Loading...

Zeeland

Results 73 - 96 of 581
Swalue, E.B.
Swalue, E.B.

Swalue, E.B. De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.

Amsterdam; 1846; P.N. van Kampen; halflinnen; XVI en 375 p.

[6622]

€ 60,00
Sturm, Hendrik.
Sturm, Hendrik.

Sturm, Hendrik.

Het wrede grauwe water en 5 andere verhalen rond Walcherens bevrijding.

Kortgene; 1974; Opus 2; gekartonneerd; gesigneerd met opdracht door de auteur; 58 p.

Lichte gebruikssporen. Boekblok laat iets los van de band.

[33500]

€ 20,00
Sturm, Hendrik.
Sturm, Hendrik.

Sturm, Hendrik.

De oogst rijpt ieder jaar.

Kortgene; 1973; Opus 2; gekartonneerd; 1e druk; gesigneerd met opdracht door de auteur; 436 p.

Rug verkleurd en leesvouw.

[33449]

€ 20,00
Storm van Leeuwen  van der Horst, Irene.

Storm van Leeuwen- van der Horst, Irene.

Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769.

Hilversum; 2017; uitgeverij Verloren/ Familiefonds Hurgronje; linnen band met stofomslag; oblong; met een transcriptie van het journaal van Johan Steengracht; ill.; register; 240 p.

Stofomslag met scheurtje.

[37423]

€ 18,00
Stoppeldijk.

Stoppeldijk. Gemeente Stoppeldijk. Kaart van de gemeente Stoppeldijk. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20854]

€ 40,00
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.

Middelburg; 1860; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; met een litho waarop afgebeeld de voorgevel en een plattegrond van Cats huis in de Noordstraat; 44 p. Papieren omslag.

[33904]

€ 26,00
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.

Middelburg; 1860; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; met een litho waarop afgebeeld de voorgevel en een plattegrond van Cats huis in de Noordstraat; 44 p.

Met een handgeschreven, losbladig, manuscript door B. Ph. de Kanter. Rug gerepareerd met transparant tape. Platten licht roestvlekkig, bandje met slijtage langs hoeken en randen.

[17211]

€ 30,00
Stoppelaar, J.H. de
Stoppelaar, J.H. de

Stoppelaar, J.H. de Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners. Middelburg; 1863; J.C. & W. Altorffer; 5 lithogr. in colour, for the greater part with ill. of standards with coats of arms; original cloth, gilt stamped, with arms of Zeeland; (VI), 404 pp. [6655]

€ 40,00
3456
3456a

Stoom-beschuit-gelei-fabriek "Zeelandia". Een ongebruikt aantekenboekje, bij wijze van reclame uitgegeven.

Zierikzee; ca. 1930; Stoom-Beschuitgelei-Fabriek 'Zeelandia', H.J. Doeleman; halflinnen; 7,5x13 cm.

Voorin posttarieven; op de achterzijde een gravure van het interieur van de fabriek. Eerste bladzijde los.

[3456]

€ 40,00
Steur, G.C.L., I. Ovaa, M.A. Bazen & J. de Buck.

Steur, G.C.L., I. Ovaa, M.A. Bazen & J. de Buck.

De bodemkartering van Noord-Beveland. Rapport no. 434.

Wageningen; 1956; Stichting voor Bodemkartering Wageningen; ringband; kaarten, grafieken; typoscript; 44, aan één zijde bedrukte pagina's.

Voorplat met vlekje.

[37429]

€ 50,00
Stavenisse.

Stavenisse. Gemeente Stavenisse. Kaart van de gemeente Stavenisse. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20751]

€ 45,00
Stamperius, J..

Stamperius, J..

't Verhaal van den Toren van Zierikzee.

Heusden; zonder jaar; L.J. Veerman; halflinnen; litho's in kleur; 91 p.

Ietsjes los in de band.

[36698]

€ 15,00
Stamperius, J..

Stamperius, J..

Het veerhuis aan de Ooster-Schelde. Een verhaal voor de jeugd.

Heusden; zonder jaar (ca. 1900); L.J. Veerman; halflinnen; 4e druk; litho's in kleur; 103 p.

Goed exemplaar.

[36699]

€ 15,00
Stamperius, J..
Stamperius, J..

Stamperius, J..

