Loading...

Memorial books

Results 97 - 120 of 406
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1939/1940. Z.pl.; 1940; zachte kaft; bijdragen o.a.: "Bij de onthulling van het gedenkteeken ter eere "Van den vos Reinaerde", door J.W. Muller & "Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van Jacob de Hont; register; 245 p. Band met wat lichte gebruikssporen. Schuingelezen exemplaar. [33861]

€ 15,00

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1970/ 1971. Z.pl.; 1971; zachte kaft; ill., kaartjes, in zwart wit; inhoud: "Dr. H.C.E.M. Rottier: toegepaste regionalisme in het departement van de Schelde", "Bijdrage tot de historische geografie van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen" en "De gebeurtenissen te Sint Jansteen gedurende de Oostenrijkse Successie Oorlog"; 89 p. [24745]

€ 10,00

Diverse auteurs. Dr. J.B.L. Hol, ter eere van haar 25-jarig doctoraat, 1916-1941. Z.pl.; 1941; zachte kaft; overdruk uit het tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Deel LVIII, 6-november 1941; ill. in zwart wit; enkele uitvouwbare kaartjes; 238 p. [24557]

€ 11,00

Diverse auteurs. Joop Poley, architect. Z.pl.; z.j. (ca. 1996); uitvouwbaar mapje met losbladige bijdragen van bekenden en mensen die hebben samengewerkt met Joop Poley; samengesteld t.g.v. het afscheid van Poley; fotografie door Ruden Riemens; 50 p. [24555]

€ 13,00

Diverse auteurs. M.A. Brandts Buys Jr.; Gedenkboek ter gelegenheid van zijn vijf en twintig jarig jubileum als dirigent van het Arnhemsche toonkunstkoor, 1915-1940. Arnhem; 1941; van Loghum Slaterus; zachte kaft; frontispice met portret van Brandts Buys Jr., in zwart wit; 100 p. Band met wat lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. [25107]

€ 10,00

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1953/ 1954. Z.pl.; 1954; zachte kaft; inhoud: "Iets uit de geschiedenis van het Stadhuis te Hulst" en "Overzicht toponymie van Zeeuws-Vlaanderen"; 41 p. Bandje met wat lichte slijtagesporen. [24746]

€ 10,00

Diverse auteurs. Hoe koud het was, en...Hoe warm!; Gedenkboek van den winter 1928-1929. Delft; z.j. (1931); Koninklijke Fabriek F.W. Braat; zachte kaft met koord; bandontwerp door André Vlaanderen; 2e druk; ill. in zwart wit; 101 p. Band met lichte slijtage aan hoeken en randen, bandontwerp gedeeltelijk ingekleurd en toevoegingen met inkt/ stift. Stempeltje met naam vorige eigenaar op schutblad. [24664]

€ 10,00

Diverse auteurs. Verwekkingen. Aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 1 december 1976. Amsterdam; 1976; Universiteit van Amsterdam; softcover; typoscript; bijdragen van o.a. Dick Boer, Henk Reefhuis, Karel Deurloo, At Polhuis, e.a.; 220 p. [28199]

€ 10,00

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1937. Z.pl.; 1937; zachte kaft; een enkele afb. in zwart wit; inhoud: "Een bundel immortellen, geplukt in de polder van 't land van Hulst", "Bouwstoffen voor de geschiedschrijving der Vier Ambachten", "Taalkundige Varia" en "Oranje en Zeeuwsch-Vlaanderen"; 84 p. Bladzijden hier daar licht roestvlekkig, meest in de marges. [24751]

€ 15,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Gedenkboek 50 jaar Christelijke Kweekschool voor Zeeland te Middelburg. Groningen; 1963; J.B. Wolters; softcover; 12x19 cm.; ill.; naamlijsten; 144 p. Voorplat met wat roest. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33887]

€ 12,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933. Z.pl.; 1933; zachte kaft; ill., platen, in zwart wit; inhoud: "Cornelis de Vos", "Dertiende-eeuwsche zegels uit de Vier Ambachten" en "Eerste Lustrumverslag"; XI, 129 p. Goed exemplaar. [24752]

€ 25,00

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst; Jaarboek 1992-1993. Z.pl.; 1993; zachte kaft; ill. in zwart wit; inhoud: "De reconstructie van het laatmiddeleeuwse landschap en de lozing van het binnenwater, de everingen in het Axelambacht tijdens de zestiende eeuw", "Het gasthuis van Hulst tussen 1603 en 1645", "Een blik naar binnen. Laat achttiende-eeuwse boedelbeschrijvingen uit het land van Axel met verwijzingen naar twee regionale woordenboeken", "Een stukje volkscultuur op schrift uit het begin van de negentiende eeuw. Een Zeeuws-Vlaams poëziealbum uit de jaren 1824 tot 1834" en "Kleding en sieraad van boer en boerin op het eiland"; 144 p. [24738]

€ 10,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1934. Z.pl.; 1934; zachte kaft; ill.; bijdragen o.a.: "De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst", door W.H. Schukking & "Een oorkonde uit de 13e eeuw door de gemeente Hulst aangekocht", door A. de Mul; 113 p. Gekrabbel met potlood op achterplat. Voorplat met enkele kleine vlekjes. [33849]

