Loading...

Memorial books

Results 49 - 72 of 406

Berghoef, J.F., Granpré Moliere, M.J., Roland Holst, H., Embden, S.J. van, e.a.. 4de Jaarboek van de Delftsche Bouwkundige Studiekring B.S.K. 1933-1934. S.l.; 1934; eigen beheer; gekartonneerd, met lederen lint gebonden; 4o; bijdragen van o.a. J.F. Berghoef, M.J. Granpré Moliere, S.J. van Embden, J.H. van Epen, P. Donk, e.a.; typoscript; verluchting (o.a. houtsneden) en bandversiering door L.W.C. Gerlach; 117 p. Band iets smoezelig, overigens goed. [31646]

€ 120,00
Berghuis, Hans.

Berghuis, Hans. Het masker. Maastricht; 1994; Het Gonst; gekartonneerd met roodkleurige omslag; "Het masker" verscheen bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Hans Berghuis; no. 55 van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren; gedrukt op de pers van Het Gonst, de bibliofiele drukpers van Dick Wessels; ill.; ongepagineerd (6 p.). Goed exemplaar. [34209]

€ 30,00

Berlage, H.P., Dudok, W.M., e.a.. Bouwkundig Weekblad van zaterdag 15 december 1923. Buitengewoon nummer gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel. 's-Gravenhage; 1923; Mouton & Co.; papieren omslag; afb. in zwart wit; 30 p. [31644]

€ 45,00

Beversluis, Martien. De Hamer Gods. Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola. Antwerpen / Amsterdam; 1952; P. Vink; softcover with dustjacket; 18x24 cm.; 138 pp. Fine copy. Written on the occasion of Savonarola's 500th birthday. [18017]

€ 9,50

Blom, J.R. van & Vosmaer, C.J.J.G.. Lustrum Leiden MCMXXX. Leiden; 1931; S.C. van Doesburgh; halflinnen met vilten platten; ill., 108 foto's in zwart wit; met hierop te zien de activiteiten gehouden tijdens het lustrum, o.a. van de roeiwedstrijden, opvoering van het waterfeestspel "De Vliegende Hollander", lunch van enkele genootschappen, etc.; ongepagineerd. Band iets verkleurd en wat oppervlakkige krasjes. [30991]

€ 45,00

Boer, G.J. de. Scheepvaart (jaarboekjes, 24 delen: 1977 t/m 1995 en 1997 t/m 1999 en 2002. Alkmaar; 1977-1999; de Alk; softcover; geïll., voornamelijk in zwart wit, de latere deeltjes ook met kleurenafb.; elk deel tussen 168 (1977) en 413 (1999) p. Inhoud o.a. vlootlijst van Beneluxlanden met mutaties, baggerschepen, rederijen, scheepsleveranciers, scheepsagenten, statistieken, etc. Met name de eerste jaarboekjes met wat lichte gebruikssporen, overigens goed. [21947]

€ 45,00

Boerema, I, e.a.. Feestbundel, aangboden aan Prof. Dr. L.D. Eerland door zijn leerlingen ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Assen; 1958; van Gorcum & Comp./ G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke; linnen; ill. in zwart wit; (8) 245 p. Met diverse supplementen, zoals een menukaart, dankbetuigingskaartje van Dr. Eerland, 3 gestencilde A-4tjes met liederen gezongen ter ere van Dr. Eerland, door collega's, patiënten, assistenten, etc., A-4tje met overzicht van de te houden lezingen en de bijlage uit 1963 "Leven en werken van Prof. Dr. L.D. Eerland" uit 1963 (uitgegeven ter ere van zijn 25-jarig hoogleraarschap). Bijlage met (vocht) vlek en scheurtje in omslag. [21706]

€ 55,00

Bomans, Godfried. Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade. Woubrugge; 2013; Avalon Pers; cahiersteek; deze uitgave is vooral bestemd voor de deelnemers aan het diner in Den Haag op de honderdste geboortedag van Godfried Bomans, 2 maart 2013, dat volgde op de onthulling van een plaque op de locatie van het geboortehuis van de schrijver aan de Bierkade 2a; de tekst is gezet uit de Spectrum en gedrukt in een oplage van 130 exemplaren; (7) p. [29027]

€ 50,00
Bomans, Jan A..

