Loading...

Friesland

Results 1 - 17 of 17

Andreae, A.J., Colmjon, G., Hansma, D., e.a.. Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuwarden; 1877; Hugo Suringar; linnen; ill. in zwart wit; 10,5x15 cm.; (9) 346 p. Klein formaat gids, met register. Omslag, rug, en binnenkant omslag met kleine reparaties. Rug gerepareerd. Voorplat met wat vage vlekjes en lichte plooien. Binnenwerk hier en daar roestvlekkig, naam in inkt op voorste schutblad en enkele aantekeningen, eveneens in inkt, op p. 47. [20495]

€ 34,00

Cramer, A.C.. Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden. Amsterdam; 1837; Johannes Müller; later cloth; with an engraved portrait of Menno Simons/ frontispiece; (5) 205 pp. Uncut copy. Occasionally foxed and waterstained. Rare! [20130]

€ 39,00

Eekhoff, W.. Beknopte aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Vriesland; bevattende een overzigt van den algemeenen en bijzonderen toestand van dat gewest. Leeuwarden; 1840; W. Eekhoff; originele kartonnen band; X, 192 p. Los in de band. Rug gerepareerd in linnen. [16715]

€ 50,00

Friesche Volksalmanak voor het jaar 1891. Leeuwarden; 1890; A. Meijer, Firma H. Kuipers en J.G. Wester; met zw/wit afbeelding van 'Groot Heerema bij Zweins', 1 litho en 1 uitvouwbaar kaartje; papieren omslag; 17x11 cm; 198 p. Rug gedeeltelijk vernieuwd. [17185]

€ 12,00

Friesche Volksalmanak voor het jaar 1893. Leeuwarden; 1892; Meijer & Schaafsma; met 1 kleurenlitho; papieren omslag; 17x11 cm; 172 p. Met 1 kleurenlitho van 'Sijthiema State te Hallum in 1713'. Omslag gedeeltelijk vernieuwd. [17184]

€ 12,00

Gerdes, E. and Zylstra, R. Jr.. Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr. Leawerd; 1877; H.Bokma; slappe kaft; 12,5x19 cm.; 95 p. Omslag gerestaureerd met plakband, roestvlekkig. Naam en datum in inkt op titelpagina. [18495]

€ 15,00

Groenhof, G. (red.). "Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak". Historie en interviews.

Leeuwarden; 1994; Stichting 300 jaar scheepstimmerwerf "de Hoop"; softcover met flappen; ill.; 232 p.

Fraai exemplaar.

[31363]

€ 22,00

Hof, J.J.. Friesche dialectgeographie. Deel III. Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek. 's-Gravenhage; 1933; Martinus Nijhoff; 68 kaarten in zw/w.; goud en blindgestempeld linnen, harde kaft; 277 p. Band vertoont lichte slijtage aan hoekjes en rug. Naam en datum in inkt op schutblad. P. licht roestvlekkig in de marge. [18497]

€ 14,00

Japicx, Gysbert. Gysbert Japicx wirken. Bolsward; 1936; A.J. Osinga; ed. by J.H. Brouwer, J. Haantjes and P. Sipma, under the authority of the Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en tasalkunde; portrait; cloth, gilt stamped; VIII, 407 pp. A few little stains at the edge. At the top of the spine slight traces of wear. Stain on front cover. [12635]

€ 13,00

Landreben, Arnoldus. Schrift-maatige verklaaring van Paulus brief aan de Philippensen.

Deventer; 1746; Gerrit Steynfort. Eerste druk. Titelblad gedrukt in rood en zwart met gravure van J. Goeree. Later halfleer met gemarmerde platten; (22), 628, (8) p.

Arnoldus Landreben was geboren te Steinfurt, overleden te Franeker 1 Dec. 1721, werd 28 Aug. 1677 als theol. student te Franeker ingeschreven en was predikant te Woudsend (1679-81), Roordahuizum (1681-85), Dronrijp (1685-96) en te Franeker (1696-1721).

[31335]

€ 225,00

Loopstra, J.J.. De assibilatie in de Oudfriese oorkonden. Haarlem; 1935; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; softcover; academisch proefschrift; XIII, 148 p. Rug verkleurd. [20879]

€ 10,00

Oosterwijk, T.H.. Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen. Ooststellingwerf; 1977; Culturele Raad; tables, fig., plans, ill.; paper cover, ill.; 175 pp. Frontcover with fold. [15343]

€ 10,00

Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden. Leeuwarden; 1967; enkele foto-ills. in z/w; slappe kaft; 15,5 x 23 cm.; 152 p. Omslag licht verkleurd met kleine slijtage aan hoekjes van de rug. Schutbladen roestvlekkig. Diverse bijlagen achterin. [20467]

€ 20,00

Salut au Monde. I: Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu. / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute. II: Het Friese landschap: eerste indrukken en herinneringen. / Die friesische Landschaft: erste Eindrücke und Erinnerungen. Leeuwarden; 1995; Fries Museum; text in Dutch and German; numerous ills. in colour; two vols. halfcloth in slipcase; oblong; 17,5x25 cm.; 176, 144 pp. Slipcase shows slight traces of wear. [20119]

€ 22,00

Sjoerds, Foeke. Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V Leeuwarden; 1768-1771; Pieter Koumans; halfleather, spines with raised bands and gilt stamped. Covers with signs of wear. Portrait of author is lacking. For the rest a complete, intact set. [14537]

€ 375,00

Visscher, R.. Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; linnen zonder stofomslag; met 3 uitslaande kaarten/ plattegrond en 25 afbeeldingen; (4) 241 pp. Met alfabetisch naam-en zaakregister. Pagina's enigszins verkleurd, enkele bladzijden er terug ingezet. Omslag beduimeld, rug met beschadiging. [20479]

€ 25,00

Wielinga, R.J.. Tuinhuizen in Friesland. Z.pl.; z.j. (ca. 1985); stichting "Moderne Architectuur Friesland"; softcover; ill. in zwart wit; oplage 800 exemplaren; 76 p. Voorplat iets roestvlekkig. [21853]

€ 13,00