Loading...

Genealogy

Results 1 - 24 of 66
Zaayer, M. (sam.).

Zaayer, M. (sam.).

Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.

Zonder plaats; 1993; Nederlands Genealogische Vereniging afd. Zeeland; zachte kaft met transparant omslag; A-4 formaat; typoscipt; indici zijn toegevoegd m.b.t. geografische- en persoonsnamen; 79 p.

Goed exemplaar.

[31574]

€ 20,00
Wijnaendts van Resandt, W..

Wijnaendts van Resandt, W..

De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië. Genealogische Bibliotheek II.

Amsterdam; 1944; uitgeverij Liebaert; halflinnen; met een overzichtskaart; index van persoonsnamen; 316 p.

Hoekjes van de band sleets.

[36629]

€ 60,00
Whitney, Mary (ed.).

Whitney, Mary (ed.).

Dunkirks across America.

Ottsville; 1990; Mary Whitney Inc.; lim. ed.; ills. in b&w.; gilt stamped leatherlook; 21,5x28 cm.; unpaginated.

Very rare! 'This limited edition will never be printed again'.

[18638]

€ 80,00
Welings, Y.J.A..

Welings, Y.J.A.. Rijksarchief in Zeeland. Inventarisreeks nr. 3. Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 1462-1944. Middelburg; 1984; Rijksarchief; softcover; typoscript; enkele ill.; index op personen en plaatsnamen; X, 145 p. Rug iets verkleurd en voorplat met lichte vouw. [33921]

€ 20,00
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.

Middelburg; 1761; Pieter Gillissen; frontispiece, folding list of coats of arms; parchment; [II], 158, 186 pp.

Very good copy.

[13478]

€ 220,00
Warlop, E..

Warlop, E..

The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols.

Kortrijk; 1975-1976; G. Desmet-Huysman; gilt printed hardbound cloth; with dust jacket; in slipcase; 4o; ills. and (mounted) plates, in colour and b&w; 335, 341-563, 569-983 & 989- 1,332 pp.

Fine set.

[31561]

€ 70,00

Waal, Corn. J. de Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc. no place; circa 1910; halfcloth with marbled covers; 42x26 cm; [21] pp. A few stamps. [11975]

€ 50,00

Vorsterman van Oyen, A.A.. Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter. Rijswijk; 1907; Genealogisch en Heraldisch Archief; opgedragen aan het Gemeentebestuur van Vlissingen; with 6 ills.; gilt stamped cloth; 131 pp. Binding loosened. Small repairs. [15690]

€ 45,00
Vorsterman van Oyen, A.A.
Vorsterman van Oyen, A.A.
Vorsterman van Oyen, A.A.

Vorsterman van Oyen, A.A. Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.

Leiden, Utrecht; 1882; A.W. Sijthoff en J.L. Beijers; geillustreerd; portretten, familiewapens (in kleur), zegels, lijst van intekenaars. goudgestempeld halfleer en goudgestempelde platten; XVI, 179, [28] p.

Gelimiteerde editie. Top van de rug (ca. 1,5 cm); overigens in goede staat.

[11881]

€ 75,00
Volborth, Carl Alexander von.

Volborth, Carl-Alexander von.

Het wapen stijl en vorm.

N.p.; 1971; C.A. von Volborth; numerous ills. in b&w. by Carl-Alexander von Volborth; softcover; 17x24,5 cm.; 82 pp.

Very fine copy!

[18171]

€ 20,00
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..
Voet van Oudheusden, A.W.K..

Voet van Oudheusden, A.W.K..

Historische beschryvinge van Culemborg; Behelzende een naemlyst der Heeren van Bosichem, Benevens der Heeren en Graeven van Culemborg, Gesproten uit de Aloude Graeven van Teysterband; Derzelver Huwelijken, Nakoomelingen, en het Merkwaerdige 't welk onder Haere Regeeringe is voorgevallen. Mitsgaders een Beschryvinge van de Stad Culemborg, Derzelver Regeeringwyze, Gebouwen......(etc.)

Utrecht; 1753; Vonk van Lynden. 2 Delen in één band. Gegraveerde frontispice door C. Philips, met o.a.grote uitslaande wapenkaart en uitslaand panorama van Culemborg. Goudbedruk halflinnen met gemarmerde platten; (24), 716, (24) p.

Kneep aan voorzijde gedeeltelijk door; plattyen met wat slijtageplekken. Overigens fraai compleet exemplaar.

[36998]

€ 370,00
Vink, A.K. (ed.).

Vink, A.K. (ed.).

Genealogie der familie Slis.

