Loading...

Bibliophile editions

Results 25 - 48 of 263
Blaman, Anna..
Blaman, Anna..

Blaman, Anna..

Tien gedichten.

Z.p.; 1990; Exponent; softcover; verschenen in een oplage van 195 exemplaren; n.p.

Tekst is gezet uit de Times New Roman en door Menno Wielinga op de handpers afgedrukt. Gedichten gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinders.

[19276]

€ 12,00
Bloem, Jacques.

Bloem, Jacques. Jacques Bloem. Nieuwjaarswens/ Gedicht. Woubrugge; 2015; Avalon Pers; cahiersteek; Nieuwjaarswens/ en het gedicht "Dapperstraat", in het Engels vertaald door James Brockway; gezet uit de Lutetia en gedrukt op Zerkall. Goed exemplaar. [32999]

€ 15,00
Blom, Onno.

Blom, Onno.

Biografisch alfabet.

Woubrugge; 2012; Avalon Pers; gekartonneerd met omslag; 8vo; gezet uit de Hollandsche mediaeval sier-initialen en de Dante en gedrukt op Velata avorio; no. 70 van 120 genummerde exemplaren; geen pagina-aanduiding.

Keurig exemplaar.

[28629]

€ 25,00
Boccaccio, Giovanni.
Boccaccio, Giovanni.
Boccaccio, Giovanni.

Boccaccio, Giovanni.

De Decamerone.

's-Gravenhage; 1924; J. Philip Kruseman; vergulde perkamenten band; kopsnede verguld; naar de oorspronkelijke Italiaanse uitgave, bewerkt door W. Walch-Mensink; inleiding van J.L. Walch; illustraties, in kleur, en omslagtekening van G. Schmedes;no. 13 van 50 genummerde exemplaren, gedrukt op geschept papier van van Gelder; 301 p.

Vlek aan de bovenzijde van het voorplat en randje van het achterplat. Binnenwerk goed.

[30658]

€ 250,00
Bodenheim, Nelly.
Bodenheim, Nelly.

Bodenheim, Nelly.

Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).

Amsterdam; 1928; uitgeversbedrijf "De Spieghel"; gekartonneerd; oblong; bijeengezocht en geïllustreerd door Nelly Bodenheim; no. 291 van 500 genummerde exemplaren op Haesbeek de luxe; 32 p.

Enkele vlekjes op het achterplat. Hoekjes van de band en onderzijde rug ietsjes beschadigd.

[32245]

€ 14,00

Bomans, Godfried. Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade. Woubrugge; 2013; Avalon Pers; cahiersteek; deze uitgave is vooral bestemd voor de deelnemers aan het diner in Den Haag op de honderdste geboortedag van Godfried Bomans, 2 maart 2013, dat volgde op de onthulling van een plaque op de locatie van het geboortehuis van de schrijver aan de Bierkade 2a; de tekst is gezet uit de Spectrum en gedrukt in een oplage van 130 exemplaren; (7) p. [29027]

€ 50,00
Bomans, Godfried.

Bomans, Godfried.

Aphorisms.

S.l.; 2003; Godfried Bomans Genootschap; softcover, stapled; chosen and translated by Gerd de Ley and David Potter; text in English; printed in a limited edition of 325 copies; 11 pp.

Fine copy.

[34326]

€ 15,00
Bomans, Godfried.

Bomans, Godfried.

Bill Clifford. Komische opera in twee bedrijven. Libretto Godfried Bomans.

S.l.; 2002; Godfried Bomans Genootschap; softcover, geniet; ill.; gedrukt in een oplage van 275 exemplaren; 33 p.

Goed exemplaar.

[34329]

€ 12,00
Bomans, Godfried.

Bomans, Godfried.

Werken. De Muziekstukken.

Voorhout; 1997; Godfried Bomans Genootschap; zachte kaft, geniet; onder redactie van Jan Henry; met muzieknoten; gedrukt in een oplage van 300 exemplaren; 28 p.

Uitstekend exemplaar.

[36593]

€ 25,00
Bomans, Godfried.

Bomans, Godfried.

Werken. Supplement op deel 3.

Voorhout; 1997; Godfried Bomans Genootschap; zachte kaft, geniet; onder redactie van Jan Henry; ill.; gedrukt in een oplage van 300 exemplaren; 40 p.

Uitstekend exemplaar.

[36592]

€ 25,00
Bomans, Godfried.

Bomans, Godfried.

Werken. Supplement op deel 4. Bijdragen aan de Volkskrant.

Voorhout; 1997; Godfried Bomans Genootschap; zachte kaft, geniet; onder redactie van Jan Henry; gedrukt in een oplage van 300 exemplaren; 76 p.

Uitstekend exemplaar.

[36595]

€ 30,00
Boogaard, Jac van den.

Boogaard, Jac van den.

Appie Drielsma, plastisch versus constructief.

Maastricht; 1994; stichting Appie Drielsma; linnen, harde kaft, in cassette; afb. in kleur en zwart wit; nr. 360 van 500 genummerde en gesigneerde exemplaren; 144 p.

Biografie en retrospectief overzicht van de kunst van beeldhouwer Appie Drielsma.

