Loading...

Memorial books

Results 145 - 168 of 406

Grimm, Arty, Boeck, Paule de, Hermus, P., e.a.. Jubileumboek ADZ; ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, 1969-1994. Vlissingen; 1994; ADZ; hardcover; ill. in kleur; met recente werken van Arty Grimm; oplage van 300 exemplaren; 55 p. Rug en randen en hoeken van de band verkleurd. [25085]

€ 17,00
Groenewegen, H.IJ..
Groenewegen, H.IJ..

Groenewegen, H.IJ.. De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht. Leiden; 1910; S.C. van Doesburgh; verguld en blindgestempeld linnen; folio; afbeeldingen van de acte der oorspronkelijke remonstrantie, in zwart wit; vignetten; gedrukt op handgeschept papier; ca. 28,5x40 cm.; (20) 57 (2) p. Rechter gedeelte voorplat enigszins beduimeld, overigens in nette staat. [24686]

€ 90,00

Gruppelaar, Frans. De hond van Franek. Amsterdam; 1984/85; Tabula; beperkte oplage van 400; slappe kaft met opgeplakt titelvel; 12x18,5 cm.; 14 p. Ter gelegenheid van de jaarwisseling 1984/85 aangeboden aan vrienden en relaties van: Ar Nederhof, Jeroen Koolbergen. Klein licht vlekje op omslag. [18605]

€ 12,00
Haas, C. de.

Haas, C. de. Zeeslepen onder de driekleur 1945-1980. S.l.; 1982; de Boer Maritiem; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; register van scheepsnamen; 207 p. Goed exemplaar. [33680]

€ 35,00

Haitsma, J. & J. Moerman. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Athletische Vereniging "1923", 16 october 1923- 16 october 1948. Amsterdam; 1948; linnen band; ill. in zwart wit; 180 p. Band met lichte gebruiks- en slijtagespoortjes. Inscriptie vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad. [24439]

€ 14,00

Handboek 1952 van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club. 's-Gravenhage; 1952; zachte kaft; met o.a. adressen, overzicht van hotels van de K.N.A.C.- club, lijst van hulpstations, K.N.A.C. sos-diensten, pont-en veerdiensten-overzicht, etc.; binnenwerk met de nodige advertenties/ reclame-uitingen; 312 p. Bladzijden enigszins verkleurd, overigens een zeer behoorlijk exemplaar. [23217]

€ 24,00
Hannema, Th.J., et al.

Hannema, Th.J., et al.

Herdenkingsalbum der N.V. Gebrs. van Hoeken's Houthandel-Leiden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 1834- 24 augustus- 1934.

Leiden; 1934; Gebrs. van Hoeken's Houthandel; softcover; 14,5 x 22,5 cm.; ill.; 58 p.

Goed exemplaar.

[34452]

€ 70,00

Hansen, Hans, a.o.. 75 Jahre Wyker Dampfschiffs-Reederei G.m.b.H. 1885-1960. Wyk auf Föhr; 1960; Wyker Dampfschiffs-Reederei; cloth without dust jacket; ill. in b&w; 56 pp. Frontcover with small stains, spine a trifle discoloured. [20955]

€ 38,00
Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..
Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..

Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G.. Gedenkschrift van de kroningsfeesten te Middelburg; herinnering aan de dagen van 30 augustus tot 3 september 1898. Z.pl.; 1898; halflinnen; zachte kaft; 20 foto's in zwart wit (lichtdruk); 78 p. (waarbij alleen de tekstpagina's zijn genummerd). Zeldzaam. Rug vernieuwd; voor en achterplat iets rafelig. [23847]

€ 80,00
Hartman, H.J.G..
Hartman, H.J.G..
Hartman, H.J.G..

Hartman, H.J.G..

De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.

Middelburg; 1929; Gedeputeerde Staten van Zeeland; diverse illustraties; goudgestempeld blauw linnen; 247 pp.

Gedenkboek. Fraai exemplaar.

[15744]

€ 160,00

Haspels, G.F. & Rutten, Felix. Ons eigen land, deel 4; Ons Deltaland/ Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen. Z.pl.; 1911; uitgave van "Den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Nederland; fraai gedecoreerde, linnen band (ontwerp Th. Molkenboer); publicatie t.g.v. het 25-jarig bestaan van de A.N.W.B.; talrijke foto's in zwart wit; 66 p. (waarbij alleen de tekstpagina's zijn genummerd) + register. [24190]

€ 15,00

Heijdeman, W.J. (sam.). Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School "Amsterdam" (tevens kweekschool voor machinisten), 1878-1928. Amsterdam; 1928; goudbedrukt linnen; ill. in zwart wit; no. 51 van (?) exemplaren; 115 p. Band met lichte gebruiks- en slijtagespoortjes. [24438]

€ 10,00

Helbers, G.C.. Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie. Z.pl.; 1929; zachte kaft; ill. in zwart wit; kaart van het ambacht Overschie anno 1653; 193 p. Mist de losse alfabetische index. Voorplat vlekkig en verkleuringen. Binnenwerk goed. [27284]

