Loading...

Almanakken

Resultaten 97 - 120 van 120

No author. Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1906. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan. Middelburg; 1906; J.C. en W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; ill., vignetten, kleine gravures; 8,5x10,5 cm.; ongepagineerd. Enkele katernen een ietsje los in de band. [24966]

€ 20,00

No author. Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1890. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan. Middelburg; 1890; J.C. en W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; ill., vignetten, kleine gravures; 8,5x10,5 cm.; ongepagineerd. Bandje met lichte slijtagesporen. [24964]

€ 20,00

No author. Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1881. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan. Middelburg; 1881; J.C. en W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; ill., vignetten, kleine gravures; 8,5x10,5 cm.; ongepagineerd. [24933]

€ 20,00

No author. Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1880. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan. Middelburg; 1880; J.C. en W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; ill., vignetten, kleine gravures; 8,5x10,5 cm.; ongepagineerd. [24930]

€ 20,00

No author. Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1891. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan. Middelburg; 1891; J.C. en W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; ill., vignetten, kleine gravures; 8,5x10,5 cm.; ongepagineerd. Bandje met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. [24967]

€ 20,00

No author. Weezen-almanak. Ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch. Zeven-en vijftigste jaargang 1928. S.l.; 1928; goudbedrukt linnen; 11x16 cm.; 128 p. Bandje met wat lichte gebruikssporen. Naam vorige eigenaar aan de binnenzijde. [32339]

€ 15,00

Oomkens, J.. Oomkens' regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1861. Groningen; 1861; J. Oomkens; gekartonneerd met goudopdruk; ca. 10x17 cm.; VIII, 176 p., gevolgd door advertenties. Bandje met lichte gebruikssporen, binnenwerk goed. [31003]

€ 15,00

Oosterzee, H.M.C. van (red.). Nehalennia. Jaarboekje voor Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren voor het jaar 1849. Middelburg; 1849; de Gebroeders Abrahams; gekartonneerd; ca. 11x17 cm.; inhoud o.a. "Iets over Mattheüs Smallegange en zijne Kronijk van Zeeland", door Mr. S de Wind, "De Latijnsche School te Goes", door R.C.H. Römer, ""De eerste Armenschool in Zeeland en hare uitbreiding tot op den tegenwoordigen tijd", door e.B. Swalue, "de ondergang der Nehalennia- en andere beelden te Domburg", door L.J.F. Janssen; bevat een litho van de Westmonsterkerk te Middelburg; XIII, 270 p. Rug beschadigd, verstevigd met koord. Bandje met lichte gebruiks/ slijtagesporen. [24603]

€ 95,00
Staring, Dr..
Staring, Dr..

Staring, Dr.. Dr. Staring's almanak voor den Overijsselschen landman voor 1915 (acht en zestigste jaar). Uitgegeven door Directeur en Leeraren der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool. Zwolle; 1915; W.E.J. Tjeenk Willink; gebonden in linnen bandje met zijflap; pocketformaat (9,5x15,5 cm.); 182 p., gevolgd door 71 p. met kalender en ruimte voor aantekeningen. Achterplat met lichte, verticale, plooi. Goed exemplaar. [33842]

€ 15,00

Teunissen, P.. Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 4de jaargang (april 1902- april 1903). Amsterdam; 1903; C.A.J. van Dishoeck; halflinnen; tabellen; 109 p. + een aantal blanco pagina's voor het noteren van aantekeningen Iets losjes in de band. Enkele aantekeningen in potlood op blanco bladzijden. Band enigszins verkleurd en ronde "kring" (waarschijnlijk van een op het boek gezet glas of kopje). [22657]

€ 14,00

Teunissen, P.. Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 5de jaargang (april 1903- april 1904). Bussum; 1904; C.A.J. van Dishoeck; halflinnen; tabellen; 88 p. + een aantal blanco pagina's voor het noteren van aantekeningen Iets losjes in de band. Enkele aantekeningen in inkt op de binnenkant van het achterplat. Band enigszins verkleurd. [22658]

€ 10,00

Teunissen, P.. Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 1ste jaargang (april 1899- april 1900). Amsterdam; 1900; C.A.J. van Dishoeck; halflinnen; tabellen; 64 p. + een aantal blanco pagina's voor het noteren van aantekeningen Iets losjes in de band. Enkele aantekeningen in potlood op blanco bladzijden. Band enigszins verkleurd en vage vochtvlek. Schutbladen wat bobbelig door vocht. [22683]

€ 14,00

The children's world of learning 1480-1880. Part five, arithmetic & mathematics-book-keeping & commerce-almanacs. Forum auction guide, catalogue 100. 't Goy; 1997; Forum Antiquarian Booksellers; softcover; ills., mainly in b&w; paged 523-682. This auction guide presents a collection of printed books, manuscripts, broadsides and prints, illustrating four centuries of education and popular culture in Western Europe with emphasis the Low Countries. Very fine copy. [20773]

€ 19,00

Toussaint, A.L.G.. Almanak voor het Schoone en Goede, voor 1850. Amsterdam; 1850; G.J.A. Beijerinck; gekartonneerd, met vergulde sneden; in kleine gemarmerde cassette; bevat gravures; ca. 8,5x13 cm.; 182 (2) p. Rug gerepareerd met transparant tape. Bandje en cassette met lichte slijtage langs hoeken en randen. Binnenwerk goed. [24857]

