Loading...

Memorial books

Results 121 - 144 of 406

F.LLI MONTI 1911 - 1981. N.p.; 1981; Grafiche Pietrobon-Fontane; numerous ills. in colour; 2 woven portrets in b&w.; cloth with plastic dustjacket in slipcase; oblong; 24x33 cm.; unpaginated. Ex-libris on endpaper. Slipcase shows traces of wear. Very fine copy. [18141]

€ 99,00

Feestcommissie Sommelsdijk. Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908. Sommelsdijk; 1908; slappe kaft, geniet; portretfoto burgemeester de Graaff, in zwart wit; 12,5x19 cm.; 16 p. + de nodige pagina's met advertenties van de lokale middenstand. Nietjes doorgeroest, rug enigszins beschadigd. Stempeltje vorige eigenaar en van de feestcommissie op het voorplat. [24200]

€ 45,00

Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829. Amsterdam; 1830; de Gebroeders Diederichs; slappe kaft; frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats; 31 p. Zeldzaam! [25793]

€ 90,00

Fleischer, F.C., Elias, Ph. e.a. (red.). In Zilverkrans, gedenkboek; uitgegeven t.g.v. het vijfentwintig jarig bestaan van het Groene Kruis. Utrecht; 1925; Centraal bureau der Algemeene Nederlandsche Vereeniging 'het Groene Kruis'; softcover; afb. in zwart wit; 124 p. + afb. Toegevoegd is een franstalige brochure 'La croix verte en Hollande'. Hier en daar onderstrepingen in inkt. Eerste bladzijden hier en daar wat roestvlekkig. [19930]

€ 19,00

Florisson, Marie-Lou (red.). Reclame Jaarboek 1999. Amsterdam; 1999; Arts Directors Club Nederland; hardcover; ill. in kleur; 481 p. Fraai, rijkelijk geïllustreerd jaarboek. [20280]

€ 24,00

Florisson, Marie-Lou (red.). Reclame Jaarboek 1997. Amsterdam; 1997; Art Directors Club; hardcover; ill., voornamelijk in kleur; (46), 344 p. [20281]

€ 20,00

Florisson, Marie-Lou (red.). Reclame Jaarboek 1996. Amsterdam; 1996; Arts Directors Club Nederland; linnen met stofomslag; talrijke ill., voornamelijk in kleur; 300 p. Met o.a. juryrapporten, bekroningen, vermeldingen, uitslagen en de ADCN-ledenlijst. Stofomslag met lichte kreuk onderzijde. [20278]

€ 10,00

Fraser, Douglas, Hibbard, Howard & Lewine, Milton J. (ed.). Essays in the history of architecture presented to Rudolf Wittkower. London; 1969; Phaidon Press; cloth with dust jacket; ills. in b&w; VIII, 381 pp. Dust jacket with a few (mended) tears and creases. [22294]

€ 10,00

Frieswijk, Joh., Huizinga, J.J., Jansma, L.G. & Kuiper, Y.B. (red.). Skiednis fan Fryslân 1750-1995. Amsterdam/ Meppel; 1998; Boom; goudbedrukt linnen met stofomslag; ill. in kleur en zwart wit; register van plaats- en persoonsnamen; Friestalige uitgave; 368 p. Mooi exemplaar. [27785]

€ 10,00

Fryske hinnen; hânlieding by it hâlden, fokken en tentoanstellen. Ljouwert; 1992; Fryske Akademy; ed. by B. Oosterhaven; ills. in b&w and in colour; hardcover; 172 pp. On the occasion of the 70th anniversary of De Fryske Hinneklub. [14849]

€ 14,00

García, Eduardo (ed.). Juliana, La Constructora. Cien años/ One hundred years. Gijón; 2000; Empresa Nacionál Bazán; cloth with dust jacket; 4o; ills. in colour and b&w; no. 1,266 of 2,000 numbered copies; text in Spanish and English; 141 pp. Dust jacket with a few small tears, otherwise a fine copy. [28315]

