Loading...

Zeeland

Results 529 - 552 of 562

Waal, Corn. J. de Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc. no place; circa 1910; halfcloth with marbled covers; 42x26 cm; [21] pp. A few stamps. [11975]

€ 50,00
Waard, C. de.

Waard, C. de.

Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen.

Middelburg; 1916; Firma D.G. Kröber Jr.; halflinnen; 8vo; index van persoons- en plaatsnamen; LXVI, 358 p.

Band gedeeltelijk vernieuwd. Inhoud deels met potlood beschreven + enkele notities/ toevoegingen in inkt. Hoek bovenzijde pagina's met lichte knik.

[29758]

€ 14,00
Waard, C. de.

Waard, C. de.

Rijksarchief in Zeeland; regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwse rekenkamer 1525-1784.

Middelburg; 1918; G.W. den Boer; zachte kaft; 176 p.

Met alfabetische indices op persoons- en plaatsnamen. Sommige pag. onopengesneden. Rug verkleurd en kleine beschadiging aan onderzijde.

[21818]

€ 18,00
Walcheren.

Walcheren. Kaart van het eiland Walcheren, op ordre van zyne doorlugtigste Hoogheid W.C.H. Friso Prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. Meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de Ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga. Kopergravure 1753. Handgekleurd. Uitgave van Isaak Tirion Amsterdam. Met aanduiding van o.a. dijken en sluizen, wegen, kreken en watergangen, scheiding der Vier Wateringen, Districten of Hooge Jurisdictien der steden, scheiding der Heerlykheden of Ambachten, schorren, slikken en strand, kerken en huizen. Schaalstok in Rijnlandse roeden. Links onderin een afbeelding van landmeters die aan het werk zijn. Afmeting: ca. 39 X 35 cm. Geleverd in zuurvrije passe-partout. Een fraaie en zeer gedetailleerde kaart van het eiland Walcheren! [23270]

€ 490,00
Waldeyer Hartz, Hugo von.

Waldeyer-Hartz, Hugo von.

Helden der vrijheid. Roman ingeleid en bewerkt door Dr. P.H. Ritter Jr.

Amsterdam; circa 1930; Andries Blitz; in origineel linnen; VII, 314 p.

Licht roestvlekkig.

[17643]

€ 25,00

Warren, Hans. Kritieken. N.p.; 1970; Provinciale Zeeuwse Courant; also with poems by Warren, portrait by Jac. Prince, profile by A. Oosthoek; 47 pp. On the occasion of the presentation of the Pierre Bayle-prijs voor de kritiek, Dec. 1970. [637]

€ 7,50
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg. Middelburg; 1772; Pieter Gillissen; uitgeg. door Jona Willem te Water; halfleer; (8), 64 p. [20261]

€ 120,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen. Middelburg; 1766; Pieter Gillissen; halfleather; marbled boards; spine with gilt printed floral decoration; XVIII, 480, +117 pp. These 117 pp. comprises the "Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI eeuwe", an enclosure. Last pp. waterstained. Marbled boards worn; top of spine damaged. [15137]

€ 195,00
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.

Middelburg; 1761; Pieter Gillissen; frontispiece, folding list of coats of arms; parchment; [II], 158, 186 pp.

Very good copy.

[13478]

€ 220,00
Waterlandkerkje.

Waterlandkerkje. Gemeente Waterlandkerkje. Kaart van de gemeente Waterlandkerkje. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50,000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20755]

€ 40,00
Waterschoot, C. TH. A. van a.o..

Waterschoot, C. TH. A. van a.o..

Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap.

Oostburg; 1970; softcover;16x22 cm; photo-ills. in b&w.; 57 pp.

Fine copy.

[18629]

€ 12,00

Welten, J.B.V. Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594 - 1610. Amsterdam; 1993; De Bataafsche Leeuw; with numerous b&w illustrations; hardcover with dustjacket; 216 pp. Very good copy. Signed by the author with dedication. [3604]

€ 12,00
Wennekes, A.F..

Wennekes, A.F..

Kadastrale plans van Zeeland 1812-1975.

Middelburg; 1992; Rijksarchief in Zeeland; gekartonneerd; index op namen van landmeters en tekenaars; index op geografische namen; 195 p.

