Loading...

Architecture

Results 241 - 241 of 241
Alfieri, Bruno (ed.).

Alfieri, Bruno (ed.).

Zodiac 3. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.

Milano; no year; Edizioni di Comunità; softcover; ills.; contributions by i.a. Giulia Veronesi, Noboru Kawazoe & Heinrich Erdsiek; dedicated to i.a. Alvaro Aalto, Franco Albini e la cultura architettonica in Italia & modern Japanese architecture confronts functionalism; text in English, Italian, French & German; advertising; 223 pp.

Cover a trifle worn.

[34170]

€ 59,00
Alfieri, Bruno (ed.).

Alfieri, Bruno (ed.).

Zodiac 4. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.

Milano; no year; Edizioni di Comunità; softcover; ills.; contributions by i.a. Eero Saarinen, Giulia Veronesi, J.J.P. Oud & Ronald Rainer; dedicated on i.a. Saarinen, Ornamented modern & brutalism, Carlo Scarpa; text in English, Italian, French & German; advertising; 189 pp.

Near fine copy.

[34168]

€ 78,00
Alfieri, Bruno (ed.).

Alfieri, Bruno (ed.).

Zodiac 6. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.

Milano; no year; Edizioni di Comunità; softcover; ills.; contributions by i.a. Henry Russell Hitchcock, Giulia Veronesi & Oscar Niemeyer; dedicated on i.a. Le Corbusier, Scarpa, Aalto, Kahn; text in English, Italian, French & German; advertising; 187 pp.

Spine end damaged.

[34166]

€ 83,00
6690
6690a
6690b
6690c
6690d
6690e

Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, 45 (1880).

Wien; 1880; Verlag von R. v. Waldheim. Gegründet von Prof. Chr. Ludwig Förster, redigirt unter Mitwirkung der Architekten H. Ritter v. Ferstel, E. Ritter v. Förster, Th. Ritter v. Hansen, Friedrich Schmidt von August Köstlin; folio; gilt stamped half leather; marbled cover; 104 pp. and 84 leaves with lithos.

Spine damaged.

[6690]

€ 70,00
4383
4383a
4383b

Amsterdam Voorheen en Thans. Amsterdam; ca. 1910; J.M. Schalekamp; gravures, foto's. Een tiental platen met 18e-eeuwse kopergravures en foto-opnamen van dezelfde stadsbeelden. [4383]

€ 25,00

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1880 /1881. Vijde deel eerste en tweede stuk. Middelburg; 1880; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; met als onderwerpen: A. Hollestelle: Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de zestiende eeuw geheel overstroomde eiland Noord-Beveland; Jhr. D. van Teijlingen: Eenige bladen uit de geschiedenis van het oude tuchthuis te Middelburg; G. van Diesen: Drinkwater te Vlissingen; J.C. de Man: Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen; H.M. Kesteloo: de stadsrekeningen van Middelburg van 1365-1449; Broekema: Geschiedenis der Zeeuwsche Munt van hare oprichting tot de uitvaardiging van de generale ordonnantie van het jaar 1606. Met 2 uitslaande kaarten en een uitslaande prent; 407 p. [33569]

€ 90,00
33473
33473a
33473b

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1904.

Middelburg; 1904; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp het onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg, door P.K. Dommisse; met 3 uitslaande kaarten; XXIV, 207 p.

Band met lichte gebruikssporen. Achterplat ontbreekt.

[33473]

€ 14,00
12234

Au seuil de l'Art Roman. L'Architecture Ottonienne.

Paris; 1958; Armand Colin; Collection Henri Focillon; with b&w illustrations; soft cover; 342 pp.

First edition. Cover slightly discoloured and stained.

[12234]

€ 14,00

Babelon, Jean-Pierre & Mignot, Claude (ed.). François Mansart; le génie de l'architecture. N.pl.; 1998; Éditions Gallimard; softcover; 4o; ills. in colour and b&w; index; 303 pp. Cover at bottom a trifle worn along extremities. [29486]

€ 65,00
Bakker, J..

