Loading...

Genealogy

Results 25 - 48 of 55
Moermond, J..

Moermond, J..

Kwartierstatenboek, Veere -700.

Z.pl.; 1996; harde kaft; 356 (18) p.

Dit boek bevat 45 stambomen, welke zijn uitgewerkt t/m de 8-ste generatie. In deze generatie heeft iedereen al 128 voorouders, bij elke volgende generatie verdubbelt dit aantal. Vele kwartierstaten zijn nog veel verder uit te breiden, dit zou echter het boek te omvangrijk maken. Om een zo groot mogelijke doorsnee van de gehele Walcherse bevolking te krijgen is dus voor deze vorm gekozen, waarbij dan toch al voorouders vermeld staan van vóór 1700. Uitgave t.g.v. de viering van "Veere- 700". Met een lijst van gebruikte afkortingen.

[25653]

€ 19,00
Monthaye.
Monthaye.

Monthaye.

Notre Dynastie.

Bruxelles; 1910; EM. Rossel, Imprimeur-Editeur; 'avec la collaboration de M.Alfred Germain'; numerous ills. in b&w; 1 unfolding page; softcover; 19,5 x 29,5 cm. ; 399 pp.

Cover is showing traces of wear. Stained on cover, spine and 65 pp. in margins. Top of spine damaged.

[17297]

€ 20,00
Nagtglas, F..

Nagtglas, F..

Onze Voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland.

Middelburg; 1883; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; 15x24 cm.; 59 p.

Uiteinden rug met kleine reparatie.

[18608]

€ 24,00
35409

Nederland's Adelsboek 1936. 34e jaargang.

's-Gravenhage; Boekhandel v.h. W.P. van Stockum & Zoon; harde kaft met goudopdruk; enkele portretten; XL, 504 p.

Lichte slijtage langs de rug.

[35409]

€ 15,00
35410

Nederland's Adelsboek 1937. 35e jaargang.

's-Gravenhage; Boekhandel v.h. W.P. van Stockum & Zoon; harde kaft met goudopdruk; enkele portretten; XXXVIII, 435 p.

Lichte slijtage langs de rug.

[35410]

€ 15,00
35411

Nederland's Adelsboek 1938. 36e jaargang.

's-Gravenhage; Boekhandel v.h. W.P. van Stockum & Zoon; harde kaft met goudopdruk; enkele portretten; XXXII, 531 p.

Lichte slijtage langs de rug.

[35411]

€ 15,00
35623

Nederland's adelsboek 1949, 42e jaargang. M-P.

's-Gravenhage; 1949; W.P. Van Stockum & Zoon; linnen band met goudopdruk; 11x15 cm.; met 4 portretten; XXXII, 520 p.

Band verkleurd door inwerking vocht. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd.

[35623]

€ 15,00
16075

Nederland's Adelsboek; Lexicografisch register 1928-1939.

's-Gravenhage; 1951; W.P. van Stockum & Zoon; cloth, red, blind- and gilt stamped; 347 pp.

Edges slightly foxed.

[16075]

€ 35,00
Pigeaud Colenbrander, Jacoba Antonia.

Pigeaud-Colenbrander, Jacoba Antonia.

Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht.

S.l.; 1979; eigen beheer; softcover; gedrukt handgeschreven; no. 79 van 100 genummerde exemplaren; 153 p.

Enkele correcties in de tekst met pen.

[34097]

€ 23,00
Posthumus Meyjes, F.E.
Posthumus Meyjes, F.E.
Posthumus Meyjes, F.E.

Posthumus Meyjes, F.E. Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven.

Amsterdam; 1899; J.H. de Bussy; coat-of-arms in colour, folding surveys; halfcloth; hand-made paper; XXII, 263 pp.

Nr. 76 of the 100 copies. Frontcover with a few stains. Separate a great many of announcements of dying.

[11234]

€ 59,00
Rhede van der Kloot, M.A..

Rhede van der Kloot, M.A..

Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.

'Overgedrukt uit het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap 'de Nederlandsche Leeuw'1905'; linnen met marmer; 14,5x23,5 cm.; 9 p.

Watervlek op voorzijde omslag. Aantekeningen in tekst met potlood. Bijlage: 1 krantenknipsel en een copy 'Levensberigt van Elias Canneman' uit: Handelingen Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1861/62.

[18388]

€ 25,00
Ridder de van der Schueren, J.B.J.N..

Ridder de van der Schueren, J.B.J.N..

Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.

Z.pl.; 1993; Nederlandse genealogische Vereniging; softcover met transparant omslag; typoscript; index; 101 éénzijdig bedrukte pagina's gevolgd door index.