[28900]

€ 12,00

Borges, Jorge Luis & Pol, Barber van de. El remordimiento/ De wroeging. Woubrugge; zonder jaar; Avalon Pers; cahiersteek; 12mo; in een oplage van 29 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers; (2) p. Gedicht van Borges met vertaling van van der Pol op de tegenliggende pagina. Stukje draad van de binding laat los. [29029]

€ 25,00
Boutens Jr., P.C..
Boutens Jr., P.C..
Boutens Jr., P.C..
Boutens Jr., P.C..

Boutens Jr., P.C..

XXV Verzen.

Middelburg; 1894; F.P. d'Huy; zachte kaft; ca. 20x25 cm.; no. 96 van 100 genummerde exemplaren; 60 p.

Rug gerepareerd. Band deels verkleurd en iets roestvlekkig. Platten langs de randen gerafeld.

[34915]

€ 80,00
Braak, A.N. ter.

Braak, A.N. ter. Cirkelgang. Tien poëziekaarten. S.l.; s.a. Lunapers; 9 van de 10 losse poëziekaarten in bijhorend mapje; no. VII van 60 genummerde exemplaren (dit Romeins genummerde betreft een auteursexemplaar, niet in de handel verschenen). Eén poëziekaart ontbreekt. [34204]

€ 10,00
Braat, L.P.J..
Braat, L.P.J..
Braat, L.P.J..
Braat, L.P.J..

Braat, L.P.J..

Droomboek voor grote kinderen, bestaand uit zeven plus twee dromen gevolgd door enige vreemde verhalen.

Arnhem; 1932; Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande N.V.; gekartonneerd met titeletiket; groot 4o; met 9 houtsneden door M. Braat-Rolvink; gedrukt in een oplage van 100 exemplaren; gesigneerd door Leendert Pieter Braat; inclusief de losse aankondiging bij het verschijnen van het boek; 59 p.

Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, klein inktspoor op het voorplat.

[30461]

€ 90,00

Brattinga, Pieter.

Veertien houtsnedes door Carel Visser. Een tentoonstelling in de Print Gallery.

Amsterdam; 1973; Form Mediation, International; softcover; oblong; ill.; no. 82 van 500 genummerde exemplaren, op naam gesteld; ongepagineerd.

Licht roest op de platten.

[34435]

€ 60,00
Breen, Leo van.
Breen, Leo van.

Breen, Leo van. De Stroomlijn. Gedichten door Leo van Breen. S.l.; s.a. (ca. 1930); zachte kaft, geniet; gesigneerd door Leo van Breen; 16 p. Zonder titelblad (?). Bandje verkleurd, pagina's roestvlekkig. Ruggetje aan boven- en onderzijde ingescheurd. [33785]

€ 25,00
Breen, Leo van.
Breen, Leo van.

Breen, Leo van. Wat de zee aanspoelt. Verzen van Leo van Breen. Middelburg; z.j. (ca. 1930); uitgave G.W. den Boer; zachte kaft; 14x20 cm.; gesigneerd met opdracht door Leo van Breen; 54 p. Bladzijden hier en daar roestvlekkig. [33777]

€ 25,00
Breen, Leo van.
Breen, Leo van.

Breen, Leo van. Poëties Manifest. Verzen van Leo van Breen. S.l.; s.a. (ca. 1935); zachte kaft; geniet; aan de binnenkant van de band gesigneerd met opdracht door Leo van Breen; overgedrukt uit Groot Nederland 1934; XII Romeins genummerde pagina's. Roestvlekkig exemplaar. Ruggetje aan de boven- en onderzijde ingescheurd. [33781]

€ 25,00
Brems, Walter & Mouton, Jef.
Brems, Walter & Mouton, Jef.
Brems, Walter & Mouton, Jef.

Brems, Walter & Mouton, Jef. Walter Brems- etsen/ Jef Mouton- beeldhouwwerk. Catalogus tentoonstelling Merlijn, 30 augustus- 27 september 1980. Middelburg; 1980; Merlijn; zachte kaft, geniet; ill.; no. 22 van 160 genummerde exemplaren; met een originele ets van Walter Brems, genummerd en gesigneerd; ongepagineerd (15 p.). Goed exemplaar. [32942]

€ 90,00
Brentano, Clemens.

Brentano, Clemens.

Von dem traurigen Untergang zeitlicher Liebe aus die Chronika des fahrenden Schülers.

1959; softcover; with two-coloured linocuts by Flora Klee-Palyi. No. 52 of 400 copies; unpaginated.

Typography by Horst Heiderhoff. Composed out of the Garamont-Antiqua.

[19168]

€ 15,00
Bruel, François Louis.
Bruel, François Louis.

Bruel, François-Louis.

Cluni. Album historique et archéologique, précédé d'une notice des planches.

N.pl.; 1910; softcover; 4o; cover design by C. Piton; plates in b&w; no. 98 of 250 copies; printed on Vergé de Hollande; 56 pp. + plates.

Cover a trifle discoloured. Owner's entry on first endpaper.

[26705]

€ 36,00
Bruijn, Cor.

Bruijn, Cor. De Marskramer. S.l.; s.a. (1970); geniet in omslag; typoscript; met door de auteur aangebrachte correcties in de tekst; toegevoegd is een handgeschreven kaartje aan mej. Visser uit 1963, gesigneerd door Cor Bruijn; 19 p. Omslag ietsjes smoezelig en krabbel met pen op het voorplat. [33152]

€ 90,00