Wijnaendts van Resandt and E.B.F.F. Wittert van Hoogland; portraits, coats of arms; cloth, red, blind- and gilt stamped; XVIII, 476 pp. Spine slightly discoloured. [14944]

€ 12,00

Nederland's Adelsboek, year 16, 1918. Taets van Amerongen t/m Zuylen van Nyevelt, Van. 's-Gravenhage; W.P. van Stockum & Zoon; ed. by W.J.J.C. Bijleveld, W. Wijnaendts van Resandt and E.B.F.F. Wittert van Hoogland; portraits, coats of arms; cloth, red, blind- and gilt stamped; XX, 464 pp. Spine with stain at the bottom. [14947]

€ 12,00

Nederland's Adelsboek, year 31, 1933. Gansneb genaamd Tengnagel t/m Kuyper, De. 's-Gravenhage; Boekh. en Uitg. Mij. v.h. W.P. van Stockum & Zoon; ed. by W.J.J.C. Bijleveld, W. Wijnaendts van Resandt and E.B.F.F. baron Wittert van Hoogland; portraits; cloth, red, blind- and gilt stamped; XXVIII, 434 pp. Portraits foxing. [14953]

€ 12,00

Nederland's Adelsboek; Lexicografisch register 1928-1939. 's-Gravenhage; 1951; W.P. van Stockum & Zoon; cloth, red, blind- and gilt stamped; 347 pp. Edges slightly foxed. [16075]

€ 35,00

Pabbruwe, H.J.. Dr Robertus Padtbrugge (Parijs 1637-Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie. Kloosterzande; 2002; Drukkerij Duerinck; ill., paperback ed.; 160 pp. + 8 plates. Summary in English. [12503]

€ 10,00
Pigeaud Colenbrander, Jacoba Antonia.

Pigeaud-Colenbrander, Jacoba Antonia. Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht. S.l.; 1979; eigen beheer; softcover; gedrukt handgeschreven; no. 79 van 100 genummerde exemplaren; 153 p. Enkele correcties in de tekst met pen. [34097]

€ 27,00

Posthumus Meyjes, F.E. Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven. Amsterdam; 1899; J.H. de Bussy; coat-of-arms in colour, folding surveys; halfcloth; hand-made paper; XXII, 263 pp. Nr. 76 of the 100 copies. Frontcover with a few stains. Separate a great many of announcements of dying. [11234]

€ 130,00

Rhede van der Kloot, M.A.. Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot. 'Overgedrukt uit het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap 'de Nederlandsche Leeuw'1905'; linnen met marmer; 14,5x23,5 cm.; 9 p. Watervlek op voorzijde omslag. Aantekeningen in tekst met potlood. Bijlage: 1 krantenknipsel en een copy 'Levensberigt van Elias Canneman' uit: Handelingen Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1861/62. [18388]

€ 25,00

Ridder de van der Schueren, J.B.J.N.. Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen. Z.pl.; 1993; Nederlandse genealogische Vereniging; softcover met transparant omslag; typoscript; index; 101 éénzijdig bedrukte pagina's gevolgd door index. Goed exemplaar. [31165]

€ 20,00

Rijssel, G. van. Genealogie Scheijbeler. Vlissingen; 1990; eigen beheer; zachte kaft met transparant omslag; typoscript; enkele ill.; IV, 41 p. Goed exemplaar. [31166]

€ 20,00

Rouk, Thomas de. Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere. Handzame; 1970; Familia et Patria; harde, kunstlederen, band; 4o; facsimile uitgave van de oorspronkelijke editie uit 1672; een enkele ill.; voorwoord door M. Mispelon; registers; (15) 370 & 56 (7) p. Goed exemplaar. [27185]

€ 55,00
Ruë, Pieter de la
Ruë, Pieter de la

Ruë, Pieter de la Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.

Middelburg; 1736; M. en A. Callenfels; halfleer; (10), 274, (4) p.

Blz. 35 t/m 38 ontbreken.

[6630]

€ 140,00
Ruë, Pieter de la.
Ruë, Pieter de la.

Ruë, Pieter de la.

Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.

Middelburg, Michiel Schryver, Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero; 1734. Cardboard, titlepage printed in black and red with copperengraving; (42) , 354, (6) pp.

Spine broken at one side. Copy with wide margins.

[15675]

€ 190,00

Ruyter de Wildt, F.P.J. de. Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Den Haag; 1957; Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie; goudgestempeld linnen; VIII, 243 p. [15689]

€ 65,00

Scheffer, J.H., en Obreen, Fr.D.O.. Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel. Rotterdam; 1880; Nijgh & van Ditmar; versierde, goudbedrukte linnen band; enkele gelithografeerde afbeeldingen, familiewapens van het geslacht van Nes (in kleur), Speelman (kleur) en van Tromp (zwart wit); uitvouwbare, genealogische overzichten A t/m F, waarvan D ontbreekt), met familiewapen, van de geslachten van der Horst, Matelieff, (De) Conick of Koning, Puyck, Quackernaeck; IV, 834 p. Laatste van drie delen die verschenen zijn. Met alfabetisch register. Titel- en inhoudspagina iets beschadigd en gerepareerd, bladzijden met hier en daar wat onderstrepingen in gekleurd potlood. Rug beschadigd en gedeeltelijk gerestaureerd. Band met enige herstelwerkzaamheden, overigens met wat lichte slijtage aan hoeken en randen. [23355]

€ 45,00

Schimmelpenninck van der Oye, J.E.N.Bn. Geslachtslijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijne huisvrouw Anna Jacoba Geelvinck. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel. Utrecht; 1883; J.L. Beijers; paperbound. VIII, 207 pp. Separate an enclosure with improvements and supplements. Slight damages; spine repaired. Cover with a few faint stains. Backcover with large chip. [15455]

€ 12,00

Sluijters, H. Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen. Middelburg; 1845; Gebr. Abrahams; 108 p. H. Sluijters was onderwijzer te Kapelle (Zuid-Beveland). Zeer zeldzaam naslagwerkje! [3450]

€ 80,00

Snethlage, A. (ed.) a.o.. Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983. 's-Gravenhage; 1983; Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; gilt stamped cloth; oblong; 25x32,5 cm.; 531 pp. Very fine copy. [18071]

€ 24,00

Stoppelaar, J.H. de. Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert. Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p. Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd. [23602]

€ 33,00

Storms, Martijn. Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw. 't Goy-Houten; 2008; Hes & De Graaf; harde kaft met stofomslag; 4o; ill. in kleur en zwart wit; register van aardrijkskundige namen en persoonsnamen; 284 p. Klein scheurtje achterzijde stofomslag, overigens een keurig exemplaar. [32365]

€ 12,00

Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome III. Hombeek; 1957; Paternostre de la Mairieu; ills. in b&w.; limited ed. of 500; no. 280; softcover; 15,5x21 cm.; 414 pp. Stamp on endpaper. Cover shows traces of wear. Small Ink stain on edge. [18356]

€ 20,00

Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome V. Hombeek; n.d.; Paternostre de la Marieu; 11 ills. in b&w.; softcover; 15,5x21 cm.; 414 pp. Stamp on endpaper. Cover shows traces of wear. Waterstain on cover and endpaper. [18357]

€ 20,00

Ten Cate, C.L.. Een 'Koopman-Avonturier uit Borne'. Utrecht; 1986; uitgave nr. 3; illustraties in z/w.; goud gestempeld linnen; 17x24,5 cm.; 48 p. Als nieuw! [18227]

€ 12,00