Loading...

Memorial books

Results 217 - 240 of 264
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal.

Middelburg; 1785; Pieter Gillissen en Zoon; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt; XVI, 135 p.; meerdere titels in één band; overige titels: "Leerrede ter opening van den bybel, by gelegenheid der hervatte weeklyksche verklaring van denzelven te Middelburg". Door Herm. io. Krom. Middelburg, 1743, J.P. Gillissen. (10) 164 p.; "Iets voor zieken en derzelver vrienden", door J.M. Sailer, ( uitgeg. Amsterdam, 1808, Johannes Allart), IV, 144 p.; "Twee leerredenen, de eerste van P. Termeetz, de andere van C. Westhoff, predikanten. De eerste in de hervormde, de tweede in de Luthersche gemeente te Rade Vor'm wald, in Bergsland. Beide aanstonds na dat deze geheele stad en inzonderheid hunner beider kerken op den 21 augustus 1802 waren afgebrand. Onder den blooten hemel, in het midden van de assche en puinhoopen der verwoeste stad, uitgesproken". Uit het Hoogduitsch vertaald door D.E. Otterbein. Zutphen, 1803, H.C.A. Thieme. X, 32, 31 p.; "De verdiensten van Joannes van Miggrode, omtrent de hervorming in Zeeland, en bijzonder in de stad Vere, in een helder daglicht gesteld, ten spoorslage voor allen, die belang in het ware Christendom stellen, om dezen waardigen man, in blakenden ijver voor de hervorming, blanke godvrucht en andere Christelijke sierdeugden na te streven, of tweehonderdjarige gedachtenis-rede ter eere van bovengemelden man, uitgesproken te Vere, op den 1sten Julij 1827, en met geschied- en oordeelkundige aanteekeningen verrijkt". Door J. Renier. Middelburg, 1827, gebr. Abrahams; VIII, 77 p.; "Nieuwe naamlijst der predikanten, in de hervormde gemeente van Vere, sedert de afwerping van het Spaansche juk ten jare 1572". Door J. Renier. Middelburg, 1834, J.J. Beukers; VIII, 97 p.; "De ouderdom, eene leerrede". Door J. Scharp. Tweede druk. Rotterdam, 1821, J. van Baalen; VIII, 67 p.; "Op het smertelijk overlijden van mijnen eerstgeboorenen en tedergeliefden zoon Abraham Scharp, in den ouderdom van vier jaaren, zeven maanden en vijf dagen, gestorven binnen Axel, den 12den, en aldaar ter aarde besteld, den 15den van Wiedemaand"; uitgeg. 1784; n.p. (13 p.).

Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten hier en daar geschaafd/ geschuurd, achterplat mist klein stukje papier in de linker bovenhoek. Onderzijde rug licht beschadigd. Naam vorige eigenaar op voorste schutblad, in inkt en stempeltjes.

[24968]

€ 295,00

Salomons, Annie. De ongerepte droom. Verzen. Amsterdam/ Antwerpen; 1950; Wereldbibliotheek; linnen band met goudopdruk; 12,5x21,5 cm.; no. 122 van 350 exemplaren; 84 p. Luxe-exemplaar, ter ere van de 65e verjaardag van Annie Salomons. [31444]

€ 40,00
Saríc, Slavko (ed.).

Saríc, Slavko (ed.).

150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.

Zagreb; 1970; Informator; imitation leather with dust jacket; ills., mainly in b&w; 387 pp.

With a list of Gavrilovíc's personnel- as of September 1, 1970. Well documented and full of illustrations. English version. Dust jacket with small repair and some wear. Rare!

[20003]

€ 38,00
Schlaun, Johann Conrad.

Schlaun, Johann Conrad.

Johann Conrad Schlaun. Schlaunstudie I Textteil. Schlaunstudie I Bildteil.

Münster; 1973; Landesmuseum; Ausstellung zu seinem 200 Todestag 21 Oktober - 30 Dezember 1973; numerous ills. in b&w and in colour; paperback; 23 x 25,5 cm.; in slipcase; 347 / 382 pp.

Foot of spine slightly bumped. Overall very fine copy.

[17740]

€ 19,00
Schut, Chris & Boon, J.G.M..

Schut, Chris & Boon, J.G.M..

Lopik nu in 22 tekeningen. Voorzien van historische toelichtingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman op 30 april 1969.

S.l.; 1969; losbladig in bijhorende enveloppe; ca. 35x26 cm.; tekeningen door Chris Schut in fotogravure gereproduceerd; met toelichting van J.G.M. Boon.

