Loading...

Genealogy

Results 49 - 66 of 66
Sluijters, H.
Sluijters, H.
Sluijters, H.

Sluijters, H. Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.

Middelburg; 1845; Gebr. Abrahams; zachte kaft; 9x16 cm.; 106 p.

H. Sluijters was onderwijzer te Kapelle (Zuid-Beveland). Zeer zeldzaam naslagwerkje! Rug iets beschadigd.

[3450]

€ 60,00
Snethlage, A. (ed.) a.o..
Snethlage, A. (ed.) a.o..

Snethlage, A. (ed.) a.o..

Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.

's-Gravenhage; 1983; Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; gilt stamped cloth; oblong; 25x32,5 cm.; 531 pp.

Very fine copy.

[18071]

€ 16,00
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.

Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p.

Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd.

[23602]

€ 33,00
Storms, Martijn.

Storms, Martijn.

Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw.

't Goy-Houten; 2008; Hes & De Graaf; harde kaft met stofomslag; 4o; ill. in kleur en zwart wit; register van aardrijkskundige namen en persoonsnamen; 284 p.

Klein scheurtje achterzijde stofomslag, overigens een keurig exemplaar.

[32365]

€ 12,00
Ten Cate, C.L..

Ten Cate, C.L..

Een 'Koopman-Avonturier uit Borne'.

Utrecht; 1986; uitgave nr. 3; illustraties in z/w.; goud gestempeld linnen; 17x24,5 cm.; 48 p.

Als nieuw!

[18227]

€ 12,00
Trommel, J. G..

Trommel, J. G..

Genealogie Trommel.

N.p; 1976; numerous ills. in b&w.; typescript; softcover with ringbinder; 23x30 cm.; 109 pp.

Good exemplaar.

[18255]

€ 30,00
Vink, A.K. (ed.).

Vink, A.K. (ed.).

Genealogie der familie Slis.

Leiden; 1917; ills. in b&w.; softcover; 18x22,5 cm.; 45 pp.

Renewed spine. Edges are showing traces of wear. Bookblock fastened with cloth. Annotations in ink on several pp. Enclosure: supplement.

[18366]

€ 40,00
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..

Voet van Oudheusden, A.W.K..

Historische beschryvinge van Culemborg; Behelzende een naemlyst der Heeren van Bosichem, Benevens der Heeren en Graeven van Culemborg, Gesproten uit de Aloude Graeven van Teysterband; Derzelver Huwelijken, Nakoomelingen, en het Merkwaerdige 't welk onder Haere Regeeringe is voorgevallen. Mitsgaders een Beschryvinge van de Stad Culemborg, Derzelver Regeeringwyze, Gebouwen......(etc.)

Utrecht; 1753; Vonk van Lynden. 2 Delen in één band. Gegraveerde frontispice door C. Philips, met o.a.grote uitslaande wapenkaart en uitslaand panorama van Culemborg. Goudbedruk halflinnen met gemarmerde platten; (24), 716, (24) p.

Kneep aan voorzijde gedeeltelijk door; plattyen met wat slijtageplekken. Overigens fraai compleet exemplaar.

[36998]

€ 370,00
Volborth, Carl Alexander von.

Volborth, Carl-Alexander von.

Het wapen stijl en vorm.

N.p.; 1971; C.A. von Volborth; numerous ills. in b&w. by Carl-Alexander von Volborth; softcover; 17x24,5 cm.; 82 pp.

Very fine copy!

[18171]

€ 20,00
Vorsterman van Oyen, A.A.
Vorsterman van Oyen, A.A.
Vorsterman van Oyen, A.A.

Vorsterman van Oyen, A.A. Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.

Leiden, Utrecht; 1882; A.W. Sijthoff en J.L. Beijers; geillustreerd; portretten, familiewapens (in kleur), zegels, lijst van intekenaars. goudgestempeld halfleer en goudgestempelde platten; XVI, 179, [28] p.

Gelimiteerde editie. Top van de rug (ca. 1,5 cm); overigens in goede staat.

[11881]

€ 75,00

Vorsterman van Oyen, A.A.. Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter. Rijswijk; 1907; Genealogisch en Heraldisch Archief; opgedragen aan het Gemeentebestuur van Vlissingen; with 6 ills.; gilt stamped cloth; 131 pp. Binding loosened. Small repairs. [15690]

€ 45,00

Waal, Corn. J. de Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc. no place; circa 1910; halfcloth with marbled covers; 42x26 cm; [21] pp. A few stamps. [11975]

€ 50,00
Warlop, E..

Warlop, E..

The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols.

Kortrijk; 1975-1976; G. Desmet-Huysman; gilt printed hardbound cloth; with dust jacket; in slipcase; 4o; ills. and (mounted) plates, in colour and b&w; 335, 341-563, 569-983 & 989- 1,332 pp.

Fine set.

[31561]

€ 70,00
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.

Middelburg; 1761; Pieter Gillissen; frontispiece, folding list of coats of arms; parchment; [II], 158, 186 pp.

Very good copy.

[13478]

€ 220,00
Welings, Y.J.A..

Welings, Y.J.A.. Rijksarchief in Zeeland. Inventarisreeks nr. 3. Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 1462-1944. Middelburg; 1984; Rijksarchief; softcover; typoscript; enkele ill.; index op personen en plaatsnamen; X, 145 p. Rug iets verkleurd en voorplat met lichte vouw. [33921]

€ 20,00
Whitney, Mary (ed.).

Whitney, Mary (ed.).

Dunkirks across America.

Ottsville; 1990; Mary Whitney Inc.; lim. ed.; ills. in b&w.; gilt stamped leatherlook; 21,5x28 cm.; unpaginated.

Very rare! 'This limited edition will never be printed again'.

[18638]

€ 80,00
Wijnaendts van Resandt, W..

Wijnaendts van Resandt, W..

De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië. Genealogische Bibliotheek II.

Amsterdam; 1944; uitgeverij Liebaert; halflinnen; met een overzichtskaart; index van persoonsnamen; 316 p.

Hoekjes van de band sleets.

[36629]

€ 60,00
Zaayer, M. (sam.).

Zaayer, M. (sam.).

Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.

Zonder plaats; 1993; Nederlands Genealogische Vereniging afd. Zeeland; zachte kaft met transparant omslag; A-4 formaat; typoscipt; indici zijn toegevoegd m.b.t. geografische- en persoonsnamen; 79 p.

Goed exemplaar.

[31574]

€ 20,00