€ 11,00

Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1897. Utrecht; 1897; J. van Druten; uitgave van het Utrechtsche Studenten-Corps; goudbedrukt linnen; ill. in zwart wit; VIII, 436 p. Met o.a. de namen en adressen der leden van het Utrechtsche Studenten-Corps. Band opnieuw vastgezet, tevens wat lichte slijtage, met name aan hoeken en randen [22912]

€ 12,00

Volks-Almanak, voor het jaar 1875. Amsterdam; 1875; Maatschappij tot nut van 't Algemeen; figures; or. softcover; XVI, 175 pp. Partly uncut copy. Spine repaired. [16171]

€ 15,00
Vorsterman van Oyen, G.A..

Vorsterman van Oyen, G.A.. Scaldis, Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Middelburg; 1891; P.G. Wijtman; zachte kaft; ca. 13x20 cm.; 249 p. Rug gerepareerd. Hapjes uit de hoeken van de platten. [33450]

€ 30,00

Wegehaupt, Heinz. Alte deutsche Kinderbücher IV, Bibliographie 1521-1900; zugleich Bestandsverzeichnis der in Berliner Bibliotheken befindlichen Kinder- und Jugendbücher sowie der Kinder- und Jugendzeitschriften, Almanache und Jahrbücher. Stuttgart; 2003; Ernst Hauswedell & Co. Verlag; gilt printed cloth; ills. predominately in colour; 363 pp. Cover a trifle warped, otherwise a fine copy. [23170]

€ 47,00

Zeeland; jaarboekje voor 1852, verzameld door H.M.C. van Oosterzee. Middelburg; 1851; Gebr. Abrahams; steendr., handschr.; in linnen, met goudgestempeld het wapen van Zeeland; 269 p. [4265]

€ 40,84
31829
31829a
31829b
31829c

Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland. Middelburg; 1777-1792; Jan Dane, P. Gillesen en W.A. Keel en Comp. Complete set in 15 delen met 2 uitslaande handgekleurde kaartjes van Zeeland, 2 uitslaande plattegronden van Middelburg en talrijke andere illustraties waaronder een gravure van de Middelburgse synagoge en gravures van de toen bestaande kerken in Middelburg. Het laatste deel (1791/1792) is in 1 bandje uitgeven. De bandjes van de almanakken zijn uniform in de oorspronkelijke oranje, (en 2 groene) kartonnen bandjes met titel en wapen van Zeeland op het voorplat. Deze aantrekkelijke set is zelden compleet te vinden en wordt aangeboden in een speciaal voor deze boekjes gemaakt boekenrekje. In deze almanakjes wordt op speelse wijze, in vraag-en-antwoord-spel de geschiedenis van Zeeland behandeld. Bijzonder is de afbeelding van de synagoge in Middelburg, de enige bekende afbeelding van deze synagoge in de 18e eeuw! [31829]

€ 2900,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1855. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; title-ornament; 232 pp. At the end: Zeeuwse almanak voor 1855, and: Nieuw specieboek van de Nederlandsche munten welke wettigen koers hebben, gevolgd door eene herleidingstafel van eenige vreemde munten in Nederlandsche geldswaarde. 24 pp. Mended. Without spine. Complete copy. [11964]

€ 45,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1870. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; gravure op titelp.; half linnen; 10x16,5 cm.; 231, 19, (18), (13) p. Na 231 p. van het Zeeuws jaarboekje volgt: 'Toevoegsel tot het Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer 1870'. 'Zeeuwsche Almanak 1870'. 'Tafel der hooge en lage watergetijen, voor iederen dag van het jaar 1870'. Vernieuwde linnen rug. Slijtage aan hoekjes van de boorden. Naam etiket aan binnenzijde omslag. Eerste ged. losjes in de band. [18915]

€ 40,00

Zeeuwsch jaarboekje en Middelbursche naamwijzer 1856. Middelburg; J.C. & W. Altorffer; title-ornament; 240, 8 pp. At the end: Zeeuwsche almanak voor het schrikkeljaar 185, and: Nieuw specieboek van de Nederlandsche munten welke wettigen koers hebben. 24 pp. Mended. Without spine. Complete copy. [11965]

€ 45,00
27354

Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847. Zierikzee; 12 delen; 1836-1847; J. van de Velde Olivier (het laatste deel: P. de Looze); steendrukken.; 11 delen gebonden in blauw halflinnen, 1846 in afwijkend bruin halflinnen. Complete serie. Met in de meeste delen 2 (uitslaande) litho's: o.a. van de zelnering, stadhuis van Vlissingen, stadhuis van Hulst, Willem Beuckelsz., interieur van de Goese kerk, Badhuis te Domburg, Klein Duinvliet, bouwval Kasteel Sluis, overblijfsels der stad Reimerswaal, het slot te Baarland in 1840, overblijfsels van het klooster Bethlehem, ruïne van de kerk en toren van Sabbinge 1790, kasteel Zandenburg anno 1559, Slot Moermond bij Renesse 1858, de stad Zierikzee van binnen langs de haven, ruïne bij het dorp Baarland anno 1606, ruïne van de toren en kerkvan Borrendamme. [27354]

€ 350,00