Loading...

Bibliofiele edities

Resultaten 25 - 48 van 291

Bergsoe, W.. Le Prince noir. Copenhagen; 1954; Landskrona Tryckeri Aktiebolag; in Dutch, transl. from the Danish by Vita Weidema Pedersen; parchment, decoration black stamped; 70 pp. Nr. 7 of 200 numbered copies. [13015]

€ 43,00

Bernlef, J.. Voor eigen rekening; zestien kwatrijnen. Landgraaf; 1992; uitgeverij Herik; gekartonneerd; klein 8vo; tekeningen door Geert Setola; Zwarte Reeks nr. 15; nr. 192 van 225 genummerde exemplaren; gesigneerd door J. Bernlef; gezet uit de Helvetica en de Times; 16 p. [29086]

€ 20,00

Beversluis, Martien. De tuin in het midden; een spel der seizoenen naar Noordse mythen. Z.pl.; z.j.; gekartonneerd; bandontwerp door Jo Jobse; no. 122 van 125 genummerde exemplaren; 74 p. [29140]

€ 18,00
Biesheuvel, J. M.A..
Biesheuvel, J. M.A..

Biesheuvel, J. M.A.. Reis door mijn kamer. Amsterdam; 1984; Meulenhoff; harde kaft met stofomslag; gesigneerd door M. Biesheuvel; inclusief krantenknipsel; 197 p. Naam vorige eigenaar op blanco schutblad. Overigens een goed exemplaar. [33719]

€ 40,00

Blake, John. F-I-E-L-D. A work of two parts for one room. Krakow; n.d. (ca. 1982); Galeria Potocka/ Muzeum Sztuki Aktualnej; 2 folding sheets in matching portfolio; + loose sheet of paper, numbered (128/ 140) & signed by John Blake, in pencil, and stamp of the Galeria Potocka and Muzeum Sztuki; + card of the art project. Portfolio with slight fold lower left corner. [27136]

€ 40,00

Blaman, Anna.. Tien gedichten. Z.p.; 1990; Exponent; softcover; verschenen in een oplage van 195 exemplaren; n.p. Tekst is gezet uit de Times New Roman en door Menno Wielinga op de handpers afgedrukt. Gedichten gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinders. [19276]

€ 12,00

Blaman, Anna.. Ik droomde dat ik met haar in een duinpan lag. n.p.; 1991; Stichting Arent van Santhorst; paper cover; [8] pp. First ed. Nr. 100 of 150 numbered copies. [14892]

€ 18,00
Bloem, Jacques.

Bloem, Jacques. Jacques Bloem. Nieuwjaarswens/ Gedicht. Woubrugge; 2015; Avalon Pers; cahiersteek; Nieuwjaarswens/ en het gedicht "Dapperstraat", in het Engels vertaald door James Brockway; gezet uit de Lutetia en gedrukt op Zerkall. Goed exemplaar. [32999]

€ 15,00

Boccaccio, Giovanni. De Decamerone. 's-Gravenhage; 1924; J. Philip Kruseman; vergulde perkamenten band; kopsnede verguld; naar de oorspronkelijke Italiaanse uitgave, bewerkt door W. Walch-Mensink; inleiding van J.L. Walch; illustraties, in kleur, en omslagtekening van G. Schmedes;no. 13 van 50 genummerde exemplaren, gedrukt op geschept papier van van Gelder; 301 p. Vlek aan de bovenzijde van het voorplat en randje van het achterplat. Binnenwerk goed. [30658]

€ 250,00
Bodenheim, Nelly.
Bodenheim, Nelly.

Bodenheim, Nelly. Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw). Amsterdam; 1928; uitgeversbedrijf "De Spieghel"; gekartonneerd; oblong; bijeengezocht en geïllustreerd door Nelly Bodenheim; no. 291 van 500 genummerde exemplaren op Haesbeek de luxe; 32 p. Enkele vlekjes op het achterplat. Hoekjes van de band en onderzijde rug ietsjes beschadigd. [32245]

€ 50,00

Bomans, Godfried. Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade. Woubrugge; 2013; Avalon Pers; cahiersteek; deze uitgave is vooral bestemd voor de deelnemers aan het diner in Den Haag op de honderdste geboortedag van Godfried Bomans, 2 maart 2013, dat volgde op de onthulling van een plaque op de locatie van het geboortehuis van de schrijver aan de Bierkade 2a; de tekst is gezet uit de Spectrum en gedrukt in een oplage van 130 exemplaren; (7) p. [29027]

€ 50,00
Bomans, Godfried.

Bomans, Godfried.

Aphorisms.

S.l.; 2003; Godfried Bomans Genootschap; softcover, stapled; chosen and translated by Gerd de Ley and David Potter; text in English; printed in a limited edition of 325 copies; 11 pp.

Fine copy.

[34326]

€ 15,00
Bomans, Godfried.

Bomans, Godfried.

Bill Clifford. Komische opera in twee bedrijven. Libretto Godfried Bomans.

S.l.; 2002; Godfried Bomans Genootschap; softcover, geniet; ill.; gedrukt in een oplage van 275 exemplaren; 33 p.