Enveloppe met slijtagesporen en kleine beschadigingen.

[31949]

€ 19,00
Schwing, A.A..
Schwing, A.A..

Schwing, A.A.. Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939. 's-Gravenhage; 1939; Groen's Drukkerij; harde kaft, halflinnen; met 326 afbeeldingen in zwart wit; bandtekening door H.F.D. Oxenaar; 368 p. Blanco marges bovenzijde bladzijden met lichte rimpeling door vocht. [33393]

€ 22,00
Simons, Geert.

Simons, Geert.

1e Nationaal Kajotterscongres. Olympisch Stadion- Amsterdam, 25 augustus 1946.

Amsterdam; 1946; N.V. Drukkerij "de Tijd"; softcover, geniet; oblong, ca. 30x23 cm.; ill. in zwart wit; ongepagineerd.

Gekreukt exemplaar.

[34310]

€ 30,00
Sloot, Augustus van der.
Sloot, Augustus van der.

Sloot, Augustus van der.

Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.

Middelburg; 1774; Levinus Moens; halfleer met gemarmerde platten; geribde rug, titel goudbedrukt; VI, (8), 82 p.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen. Etiketje boekhandel aan de binnenkant van de band.

[24971]

€ 125,00
Snellen, H., Talma, S., Gillavry, Th. H. Mac, e.a. (red.).

Snellen, H., Talma, S., Gillavry, Th. H. Mac, e.a. (red.).

Feestbundel van natuur- en geneeskundige onderzoekingen, ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van Franciscus Cornelis Donders.

Amsterdam; 1888; F. van Rossen; linnen; goud- en blindbedrukt; ingenaaid; 8vo; bijdragen door verschillende auteurs; 17 uitvouwbare platen met gelithografeerde figuren; tab. en fig. tussen de tekst; VIII, 546 p. gevolgd door de 17 uitvouwbare platen.

Lichte vochtschade in de bovenmarges van de platen en op de achterzijde van de band. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[27143]

€ 60,00
Snethlage, A. (ed.) a.o..
Snethlage, A. (ed.) a.o..

Snethlage, A. (ed.) a.o..

Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.

's-Gravenhage; 1983; Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; gilt stamped cloth; oblong; 25x32,5 cm.; 531 pp.

Very fine copy.

[18071]

€ 16,00
Snouck Hurgronje, A.I..
Snouck Hurgronje, A.I..

Snouck Hurgronje, A.I.. Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk. Middelburg; 1817; Johannes Jacobus van de Sande; omslag van gemarmerd karton; VIII, 38 p. Hoekjes van de band met lichte slijtagesporen. [34247]

€ 40,00
Snouck Hurgronje, A.I..

Snouck Hurgronje, A.I.. Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk. Middelburg; 1817; Johannes Jacobus van de Sande; halflederen band met goudbedrukte rug; VIII, 38 p. Hoekjes van de band met lichte slijtagesporen. [25043]

€ 55,00
12504
12504a
12504b

Souvenir de la fête organisée par la ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.

Rotterdam; 1907; Gemeente Rotterdam; ill., (folding) maps and plans, tables; halfcloth, cover dec. with municipal coats of arms; 62 pp. + maps, tables.

In French. Title-page slightly damaged.

[12504]

€ 20,00
Spraakman, Richard, e.a..

Spraakman, Richard, e.a.. Herinneringen aan Sonnenburgh- Voorburg. Zonder plaats; 2013; WZH De Sonneruyter; softcover, geniet; ill. in zwart wit; inclusief de dvd; ongepagineerd. Dit boekje is een bundeling van herinneringen aan ruim 40 jaar WZH De Sonneruyter. [33610]

€ 15,00
Staal, Gert.

Staal, Gert.

Bouwheer en -meester. De architectuur van kantoorgebouwen.

Rotterdam; 1987; uitgeverij 010 Publishers; harde kaft met stofomslag; uitgave ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het hoofdkantoor van de NMB Bank, in september 1987; ill. meest in zwart wit; toegevoegd een 24 p. tellende publicatie over het hoofdkantoor van de NMB en enkele originele zwart wit- én kleurenfoto's met een inkijkje in datzelfde hoofdkantoor; 155 p.

Goed exemplaar.

[34384]

€ 13,00
Staehelin, Ernst.

Staehelin, Ernst.

Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.

Basel; 1947; Buchdruckerei Friedrich Reinhardt AG.; softcover; ills. in b&w; register; signed with dedication by the author; invitation, loosely added; 221 pp.

Spine ends with slight waterstaining.

[27978]

€ 14,00
Steenhuis, J.F., e.a..

