Loading...

Memorial books

Results 73 - 96 of 314
Detlefsen, Gert Uwe & Hans Jürgen Abert.

Detlefsen, Gert Uwe & Hans Jürgen Abert.

Die Chronik der deutschen Küstenmotorschiffe 1945-1995. Band 2.

Bad Segeberg/ Cuxhaven; 1995; Verlag Gert Uwe Detlefsen; hardcover; ills. in b&w; pp. 253- 496 pp.

Spine ends slightly damaged and with repair. Corners of cover worn.

[37031]

€ 50,00
Dieleman, P..

Dieleman, P..

België kàn niet sterven! Rede van Mr. P. Dieleman op 2 december 1915 te Vlissingen op de 1e algemene vergadering van het Belgisch Herdenkingsfonds.

Z.pl.; 1915; zachte kaft, geniet; 15 p.

[27129]

€ 15,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Gedenkboek 50 jaar Christelijke Kweekschool voor Zeeland te Middelburg. Groningen; 1963; J.B. Wolters; softcover; 12x19 cm.; ill.; naamlijsten; 144 p. Voorplat met wat roest. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33887]

€ 12,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1934. Z.pl.; 1934; zachte kaft; ill.; bijdragen o.a.: "De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst", door W.H. Schukking & "Een oorkonde uit de 13e eeuw door de gemeente Hulst aangekocht", door A. de Mul; 113 p. Gekrabbel met potlood op achterplat. Voorplat met enkele kleine vlekjes. [33849]

€ 15,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1972-1973. Z.pl.; 1972; zachte kaft; plattegronden en kaartjes in zwart wit; bijdragen o.a.: "Koewacht, de geschiedenis van een jong dorp", door D.J. Oggel & "Runetekens, metselaarstekens of vlakversiering", door P.J. Brand; 136 p. Rug iets gebobbeld. [33848]

€ 10,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1939/1940. Z.pl.; 1940; zachte kaft; bijdragen o.a.: "Bij de onthulling van het gedenkteeken ter eere "Van den vos Reinaerde", door J.W. Muller & "Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van Jacob de Hont; register; 245 p. Band met wat lichte gebruikssporen. Schuingelezen exemplaar. [33861]

€ 15,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Afscheidsboek voor M.A. Hage bij zijn vertrek als directeur van de Rijks Pedagogische Akademie en Rijks Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Middelburg op 26 juni 1974.

S.l.; 1974; softcover; ill.; typoscript; 59 p.

Koffievlek op het voorplat.

[35217]

€ 20,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Beck's Scheepvaartkantoor 1850-2003. Stegro-Reeks nr. 10.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 196 p.

Uitstekend exemplaar.

[37066]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen; 33e jaargang 1955, nr. 3 en 4 en 34e jaargang 1956. Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955, eerste en tweede deel; Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme, 4-10 september 1955.

Antwerpen; 1955; de Nederlandsche Boekhandel; zachte kaft; ill. en tabellen in zwart wit; tekstbijdragen in het Nederlands, Engels en het Frans; gepagineerd 145-269 (nr. 3 en 4, 33e jaargang) en 261 p.

Platten van beide delen laten iets los, ruggen enigszins beschadigd.

[25005]

€ 14,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De schepen van Damhof. Stegro-Reeks nr. 13.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 134 p.

Uitstekend exemplaar.

[37072]

€ 19,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De schepen van de Oost Atlantic Lijn, Rotterdam. Stegro-Reeks nr. 22.

Zonder plaats; 2017; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 300 p.

Uitstekend exemplaar.

[37067]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De schepen van Kustvaartbedrijf Moerman. Stegro-Reeks nr. 21.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 253 p.

Uitstekend exemplaar.

[37068]

€ 19,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Hugo Metsers. Liber Amicorum.

Sint Jansteen; 1977; losbladig in map; met bijdragen (kritieken/interviews/artikels) van o.a. Andreas Oosthoek, Louis Lockefeer, Willem Enzinck en Frans Babylon; ill. in kleur en zwart wit; no. 224 van 500 genummerde exemplaren; gesigneerd door Hugo Metsers; kunstmap, uitgegeven n.a.v. de 75e verjaardag van Metsers; 51 p.

De map met wat hele lichte slijtagesporen.

[35178]

€ 15,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

J. Vermaas. Scheepvaart Bedrijf N.V. 1933-1984. Stegro-Reeks nr. 11.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 214 p.

Uitstekend exemplaar.

[37074]

€ 35,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Kruispunten. Verslagen van het congres gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Algemene Vereniging "Het Groene Kruis".

Utrecht; 1962; ANV "Het Groene Kruis"; softcover; bandontwerp door Dick Bruna; register; 200 p.

Goed exemplaar.

[34385]

€ 30,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933.

Z.pl.; 1933; zachte kaft; ill., platen, in zwart wit; inhoud: "Cornelis de Vos", "Dertiende-eeuwsche zegels uit de Vier Ambachten" en "Eerste Lustrumverslag"; XI, 129 p.

Goed exemplaar.

[24752]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

P.A. van Es & Co. 1877-1985. Smith & van Ommeren 1913-1968. Stegro-Reeks nr. 12.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 206 p.

Uitstekend exemplaar.

[37073]

€ 19,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Parade der Profeten. Literair tijdschrift. Reünie-nummer, september 1979.

Vreeland; 1979; drukkerij Vreeland; softcover; touw-binding; no. 86 van 300 genummerde exemplaren; typoscript; bijdragen van o.a. Willem Frederik Hermans, Hans Warren, Paul Rodenko, Jan Zitman en Jan Vermeulen; met ill. van Hans Aalderink, Joost Baljeu, Philip Kouwen, Wouter Spitzers en Piet Wildschut; 161 p.

Goed exemplaar.

[34917]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Scheepvaartkantoor Holwerda, Heerenveen. Rederij van der Schoot, Harlingen. Stegro-Reeks nr. 16.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 291 p.

Uitstekend exemplaar.

[37070]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Spliethoff 1945-1977. Deel 1. Stegro-Reeks nr. 18.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 286 p.

Uitstekend exemplaar.

[37069]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Wm. H. Müller & Co., Rotterdam 1878-1972. Stegro-Reeks nr. 15.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 247 p.

Uitstekend exemplaar.

[37071]

€ 19,00
Duijzer, Henk, Fontaine Verwey, Isa de la, Jaspers, Gerard, e.a. (red.).

Duijzer, Henk, Fontaine Verwey, Isa de la, Jaspers, Gerard, e.a. (red.).

Reis in drukken; uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.

Amsterdam; 2003; de Buitenkant; goudbedrukt linnen; ingenaaid; "Reis in drukken" verscheen bij de tentoonstelling ter gelegenheid van het twaalfenhalfjarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, van 7 april tot en met 16 mei 2003; gedrukt op 90 grams Munken Lynx, in een oplage van 500 exemplaren; ill. in kleur en zwart wit; 285 p.

Met index.

[25587]

€ 14,00
Eccles, David.

Eccles, David.

Larrinaga Line 1863-1974.

Windsor; 2005; The World Ship Society; softcover; ills. in b&w; ship index; 108 pp.

Fine copy.

[37020]

€ 20,00
Eerland Adam, Netty.

Eerland-Adam, Netty.

Eerland Lekkerkerk. 100 jaar transport over water (1898-1998). Geschiedenis van een familiebedrijf.

Zonder plaats; 1998; Lekstroom Transport; softcover; ill. in kleur en zwart wit; 69 p.

Lichte plooi over het voorplat, overigens een keurig exemplaar.

[36599]

€ 30,00