€ 60,00

Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging. N.pl.; 1945; halflinnen; 81 p. Naam vorige eigenaar, in pen, op voorste schutblad. Linnen rug met wat kleine hapjes. [22728]

€ 24,00

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Anderhalve-Eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. 1769 -1919. Middelburg; 1919; J.C. & W. Altorffer; 23 ills. in b&w.; softcover; 23x29 cm.; 115 pp. Cover foxed. [18674]

€ 11,00

Gedenkboek van 'Hou en Trouw'. Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan der vereeniging; 1925; ills. in z/w.; goud/blindgestempelde band; 23x28,5 cm.; 253 p. Mooi exemplaar. Incl. 3 bijlagen. [18281]

€ 14,00
16073

Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart 1914 - 1924. Amsterdam; 1924; b&w illustrations; original decorated cloth; 134 pp. Edges of cover slightly bumped. [16073]

€ 50,00

Geelkerken, J.G. van. Een kwart-eeuw bekrachtigd; gedachtenispreek na 25-jarige ambtsbediening, op 9 februari 1936. Met een portret, enkele citaten, een naschrift en een lijst van geschriften. Amsterdam; z.j. (ca. 1936); Boekhandel W. ten Have; zachte kaft, geniet; portret in zwart wit van J.G. van Geelkerken; 30 (2) p. Krantenknipsel aan de binnenkant van de omslag, stempeltje op voorplat en titelblad deels weggewist. [25629]

€ 19,00

Geerts, G.A.. Eresaluut aan een vergeten leger; 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van "Bronbeek". Amsterdam; 2003; de Bataafsche Leeuw; softcover; ill., voornamelijk in zwart wit; 280 p. Gedenkboek, waarin de bewoners centraal staan. Goed exemplaar. [23107]

€ 11,00

Gelder, J.G. van en Gudlaugsson, S.J. (red.). Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek 1947. 's-Gravenhage; 1947; D.A. Daamen; halflinnen; ill. in zwart wit; 260 p. Goed exemplaar. [24136]

€ 10,00

Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932; gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs samengesteld door de Commissie tot redactie. Amsterdam; 1932; Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger); forew. by P. Scholten; introd. by H. van der Byll; ill., tables, graphic; cloth, gilt stamped; XVIII, 690 pp. [13109]

€ 16,00

Geschiedkundig Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam, 1767-1917. Amsterdam; z.j. (ca. 1917); N.V. de Erven H. van Munster; goudbedrukt linnen; ill., uitgevoerd in foto-gravure, koperdiepdruk en foto-chemie, in zwart wit; 75 p. Zeldzaam! Band enigszins verkleurd. [23146]

€ 54,00

Geuze, M.A.. Zichtbaar verleden. 20 jaar Streekmuseum De Meestoof Tholen en Sint Philipsland. Goes/ Sint Annaland; 1995; de Koperen Tuin/ Streekmuseum De Meestoof; zachte kaft; ill. in zwart wit; 64 p. [29874]

€ 14,00

Gosker, D. (sam.). Apeldoorn. Z.pl.; 1934; zachte kaft; uitgave van de gemeente Apeldoorn, als aandenken aan de scheidende burgemeester, Mr. W. Roosmale Nepveu; typografische verzorging door de Nieuwe Apeldoornsche Courant; 22x29 cm.; afb. in zwart wit; bandtekening en motieftekeningen door P. Bonk; (4) 92 p. Band een ietsje verkleurd en lichte gebruikssporen. Rug aan de onderzijde beschadigd. Titelblad met klein scheurtje. [23195]

€ 11,00

Graf von Schwerin. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch), 1928. Wendisch-Wilmersdorf; 1928; Thyrow; hardcover; sewn binding; figures, tables and plates, in b&w; XV, 446 pp. [26606]

€ 11,00

Graf von Schwerin. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch, nr. 42), 1930. Wendisch-Wilmersdorf; 1930; Thyrow; hardcover; sewn binding; figures, tables and plates, in b&w; XXVI, 512 pp. Leaves a trifle dampstained. [26607]

€ 11,00