Loading...

Natuurlijke historie

Results 1 - 24 of 78
Zürn, F.A..
Zürn, F.A..

Zürn, F.A.. Die Schmarotzer, II. Theil: die pflanzlichen Parasiten, auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung und Verhütung. Weimar; 1874; Bernhard Friedrich Voigt; halfleather with raised bands; 4 folded plates with lithographed figures; XVI, 474 pp. Owner's stamps on first endpaper and title page. Leaves and one plate occasionally foxed. [24639]

€ 13,00
Welsem, J.W.A. van & Backer, C.A..

Welsem, J.W.A. van & Backer, C.A.. Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen. Weltevreden; 1918; N.V. Boekhandel Visser & Co.; halflinnen; 2e, vermeerderde en verbeterde druk; ill. in zwart wit; register; VIII, 189 p. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorste schutblad ontbreekt. [27747]

€ 12,00
Vrolik, W..

Vrolik, W.. Het leven en het maaksel der dieren; eerste deel. Amsterdam/ Utrecht; 1861; C.G. van der Post/ C. van der Post Jr.; halflinnen met gemarmerde platten; VIII, 375 p. Af en toe wat aantekeningen met potlood, in de marges. Laatste schutblad met inhoudsopgave, in inkt. [25074]

€ 14,00
Vries, J. de.
Vries, J. de.

Vries, J. de. Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het derde en vierde deel van J.F. Martinet's Kathechismus der Natuur. Amsterdam; 1779; Joannes van Selm. Twee delen in 1 band; halfleer met gemarmerde platten75; (6), 200, (6), 192 p. Enkele blz. met lichte vochtschade in het vierde deel. [35552]

€ 75,00
Vries, J. de.
Vries, J. de.
Vries, J. de.

Vries, J. de. Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het eerste, tweede, derde en vierde deel van den kathechismus der natuur, door den heer J.F. Martinet. Amsterdam; 1781-1791; Joannes van Selm (deel 1,2 en 3) en Willem Holtrop (deel 4). Vier delen in 2 identieke banden; halfleer. Band 1: XIV, (2), 188, (6), 198, (2) p. Band 2: (6), 200, (4), 192 p. Enkele blz. met lichte vochtschade in het vierde deel. [35550]

€ 180,00
Var. authors.
Var. authors.

Var. authors. Kalender der Natur. Stuttgart; 1856; Becher's Verlag; softcover; 8vo; contributions by Blasius, Bromme, Grube, Liebich, Neubert, Süskind, a.o.; wood engraved illustrations by J. Schnorr; Gothic script; 186 pp. Uncut copy. Bookblock loose in binding. Waterstain upper left corner cover and spine. Lacks first endpaper. [28329]

€ 35,00
Vansteenkiste, Constant.
Vansteenkiste, Constant.

Vansteenkiste, Constant. De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval. Brugge; 1929; Exelsior; numerous ills. in b&w.; renewed cloth; 14x21,5 cm.; 136 pp. Fine copy. Librarystamp and note on titlepage. [18090]

€ 34,00
Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C..
Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C..
Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C..
Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C..
Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C..
Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C..

Tuinen Hz., K. van & Hoffmann, A.F.C.. Diersoorten, nuttig voor landbouw en houtteelt, volgens Kon. besluit van 25 augustus 1880, Stbl. no. 164. Vierde aflevering. Zwolle; ca. 1880; de Erven J.J. Tijl; halflinnen map, met koord; folio; 13 kleurenlitho's, waarop per plaat meerder dieren zijn afgebeeld; ca. 58x39 cm.; afbeeldingen van o.a. de egel, veldspitsmuis, vleermuis, en diverse vogelsoorten zoals mezen, mus, zwaluw, kwikstaart, kauw, fitis, tjiftjaf, enz. Papier op de platten van de map af en toe geschaafd en laat hier en daar wat los. Slijtage langs hoeken en randen. Rug iets beschadigd. Hoeken en randen van de platen soms wat gerafeld en wat kleine scheurtjes. Zònder de handleiding. [25013]

€ 250,00
Thijsse, Jac. P..

