Loading...

Almanacs

Results 49 - 72 of 103
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1880..

Amsterdam; 1880; Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; zachte kaft; ca. 11x16 cm.; ill.; XVI, 184 p.

Rug vernieuwd, band met enige slijtagespoortjes. Door de almanak heen loopt een vage vochtvlek.

[26793]

€ 12,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième). Gand; 1860; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; III, 550 pp. Upper part spine repaired with tape. Cover with traces of wear. Address sticker on title page. [20433]

€ 25,00

Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième). Gand; 1861; Imp. et lith. de C. Annoot-Braeckman; halfleather with marbled boards; with statistics; (4) 642 p. Address sticker on title page. Cover with traces of wear, spine rubbed. [20434]

€ 25,00
Middelburg.

Middelburg. Oude Luthersche Kerk. - Nieuwe Luthersche Kerk. Kopergravure, 1780. Herkomst: 'Zeelands Cronyk Almanach'. Afmeting: 5,5 x 9 cm. Geleverd in passe-partout. Zeldzaam! [25304]

€ 140,00
15350

Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1841. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad.

Middelburg; J.C. & W. Altorffer; parchment; [IV], 165, XI, [24], 24 pp.

Complete.

[15350]

€ 45,00
15341

Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1840. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad.

Middelburg; J.C. & W. Altorffer; parchment; [IV], 169, IX, [24], 24 pp.

Complete.

[15341]

€ 45,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Koninklijke van Houten's Cacao-fabriek te Weesp, 1897. (Almanak). Weesp; 1897; van Houten; zachte kaft, miniatuur-formaat; geniet; ca. 5 x 7,5 cm.; voor- en achterzijde versierd met "oer-Hollands", gelithografeerd, decor; ongepagineerd. Nietje enigszins doorgeroest, 1 dubbele blz. bladzijde los. [33919]

€ 50,00
N.n..

N.n..

Almanak voor de Jeugd 1901.

Nijmegen; 1901; P.J. Milborn; gebonden in linnen band; ill.; 127 p.

Goed exemplaar.

[36815]

€ 20,00
N.n..

N.n..

Almanak voor de Jeugd 1902.

Nijmegen; 1902; P.J. Milborn; gebonden in linnen band; ill.; 127 p.

Band met wat hele lichte gebruikssporen.

[36816]

€ 20,00
N.n..
N.n..

N.n..

Almanak voor de Jeugd 1903.

Nijmegen; 1903; P.J. Milborn; gebonden in linnen band; ill.; 127 p.

Een iets beschadigd exemplaar, met een enkele reparatie op de naad. Losjes in de band.

[36814]

€ 15,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Almanak voor de Jeugd 1908.

Neerbosch; 1908; Neerbosch' Boekhandel; linnen band; 13,5x20 cm.; ill.; 127 p.

Enkele bladzijden met reparatie op de naad. Band iets beduimeld

[36287]

€ 25,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Almanak voor de jeugd voor 1834.

Amsterdam; 1834; G.J.A. Beijerinck; gekartonneerd; ca. 10x13 cm.; verlucht met houtgravures; 102 p.

Rug gerepareerd. Enkele bladzijden met vocht- en/of roestvlekjes.

[36265]

€ 95,00
N.n..
N.n..

N.n..

Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1823.

Amsterdam; 1823; C. Schaares; gekartonneerd; 8x10 cm.; met 6 gravures door W. van Senus; 154 p.

Goed exemplaar.

[35194]

€ 30,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Middelburgsche naamwijzer of jaarboekje voor de stad Middelburg, 1844.

Middelburg; 1844; J.C. & W. Altorffer; gekartonneerd; 7,5x13 cm.; 194, VI p.

Rugje vernieuwd met strookje groen linnen.

[34831]

€ 30,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Middelburgsche naamwijzer voor het jaar 1830.

