Loading...

Silver

Results 1 - 5 of 5
Claessens Peré, A.M..

Claessens-Peré, A.M..

Provinciale Musea Antwerpen. Catalogus edelsmeedkunst.

Deurne-Antwerpen/ Oelegem-Ranst/ Antwerpen; 1983; Provinciaal Museum Sterckshof/ Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof/ Provinciaal Diamantmuseum; softcover; 242 afb. in zwart wit; landen- en stedenregister; zilver- en goudsmedenregister; verklarende lijst van de officiële merken uit de 19e en 20e eeuw; 110 p.

In goede staat.

[30320]

€ 15,00
Demey, Anthony (sam.).

Demey, Anthony (sam.).

Gents zilver in Laarne; magie van de edelsmeedkunst, deel III.

Gent; 2009; Provinciebestuur Oost-Vlaanderen; hardcover met stofomslag; 4o; rijkelijk geïllustreerd; bibliografie; index; 263 p.

Inscriptie op franse titelpagina.

[29144]

€ 31,00
Hartevelt, D..
Hartevelt, D..
Hartevelt, D..
Hartevelt, D..

Hartevelt, D..

De Koninklijk Nederlandsche Fabriek van gouden en zilveren werken van de firma J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten (het huidige Koninklijke van Kempen en Begeer te Zoetermeer). Artikel uit "Eigen Haard, no. 1 & 2 1880").

Haarlem; 1880; H.D. Tjeenk Willink; tijdschriftartikel, uit 2 opeenvolgende nummers; met 9 houtgravures, van o.a. de fabriek, J.M. van Kempen (stichter van de fabriek), J. Baart (ciseleur-drijver) en enkele werktuigen; p. 5-8 en p. 16-20.

[25347]

€ 40,00
Man, G.A. de.

Man, G.A. de.

Het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.

Middelburg; 1925; J.C. & W. Altorffer; softcover; 72 p. + sectie met afbeeldingen in zwart wit.

Band met lichte verkleuringen langs hoeken en randen.

[26268]

€ 15,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Ordonnantie des Coninghs op het Generael reglement van sijne Munte (I). (Bound with:) Beeldenaer ofte Figuer-boeck / dienende op de nieuwe Ordonnantie vander Munte / gearresteert ende uytgegeven by de Doorluchtige / Hooghe ende Mogende Heeren / de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden....... In welcke gherepresenteert zijn / alle de figueren vande Goude ende Silvere Munte / cours ende ganck hebbende in krachte der selver Ordonnantie / ende boven welcken gheene tot anderen prijse ontfanghen ofte besteet sullen mogen werden (II). Ad (I): Antwerpen; 1665; By Francois Verdussen; (94) pp. of which 51 pp. with numerous woodcuts. Ad (II): s' Graven-haghe; 1615; By Hillebrant Iacobssz; (76) pp.; every page with numerous woodcuts. Bound in modern halfleather with marbled boards. Both titles are seldom offered. [28515]

€ 950,00