Goed exemplaar.

[31165]

€ 20,00
Rijssel, G. van.
Rijssel, G. van.

Rijssel, G. van.

Genealogie Scheijbeler.

Vlissingen; 1990; eigen beheer; zachte kaft met transparant omslag; typoscript; enkele ill.; IV, 41 p.

Goed exemplaar.

[31166]

€ 20,00
Rouk, Thomas de.
Rouk, Thomas de.

Rouk, Thomas de.

Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.

Handzame; 1970; Familia et Patria; harde, kunstlederen, band; 4o; facsimile uitgave van de oorspronkelijke editie uit 1672; een enkele ill.; voorwoord door M. Mispelon; registers; (15) 370 & 56 (7) p.

Goed exemplaar. Klein scheurtje onderzijde van het voorplat.

[27185]

€ 55,00
Ruë, Pieter de la
Ruë, Pieter de la

Ruë, Pieter de la Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.

Middelburg; 1736; M. en A. Callenfels; halfleer; (10), 274, (4) p.

Blz. 35 t/m 38 ontbreken.

[6630]

€ 140,00
Ruë, Pieter de la.
Ruë, Pieter de la.

Ruë, Pieter de la.

Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.

Middelburg, Michiel Schryver, Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero; 1734. Cardboard, titlepage printed in black and red with copperengraving; (42) , 354, (6) pp.

Spine broken at one side. Copy with wide margins.

[15675]

€ 190,00

Ruyter de Wildt, F.P.J. de. Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Den Haag; 1957; Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie; goudgestempeld linnen; VIII, 243 p. [15689]

€ 65,00
Sluijters, H.
Sluijters, H.
Sluijters, H.

Sluijters, H. Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.

Middelburg; 1845; Gebr. Abrahams; zachte kaft; 9x16 cm.; 106 p.

H. Sluijters was onderwijzer te Kapelle (Zuid-Beveland). Zeer zeldzaam naslagwerkje! Rug iets beschadigd.

[3450]

€ 60,00
Snethlage, A. (ed.) a.o..
Snethlage, A. (ed.) a.o..

Snethlage, A. (ed.) a.o..

Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.

's-Gravenhage; 1983; Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; gilt stamped cloth; oblong; 25x32,5 cm.; 531 pp.

Very fine copy.

[18071]

€ 16,00
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.

Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p.

Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd.

[23602]

€ 33,00
Trommel, J. G..

Trommel, J. G..

Genealogie Trommel.

N.p; 1976; numerous ills. in b&w.; typescript; softcover with ringbinder; 23x30 cm.; 109 pp.

Good exemplaar.

[18255]

€ 30,00
Vink, A.K. (ed.).

Vink, A.K. (ed.).

Genealogie der familie Slis.

Leiden; 1917; ills. in b&w.; softcover; 18x22,5 cm.; 45 pp.

Renewed spine. Edges are showing traces of wear. Bookblock fastened with cloth. Annotations in ink on several pp. Enclosure: supplement.

[18366]

€ 40,00
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..

Voet van Oudheusden, A.W.K..

Historische beschryvinge van Culemborg; Behelzende een naemlyst der Heeren van Bosichem, Benevens der Heeren en Graeven van Culemborg, Gesproten uit de Aloude Graeven van Teysterband; Derzelver Huwelijken, Nakoomelingen, en het Merkwaerdige 't welk onder Haere Regeeringe is voorgevallen. Mitsgaders een Beschryvinge van de Stad Culemborg, Derzelver Regeeringwyze, Gebouwen......(etc.)

Utrecht; 1753; Vonk van Lynden. 2 Delen in één band. Gegraveerde frontispice door C. Philips, met o.a.grote uitslaande wapenkaart en uitslaand panorama van Culemborg. Goudbedruk halflinnen met gemarmerde platten; (24), 716, (24) p.

Kneep aan voorzijde gedeeltelijk door; plattyen met wat slijtageplekken. Overigens fraai compleet exemplaar.

[36998]

€ 370,00
Vorsterman van Oyen, A.A.
Vorsterman van Oyen, A.A.
Vorsterman van Oyen, A.A.

Vorsterman van Oyen, A.A. Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.

Leiden, Utrecht; 1882; A.W. Sijthoff en J.L. Beijers; geillustreerd; portretten, familiewapens (in kleur), zegels, lijst van intekenaars. goudgestempeld halfleer en goudgestempelde platten; XVI, 179, [28] p.

Gelimiteerde editie. Top van de rug (ca. 1,5 cm); overigens in goede staat.

[11881]

€ 75,00