Bakker, J..

Onderhoud, verbetering en herstel van gebouwen. Balklagen/ Daken/ Erfafscheidingen/ Vochtwering/ Schoorstenen.

Amsterdam/ Antwerpen; 1966; uitgeverij Kosmos; harde kaft, in linnen gebonden; met ca. 280 foto's en tekeningen; register; 216 p.

Goed exemplaar.

[35807]

€ 15,00
Barbieri, Umberto, Groenendijk, Paul & Vollaard, Piet (sam.).

Barbieri, Umberto, Groenendijk, Paul & Vollaard, Piet (sam.).

Architectuurmodellen 6/ Architectural models 6. Café de Unie 1924/1925 van J.J.P. Oud.

Rotterdam; no year; uitgeverij 010; model with assembly instructions; explanatory booklet included.

[31755]

€ 17,00
Barlet, Jacques, Leboutte, René, Barthelemy, Jean and others.

Barlet, Jacques, Leboutte, René, Barthelemy, Jean and others.

Le patrimoine industriel et sa reconversion. Wallonie-Bruxelles. Exposition organisée en l'ancienne église Saint-André, place du Marché, à Liège, du 17 janvier au 15 mars 1987.

Bruxelles; 1986; Crédit Communal; paperback; profusely illustrated in b&w; 247 pp.

Fine copy.

[30864]

€ 14,00
Bauer, Eugen, Kiemle, Manfred, Kreidt, Hermann, et al.

Bauer, Eugen, Kiemle, Manfred, Kreidt, Hermann, et al.

Architekturwettbewerbe. Internationale Vierteljahresschrift. 60: Schulbau für morgen/ Schoolbuilding for the future.

Stuttgart/ Bern; 1969; Karl Krämer Verlag; softcover; 4o; ills. in b&w; 177 pp.

Near fine copy.

[31826]

€ 25,00
Beltrami, Luca.
Beltrami, Luca.

Beltrami, Luca.

La Certosa di Pavia. 45 Tavole in Fototipia.

Milano; no year (ca. 1910); Editore Ulrico Hoepli; 45 phototype plates in halfcloth portfolio, loose as issued; text, in Italian, by Luca Beltrami.

Spine of portfolio damaged, boards slightly worn and partly discoloured.

[30425]

€ 30,00
Benevolo, Leonardo.

Benevolo, Leonardo.

Corso di disegno. 5 vols. "La descrizione dell'ambiente", "L'arte e la città antica", "L'arte e la città mediovale", "L'arte e la città moderna dal XV al XVIII secolo" & "L'arte e la città contemporanea".

Roma/ Bari; 1976; Editori Laterza; softcover; ills.; XXXI, 245, 256, 197, 206 & 248 pp.

Fine set.

[31840]

€ 60,00
Bennett, T.P..

Bennett, T.P..

Bauformen in Eisenbeton.

Berlin; 1927; V. Ernst Wasmuth; ill. selected by F.R. Yerbury; cloth, hardbound, without jacket; 28 pp. + 100 plates.

Spine discoloured. Spine ends a trifle worn.

[13160]

€ 59,00
Berghoef, J.F., Granpré Moliere, M.J., Roland Holst, H., Embden, S.J. van, e.a..
Berghoef, J.F., Granpré Moliere, M.J., Roland Holst, H., Embden, S.J. van, e.a..
Berghoef, J.F., Granpré Moliere, M.J., Roland Holst, H., Embden, S.J. van, e.a..

Berghoef, J.F., Granpré Moliere, M.J., Roland Holst, H., Embden, S.J. van, e.a..

4de Jaarboek van de Delftsche Bouwkundige Studiekring B.S.K. 1933-1934.

S.l.; 1934; eigen beheer; gekartonneerd, met lederen lint gebonden; 4o; bijdragen van o.a. J.F. Berghoef, M.J. Granpré Moliere, S.J. van Embden, J.H. van Epen, P. Donk, e.a.; typoscript; verluchting (o.a. houtsneden) en bandversiering door L.W.C. Gerlach; 117 p.