Bomans, Jan A..

Bomen bij Bomans.

Heemstede; 1995; Kennemerland Pers; softcover; ill.; uitgave t.g.v. het planten ener Bomans-boom op 25 maart 1995 voor het huis Parklaan 12 te Haarlem, waar Godfried Bomans zijn kinderjaren beleefde; ongepagineerd.

Goed exemplaar.

[34323]

€ 14,00

Booy, Arie. QPO. Korps Mariniers sinds 1665. Schagen; 2015; Patrimonio Libero; hardcover; 4o; ill. in kleur; 143 p. Als nieuw. [32366]

€ 15,00
Borgh, Pierre van der, et al.

Borgh, Pierre van der, et al. H. Catharina Parochie Nijkerk 1643-1993. Nijkerk; 1993; softcover; 15x21 cm.; ill. in zwart wit; 75 p. Achterplat iets gerimpeld door vocht. [33245]

€ 20,00
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.

Bosch, Johannes van den. De Heeren Stadhouderen van Vriesland, zedert den Jare Acht-hondert, volgens Hoogst derzelver Successie Kortelyk beschreven. Als mede Enkelde Geslacht Linie der Graven en Princen van Nassau, beginnende met den Jaare 682. Alles met veele Portraiten verciert. Mitsgaders naukeurige korte Beschryvinge van de Vorstelyke Grafkelder en Sepulture binnen Leeuwarden; opgedragen aan Zyne Doorlugtigste Hoogheit, Willem de Vyfde, Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Bound with: "Nauwkeurige beschrijving der lijk-statie van haare doorluchtige Hoogheit Maria Louisa, Princesse Douairiere van Orange en Nassau, enz., enz., enz. Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars 1765. Leeuwarden; 1770; Abraham Ferwerda en G. Tresling; halfleather with raised bands; 21 full page mezzotint portraits; 22 folded engraved plates of the funeral; ref. van Someren no. 127; according to van Someren the portraits were made by R. Jelgerhuis (Leeuwarden 1729-1806); Landwehr, "Splendid ceremonies no. 235; (20) 87 pp. + plates. Rare! The mezzotint technique was invented by Ludwig von Siegen and was known as "black art". The copper plate was roughened first and by doing this, and a further, detailed, technical process, the prints ended up with a darkish and velvety appearance. It was the first tonal method to be used enabling half-tones to be produced without using line- or dot based techniques like hatching or stipple. Final text leaf (Lijk-statie Maria Louisa) missing. Spine ends and raised bands damaged. Cover slightly worn, mainly along extremities. Boards rubbed. Bookblock a trifle loosening. Owner's entry at upper pastedown and first endpaper. Musical scores, in ink, on paper strip inner margin of title page and final leaf. [25041]

€ 750,00
Bosch, Sypko, Berlage, H.P., Brom, Gerard, et al.
Bosch, Sypko, Berlage, H.P., Brom, Gerard, et al.

Bosch, Sypko, Berlage, H.P., Brom, Gerard, et al. Vaevo 1908-1933. Het resultaat van werken en streven gedurende de eerste vijf en twintig jaar. S.l.; 1933; Vaevo; ringband-uitgave; ill. in zwart wit; bijdragen door diverse auteurs; 95 p. Wat hele lichte gebruikssporen. [34149]

€ 45,00

Botha, M.C.. Die Huldejaar 1949. 'n Algemene oorsig oor die huldeuitinge van 'n dankbare volk in 1949, die jaar waarin sy gedagtegang aangetrek is deur en met behulp van die rapportryers voortgedra is na die Voortrekkermonument, Pretoria. N.pl.; 1949; Beheerraad Voortrekkermonument; gilt printed cloth; 22x27 cm.; ills. in b&w; 325 pp. Label at lower spine. Gilt printing on cover slightly fading. [27071]