Leiden; 1917; ills. in b&w.; softcover; 18x22,5 cm.; 45 pp.

Renewed spine. Edges are showing traces of wear. Bookblock fastened with cloth. Annotations in ink on several pp. Enclosure: supplement.

[18366]

€ 40,00
Trommel, J. G..

Trommel, J. G..

Genealogie Trommel.

N.p; 1976; numerous ills. in b&w.; typescript; softcover with ringbinder; 23x30 cm.; 109 pp.

Good exemplaar.

[18255]

€ 30,00
Ten Cate, C.L..

Ten Cate, C.L..

Een 'Koopman-Avonturier uit Borne'.

Utrecht; 1986; uitgave nr. 3; illustraties in z/w.; goud gestempeld linnen; 17x24,5 cm.; 48 p.

Als nieuw!

[18227]

€ 12,00
Storms, Martijn.

Storms, Martijn.

Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw.

't Goy-Houten; 2008; Hes & De Graaf; harde kaft met stofomslag; 4o; ill. in kleur en zwart wit; register van aardrijkskundige namen en persoonsnamen; 284 p.

Klein scheurtje achterzijde stofomslag, overigens een keurig exemplaar.

[32365]

€ 12,00
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.

Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p.

Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd.

[23602]

€ 33,00
Snethlage, A. (ed.) a.o..
Snethlage, A. (ed.) a.o..

Snethlage, A. (ed.) a.o..

Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.

's-Gravenhage; 1983; Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; gilt stamped cloth; oblong; 25x32,5 cm.; 531 pp.

Very fine copy.

[18071]

€ 16,00
Sluijters, H.
Sluijters, H.
Sluijters, H.

Sluijters, H. Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.

Middelburg; 1845; Gebr. Abrahams; zachte kaft; 9x16 cm.; 106 p.

H. Sluijters was onderwijzer te Kapelle (Zuid-Beveland). Zeer zeldzaam naslagwerkje! Rug iets beschadigd.

[3450]

€ 60,00
Scheffer, J.H., en Obreen, Fr.D.O..
Scheffer, J.H., en Obreen, Fr.D.O..

Scheffer, J.H., en Obreen, Fr.D.O..

Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel.

Rotterdam; 1880; Nijgh & van Ditmar; versierde, goudbedrukte linnen band; enkele gelithografeerde afbeeldingen, familiewapens van het geslacht van Nes (in kleur), Speelman (kleur) en van Tromp (zwart wit); uitvouwbare, genealogische overzichten A t/m F, waarvan D ontbreekt), met familiewapen, van de geslachten van der Horst, Matelieff, (De) Conick of Koning, Puyck, Quackernaeck; IV, 834 p.

Laatste van drie delen die verschenen zijn. Met alfabetisch register. Titel- en inhoudspagina iets beschadigd en gerepareerd, bladzijden met hier en daar wat onderstrepingen in gekleurd potlood. Rug beschadigd en gedeeltelijk gerestaureerd. Band met enige herstelwerkzaamheden, overigens met wat lichte slijtage aan hoeken en randen.

[23355]

€ 24,00

Ruyter de Wildt, F.P.J. de. Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Den Haag; 1957; Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; samengesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie; goudgestempeld linnen; VIII, 243 p. [15689]

€ 65,00
Ruë, Pieter de la.
Ruë, Pieter de la.

Ruë, Pieter de la.

Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.

Middelburg, Michiel Schryver, Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero; 1734. Cardboard, titlepage printed in black and red with copperengraving; (42) , 354, (6) pp.

Spine broken at one side. Copy with wide margins.

[15675]

€ 190,00
Ruë, Pieter de la
Ruë, Pieter de la

Ruë, Pieter de la Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.

Middelburg; 1736; M. en A. Callenfels; halfleer; (10), 274, (4) p.

Blz. 35 t/m 38 ontbreken.

[6630]

€ 140,00
Rouk, Thomas de.
Rouk, Thomas de.

Rouk, Thomas de.

Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.

Handzame; 1970; Familia et Patria; harde, kunstlederen, band; 4o; facsimile uitgave van de oorspronkelijke editie uit 1672; een enkele ill.; voorwoord door M. Mispelon; registers; (15) 370 & 56 (7) p.

Goed exemplaar. Klein scheurtje onderzijde van het voorplat.

[27185]

€ 55,00
Rijssel, G. van.
Rijssel, G. van.

Rijssel, G. van.

Genealogie Scheijbeler.

Vlissingen; 1990; eigen beheer; zachte kaft met transparant omslag; typoscript; enkele ill.; IV, 41 p.

Goed exemplaar.

[31166]

€ 20,00