Loading...

Memorial books

Results 49 - 72 of 314
Bomans, Jan A..

Bomans, Jan A..

Bomen bij Bomans.

Heemstede; 1995; Kennemerland Pers; softcover; ill.; uitgave t.g.v. het planten ener Bomans-boom op 25 maart 1995 voor het huis Parklaan 12 te Haarlem, waar Godfried Bomans zijn kinderjaren beleefde; ongepagineerd.

Goed exemplaar.

[34323]

€ 14,00
Borgh, Pierre van der, et al.

Borgh, Pierre van der, et al. H. Catharina Parochie Nijkerk 1643-1993. Nijkerk; 1993; softcover; 15x21 cm.; ill. in zwart wit; 75 p. Achterplat iets gerimpeld door vocht. [33245]

€ 20,00
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.

Bosch, Johannes van den. De Heeren Stadhouderen van Vriesland, zedert den Jare Acht-hondert, volgens Hoogst derzelver Successie Kortelyk beschreven. Als mede Enkelde Geslacht Linie der Graven en Princen van Nassau, beginnende met den Jaare 682. Alles met veele Portraiten verciert. Mitsgaders naukeurige korte Beschryvinge van de Vorstelyke Grafkelder en Sepulture binnen Leeuwarden; opgedragen aan Zyne Doorlugtigste Hoogheit, Willem de Vyfde, Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Bound with: "Nauwkeurige beschrijving der lijk-statie van haare doorluchtige Hoogheit Maria Louisa, Princesse Douairiere van Orange en Nassau, enz., enz., enz. Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars 1765. Leeuwarden; 1770; Abraham Ferwerda en G. Tresling; halfleather with raised bands; 21 full page mezzotint portraits; 22 folded engraved plates of the funeral; ref. van Someren no. 127; according to van Someren the portraits were made by R. Jelgerhuis (Leeuwarden 1729-1806); Landwehr, "Splendid ceremonies no. 235; (20) 87 pp. + plates. Rare! The mezzotint technique was invented by Ludwig von Siegen and was known as "black art". The copper plate was roughened first and by doing this, and a further, detailed, technical process, the prints ended up with a darkish and velvety appearance. It was the first tonal method to be used enabling half-tones to be produced without using line- or dot based techniques like hatching or stipple. Final text leaf (Lijk-statie Maria Louisa) missing. Spine ends and raised bands damaged. Cover slightly worn, mainly along extremities. Boards rubbed. Bookblock a trifle loosening. Owner's entry at upper pastedown and first endpaper. Musical scores, in ink, on paper strip inner margin of title page and final leaf. [25041]

€ 750,00
Botha, M.C..
Botha, M.C..

Botha, M.C..

Die Huldejaar 1949. 'n Algemene oorsig oor die huldeuitinge van 'n dankbare volk in 1949, die jaar waarin sy gedagtegang aangetrek is deur en met behulp van die rapportryers voortgedra is na die Voortrekkermonument, Pretoria.

N.pl.; 1949; Beheerraad Voortrekkermonument; gilt printed cloth; 22x27 cm.; ills. in b&w; 325 pp.

Label at lower spine. Gilt printing on cover slightly fading.

[27071]

€ 22,00
Brachot, D'Isy (ed.).

Brachot, D'Isy (ed.).

Astrid Reine Des Belges. L'Album Du Souvenir. 24 Documents inédits & Historiques.

Bruxelles; 1935; De La Revue 'L'Art Belge'; no. 2; text in French and Dutch; 24 fullpage ills. in b&w.; softcover with slap; 28 x 38 cm.; 25 pp. loose sheets (as issued).

Cover shows traces of wear. Overall a very fine copy.

[17302]

€ 12,00
Bruijn, P.G. de.

Bruijn, P.G. de.

R.K. Armenzorg Groenendijk (1863-1960). 90 jaar Bejaardenzorg Hontenisse (1902-1992).

Kloosterzande; 1992; Huize St. Antonius; hardcover; ill.; 287 p.

Boek in goede staat.

[30604]

€ 19,00

Bruyker sr., Christ de. De geschiedenis van de Multatulikring Gent van zijn stichting af tot 1940. Gent; 1965; Het Licht; softcover; uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het congres der socialistische cultuurwerken; met een enkele afb.; 95 p. Goed exemplaar. [31615]

€ 24,00
Bulten, Barbara (ed.).

Bulten, Barbara (ed.).

Corus Chess Tournament 1938-2008; 70th Anniversary Corus Chess Tournament.

IJmuiden; 2008; Corus; hardcover; 4o; gilt printed list of champions on frontcover; ills. in colour and b&w; text in English; no pagination.

This book paints in pictures seventy years of Corus Chess Tournament. With 2 enclosures (i.a. programme tournament 2008), loosely inserted. Very fine copy.

[28332]

€ 14,00
Burrell, David.

Burrell, David.

Furness Withy. The centenary history of Furness, Withy and Company, Ltd 1891 -1991.

Kendal; 1992; World Ship Society; numerous ills. in b&w and in colour; gilt stamped hardcover with dustjacket; 21 x 30 cm.; 231 pp.

Little loosened paper with Errata.

[17108]

€ 14,00
21599

Camp Lejeune Marines/ on land- on sea- in the air, 1775-1944.

N.pl.; n.d. (ca. 1945); softcover; commemorative issue; richly illustrated in b&w; with the marines' hymn, some documentation on Camp Lejeune and numerous ills.; n.pp.

Cover slightly foxed.

