Loading...

Friesland

Results 1 - 13 of 13

Andreae, A.J., Colmjon, G., Hansma, D., e.a.. Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuwarden; 1877; Hugo Suringar; linnen; ill. in zwart wit; 10,5x15 cm.; (9) 346 p. Klein formaat gids, met register. Omslag, rug, en binnenkant omslag met kleine reparaties. Rug gerepareerd. Voorplat met wat vage vlekjes en lichte plooien. Binnenwerk hier en daar roestvlekkig, naam in inkt op voorste schutblad en enkele aantekeningen, eveneens in inkt, op p. 47. [20495]

€ 34,00

Cramer, A.C.. Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden. Amsterdam; 1837; Johannes Müller; later cloth; with an engraved portrait of Menno Simons/ frontispiece; (5) 205 pp. Uncut copy. Occasionally foxed and waterstained. Rare! [20130]

€ 39,00

Eekhoff, W.. Beknopte aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Vriesland; bevattende een overzigt van den algemeenen en bijzonderen toestand van dat gewest. Leeuwarden; 1840; W. Eekhoff; originele kartonnen band; X, 192 p. Los in de band. Rug gerepareerd in linnen. [16715]

€ 50,00

Friesche Volksalmanak voor het jaar 1891. Leeuwarden; 1890; A. Meijer, Firma H. Kuipers en J.G. Wester; met zw/wit afbeelding van 'Groot Heerema bij Zweins', 1 litho en 1 uitvouwbaar kaartje; papieren omslag; 17x11 cm; 198 p. Rug gedeeltelijk vernieuwd. [17185]

€ 12,00

Friesche Volksalmanak voor het jaar 1893. Leeuwarden; 1892; Meijer & Schaafsma; met 1 kleurenlitho; papieren omslag; 17x11 cm; 172 p. Met 1 kleurenlitho van 'Sijthiema State te Hallum in 1713'. Omslag gedeeltelijk vernieuwd. [17184]

€ 12,00

Gerdes, E. and Zylstra, R. Jr.. Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr. Leawerd; 1877; H.Bokma; slappe kaft; 12,5x19 cm.; 95 p. Omslag gerestaureerd met plakband, roestvlekkig. Naam en datum in inkt op titelpagina. [18495]

€ 15,00

Hof, J.J.. Friesche dialectgeographie. Deel III. Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek. 's-Gravenhage; 1933; Martinus Nijhoff; 68 kaarten in zw/w.; goud en blindgestempeld linnen, harde kaft; 277 p. Band vertoont lichte slijtage aan hoekjes en rug. Naam en datum in inkt op schutblad. P. licht roestvlekkig in de marge. [18497]

€ 14,00

Loopstra, J.J.. De assibilatie in de Oudfriese oorkonden. Haarlem; 1935; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; softcover; academisch proefschrift; XIII, 148 p. Rug verkleurd. [20879]

€ 10,00

Oosterwijk, T.H.. Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen. Ooststellingwerf; 1977; Culturele Raad; tables, fig., plans, ill.; paper cover, ill.; 175 pp. Frontcover with fold. [15343]

€ 10,00

Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden. Leeuwarden; 1967; enkele foto-ills. in z/w; slappe kaft; 15,5 x 23 cm.; 152 p. Omslag licht verkleurd met kleine slijtage aan hoekjes van de rug. Schutbladen roestvlekkig. Diverse bijlagen achterin. [20467]

€ 20,00
Sjoerds, Foeke.

Sjoerds, Foeke.

Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V    

Leeuwarden; 1768-1771; Pieter Koumans; halfleather, spines with raised bands and gilt stamped.

Covers with signs of wear. Portrait of author is lacking. For the rest a complete, intact set.

[14537]

€ 150,00

Visscher, R.. Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; linnen zonder stofomslag; met 3 uitslaande kaarten/ plattegrond en 25 afbeeldingen; (4) 241 pp. Met alfabetisch naam-en zaakregister. Pagina's enigszins verkleurd, enkele bladzijden er terug ingezet. Omslag beduimeld, rug met beschadiging. [20479]

€ 25,00

Wielinga, R.J.. Tuinhuizen in Friesland. Z.pl.; z.j. (ca. 1985); stichting "Moderne Architectuur Friesland"; softcover; ill. in zwart wit; oplage 800 exemplaren; 76 p. Voorplat iets roestvlekkig. [21853]

€ 13,00