€ 50,00

Boudewijn, C. a.o. (ed.). Vijftig Jaar Nederlandse Fruitteelt. Amsterdam; n.d.; Contact - Agrarish Fonds; numerous ills. in b&w.; halfcloth; 19,5 x 26,5 cm.; 172 pp. Cover is showing traces of wear at the corners. Cloth is discoloured. [17268]

€ 11,00

Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, 1843-1943. Wageningen; 1946; H. Veenman & Zonen; ill., portraits, tables; cloth; 594 pp. [11843]

€ 12,00

Braber, A.C.A. & Almekinders, J.A. (sam.). Wilhelmina school, 100 jaar christelijk onderwijs in Hilversum (1884-1984). Z.pl.; 1984; softcover, oblong; ill. in zwart wit; 128 p. Inclusief 2 los toegevoegde bijlagen, het programmaboekje "Wilhelminaschool 100 jaar" en de "Scholenkrant" met een programma van de feestweek n.a.v. 100 jaar christelijk onderwijs in Hilversum. [26630]

€ 30,00

Brachot, D'Isy (ed.). Astrid Reine Des Belges. L'Album Du Souvenir. 24 Documents inédits & Historiques. Bruxelles; 1935; De La Revue 'L'Art Belge'; no. 2; text in French and Dutch; 24 fullpage ills. in b&w.; softcover with slap; 28 x 38 cm.; 25 pp. loose sheets (as issued). Cover shows traces of wear. Overall a very fine copy. [17302]

€ 16,00

Breekveldt, F., Remmers, R. en Schrijer, L. (sam.). 25 Jaar Biddinghuizen. Z.p.; 1988; algemene vereniging voor dorpsbelangen Biddinghuizen (i.o.v.); gekartonneerd zonder stofomslag; talrijke ill. in zwart wit; 72 p. Met herinneringen, aandacht voor onderwijs, verenigingsleven, recreatie, bedrijfsleven, etc. Verscheen in een oplage van 1500 exemplaren. Uitstekend exemplaar. [19341]

€ 10,00

Brink, E.A.B.J. ten, J.R. Bruijn, J.M. Dirkzwager,. Honderd jaar Engelandvaart. Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Koninklijke Nederlandsche Postvaart NV 1875-1975. Bussum; 1975; De Boer Maritiem; edited by P.W. Klein and J.R. Bruijn; illustrations, tables, maps, graphics; gilt stamped cloth with dust jacket; 20x28 cm; 335 pp. Good copy. Dustjacket discoloured. [13140]

€ 14,00

Broecke, Joseph van den & Vandenbroeke, Heidi. De wondere historie van Waregem Koerse 1847-1997. Waregem; 1997; Felix de Ruyck Stichting; hardcover; 4o; talrijke ill. in kleur en zwart wit; 253 p. [27925]

€ 30,00

Brugmans, H. (red.). Officieel gedenkboek, uitgegeven namens de huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf- en twintig jarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. Amsterdam; 1923; van Holkema & Warendorf; perkamenten band met vergulde opdruk; gemarmerde schutbladen; 4o; luxe-editie; bandontwerp en tekstversieringen door C.A. Lion Cachet; ill. in zwart wit; 591 p. Band roestvlekkig. Overigens een fraai exemplaar. [30113]

€ 80,00

Bruijn, Marina de, Stokkink, Theo (red.) e.a.. Babel, een veertiendaags literair radiogram; Louis Couperus 1863-1923. Hilversum; 1973; Eksterne Kontakten; softcover met omslagje; 14x25,5 cm; 80 p. De KRO-radio zond een aantal radioprogramma's over Louis Couperus uit, vanwege het feit dat de schrijver vijftig jaar eerder stierf. Naar aanleiding hiervan verscheen ook dit boekje. M.m.v. verschillende auteurs. Rechterbovenhoek licht gebogen. [19410]

€ 10,00

Bruijn, P.G. de. R.K. Armenzorg Groenendijk (1863-1960). 90 jaar Bejaardenzorg Hontenisse (1902-1992). Kloosterzande; 1992; Huize St. Antonius; hardcover; ill.; 287 p. Boek in goede staat. [30604]

€ 34,00