Band iets smoezelig, overigens goed.

[31646]

€ 120,00
Berghoef, J.F..

Berghoef, J.F..

Over de architectonische vorm en zijn betekenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, op woensdag 15 october 1947, door J.F. Berghoef.

Amsterdam; 1947; G. van Saane "Lectura Architectonica"; slappe kaft, geniet; ca. 15x22 cm.; 24 p.

Goed exemplaar.

[31779]

€ 14,00
Berlage, H.P., Dudok, W.M., e.a..

Berlage, H.P., Dudok, W.M., e.a..

Bouwkundig Weekblad van zaterdag 15 december 1923. Buitengewoon nummer gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel.

's-Gravenhage; 1923; Mouton & Co.; papieren omslag; afb. in zwart wit; 30 p.

[31644]

€ 45,00
Berlage, H.P..

Berlage, H.P..

Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich von H.P. Berlage.

Rotterdam; no year; W.L. & J. Brusse; softcover; with 29 plates in b&w; 120 pp.

Spine renewed. Cover slightly foxed. Unopened copy.

[31815]

€ 13,00
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.

Berquin, Jaques. Architectura of wiskundige verhandeling, om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkonst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders; alsmeede grondregels tot alle soorten van bouwingen van 's lands werken, hoe dezelve op eene wiskunstige wyze konnen en dienen aangelegt te worden, en hoe die volgens eene evenredigheid met de minst mogelyke hoeveelheid materiaalen moeten gemaakt en versterkt worden...etc. Deel 1 en 2. Amsterdam; 1789-1790; Johannes Cóvens en Zoon. Twee delen in één band. (2),XXI,(1),59,(1); (2),VI,95,(3) p., met 9/ 13 groot uitslaande geëtste/ gegraveerde platen, modern leer in oude stijl, vergulde rug geribt met rood goudbedrukt etiket; folio. Deel 1 mist het drukfeilen-blad; de uitstekende delen van de platen zijn (vooral bij het eerste deel) gebruind. Schutbladen vernieuwd; enkele bladen met vochtplekjes in de marges. Op het missende drukfeilen-blad stond de volgende notitie afgedrukt: "In het Eerste Deel zyn de Plaaten niet nauwkeurig genoeg uitgevoerd, om de onkosten te vermyden; maar in het Tweede Deel zullen er meer en betere uitgewerkte Plaaten in gevonden worden". Dit sluit aan bij de trotse opmerking die op de keerzijde van beide titels is afgedrukt: "Dit Werk is in haar geheel, op eigen kosten van den Autheur, uitgevoerd". Zeldzaam werk in de enig bekende editie, waarin constructies van bruggen, kades en sluizen en de binnen- en buitenzijde van statige Nederlandse woonhuizen uitvoerig wordt behandeld en geïllustreerd. [33728]

€ 900,00
Blanc, Ch.
Blanc, Ch.

Blanc, Ch.

L'Architecture.

Paris; c. 1890; Libr. Renouard, Henri Laurens, Éd.; nouvelle éd.; 'ouvrage orné de 185 gravures'; cloth, blind-stamped; 280 pp. Spine damaged. [11184]

€ 13,00
Bloc, Andre, Vago, P., Persitz, A. et al.

Bloc, Andre, Vago, P., Persitz, A. et al.

L'Architecture d'aujourd'hui. No. 7-8: Urbanisme.

Boulogne; 1946; L'Architecture d'aujourd'hui; softcover; ills. and plans in b&w; advertising throughout; 138 pp.

Near fine copy.

[31619]

€ 24,00
Bodon, A..

Bodon, A..

Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. Nieuwe vleugel, eerste fase, zomer 1972. Architect A. Bodon.

Rotterdam; 1972; Boymans-van Beuningen; softcover, geniet; ill. in zwart wit; 28 p.

Voorplat wat geschaafde plekjes en lichte verkleuring.

[34547]

€ 14,00