Loading...

Philosophy

Results 1 - 24 of 111
Adler, Max

Adler, Max

Das soziologische in Kants Erkenntniskritik; ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus.

Wien; 1924; V. der Wiener Volksbuchhandlung; halfcloth, marbled; XVI, 478 pp. Gothic type. Library-stamps. New cover around the original limp one. [8420]

€ 30,00
8734

Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, II: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philosophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, der 'Wiener Kreis' und die analytische Philosophie; die deontische Logik und ihre Bedeutung für Ethik und Recht; die Bedeutung der Synthese im integrativen Denken under Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik und die Philosophie der Technik; die Zeit; die Natur des Menschen und das Problem des Friedens. Wien; 1968; Universität Wien, Herder; XVI, 688 pp. [8734]

€ 30,00
8732

Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, IV: Ethik und Wertphilosophie; Ästhetik und Kunstphilosophie; Naturphilosophie; Kulturphilosophie; Geschichtsphilosophie. Wien; 1969; Universität Wien, Herder; hrsg. von L. Gabriel; XVI, 608 pp. [8732]

€ 30,00
8733

Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung. Wien; 1979; Universität Wien, Herder; hrsg. von L. Gabriel; XVI, 676 pp. [8733]

€ 30,00

Antonii Mureti, M.. Scripta selecta. Heidelbergae; 1809; Sumtibus Mohrii et Zimmerii; halfleather with marbled boards; XXXIV, 616 pp. Cover with signs of use, occasionally some (small) stains inside. [20532]

€ 69,00

Apulée (Lucius Apuleius). L'Ane d'or (vol. I and II). Paris; n.d. (ca. 1948); L'enseigne du pot cassé; softcover with paper wrappers; with illustrations by Gio Colucci; no. 2008 of 2500 copies; translated from the Latin by J.A. Maury; 249 and 281 pp. Edges occasionally foxed, wrappers discoloured with slight damage. Some pages uncut. [21380]

€ 28,00

Aspecten van de tijd; een bundel wijsgerige studies. Assen; 1950; Van Gorcum & Comp.; cloth, gilt stamped; 312 pp. [15017]

€ 19,00

Baena, Herzog von. Vom Begriff des Glücks in Spanien und in der Schweiz. Den Haag; 1956; L.J.C. Boucher; cardboard; pocket size; 23 pp. Cover with a trifle discolouration. [31541]

€ 14,00

Bakker, R.. Het wijsgerig en psychologisch denken van Carl Gustav Carus in het licht van zijn Godsbeschouwing/ The philosophical and psychological doctrines of Carl Gustav Carus in view of his conception op God. Utrecht; 1954; drukkerij Vesta; softcover; academisch proefschrift; met de lijst van stellingen; 177 p. Band met wat lichte gebruikssporen. Rug verkleurd en wat kleine vochtvlekjes. [30587]

€ 19,00
Bataille, Georges.

Bataille, Georges.

Somme athéologique. I: L'expérience intérieure. Édition revue et corrigée, suivie de méthode de méditation et de post-scriptum 1953.

Paris; 1954; Gallimard; softcover with wrapper; 12x19 cm.; 258 p.

A trifle discoloured.

[34468]

€ 70,00

Beversluis, M.. Geest en Leven; spiritualistisch tijdschrift. 37e Jaargang 1935. Schiedam; 1935; gebonden in een halflinnen band met gemarmerde platten; 8vo; 288 p. Naam op titelblad en etiketje op de rug. [28214]

€ 14,00

Bode, W.. De leer van Tolstoi; gedachten, verzameld uit zijne werken. Doesburg; z.j. (ca. 1900); H. Germs FHzn.; cloth; III, 167, V pp. Cover discoloured, some wear along extremities. Leaves browned. [20907]

€ 25,00

Bolland, G.J.P.J.. Hegel's kleine Logik nebst dem Kapitel über Raum, Zeit und Bewegnung nach dem Texte der Encyklopädie in der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke für das akademische Studium mit einem Kommentar herausgegeben. Erster Band. Text. Leiden; 1899; A.H. Adriani; halfcloth; 8vo; 345 pp. Cover renewed. Final pages with slight wrinkle. [32189]

€ 60,00

Brederode, Désanne van (sam.). Mijn denken is een hartstocht; een bloemlezing uit de filosofie van de negentiende eeuw. Amsterdam/ Antwerpen; 2002; uitgeverij Contact; hardcover, ingenaaid; 557 p. Met register. Naam vorige eigenaar op de binnenkant van de band en op het titelblad. [25860]

