Loading...

Genealogy

Results 1 - 24 of 55
 .

-.

Gedenkboekje der familie, 1949. Uitgegeven door de "Vereeniging der Familie van Oordt" als zestigste jaarverslag.

Zonder plaats; 1950; Vereeniging der Familie van Oordt; zachte kaft; enkele (uitslaande) ill. en een genealogische kaart; 93 p.

Genealogische kaart met kleine beschadigingen aan de onderzijde en iets roestvlekkig.

[30817]

€ 30,00
6583

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916. Middelburg; 1916; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 291 p. Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Over de oprichting van eenige Protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen enz.; K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen; D. Schoute, De levensloop van een ziekenhuis; geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg. [6583]

€ 14,00
15662

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937.

Middelburg; 1937; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, seperate 3 maps: walcheren, Schouwen Duiveland and Voorne; XLVIII en 125 p.

Met de volgende artikelen: J.A. Hubregtse: De Haymanlanden op Schouwen, Walcheren en Westvoorne. A. Meerkamp van Embden: Een Zeeuwsch onderzoek naar de afstamming der Noord-Amerikaansche familei Roosevelt. A.B. van Deinse: Het zeegedrocht uit het Hellegat van 1757. A.B. van Deinse: Een brief uit 1719 van Willem van Outhoorn aan Anthony van Dishoeck, arts te Vlissingen.

[15662]

€ 14,00
15663

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1938.

Middelburg; 1938; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, LII en 140 p.

Met de volgende artikelen: L.M.G. Kooperberg: Anna van Borssele, haar geslacht en haar omgeving. P.L. Tack: De Walchersche Werven. A. Scherpenisse: Over den naam en het begrip Hayman.

[15663]

€ 12,00
Baan, J. van der.

Baan, J. van der. Het legaat van Agatha Porrenaar. Geschiedkundige bijdrage voor de diaconien der Hervormde Gemeenten, zoowel vroeger als thans tot Zeeland behoorende. Middelburg; 1873; J.C. & W. Altorffer; papieren kaft; klein 8vo; enkele tabellen; 87 p. Rug vernieuwd. Ex libris aan de binnenkant van het voorplat. [33479]

€ 24,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00
Brouwer, H..

Brouwer, H..

Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in zuid-Holland, dateerende van voor de invoering van den burgerlijken stand.

's-Gravenhage; 1929; Algemeene Landsdrukkerij; halfcloth; 16,5x23 cm.; 315 pp.

Cover a trifle worn along extremities.

[18369]

€ 19,00
Buijsse, Ronald.

Buijsse, Ronald.

Verbonden met Schorersgraf. Honderd jaar boerderij, duizend jaar polder en vijfhonderd jaar betrokken families. De families Dellaert en Buijsse 100 jaar op de boerderij Schorersgraf in IJzendijke aangevuld met 1000 jaar geschiedenis van de Zachariaspolder en 500 jaar betrokkenheid van de families Laurijn, Paspoort en Schorer.

Zonder plaats; 2019; eigen beheer; softcover; talrijke ill., meest in kleur; tabellen; 160 p.

Goed exemplaar.

[36204]

€ 15,00
Campo Hartman, W.F. del (ed.).

Campo Hartman, W.F. del (ed.).

Nederland's Adelsboek 1954, 47e jaargang. A-C.

's-Gravenhage; 1954; W.P. van Stockum & Zoon; bevat 4 portretten in z/w.; goud- en blind gestempeld linnen; 11x15 cm.; XL, 587 p.

Onderzijde rug iets beschadigd.

[35622]

€ 15,00
25239

De Nederlandsche adel (historisch gedeelte), 1e jaargang; A-Z 1925.

's-Gravenhage; 1925; W.P. van Stockum & Zoon; goud- en blindgestempeld linnen; (4) 318 p.

Katernen enigszins losjes in de band.

[25239]

€ 20,00
Dekker, C..

Dekker, C..

Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.

Utrecht; 1980; Rijksarchief Utrecht; gekartonneerd; enkele ill.; 379 p.

Rug verkleurd.

[31171]

€ 19,00
Dekker, C..

Dekker, C..

Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.

Utrecht; 1980; Rijksarchief Utrecht; gekartonneerd; enkele ill.; 379 p.

Blanco etiketje op voorplat. Stempel archief op schutblad.

[31172]

€ 19,00

Empel, M. van, en H. Pieters Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I, II.

Arnhem resp. Vlissingen; 1974; Gysbers & Van Loon resp. Bikker Boeken; (folding) maps, ill., genealogical tables; cloth; 629 pp. (consecutive numbering)

Complete set.