[21599]

€ 17,00

Campert, Remco.. Bewaarplaats C 1463 H 1. Ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Museum te Den Haag op 3 december 2004. Den Haag/ Zoeterwoude; 2004; Letterkundig Museum/ de Uitvreter; plano (éénmaal gevouwen) in gekartonneerd mapje; gezet uit de Schrijfmachineletter en in een oplage van 500 exemplaren gedrukt. Goed exemplaar. [16270]

€ 25,00
Carmiggelt, S..

Carmiggelt, S..

Waarom? Daarom!

Nieuwerkerk; 1993; Adri M. Leijdekkers; zachte kaft, cahiersteek; ca. 12x16 cm.; uitgegeven t.g.v. het 65-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Koets- van Oordt; no. 29 van 50 genummerde exemplaren; ongepagineerd (7 p.).

Uitstekend exemplaar.

[34961]

€ 20,00
Carmiggelt, Simon.
Carmiggelt, Simon.

Carmiggelt, Simon.

Croiset en Jongerius op een dag. Twee "kronkels" uit respectievelijk 1968 en 1978 samengezet ter gelegenheid van de 32-ste Carmiggelt-bijeenkomst, 11 mei '96 te Amsterdam.

Utrecht; 1996; Carmiggeltvrienden; zachte kaft, geniet; 10x21 cm.; vormgegeven door Ton Kleinekoort en Wim Koster; on. 10 van 100 genummerde exemplaren; 16 p.

Keurig exemplaar.

[34960]

€ 18,00
4780
4780a

Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.

Amsterdam; 1957; Rijksmuseum; ill.; paperback; XII en 68 p. + 32 platen.

Voorin voorzien van lakstempel met 'Afdruk van het oorspronkelijke cachet van M.A. de Ruyter'. [4780]

€ 12,00
Cocheret, Ch.A..
Cocheret, Ch.A..

Cocheret, Ch.A..

De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833-1933.

Rotterdam; 1933; comp. by Ch.A. Cocheret; tables, ill.; cloth, gilt stamped; 211 pp.

Rust spots. Stain on backcover.

[12513]

€ 12,00
Commissie.

Commissie. Programma voor de feestelijke herdenking van de 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff, als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908. S.l.; 1908; zachte kaft, geniet; 16 p., gevolgd door talrijke advertenties. Omslag ontbreekt. Hele lichte vochtschade. [33633]

€ 20,00
Cottaar, Jan (red.).

Cottaar, Jan (red.).

Feijenoord zestig; woorden rond daden van een topclub.

Rotterdam; 1968; N.R.C. tijdschriften-uitgeverij; softcover; ill., meest in zwart wit; 98 p.

Inclusief drie ingeplakte stadionkaartjes uit 1974 en 1979. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd, voorplat met geschuurd stukje van ca. 8x1 cm., door het verwijderen van etiketje of tape. Rechter onderzijde voorplat met plooi.

[24784]

€ 14,00
Cóvens, Agatha Amelia.
Cóvens, Agatha Amelia.

Cóvens, Agatha Amelia.

Ter bruilofte van mijnen broeder, den heere Cornelis Cóvens, en de jongkvrouwe Margareta Jacoba Costerus, vereenigd den 23sten van herfstmaand 1794.

Z.pl.; 1794; slappe kaft, cahiersteek; 8vo; n.p. (6 p.).

Bandje met wat lichte schaafplekjes.

[27593]

€ 60,00
Cramer, S..

Cramer, S.. Doopsgezinde bijdragen, 48e Jaargang. Leiden; 1908; E.J. Brill; softcover; 14x20 cm.; inhoud, o.a.: "De Doopsgezinden te Middelburg in de 16de eeuw", "De Doopsgezinden te Middelharnis-Sommelsdijk", "Het palmhouten cadavertje te Apeldoorn", e.a.; naamlijsten van emeriti, gemeenten en leraren; 231 p. Goed exemplaar. [33828]

€ 25,00
Dablander, Vinzenz & Sieberer, Josef (ed.).

Dablander, Vinzenz & Sieberer, Josef (ed.).

600 Jahre Markt Hopfgarten; Heimatchronik 1962.

Nordtirol; 1962; Marktgemeinde Hopfgarten; gilt printed cloth; ills. in b&w; signed by the mayor of Hopfgarten; 168 (3) pp.

Fair copy.

[22871]

€ 14,00
14692
14692_a

De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939. Souburg; 1939; Jacq de Smit, v.h. Van der Peyl; tables, portraits, ill.; paper cover, decor.; 82 pp. Nice copy. [14692]

€ 18,00
11876

De Telegraaf; een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.

Amsterdam; 1993; Dagblad De Telegraaf; hardcover; folio, 48,5-35,5 cm; 315 pp.

Mint copy. [11876]

€ 25,00
Denekamp, A., et al.

Denekamp, A., et al. Jubileum Zeeland Sport 1 juli 1955-1 juli 1980. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de voetbal-, atletiek- en handbalvereniging "Zeeland Sport" te Vlissingen. Vlissingen; 1980; eigen beheer; softcover, A-4 formaat; geniet; ill.; typoscript; 23 p. Goed exemplaar. [33759]

€ 20,00
Dessens, H.J.A. and G.J. van Dijk.

Dessens, H.J.A. and G.J. van Dijk.

Vinke & Co 1860 - 1985.

Alkmaar; 1996; De Alk; harde kaft; 21,5x30,5 cm.; 250 ill. in zwart wit; scheepsnamenregister; 136 p.

Keurig exemplaar.

[17109]

€ 30,00