Loading...

Zeeland

Results 97 - 120 of 585
Bruijn, P.G. de.

Bruijn, P.G. de.

R.K. Armenzorg Groenendijk (1863-1960). 90 jaar Bejaardenzorg Hontenisse (1902-1992).

Kloosterzande; 1992; Huize St. Antonius; hardcover; ill.; 287 p.

Boek in goede staat.

[30604]

€ 19,00
Bruin, M.P. de
Bruin, M.P. de
Bruin, M.P. de

Bruin, M.P. de

De kust van Walcheren.

Middelburg; c. 1960; Altorffer; 36 illustrations in b&w; half cloth, decorated; 63 pp.

[15563]

€ 19,00
Bruine, W. de.

Bruine, W. de.

Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).

Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p.

Met index op persoons- en plaatsnamen.

[21705]

€ 14,00
Bruine, W. de.

Bruine, W. de.

Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).

Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p.

Met index op persoons- en plaatsnamen. Band deel I met lichte plooi onderzijde voorplat.

[22736]

€ 14,00
Bruinisse.

Bruinisse. Gemeente Bruinisse. Kaart van de gemeente Bruinisse. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20819]

€ 55,00
Buijsse, Ronald.

Buijsse, Ronald.

Verbonden met Schorersgraf. Honderd jaar boerderij, duizend jaar polder en vijfhonderd jaar betrokken families. De families Dellaert en Buijsse 100 jaar op de boerderij Schorersgraf in IJzendijke aangevuld met 1000 jaar geschiedenis van de Zachariaspolder en 500 jaar betrokkenheid van de families Laurijn, Paspoort en Schorer.

Zonder plaats; 2019; eigen beheer; softcover; talrijke ill., meest in kleur; tabellen; 160 p.

Goed exemplaar.

[36204]

€ 15,00
Buise, Marc & Maurice Kindt (red.).

Buise, Marc & Maurice Kindt (red.).

De Zwartenhoekse Zeesluis. De historie van een militair en waterstaatkundig object en naaste omgeving.

Hulst; 2013; Stichting Vrienden Zwartenhoekse Zeesluis; softcover, oblong; ill. meest in kleur; 127 p.

Keurig exemplaar.

[35999]

€ 20,00
Buise, Marc (red.).

Buise, Marc (red.).

Hulst in de middeleeuwen en kroniek van haar haven. Oudheidkundig Kring "De Vier Ambachten", Jaarboek 2016-2017.

Hulst; 2017; Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten"; softcover; ill.; 382 p.

Keurig exemplaar.

[35008]

€ 19,00
Bult, Epko, Robert Deuling, Ronald van Immerseel, Bram Silkens & Nina Wijsbek (red.).

Bult, Epko, Robert Deuling, Ronald van Immerseel, Bram Silkens & Nina Wijsbek (red.).

'Eene aangename en welgelegene buitenplaats, genaamd Duno'. De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle. Kastelenstichting Holland en Zeeland, jaarboek 2012.

S.l.; 2012; Kastelenstichting Holland en Zeeland; softcover; ill. in kleur en zwart wit; 122 p.

Keurig exemplaar.

[35998]

€ 19,00
Burgh.

Burgh. Gemeente Burgh. Kaart van de gemeente Burgh. Litho 1865. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:25.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20715]

€ 40,00
Buysrogge, Carlo & Sponselee, George.

Buysrogge, Carlo & Sponselee, George.

Tot zover...Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis.

Axel; 1999; Regionale Zeeuws-Vlaamse Woningbouwvereniging; linnen met stofomslag; 4o; ill. in zwart wit; index; 256 p.

Jubileumboek uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de RZVW. Rug langs de rug iets verkleurd.

[29801]

€ 19,00
Caland, Fred..

Caland, Fred..

Oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410. Overgedrukt uit: Archief Ve deel, 3e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Middelburg; 1883; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 66 p.

Licht vocht langs de rug. Niet opengesneden exemplaar.

[33706]

€ 14,00
Camphuysen, Adamus.
Camphuysen, Adamus.

Camphuysen, Adamus.

Redevoering van Adamus Camphuysen,Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis vander Gryp.

"En met de noodige Bewyzen en Bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallenten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd. Door Mr. Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee." Middelburg; 1778; willem Abrahams. Modern halflinnen met gemarmerde platten; (8), 63, XII, 163 p.