€ 10,00

Büchner, Ludwig. De mensch en zijn plaats in de natuur, in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? wie zijn wij? waar gaan wij heen? Rotterdam; z.j. (ca. 1900); D. Bolle; linnen; 3e druk; vertaald uit het Hoogduitsch; VIII, 354 p. Omslag en rug enigszins verkleurd. Rug met lichte beschadiging, achterplat met kras. Pag. hier en daar met enkele aantekeningen en markeringen in potlood. [21123]

€ 10,00
Burmanno, Casparo (Kaspar Burman).
Burmanno, Casparo (Kaspar Burman).

Burmanno, Casparo (Kaspar Burman). Traiectum eruditum, virorum doctrina inlustrium, qui in urbe trajecto, et regione trajectensi nati sunt, sive ibih habitarunt, vitas, fata et scripta exhibens. Rhenum; 1738; Jurianum A Paddenburg. Titlepage with vignet printed in red and black. Vellum; (32), 469, (13) pp. Vellum binding spotted but in good condition; small stamp on titlepage; inside in very good condition. [34107]

€ 195,00

Bussy, I.J. de. Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen. Naar manuscripten bewerkt door Dr. J. Maarse. Amsterdam; 1947; uitgeverij J.H. de Bussy; harde kaft met goudopdruk; frontispice met portretfoto van I.J. de Bussy; XVIII, 547 p. Rug en randen van de band verkleurd. [31598]

€ 18,00

Castéra, Constantin (ed.). L'eloge de la folie par Didier Erasme de Rotterdam. La collection lumen animi. Paris; 1930; Lumen Animi; cardboard; ills. by Hans Holbein; text in French; no. 453 of a total of 3,200 numbered copies; 226 pp. Uncut copy. Bookblock a trifle loosened. [29877]

€ 24,00
Cicero.

Cicero. De goden. Amsterdam; 1993; Athenaeum-Polak & Van Gennep; harde kaft met stofomslag; vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink; inleiding van J. den Boeft; register; 176 p. Keurig exemplaar. [34034]

€ 20,00

Citroen, Paul.. Introvertissimento. 's-Gravenhage; 1956; L.J.C. Boucher; softcover with wrapper; signed with dedication, in pencil, by Paul Citroen; text in German; 206 pp. Wrapper slightly thumbed and a few chips and tears. [24886]

€ 20,00

Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der. Verhandelingen, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot nut van' t Algemeen. IX Deel. Amsterdam; 1802; Bataafsche Maatschappij; Corn. de Vries, Hend. van Munster en Johannes van der Hey; Inhoud: 1; 'Aanwijzing van de middelen, om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten'. 2; Betoog van het schadelijke der vooröordelen, omtrent het horoscooptrekken en planeetleezen, benevens betoog; dat noch comeeten, noch planeeten, op de lotgevallen der menschen, eenigen onmiddelijken invloed hebben'. 3; 'Over de beste middelen tot verbetering van het Nationaal Nederlandsch Gezang'. halfcloth / cardboard; 13x21 cm.; 208, 240, 54 p. Zeldzaam!! Naam op schutblad. Schutbladen roestvlekkig. Omslag versleten en beschadigd. Tekstblok in goede staat. [18415]

€ 190,00

Clark, David Alexander. Visions of development; a study of human values. Cheltenham/ Northampton; 2002; Edward Elgar; cloth with dust jacket; fig.; XII, 282 pp. With bibliography and index. The book aims to identify and clarify academic concepts of development, to consider how poor people themselves perceive 'development' and confronts abstract concepts of development with the views of ordinary people. Some leaves with dog ears. "Used" copy, with underlining and marking in felt-tip pen. [21233]

€ 40,00

Dijk, J.B. van. Lamennais. Een Levensbeeld door J.B. van Dijk. Leiden; 1911; Futura; half cloth marbled boards; 16,5x24 cm.; VI, 245 pp. Traces of wear at spine, corners and edges of cover. Endpapers browned. Stamp on endpaper and titlepage. Number in ink on titlepage. Remaines of underline on titlepage. [19082]

€ 69,00

Dougherty, Jude P.. The logic of religion. Washington, D.C.; 2003; the Catholic University of America Press; softcover; 178 pp. 'The logic of religion' presents an examination of the nature of religion from a philosophical perspective. With bibliographical references and index. [20565]

€ 24,00