€ 15,00

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1974-1975. Z.pl.; 1975; zachte kaft; ill. in zwart wit; inhoud: :"De minderbroeders te Hulst 1458-1646", door W. Brand; 157 p. [24744]

€ 10,00

Diverse auteurs. De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen; 33e jaargang 1955, nr. 3 en 4 en 34e jaargang 1956. Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955, eerste en tweede deel; Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme, 4-10 september 1955. Antwerpen; 1955; de Nederlandsche Boekhandel; zachte kaft; ill. en tabellen in zwart wit; tekstbijdragen in het Nederlands, Engels en het Frans; gepagineerd 145-269 (nr. 3 en 4, 33e jaargang) en 261 p. Platten van beide delen laten iets los, ruggen enigszins beschadigd. [25005]

€ 19,00

Diverse auteurs. Jubileumverslag 1909-1959 van de Vereniging Station voor Maalderij en Bakkerij Wageningen. Z.pl.; 1959; zachte kaft; ill. in zwart wit; 48 p. Band enigszins vlekkig. [24666]

€ 10,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Kruispunten. Verslagen van het congres gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Algemene Vereniging "Het Groene Kruis".

Utrecht; 1962; ANV "Het Groene Kruis"; softcover; bandontwerp door Dick Bruna; register; 200 p.

Goed exemplaar.

[34385]

€ 30,00

Dongen, Frans van & Verbeem Bj., Han (red.). Ambrogio Spinola 1622. Bergen op Zoom; 2008; Stichting Vrienden van het Markiezenhof; hardcover; ills., mainly in colour; 96 pp. Very fine copy. [25387]

€ 11,00

Dorren, C.J.O. De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945. Den Haag; 1948; Ad.M.C. Stok; linnen band met goudopdruk; ingenaaid; 4o; voorwoord van H.F.J.M.A. von Frytag Drabbe; ill., platen, kaarten in zwart wit, waarvan een enkele uitslaand; naamregister; 452 p. [6941]

€ 30,00

Duijzer, Henk, Fontaine Verwey, Isa de la, Jaspers, Gerard, e.a. (red.). Reis in drukken; uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen. Amsterdam; 2003; de Buitenkant; goudbedrukt linnen; ingenaaid; "Reis in drukken" verscheen bij de tentoonstelling ter gelegenheid van het twaalfenhalfjarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, van 7 april tot en met 16 mei 2003; gedrukt op 90 grams Munken Lynx, in een oplage van 500 exemplaren; ill. in kleur en zwart wit; 285 p. Met index. [25587]

€ 17,00

Eeghen, I.H. van. Van stadscouranten drukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam. Amsterdam; 1963; Stadsdrukkerij; softcover met omslag; ill., meest in zwart wit; 84 p. [25614]

€ 12,00
23348

Eerste Divisie A; Esso Nederland NV; seizoen 1958/ 1959. Z.pl.; 1958; Esso Nederland N.V.; map met 14 losse platen in kleur, elftalfoto's van voetbalselecties uit het seizoen 1958/ 1959; fotografie door A.N.P. Enkele clubs, zoals aangegeven op de bijbehorende map, ontbreken maar zijn deels aangevuld met clubs uit de 1e Divisie B. De mix bestaat uit de volgende voetbalverenigingen: AGOVV, HVC, BVV, Hermes DVS, Fortuna VL., Stormvogels, Vitesse, Helmondia'55, de Volewijckers, KFC, Leeuwarden, LImburgia, RBC en Volendam. Op de achterzijde van de platen de namen van de spelers en enige informatie over de club in kwestie. Map met wat gebruikssporen en namen van de verenigingen zijn doorgestreept en vervangen door andere namen. [23348]

€ 25,00

Egmond, Marco van, Jaski, Bart & Mulder, Hans (red.). Bijzonder onderzoek; een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, Zwolle; 2009; Universiteitsbibliotheek Utrecht, Waanders; softcover; ill., meest in kleur; 271 p. Ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Utrecht hebben maar liefst 38 toonaangevende auteurs een bijdrage geschreven over de diverse deelaspecten van de Bijzondere Collecties. Met een register op persoonsnamen. Bibliotheek-sticker op colofon pagina, overigens in zeer goede staat. [25475]

€ 10,00
23343

Eredivisie- Esso Nederland N.V. 1958/ 1959. Z.pl.; 1958; map met 16 losse platen, in kleur, elftalfoto's, selecties uit het seizoen 1958/ 1959; fotografie door A.N.P. De platen van Ajax, Feijenoord, Sch. Holl. Sport en P.S.V. ontbreken, toegevoegd zijn Alkmaar (1e Divisie A), en G.V.A.V. (1e Divisie B). Namen van de spelers en enige informatie over de clubs staan achterop de platen vermeld. Map verkleurd en wat slijtagesporen. Enkele namen van clubs op de map zijn doorgestreept met pen en vervangen door andere clubnamen. [23343]

€ 25,00