Toegevoegd: kaart met het portret van Kaarsrmaker, gemaakt naar oude medaille t.g.v. de vrijheidsfeesten te Zierikzee in 1922.

[32398]

€ 120,00
Carmiggelt, S..
Carmiggelt, S..

Carmiggelt, S..

Duiveland komt nooit weer droog.

Nieuwerkerk; 1993; Adri M. Leijdekkers; losbladig in gemarmerde cassette; samengesteld en vervaardigd door Adri M. Leijdekkers; dit ter gelegenheid van het feit dat het op 1 februari 1993 veertig jaar geleden was dat de Ramp plaatsvond; de tekst werd ontleend aan een achttal stukjes uit het Dagblad Het Parool; de oplage bedraagt 100 exemplaren, waarvan 26 exemplaren geletterd zijn A t/m Z en voorzien van een cassette; dit is exemplaar "P"; enkele bladen met foto's en berichtgevingen die herinneren aan de Ramp; inclusief een genummerde ets, no. 16 van 30, "Literaire ramp" vervaardigd en gesigneerd door Saskia Eggink.

Uitstekende staat.

[35174]

€ 295,00
4780
4780a

Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.

Amsterdam; 1957; Rijksmuseum; ill.; paperback; XII en 68 p. + 32 platen.

Voorin voorzien van lakstempel met 'Afdruk van het oorspronkelijke cachet van M.A. de Ruyter'. [4780]

€ 12,00
Claerbout, J..
Claerbout, J..

Claerbout, J..

Droef-Bly-eyndig Vertoog op 't Belegh en Over-gaen van Middelburgh, onder 't Beleyt van Wilhelmus den Eersten, prince van Oranje, etc. gewonnen den 20 februarij 1574.

Middelburgh; 1661; Henrick Smidt. Titelblad met houtsnede. Contemporaine gemarmerde omslag; 56 p.

1 Vel verkeerd gebonden. Compleet.

[35246]

€ 190,00
Claerbout, J..
Claerbout, J..

Claerbout, J..

't Beleg en overgaan der stad Middelburg, onder het doorluchtige beleid van Willem den Eersten, Prince van Oranje en Nassouw, enz. of het verwerpen van het Spaansche juk, geschied op den 20. February 1574. Treur- bly- einde-spel. Gevolgd na het origineele werk van J. Claerbout.

Vlissingen; 1788; Pieter Roelofs; zachte kaft; 11x17 cm.; 3e verbeterde druk, met voorrede; 15, 94 p.

Lichte gebruikssporen, wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[36957]

€ 80,00
Clinge.

Clinge. Gemeente Clinge. Kaart van de gemeente Clinge. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:75.000. Met oud-handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20716]

€ 35,00
Colijnsplaat.

Colijnsplaat. Gemeente Colijnsplaat. Kaart van de gemeente Colijnsplaat. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20717]

€ 45,00
Coronel Sr., S.
Coronel Sr., S.

Coronel Sr., S. Middelburg voorheen en thans; bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.

Middelburg; 1859; Van Benthem & Jutting; gekartonneerd; 8vo; XVIII en 404 p.

Platten bijna los van de band. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Ex libris op voorste schutblad.

[15449]

€ 38,00

Coster, Charles de Zeeland door de bril van 1873. Amsterdam, Antwerpen; z.j. (ca. 1965). Wereldbibliotheek; vert. van La Zélande door K.J.A. Janson; 2e dr.; gravures naar tekeningen van Adolf Dillens e.a.; paperback; 112 p. [3427]

€ 12,00
Crucq C.J.z., J.K..
Crucq C.J.z., J.K..

Crucq C.J.z., J.K.. Cryptogamen.

Amsterdam; z.j. (ca. 1890); Gebr. Koster; zachte kaft; 81 (2) p.

Gedichtjes. Lichte slijtage/ gebruiksspoortjes. Niet opengesneden.

[2351]

€ 12,00
Crucq, Paul M..

Crucq, Paul M..

"Aiming Point Walcheren". The Bombardment of Gun Emplacements & Strong Points Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase II.

Vlissingen; 2003; ADZ; hardcover; 4to; ills. in b&w; text in English; 207 pp.

Very fine copy.

[33514]

€ 70,00
Crucq, Paul M..

Crucq, Paul M..

"We never blamed the crews". The flooding of Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase I.

Vlissingen; 2000; ADZ; hardcover; 4to; ills. in b&w; text in English; 208 pp.

Very fine copy.

[34933]

€ 90,00