Drie Kwajongens. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd.

Haarlem; ca. 1895; W.H.J. van Nooten; halflinnen; 1e druk; litho's in kleur; met voorin een prijs ter aanmoediging voor een vlijtige leerling; 127 p.

Goed exemplaar.

[36697]

€ 20,00
Stamperius, J.

Stamperius, J.

't Verhaal van den toren van Zierikzee/ De oude veldwachter/ Een week vol avonturen/ De ezel van den bakker/ 3 Kwajongens/ Het veerhuis aan de Oosterschelde/ De ondergang van Reimerswaal/ Drie jongens op een schip/ De sasmeester en zijn pleegzoon/ Jongensleven/ De 3 jongens en een vrijen zaterdag. 11 delen.

Alkmaar; z.j.; Gebr. Kluitman; gebonden in linnen banden, 1 deel met stofomslag; verschillende drukken; ill. door o.a. Willem Hardenberg en J.G. Kesler; elk deel ca. 155 p.

Goede staat, soms met een naam voorin.

[1914]

€ 60,00
Stamperius, J.
Stamperius, J.

Stamperius, J.

Het veerhuis aan de Ooster-Schelde; een verhaal voor de jeugd.

Schoonhoven; z.j.; W.H.J. van Nooten; De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, o. red. v. J. Stamperius; linnen band; 14x20 cm.; 1e druk; lith. van Emrik & Binger, in kleur; 87 p.

Goed exemplaar.

[1925]

€ 20,00
Stamperius, J.

Stamperius, J.

Een Week vol Avonturen.

Heusden; z.j.; L.J. Veerman; De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, o. red. v. J. Stamperius; halflinnen; 2e dr.; lith. in kleur van Emrik & Binger; 104 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[1902]

€ 15,00
Stamperius, J.

Stamperius, J.

De Sasmeester Pleegzoon; een vertelling.

Heusden; z.j.; L.J. Veerman; De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, o. red. v. J. Stamperius; halflinnen; 3e druk; lith. in kleur van Emrik & Binger; 112 p.

Goed exemplaar.

[1903]

€ 25,00
Stamperius, J.

Stamperius, J.

De Ezel van den bakker.

Heusden; z.j.; L.J. Veerman; De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd, o. red. v. J. Stamperius; halflinnen; ill., enkele litho's in kleur; 123 p.

Band met wat lichte slijtagesporen.

[1919]

€ 15,00
Sponselee, George, en Ed Steijns

Sponselee, George, en Ed Steijns

De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.

Hulst; 1993; Van Geyt Prod.; harde kaft; ill. in zwart wit; 104 p.

Keurig exemplaar.

[3551]

€ 19,00
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).
Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).

Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen).

t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.

Amsterdam; 1617; Michiel Colijn Boeck-vercooper opt Water, int Huysboeck aende Cooren-Marct. However the title is mentioning 17 plates, this edition has only 13 engravings. Our copy has only 11 engravings of which 9 fullpage and two text engravings. Lacking: map of Ceylon and the plate of Candi. 41 Numbered leaves printed on both sides and 1 unnumbered leaf. Old decorated paper cover; stored in modern porfolio.

]

[Some pages with false numbering but text complete. Some pages small spotted mostly in the margins. Margins of most of the leaves frayed. Despite some imperfections and 2(?) lacking engravings an desirable copy which is seldom offered! Tiele1021.

[25897]

€ 1900,00
Spiegel, L.P. v. d..
Spiegel, L.P. v. d..

Spiegel, L.P. v. d..

Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.

Goes; 1777; Jacobus Huysman; vellum; title page printed in red and black with engraving by S. Fokke; XXIV, 414, (2) pp.

Nice complete copy.

[16567]

€ 290,00
6730
6730a

Souvenir de Goes. Goes; ca. 1890; F. Sandijck; eem twaalftal lichtdrukken van Schalekamp uit Buiksloot; halflinnen. [6730]

€ 25,00
Souburg, Oost  en West, Oost Souburg and West Souburg.

Souburg, Oost- en West, Oost-Souburg and West-Souburg. Gemeente Oost- en WestSouburg. Kaart van de gemeente Oost- en WestSouburg. Litho 1867. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:37.500. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Voetpad, Kerk en Molen. [20737]

€ 45,00