Goed exemplaar.

[34329]

€ 12,00

Boogaard, Jac van den. Appie Drielsma, plastisch versus constructief. Maastricht; 1994; stichting Appie Drielsma; linnen, harde kaft, in cassette; afb. in kleur en zwart wit; nr. 360 van 500 genummerde en gesigneerde exemplaren; 144 p. Biografie en retrospectief overzicht van de kunst van beeldhouwer Appie Drielsma. [28900]

€ 12,00

Boot, W.J.J.. De Zierikzeese Stoomvaart; een studie naar de bronnen van het openbaar vervoer op Schouwen-Duiveland. Zierikzee; 1985; De Slavenkas; harde kaft met stofomslag; 8vo; ill.; genummerd exemplaar (no. 2 van 100 genummerde exemplaren); gesigneerd; 111 p. Dit betreft één van de 100 luxe-exemplaren (totale oplage 750 stuks). Inclusief bijlage "Afvaartlijst der stoom-booten 1884", in facsimile. [29904]

€ 20,00

Borges, Jorge Luis & Pol, Barber van de. El remordimiento/ De wroeging. Woubrugge; zonder jaar; Avalon Pers; cahiersteek; 12mo; in een oplage van 29 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers; (2) p. Gedicht van Borges met vertaling van van der Pol op de tegenliggende pagina. Stukje draad van de binding laat los. [29029]

€ 25,00

Boudewyns, Katherina. Het prieelken der gheestelyker wellusten. Antwerpen; 1927; de Sikkel; softcover; no. 110 van in totaal 380 genummerde exemplaren; inleiding door Hermance van Belle; 172 p. Enkele kleine vochtvlekjes en lichte slijtagesporen langs hoeken en randen van de band. Naam vorige eigenaar op franse titelpagina. [27979]

€ 11,00
Boutens, P.C.
Boutens, P.C.
Boutens, P.C.

Boutens, P.C. Carmina. Amsterdam; z.j.; P.N. van Kampen & Zoon; (1912). Snede aan bovenzijde verguld. Perkament, goudgestempeld; 196 p. 1e druk. Fraai exemplaar. [4313]

€ 80,00
Braak, A.N. ter.

Braak, A.N. ter. Cirkelgang. Tien poëziekaarten. S.l.; s.a. Lunapers; 9 van de 10 losse poëziekaarten in bijhorend mapje; no. VII van 60 genummerde exemplaren (dit Romeins genummerde betreft een auteursexemplaar, niet in de handel verschenen). Eén poëziekaart ontbreekt. [34204]

€ 10,00
Braat, L.P.J..
Braat, L.P.J..
Braat, L.P.J..
Braat, L.P.J..

Braat, L.P.J.. Droomboek voor grote kinderen, bestaand uit zeven plus twee dromen gevolgd door enige vreemde verhalen. Arnhem; 1932; Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande N.V.; gekartonneerd met titeletiket; groot 4o; met 9 houtsneden door M. Braat-Rolvink; gedrukt in een oplage van 100 exemplaren; gesigneerd door Leendert Pieter Braat; inclusief de losse aankondiging bij het verschijnen van het boek; 59 p. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, klein inktspoor op het voorplat. [30461]

€ 150,00

Brand, Jan & Dijk- Ladage, Marijke van. '63-'74 Geurt. Brummen; 1975; Brummense uitgeverij van luxe werkjes; linnen; ill. in zwart wit; verschenen in een oplage van 250 exemplaren; 43 (5) p. Over de kunstenaar Geurt van Dijk. [27696]

€ 10,00
Brandt Corstius, J.C. & Hoekstra, Han G. (red.).
Brandt Corstius, J.C. & Hoekstra, Han G. (red.).

Brandt Corstius, J.C. & Hoekstra, Han G. (red.). De muze vertelt. Een bundel verhalende poëzie. S.l.; 1958; softcover; uitgave voor de jeugd van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels ter gelegenheid van de Boekenweek 1958; gesigneerd door meerdere auteurs, o.a. Ed. Hoornik, Adriaan Morriën, Bert Schierbeek, Willem van Maanen, Henriëtte van Eyk, C.J. Kelk, A. Viruly, Claire Lennart, Alfred Kossmann, e.a.; 79 p. Band iets verkleurd en lichte vochtscahde aan de onderzijde van het voorplat. [34206]

€ 70,00

Brattinga, Pieter.

Veertien houtsnedes door Carel Visser. Een tentoonstelling in de Print Gallery.

Amsterdam; 1973; Form Mediation, International; softcover; oblong; ill.; no. 82 van 500 genummerde exemplaren, op naam gesteld; ongepagineerd.

Licht roest op de platten.

[34435]

€ 60,00
Breen, Leo van.
Breen, Leo van.

Breen, Leo van. De Stroomlijn. Gedichten door Leo van Breen. S.l.; s.a. (ca. 1930); zachte kaft, geniet; gesigneerd door Leo van Breen; 16 p. Zonder titelblad (?). Bandje verkleurd, pagina's roestvlekkig. Ruggetje aan boven- en onderzijde ingescheurd. [33785]

€ 25,00