€ 13,00

Hemke, Eveline, Laman, Marion en Florisson, Marie-. Reclame jaarboek 1994. Amsterdam; 1994; Arts Directors Club Nederland; linnen, in cassette; rijkelijk geïllustreerd, in kleur; 342 p. Creatief uitgevoerd exemplaar. Mist bijbehorende videocassette! [20279]

€ 13,00

Herdenking van de 400ste verjaring van Christoffel Plantin's geboorte, 1520-1920. Concert van 16e en 17e eeuwsche a capella muziek Maandag 9 Oogst 1920, om 5 uur 's avonds, ingericht door de Chorale Caecilia onder leiding van den Heer Lodewijk De Vocht. Antwerpen; 1920; n.n.; frontispiece; soft paper cover, wire stitched, with ornamental tape; 28 pp. In Dutch and French. Frontispiece: in fac-simile Encomium Musices etc. Cover foxing and discoloured. [13580]

€ 35,00

Herst, Sonja, Tiesing, Frank, Perrée, Rob & Becht, Frits (red.). Honderd jaar Nederlands stoelontwerp 1895-1995. Breda, Roermond; 1995; de Beyerd, Stichting Cadre; klein boekje in kartonnen doosje, vergezeld van 30 kaarten, waarop opvallende voorbeelden uit de geschiedenis van de stoel, fotografisch vastgelegd; werk van o.a. Gerrit Rietveld, Jan des Bouvrie, B. Ninaber van Eyben, Theo van Doesburg, W.H. Gispen en Piet Zwart. [27217]

€ 18,00
30493
30493a
30493b
30493c

Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten. Amsterdam; 1787; Hendrik Arends. Halflinnen met gemarmerde platten. "Kunstplaaten":, uitslaande houtgravures, "Het bezichtigen van den Westcappelschen Dijk", "Verwelkoming Willem de V. in de vergadering der Heeren Staaten van Zeeland" en "Aankomst van Willem de V. te Middelburg, 18 junij 1786"; XIV, 108 p. Landwehr, Splendid ceremonies 273. [30493]

€ 250,00

Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten. Amsterdam; 1787; Hendrik Arends; zachte, papieren kaft; met "Kunstplaaten", uitslaande houtgravures, "Het bezichtigen van den Westcappelschen Dijk", "Verwelkoming Willem de V. in de vergadering der Heeren Staaten van Zeeland" en "Aankomst van Willem de V. te Middelburg, 18 junij 1786"; XIV, 108 p. Rug beschadigd en gerepareerd met o.a. koord. Band enigszins verkleurd, geschaafd en gerafeld. Binnenwerk met lichte gebruiksspoortjes. [23228]

€ 220,00

Hintzen, J.. De postgeschiedenis van Vlissingen/ I.V. Philatelica, afdeling Vlissingen 1945-1990; jubileumtentoonstelling en viering van de Dag van de Postzegel: 13 oktober 1990. 2 afzonderlijke uitgaafjes. Vlissingen; 1985/ 1990; Philatelica, afdeling Vlissingen; zachte kaft, geniet; oblong-formaat; beide boekjes ca. 21x15 cm.; ill.; 64 en 28 p. In goede staat. [30872]

€ 18,00

Hoek, Rob van. Een rivier in beeld; de Schelderadar, een gezamenlijk project van België en Nederland. Z.p.; 1991; leer met goudopdruk; ill. in kleur en zwart wit; 138 p. 'Een rivier in beeld' werd geschreven t.g.v de officiële opening van de Schelde Radar Keten op 11 juni 1991 door Hare Majesteit Beatrix en Zijne Majesteit Boudewijn. Dit gedenkboek is het oud-exemplaar van C. Boertien, toenmalig Commissaris der Koningin in Zeeland en betreft een luxe-uitgave (in leer). Inclusief enkele bijlagen. [20054]

€ 10,00

Hof, Annie en Jan. De loopbaan van ons leven, deel één. Dwingeloo; 2002; eigen beheer; softcover; typoscript; meer dan 500 afb. van foto's in zwart wit; uitgave n.a.v. het 50-jarig huwelijksjubileum; 364 p. Prima exemplaar. [24141]

€ 17,00

Hofman, J. Van zorg en zegen; de Nederlandsche Christelijke Grafische Bond, zijn ontstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officiëele bescheiden beschreven door den bondsvoorzitter J. Hofman. Amsterdam; 1927; Ned. Chr. Grafische Bond; foto's, w.o. vele portretten, en andere ill.; in linnen; Uitgeg. t.g.v. het 25-jarig bestaan van de bond. [5241]

€ 12,00

Hou' en trouw 1885 - 1905; feestnummer uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereeniging Hou'en Trouw. Amsterdam; 1905; with tipped-in b&w illustrations; or. cover with japanese binding; 95 pp. [15580]

€ 29,00

Houwink, Roel. Herinneringsalbum aan mijn schooljaren op de Zeister schoolvereeniging, 1 september 1934 tot 9 juni 1939. Zonder plaats; 1934-1939; eigen beheer; linnen bandje met touwbinding; ca. 20x15 cm.; album gevuld met herinneringen, verhalen, anekdotes, tekeningen en foto's; inclusief krantenknipsel uit 1996 over de Zeister school. Rug beschadigd, platten ietsjes bobbelig. [31108]

€ 90,00