Middelburg; 1830; de erven J.C. Altorffer; gekartonneerd met gemarmerd papier; 7,5x12,5 cm.; tevens mee ingebonden: Middelburgsche almanak na de nieuwe styl op het jaar onzes Heeren Jezus Christus, MDCCCXXX (ongepagineerd); 123 p.

Wat hele lichte gebruikssporen. Naam vorige eigenaar op het schutblad.

[34830]

€ 35,00
N.n..
N.n..

N.n..

Miniatuur-Almanak 1843.

Zonder plaats; 1843; gekartonneerd; ca. 5x8 cm.; in foedraaltje; goud op snee; 186, V p.

Pagina 5 t/m 12 + 15/16 ontbreken.

[36868]

€ 30,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1808.

Goes; 1808; David Koning Bz. en Francois Oversluys; stadswapen Goes op titelblad; halflnnen; 13 X 8 cm; 141 p.

[16592]

€ 35,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1807.

Goes; 1807; David Koning Bz. en Francois Oversluys; stadswapen Goes op titelblad; halflnnen; 13 X 8 cm; 147 p.

[16591]

€ 35,00
N.n..

N.n..

Uilenspiegel. Oprechte Kluchtalmanak 1910. 14e Jaargang.

Valkenburg; 1910; Jos. Crolla Falise; zachte kaft; 12x15 cm.; ill.; 112 p.

Het bandje en de rug enigszins beschadigd, met name langs hoeken en randen.

[36028]

€ 30,00
35707
35707a

Naamwyzer. Aantoonende alle de Namen en Woonplaatsen van den Land- Drost en Assessoren, het Departementaal Geregts-Hof en verdere Collegien, in het Departement Zeeland; mitsgaders derzelver amptenaren en bedienden. Benevens die van burgemeester, wethouders, vroedschappen, schepenen en subalterne collegien, der stad Middelburg; mitsgaders de stedelyke amptenaren, enz. Voorts de directien over de kolonien van dit Koninkryk; benevens de directeuren der commercie- en assurantie-compagnien, met derzelver amptenaren en bedienden. En eindelyk de directie over het Eiland Walcheren. Dienende van Novemb. 1808 tot Novemb. 1809.

Middelburg; 1808; J.C. Altorffer; gekartonneerd; 8x13 cm.; mee ingebonden: Middelburgsche wacht-almanak voor het jaar 1809; 147 p.

Het bandje heeft een vlek. De blanco bladzijden in het boekje, voor het maken van aantekeningen/notities, zijn beschreven.met potlood.

[35707]

€ 95,00

Nepveu, J.I.D.. Aurora; jaarboekje voor 1842. 's-Gravenhage; 1842; K. Fuhri; blindgestempeld linnen; rug verguld, met florale decoraties; sneden verguld; gelithografeerde illustraties; met bijdragen van verschillende auteurs; ca. 10x15 cm.; VIII, 280 p. Band wat flets uitgeslagen. Rug aan boven- en onderzijde ietsjes beschadigd. Vlek onderste snede. [32692]

€ 20,00
No author.

No author.

Almanak 1925, Vrouwelijke Studentenclub Groningen.

Groningen; 1925; Vrouwelijke Studentenclub Groningen; zachte kaft; ill. in zwart wit; ledenlijst; 60 (4) p.

Bladzijden hier en daar roesvlekkig in marges. Exemplaar met lichte knik, band verkleurd langs hoeken en randen.

[24472]

€ 20,00
No author.
No author.

No author.

Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1879. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.

Middelburg; 1879; J.C. en W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; ill., vignetten, kleine gravures; 8,5x10,5 cm.; ongepagineerd.

[24929]

€ 20,00
No author.
No author.

No author.

Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1891. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.

Middelburg; 1891; J.C. en W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; ill., vignetten, kleine gravures; 8,5x10,5 cm.; ongepagineerd.

Bandje met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen.

[24967]

€ 20,00