[4251]

€ 25,00
18186

Ewiges Volk. Schriftenreihe des Verbandes deutscher Sippenforscher in den Niederlanden. Vols. II, III, IV.

Soest-Holland; n.d. 1941-1943; Zonneveld / Wolfgang Ispert; ills. in b&w. and some in colour; softcover, boards illustrated; 21,5x27,5 cm.; vol. II entirely dedicated to Gustav Wilhelm von Imhoff; 42, 24, 24 pp.

Covers of volume II & III foxed. Vol. II with small imperfections.

[18186]

€ 50,00
Goslinga, S.S..

Goslinga, S.S..

Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.

Rotterdam; 1961; eigen beheer; softcover; linnen rug; geniet; typoscript; 66 p.

Ex libris op blanco schutblad. Scheurtje onderzijde voorplat, vouwtje achterplat.

[33563]

€ 17,00
Goslinga, S.S..

Goslinga, S.S..

Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.

Rotterdam; 1961; eigen beheer; softcover; linnen rug; geniet; typoscript; 66 p.

De band met wat hele lichte gebruikssporen.

[35422]

€ 20,00
Harn, W.J. van.

Harn, W.J. van.

Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët, (geb. 1550, overl. 1602), in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die vóór en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.

Gorinchem; 1852; H. Horneer; cardboard; small 8vo; lithographed frontispiece with coats of arms; XVIII, 70 pp.

Frontcover and page with ill. waterstained. Cover partly waterdamaged, spine repaired.

[15456]

€ 24,00
Hendrickx, Jef.

Hendrickx, Jef.

Catalogus van de Bibliotheek 1987. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde v.z.w.

Z.pl.; 1987; Vlaamse Vereniging voor Familiekunde; gekartonneerd; 4o; VII, 425 p.

Goed exemplaar.

[31193]

€ 20,00
Herckenrode, Léon de.

Herckenrode, Léon de.

Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.

No place; no year; reprint of the edition of 1845 published by F. & E. Gyselynck; hardcover; ills.; index; 803 pp.

Fine copy.

[30633]

€ 77,00
Hof, Annie en Jan.

Hof, Annie en Jan.

De loopbaan van ons leven, deel één.

Dwingeloo; 2002; eigen beheer; softcover; typoscript; meer dan 500 afb. van foto's in zwart wit; uitgave n.a.v. het 50-jarig huwelijksjubileum; 364 p.

Prima exemplaar.

[24141]

€ 12,00
Jacobsen, Walter, Inghelbrecht, Leon, Beauprez, Georges, e.a. (red.).

Jacobsen, Walter, Inghelbrecht, Leon, Beauprez, Georges, e.a. (red.).

50 Jaar beroepsvereniging van zee- en kustloodsen 1945-1995.

Oostende; 1995; Vlaamse zee- en kustloodsen; zachte kaft; ill. in zwart wit; 161 p.

Met o.a. een lijst van bestuursleden en loodsenlijst. Tevens een losse, uitslaande genealogische kaart (p. 75-76) waarop te zien is hoe de Belgische loodsenfamilies "versmolten" met elkaar.

[23438]

€ 34,00
Kruijff, L..

Kruijff, L..

Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de Provincie Noord-Brabant daterende van voor de invoering van de burgelijke stand.

's-Gravenhage; 1965; Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk; softcover; 17x24 cm.; 311 pp.

Cover slightly discoloured. Fine copy.

[18179]

€ 14,00
Lange, P.W. De, E. Van Weel. and Houte De Lange, C.E. Ten.

Lange, P.W. De, E. Van Weel. and Houte De Lange, C.E. Ten.

'Het voorgeslacht van de 'Alkmaarse' De Lange's. (gevolgd door) 'Iets over het wapen De Lange en de wapens der aangehuwde geslachten'.

Overdruk uit De Nederlandsche Leeuw, Jaargang XCIV, No. 10/11, oktober/november 1977; ills. in z/w.; slappe kaft; 23,5x30 cm.; p. genummerd van 315 t/m 428.

Net exemplaar. Rug verkleurd.

[18271]

€ 18,00
Menestrier, Francois.
Menestrier, Francois.
Menestrier, Francois.
Menestrier, Francois.

Menestrier, Francois.

De la Chevalerie ancienne et moderne, avec la maniere den faire les Preuves, pour tous les Ordres de Chevalerie.

Paris; 1683; Chez Robert J. B. de la Caille. 3 Pages with coats of arms and 6 folded tables. Small 8vo; full calf binding with raised bands; gilt printed coat of arms on front and back side; (34), 600 pp.

Binding with signs of wear. Joints partly broken.

[30649]

€ 170,00