Rechter benedenhoekje wat omgebogen.

[31170]

€ 15,00
Wesseling, J.

Wesseling, J.

De geschiedenis van Terneuzen.

Terneuzen; 1962; Drukkerij v/h Fa. P.J. van de Sande. Tweede druk; met zwart/wit afbeeldingen, tabellen en kaarten, deels opgevouwen; linnen band, zonder stofomslag; 402 p.

Standaardwerk.

[23509]

€ 27,00

Wielemaker, K..

Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.

Middelburg; 1904; K. le Cointre; originele kartonnen kaft; enkele kaartjes in zwart wit; 143 p.

Zeldzaam! Rug vernieuwd vernieuwd. Naam vorige eigenaar op kaft.

[25023]

€ 80,00
Wielemaker, K..
Wielemaker, K..

Wielemaker, K..

Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898.

Middelburg; 1899; K. Le Cointre; geïllustreerd met 5 foto's; (8), 176 p.

De auteur K. Wielemaker was hoofd der Chr. School te Biggekerke. Kleine reparaties. Originele papieren omslag geplastificeerd. Zeldzaam!

[13053]

€ 60,00
Wilderom, M.H.

Wilderom, M.H. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland). Vlissingen; 1964; M.H. Wilderom; met talloze illustraties, figuren, tabellen en kaartjes, 2 waterschapswapens in kleur, linnen 415 p. [13515]

€ 15,00
Winde, H.J. de.

Winde, H.J. de.

Terneuzen sleepboothaven.

Maassluis; 1987; Lekko; softcover; ill. in zwart wit; 152 p.

In "Terneuzen sleepboothaven" wordt de historie getoond van de plaatselijke sleepvaart. De binding met de ontwikkeling van het kanaal Gent-Terneuzen, met de stad Terneuzen en met de ontwikkeling van de techniek is duidelijk aanwezig. De nadruk ligt op de sleepboten zélf. Rug met leesvouw, achterplat met klein scheurtje aan de onderzijde.

[22350]

€ 12,00
Winkelman, H.P.
Winkelman, H.P.
Winkelman, H.P.

Winkelman, H.P. Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.

Vlissingen; 1972; Boekhandel C.A. Bikker; linnen; ill. en 3 losse, uitvouwbare, plattegronden/kaarten; 287 p.

Herdruk van de editie van 1873.

[19972]

€ 14,00
Wissekerke.

Wissekerke. Gemeente Wissekerke. Kaart van de gemeente Wissekerke. Litho 1865. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:80,000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen, Schorren. Bij de polders zijn de jaren van indijking vermeld. [20757]

€ 50,00
Woelderen, C.A. van, e.a..
Woelderen, C.A. van, e.a..

Woelderen, C.A. van, e.a..

Vlissingen.

Amsterdam; 1925; D.Y. Alta's uitgevers- en courantenbedrijf, m.m.v. het gemeentebestuur van Vlissingen; zachte kaft, afbeelding van het standbeeld van Michiel de Ruyter siert het voorplat; inleiding door C.A. van Woelderen; ill., plattegrond, in zwart wit; ingeplakte, uitvouwbare, kaart van het zuidelijk deel van Walcheren en de Schelde; 66 p. gevolgd door advertenties, o.a. Hotel Britannia & Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart.

Voorplat aan de randen iets beduimeld.

[28306]

€ 35,00
Wolf Mol, Maaike de.

Wolf-Mol, Maaike de.

Biggekerke in vroeger tijden. Deel 1.

Oostvoorne; 1994; uitgeverij Deboektant; harde kaft; ill. in zwart wit; 84 p.

Goed exemplaar.

[36942]

€ 12,00
Wolphaartsdijk.

Wolphaartsdijk. Gemeente Wolphaarsdijk. Kaart van de gemeente Wolphaarsdijk. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50,000. Met oud-handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk, Voetpad, Kerk en Molen. [20758]

€ 30,00
Yerseke.

Yerseke. Gemeente IJerseke. Kaart van de gemeente IJerseke. Litho 1866. J. Kuyper.Gemeente Atlas van de provincie Zeeland. Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:50.000. Met handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca.15x20 cm. Geleverd in passe-partout. Met aanduiding van: Spoorweg, Straat- en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen. [20858]

€ 40,00