Steenhuis, J.F., e.a..

Verhandelingen van het geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën; Geologische serie, deel VI, tevens feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van J. Lorié.

's-Gravenhage; 1922; Mouton & Co.; softcover; platen, figuren, tabel; inhoud o.a. "Bijdrage tot de kennis van den geologischen bouw en de geologische geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen (met een tabel)", door J.F. Steenhuis; VII, 210 p.

Enigszins schuingelezen exemplaar, met lichte beschadigingen aan boven- en onderzijde rug. Naam vorige eigenaar op voorplat en titelblad. Hoekjes van de band en sommige pagina's wat omgebogen.

[23949]

€ 38,00
Stift Stams.

Stift Stams.

700 Jahre Stift Stams 1273-1973.

Stams; 1973; Stift Stams; ed. by Stift Stams; ill. in b&w and in colour; cloth, gilt stamped; 232 pp.

[13259]

€ 13,00
Stroeve, J..

Stroeve, J.. "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later". Acquoy; 1989; eigen beheer; ringband-uitgave; ill.; typoscript; 47 aan één zijde bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [33786]

€ 20,00
Struyf, E., et al.

Struyf, E., et al.

Themabelga. Katalogus/ Catalogue. Exposition Mondiale F.I.P. de Philatelie thematique/ F.I.P. Wereldtentoonstelling van thematische filatelie/ F.I.P. World Exhibition of thematic philately/ F.I.P. Weltmotivausstellung. Bruxelles-Brussel 13/21-XII- 1975.

Bruxelles/ Brussel; 1975; M. Ed. Struyf; softcover; ills. in black & white; loose sheet, as issued, with stamp, enclosed; 207 pp.

Some pages a trifle loosening. Occasional underlining with pen.

[35691]

€ 30,00
Studiegroep Homo Terrenus.
Studiegroep Homo Terrenus.
Studiegroep Homo Terrenus.
Studiegroep Homo Terrenus.
Studiegroep Homo Terrenus.
Studiegroep Homo Terrenus.
Studiegroep Homo Terrenus.

Studiegroep Homo Terrenus.

Schetsexcursie Bourgogne. Documentatie Studiegroep Homo Terrenus.

S.l.; 1963; eigen beheer Kring Homo Terrenus D.B.S.G. Stylos; ringband; oblong-formaat; de itineraire van de schetsexcursie 1963 naar Bourgondië van 24 augustus tot 8 september van de Kring Homo Terrenus van het D.B.S.G. Stylos werd uitgegeven op 10 augustus 1963; het werd met de hand getekend en geschreven en vermenigvuldigd in een oplage waarvan zeven Romeins genummerde luxe exemplaren en twintig Arabisch genummerde exemplaren; dit betreft nr. 5, aangeboden aan Prof. J.F. Berghoef, architect; ill. en 1 foto; 41 éénzijdig genummerde pagina's.

Klein vouwtje achterplat, overigens een goed exemplaar.

[31596]

€ 225,00
18643

Technisch Jaarboek Ned. Electrolasch Mij. NV Leiden.

Den Haag; ca. 1940; Foto's en ontwerp G.J. Hamer; ills. in z/w; 1 reproductie pastel in kleur door H.Heyenbrock; dunne kartonnen omslag; met ring gebonden; 16x21 cm.; 104 p.

Zeldzaam! Naam op titelblad in inkt. Enige aantekeningen in tekst in inkt. Restant ingeplakt papier op binnenkant achterkaft.

[18643]

€ 36,00
18998
18998a

Ter herinnering aan de specialisten battery 'Rhenen' 3e Peloton. 30 januari 1958.

Geïllustreerde, dunne kartonnen omslag; 22x32 cm.; a/d binnenzijde is een kleiner formaat stevig papier aan de omslag vastgelijmd; a/d linkerzijde staan 63 handtekeningen in inkt; aan de rechterzijde een z/w foto van 18x24 cm.

Voorzijde omslag vertoont lijmdoordruk van de binnenkant. Hoekjes omslag zijn beschadigd. Aan de binnenzijde zijn twee plakbandjes gebruikt. De foto is onbeschadigd.

[18998]

€ 20,00
Terpstra, Mirjam.

Terpstra, Mirjam.

Door het oog van de loods/ Through the eyes of a pilot. Loodswezen 20 jaar 1988-2008.

No place; 2008; Reijntjes/ Terpstra; hardcover; oblong; photography, in colour, by Mirjam Terpstra; text by Harry Stork; text in English and Dutch; 180 pp.

Foot of spine bumped.

[29000]

€ 19,00