Thijsse, Jac. P.. Uit de levende natuur. Een serie leesboekjes voor de hoogste klassen der lagere school. Eerste tot en met vierde deeltje. 's-Gravenhage; 1930; D.A. Daamen's uitgeversmaatschappij; zachte kaft; ill. in zwart wit, door S. Kuperus; 124, 114, 105 & 106 p. Wat hele lichte gebruikssporen, op 1 deeltje een naam op het voorplat. [36157]

€ 25,00
Sommer, J.G..
Sommer, J.G..
Sommer, J.G..

Sommer, J.G.. Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol. Derde deel. Amsterdam; 1826; Ten Brink & de Vries; zachte kaft; 8vo; met 3 platen, naar gravures, "Gezigt van Chiwa", "Graf van een Eskimo" en "Het vervoeren van de buste van Memnon" (op de titelpagina); inhoud o.a. Chiwa en haar bewoners, de IJslanders en de landen aan den Mississippi; 316 p. Rug vernieuwd, platten hier en daar geschaafd, voorplat met groter stuk ontbrekend papier dat over het plat hoort te zitten. Band licht beduimeld, klein hapje uit de rechter benedenhoek van de voorzijde. Schut- en titelblad laten aan de onderzijde iets los. Binnenwerk met af en toe wat vochtschade, met name langs hoeken en randen. Loopt o.a. door in de hoek van de plaat van Chiwa. Laatste bladzijde, met mededeling voor de binder, met weggescheurd- of geknipt stuk, zonder verlies van tekst. [28384]

€ 40,00
Skinner, Morris F. and Kaisen, Ove C..

Skinner, Morris F. and Kaisen, Ove C.. The fossil bison of Alaska and preliminary revision of the genus. New York; 1947; Bulletin of the American Museum of Natural History, volume 89: article 3; softcover; fig., tables, maps and plates, all in b&w; paged 128-256 + plates. Slight damage at spine end, cover with light folding/ creases. Name former owner stamped at frontcover. [22121]

€ 13,00
Short, Lester L..

Short, Lester L.. Systematics and behavior of some North American woodpeckers, genus picoides (aves); bulletin of the American Museum of Natural History, volume 145: article 1. New York; 1971; American Museum of Natural History; softcover; figures, tables; 118 pp. Spine slightly damaged, mended. Some leaves slightly dogeared. [24252]

€ 12,00
Short jr., Lester L..

Short jr., Lester L.. Hybridization in the flickers (colaptes) of North America. New York; 1965; American Museum of Natural History; softcover; bulletin, vol. 129: article 4; figures, tables; paged 312-428. Cover and leaves with slight signs of use/ wear. [24253]

€ 12,00
Seba, Albertus.

Seba, Albertus. Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1734-1765. Nach dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Köln; 2001; Taschen Verlag; hardcover with dust jacket; folio; 449 plates in full colour; German-language edition; bibliography; 587 pp. Dust jacket with a few small tears. [30525]

€ 54,00
Schulze, Paul.

Schulze, Paul. Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932. Berlin; 1922-1932; Verlag von Gebrüder Borntraeger; softcover; fig. in b&w; each volume approx. 75-150 pp. Volumes with traces of wear/ signs of use, covers with small tears, chips, occasionally frayed, discoloured. Leaves uncut. [22727]

€ 87,00
Schierbeek, A..

Schierbeek, A.. Over het setale patroon der rupsen, I & II. Amsterdam; 1916-1917; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; slappe kaft, geniet; 1 uitslaande plaat; overdrukjes uit het verslag van de Gewone Vergadering der wis- en natuurkundige afdeeling, deeltjes XXIV & XXV; 14 en 5 p. Band eerste deeltje enigszins roestvlekkig. Een niet opengesneden exemplaar. [25110]

€ 15,00
Sandifort, Eduard.
Sandifort, Eduard.

Sandifort, Eduard. Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel. 's-Gravenhage; 1766; Pieter van Cleef; halfleather with marbled boards; raised bands; during 10 years, 4 parts; these 4 parts in one binding; 928 pp. Rare! With register. Register part not complete, P-Z lacking. Cover worn along extremities, boards rubbed. Lettering at spine faded. [23457]

€ 295,00

Russ, Karl. Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Magdeburg; 1901; Creutz'sche Verlagsbuchhandlung; halfleather with marbled boards; spine gilt printed; 4th edition; 6 plates in colour & 32 ills. in b&w; XII, 635 pp. Cover just a trifle worn. [31325]

€ 30,00
Rombouts, J.E..

Rombouts, J.E.. De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren. Haarlem; 1893; H.D. Tjeenk Willink; zachte kaft; met 421 in de tekst gedrukte afbeeldingen; (6) 255, XVI p. Vernieuwde, linnen, rug. Platten laten iets los, voorplat met naam, in inkt, achterplat met donkerroze inktvlek. Rechter bovenhoekje titelblad weggeknipt, bladzijden hier en daar licht roestvlekkig [23862]

€ 14,00
Raff, M.G.Chr., and J. le Francq van Berkhey.
Raff, M.G.Chr., and J. le Francq van Berkhey.
Raff, M.G.Chr., and J. le Francq van Berkhey.

Raff, M.G.Chr., and J. le Francq van Berkhey.

Natuurlyke Historie voor Kinderen, gedeeltelyk ingericht naar de Hoogduitsche

uitgaave van den Hooggeleerden Heere M. Georg Christian Raff, hoogleraar in de historie en geographie, te Göttingen. Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M. D. Tweede deel.

Leyden; 1781; Frans de Does, P.Z.; halfleather; 8vo; frontispiece, folding plates, in copper engraved; 366 pp.

Cover renewed. Some of the plates slightly worn or with small damage and/or repairs. Final pages with repairs as well.

[14526]

€ 40,00
Pomel, A..
Pomel, A..

Pomel, A.. Paléontologie monographies/ les suilliens, porciens; carte géologique de l'Algérie. Alger; 1897; Imprimerie P. Fontana & Co.; softcover; 10 plates with lithographed figures; 39 pp.(textleaves) + plates. Spine renewed. Cover a trifle thumbed, owner's entry stamped on frontcover. Plates occasionally slightly foxed, in margins. [24638]

€ 70,00
Pomel, A..
Pomel, A..

Pomel, A.. Paléontologie monographies/ boeufs-taureaux; carte géologique de l'Algérie. Alger; 1894; Imprimerie P. Fontana & Co.; softcover; 19 plates with lithographed figures; 106 pp.(textleaves) + plates. Spine renewed. Cover a slightly thumbed and discoloured, frayed/ tears/ small chips along extremities, owner's entry stamped on frontcover. [24632]

€ 95,00
Pomel, A..
Pomel, A..

Pomel, A.. Paléontologie monographies/ rhinocéros quaternaires; carte géologique de l'Algérie. Alger; 1895; Imprimerie P. Fontana & Co.; softcover; 12 plates with lithographed figures; 49 pp.(textleaves) + plates. Spine renewed. Cover slightly thumbed, occasionally worn along extremities, owner's entry stamped on frontcover. [24631]

€ 70,00
Pomel, A..
Pomel, A..

Pomel, A.. Paléontologie monographies/ caméliens et cervidés; carte géologique de l'Algérie. Alger; 1893; Imprimerie P. Fontana & Co.; softcover; 8 plates with lithographed figures; 52 pp.(textleaves) + plates. Spine renewed. Cover a trifle thumbed, slightly worn along extremities, owner's entry stamped on frontcover. Plates occasionally foxed in margins. [24634]

€ 70,00